Dvanáct kroků

Přeformulováno z  Dvanácti  kroků Anonymních alkoholiků do obecnější roviny.

 

Dvanáct Kroků je řada zásad duchovní povahy, které v případě, že se uskutečňují jako způsob života, mohou rozpustit nesnáze nebo osobní krize a umožnit trpícímu stát se znovu šťastným a užitečným plnohodnotným člověkem.
Pozn: Pod pojmem Bůh si představuji Nejvyšší tvůrčí princip, nejvyšší formu Vědomí, nejvyšší evoluci Ducha. Slovo Bůh můžeme zaměnit za Universum, Vesmír.

 1. Přiznali jsme bezmocnost nad svoji životní situací – naše životy se staly neovladatelné.
 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví a životní rovnováhu.
 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sebe samých.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Byli jsme zcela připraveni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě jim to nahradit.
 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolila, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.
 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.
 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání Jeho vůle a síly ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto Kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu nezištně a nenásilně, tak abychom neporušovali svobodnou  vůli jednotlivce,  předávat toto poselství ostatním strádajícím lidem a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.
Total Page Visits: 2122 - Today Page Visits: 1

Napsat komentář