Dodatek B: Mapa úrovní vědomí

Předcházející část: Dodatek A: Kalibrace pravdy kapitol


Mapa Vědomí 1

Názor na Boha Názor na život Úroveň Měřítko Emoce Proces
Je OSVÍCENÍ 700 až 1000 Nepopsatelné Čisté vědomí
Veškerenstvo Dokonalý MÍR 600  Blaženost Jasnost
Jediný Úplný RADOST 540 
Klid Proměna
Milující Prospěšný LÁSKA 500 
Úcta Zjevení
Moudrý Smysluplný KOMBINAČNÍ ROZUM 400 
Pochopení Abstrakce
Milosrdný Harmonický PŘIJETÍ 350 
Odpuštění Transcendence
Inspirující Nadějeplný OCHOTA 310 
Optimismus Záměr
Umožňující Uspokojivý NEUTRALITA 250 
Důvěra Uvolnění
Dovolující Přijatelný ODVAHA 200 Potvrzení Posílení
Lhostejný Náročný HRDÁ PÝCHA / PÝCHA 175 Pohrdání Nadutost
Pomstychtivý Nepřátelský HNĚV 150 Nenávist Agrese
Odepírající Přinášející zklamání TOUHA 125 Žádostivost Zotročení
Trestající Děsivý STRACH 100 Úzkost Ústup
Přezíravý Tragický SMUTEK   75 Lítost Malomyslnost
Odsuzující Beznadějný APATIE   50 Zoufalství Vzdání se
Mstivý Zlý VINA   30 Obviňování Zničení
Pohrdající Bídný STUD  20 Pokoření Odstranění

Mapa vědomí 2

Následující část: Dodatek C: Jak kalibrovat úroveň vědomí

Total Page Visits: 434 - Today Page Visits: 1

Napsat komentář