DODATEK A – Mapa Vědomí

Předcházející část: Kapitola 21. Otázky a odpovědi

Bůh

Vnímá se jako
Život

Vnímá se jako
 Rovina  Vibrace  Pocit  Proces
Bytí Osvícení 700 – 1000 Nevýslovný Čisté uvědomování
Bytí Dokonalé Mír 600 Blaho Osvícení
Jediné Celistvý Potěšení 540 Vyrovnanost Klid Proměna
Milující Laskavé Láska 500 Úcta Odhalování
Moudrý Smysluplný Vyvozování důsledků 400 Pochopení Abstrakce
Milosrdný Harmonický Přijetí 350 Odpouštění Transcendence  Překročení
Inspirující Nadějný Ochota 310 Optimismus Záměr, vůle
Umožňující Uspokojivý Neutralita 250 Důvěra Uvolněnost
Svolující Schůdný Odvaha 200 Schvalování Posílení
Lhostejný Náročný Hrdost, Pýcha 175 Pohrdání Psychická inflace
Mstivý Protichůdný Hněv 150 Nenávist Agrese
Odepírající Neuspokojivý Touha 125 Žádostivost Zotročení
Trestající Nahánějící hrůzu Strach 100 Úzkost Odtahování se
Pohrdající Tragický Zármutek 75 Lítost Sklíčenost
Odsuzující Beznadějný Apatie 50 Zoufalství  Rezignace
Pomstychtivý Zlý Pocit viny 30 Obviňování Destrukce
Bídný Depresivní Zahanbení,
Stud
20 Ponížení Likvidace

Následující část: Příloha B – Proces svalového testování

47total visits,1visits today