. 98. Podstata duchovní práce; Přijetí toho, co je; No a co? aneb Naučte se přestat myslet!; B2K3 Povaha duchovního putování – 2/3; Postup na vysoký stav uvědomování si – 12.9.2022

Důležité sdělení

Všem zájemcům o učení zprostředkované Dr. Hawkinsem nabízíme zhlédnutí dabovaných videí, které budou hlavním programem Osobního setkání ve Střílkách (mezi Brnem a Uherským Hradištěm) od tohoto pátku pátku do neděle. Setkání bude probíhat v Ášramu v místním zámku, v sále Jadan, s kapacitou cca 200 lidí.
.
Pro příchozí je program zdarma (nebo mohou darovat libovolnou finanční částku), jen stravu si každý návštěvník musí zabezpečit sám (naproti zámku je vegetariánská restaurace), případně nocleh je možný ve vlastním spacáku s použitím koupelny a wc v objektu zámku za 250 Kč na osobu a noc, nebo se ubytovat mimo zámek.
.
. https://www.hawkins.support/videa/mezinarodni-strilky-cz-15-16-az-18-9-2022/
.
Časový rozvrh :

Pátek 16.9.2022 příjezd do 17:00 hodiny, večeře cca 18:00, v 19:00 zahájení a první část programu + seznámení se,
sobota 17.9.2022 pokračování programu,
neděle 18.9.2022 poslední část programu, obědový raut a diskuse, odjez cca 14:30-16.00.
.
V objektu Zámku i ostatních budov Ášramu je zákaz kouření, alkoholu a masité stravy. A sexu. Prosíme o dodržování těchto zásad. Je domluvena možnost kouření mimo objekt v zadní části zámecké zahrady.
Vstup do ubytovací části objektu je možný jen bez obuvi, v papučích nebo naboso, do sálu Jadan a do Meditační místnosti jen vstup povolen jen v ponožkách (ne naboso!). V obou meditačních prostorách je zakázána konzumace jakéhokoliv jídla, nápoje jsou povoleny jen v uzavíratelných lahvích se šroubovacím víčkem.

Požadujeme, aby všechny diskuse byly jenom o tom, co si můžeme vzít z diskuse se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.Pro ty přihlášené, co jedou poprvé na naše setkání, doporučuji, aby si před setkáním ve Střílkách, doma, v klidu pustili dva záznamy z minulých setkání. Pomůže jim to se sesouladit se skupinou. Videa naleznete na hawkins.dupport ve složce Naše videa:11. Povzbudivý príhovor – promluva – od Jula, setkání ve Střílkách a Jakubovanoch 9/2021
https://www.hawkins.support/nase-videa/11-povzbudivy-prihovor-promluva-od-jula-setkani-ve-strilkach-a-jakubovanoch-9-2021/

12. Charakteristiky úrovní vědomí – Julo – setkání ve Střílkách a Jakubovanoch 9/2021
https://www.hawkins.support/nase-videa/12-charakteristiky-urovni-vedomi-julo-setkani-ve-strilkach-a-jakubovanoch-9-2021/

Místo pořádání osobního setkání:
Zámecká 202, 768 04 Střílky, Česká republika

Rozhodnete-li se za námi přijet, napište který den se zúčastníte, formou SMS či emailem, abychom s vámi předběžně počítali v sále. 
Tel: +420 777 020 743 nebo na email mira-z@volny.cz

 

Texty k on-line setkání:

. 12. září/septembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 98. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. Za měsíc srpen/august – bylo vámi darováno 8846 Kč. K 11. září jsme přijali 1227 Kč.

Čtení textů, při Julově neúčasti, budeme řešit vkládáním starších záznamů na daná témata. Toto je zvolené praktické řešení, protože se Honzovi písemně přihlásilo prozatím málo členů ochotných se aktivně zapojit do on-line setkání, čtením textu pro vzdávání se či opakování přeložených kapitol z knihy B2, Oko Já-Bytí, před kterým není nic utajeno.

A proč tu Julo není, je dáno nařízením Suzan Hawkins na odstranění překladů učení Dr. Hawkinse od Jula, zejména přeložené části knihy B2, z hawkins.support. Julo naznal, že překlady jsou pro skupinu důležitější než Julo a proto překlady jsou zachovány a Julo, do doby, než dostaneme od Suzan  vyjádření, jak má neanglicky hovořící skupina studovat učení DRH, tedy Julo se bude držet v ústraní a pomáhat off-line. Můžete být nápomocni i vy, a poslat mail na info@veritaspub.com, vzor dopisu, ze kterého se můžete inspirovat, je uveden v textu s odezvami v rámci písemného záznamu 94. On-line setkání, dostupného v archivu.

Tento týden od pátku do neděle, tedy od 16. – 18.9.2022 je naplánováno osobní setkání ve Střílkách, s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9. Je přihlášeno třicet pět účastníků z české i slovenské republiky.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_5. Podstata duchovní práce;
+ SUR_6a. Přijetí toho, co je;
+ SUR_6b. No a co? aneb Naučte se přestat myslet!;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH:– B2K3 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
– druhá třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě – (2/3);

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
–?

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Postup na vysoký stav uvědomování si.

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (70) na setkání z 5. září/septembra 2022.
– Odezva od Miriam – Mail pro Suzan Hawkins.
– ?

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Františka, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

FRANTIŠEK:

 „Modlíme se ve jménu nejvyššího dobra. Vše, co přijímáme, vyzařujeme pro ty, pro které je to přínosné. Aby všichni lidé, včetně nás, viděli všechny události ve své rodině, ve svém okolí, jako i ve světě, ke kterým patří i současná válka, jako cennou příležitost ke zvyšování úrovně vědomí a k celosvětovému vzájemnému odpuštění a soucitu, které jsou opravdovou cestou k vnitřnímu klidu a Míru. Aby všichni lidé, včetně nás, viděli, že vše, co se tvoří před jejich očima, každý okamžik, každá vteřina, je tou nejlepší, nejvhodnější příležitostí k jejich osobnímu růstu. Děkuji.“

 Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_5. Podstata duchovní práce;
+ SUR_6a. Přijetí toho, co je;
+ SUR_6b. No a co? aneb Naučte se přestat myslet!;

Tyto texty budou puštěny ze záznamu …

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR5: Podstata duchovnej práce

Klikni zde a otevři text
SUR 5 – Podstata duchovnej práce

SUR6: Prijatie toho, čo je!

Klikni zde a otevři text
SUR 6 -Prijatie toho, čo je!

SUR6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

Klikni a otevři ke čtení
SUR 6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Z knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

– druhá třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě – (2/3);

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto nepředávám slovo Julovi, ale pustím záznam – čeká nás čtení druhé třetiny z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě:

Video – druhá třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 03apr2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

Druhá časť

DUCHOVNÝ PROCES

KAPITOLA 3

Povaha Duchovnej púte

 

{DRH popisuje postup a ťažkosti pri rozhodnutí vážne zabrať}

.3.22.    Oko Ja-Bytia je Ja-Bytie Božskosti prejavujúce sa ako Uvedomenie. Neprejavená, mimo všetkých rámcov existujúca a všetky rámce presahujúca Božskosť Alaha, Boha, Brahmu, Krišnu sa stáva prejaveným, {a to} ako Ja-Bytie/Átman – imanentné Božstvo {, teda všetko presakujúce}.

.3.23.    Duchovný vývoj nastáva ako výsledok odstraňovania prekážok, a vlastne nie získavaním niečoho nového {, nových vedomostí a poznatkov}. Oddanosť umožňuje vzdávanie sa mysľou {pestovaného} preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, a jej drahocenných mylných predstáv, takže {myseľ} sa postupne stane slobodnejšou a otvorenejšou k svetlu Pravdy.

.3.24.    {Úrovňami} Osvietenia označujeme tie duchovné stavy, pri ktorých sa odhodí také dostatočné množstvo prekážok, či vedome alebo či podvedome, takže sa znenazdajky, a sám od seba, predstaví širší rámec, a týmto činom osvetlí, objasní, a odhalí rozšírené pole vedomia, ktoré je vlastne prežívané ako vnútorné svetlo. Toto je svetlo Uvedomenia, žiarivosť Ja-Bytia, vyžarujúca ako hlboká láskyplnosť. Hoci u mnohých ľudí tento zážitok nemusí pretrvávať (ako {je to} pri tzv. zážitkoch blízkych smrti), vplyv, ktorý {taký ‘osvietený‘ zážitok} zanechá, je trvalý a {život} pretvárajúci. V pravý čas, svetlo sa pravdepodobne opäť vráti, na {nejaké} obdobia nekonečnej blaženosti, mieru a ticha, nasledované hlbokou vďačnosťou za tento dar.

.3.25.    {Takáto} nezabudnuteľná udalosť má sklon vytvoriť clivú túžbu navrátiť sa do toho stavu, čo môže vyústiť do ochoty vzdať sa všetkého na tomto svete, len aby sa tak stalo {, aby sa opäť dostavil tento vysoký stav}. Zvedavosť je {však teraz} nahradená venovaniu sa veci, vzdávaním sa, a oddanosťou. Duchovná inšpirácia sa zosilňuje, a stane sa vodiacim svetlom v živote človeka {, podobne ako je svetlo majáka vodiacim svetlom pre lode}. Všetky {všedné} ľudské túžby blednú v porovnaní s tým, na čo teraz človek prišiel, že je možným vrcholným {, koncovým} stavom. {A} tak sa človek stane skutočným stúpencom, a služobníkom Boha, pre ktorého je človek ochotný vzdať sa všetkého, čo tento život {všedných ja} ponúka.

.3.26.    Ďalšou prekážkou, ktorá sa pravdepodobne vynorí, je netrpezlivosť, ktorá niekedy dosahuje úroveň zúfalstva. Raz zažijúc Šangri-La, {teda raj – stav úplnej blaženosti a mieru}, hľadajúci bude riskovať samotný život, a prinesie akúkoľvek obeť, aby sa navrátil {do onoho stavu}. Hľadanie, a {samotná} cesta sa môžu stať veľmi mocnou, ženúcou posadnutosťou. Niekedy preto nastane otrasný smútok zo zmiznutia onoho osvieteného stavu, alebo {aj} pocit viny, že človek snáď vykonal niečo, čím si zaslúžil byť od neho odlúčený. Človek úpenlivo prosí Boha v nebi o výpomoc.

.3.27.    Zúfalstvo sa môže {v stúpencovi} udomácniť, ako aj obdobia skľúčenosti a sebaobviňovania. Za týmito však nasleduje ešte mocnejšie opätovné venovanie sa veci a záväzok k {tejto} ceste. Duša je neochotná, a teraz snáď dokonca neschopná, sa uspokojiť s čímkoľvek, čo je menej ako prítomnosť Boha. K vzdávaniu dochádza vo väčších a väčších hĺbkach, až kým napokon nastane ochota nechať zmiznúť {, teda zaniknúť}, dokonca aj seba samého {, svoj všedný pocit existencie,} ako ‘ja’. {Pritom sa stane zrejmým, že} toto {všedné} ja je {v človeku zakorenené} hlbšie a je silnejšie, než ako človek očakával. Jeho zovretie sa javí húževnatým a urputným.

.3.28.    Potom, najväčším možným vzdaním sa, ktoré sa dosiahne nie svojou vlastnou vôľou, ale Priazňou Boha, sa objaví agónia smrti ega/všedného ja, a zdá sa takmer neznesiteľná. {Všedné ja} potom zmizne {, a tým zanikne,} vo večnosti, a do {uvoľneného} prázdneho miesta sa roztiahne Všezahrňujúca Božia Prítomnosť, v ohromujúcej sláve a žiarivosti. To, že človek vôbec niekedy zažíval seba samého ako oddeleného, alebo nie totožného s touto Božou Prítomnosťou, je nemysliteľné a nepochopiteľné. Neexistuje skrátka vysvetlenie.

.3.29.    Vtedy sa {v tomto stave} objavila možnosť spoznať a zažiť Jednoliatosť {so Všetkým-Čo-Je}. Byť zároveň oboje {, oddeleným aj zliatym}, a predsa ani jedným, ani druhým. Toto je {autorovho vedomia} terajší stav či rozpoloženie – všetky možnosti, všetky pravdepodobnosti, všetky stavy – všetky z nich, a pritom ani jeden z nich. Nedá sa to vyjadriť slovami.

Predpríprava

.3.30.    Jednou z ťažkostí s duchovnými {textami a} spismi je, že sa často vymykajú rámcu oboznámenosti hľadajúceho, ktorý by umožnil hľadajúcemu pristupovať k veci v pohode. Napríklad, často sa tvrdí, že osobný život autora alebo prednášateľa nie je dôležitý {pre študentov; že na ňom nezáleží}, čo, hoci je {to} pravdou v absolútnom zmysle, neberie do úvahy úroveň vedomia väčšiny ľudstva, ktoré má prirodzenú zvedavosť, a očakávania ohľadne štýlu, v akom je potrebné informácie predkladať. Hovoriť, že osobný život človeka je bez dôležitosti {pre učiteľových nasledovníkov}, nedáva zmysel väčšine ľudí.

.3.31.    Ľudia majú prirodzený sklon byť zvedaví {, a zaujímajú sa o to}, čo je to za človeka, ktorý zažíva nezvyčajné duchovné odhalenia. Je tu zvedavosť o charakterové črty, alebo o životný štýl. Je tu aj intuitívne uvedomovanie si toho, že porozumieť im, znamená objaviť, že snáď práve oné črty alebo vlastnosti vedú k duchovnému uvedomovaniu si. {Ľudia majú názor, že} možno existujú určité osobnostné štýly alebo charakteristiky, ktoré sú spoločné pre tých, ktorí sa stali oddanými k duchovným objavom, alebo ktorí dosiahli určité {vysoké} stavy vedomia. {Pozrime sa teda teraz na tieto spoločné vlastnosti.}

.3.32.           Duchovnému smeru cesty napomáhajú určité vlastnosti, ktoré sa utvrdzujú a stávajú sa čoraz mocnejšími s praxou, so skúsenosťami, a s úspechmi. Medzi ne patrí

spôsobilosť neochvejne sa zaostrovať {, bez odbočení}, na cieľ; a sústrediť sa, uprene, na postup alebo duchovné cvičenie, so záväzkom a s venovaním sa veci.

Takže je tu rozriešenie {, teda objasnenia si} zámeru, a ochota upustiť od všetkého či hocičoho, na základe svojej hlbokej dôvery a viery v duchovné učenie alebo pravdu.

Vo všeobecnosti je tu skôr ochota odpúšťať a prejavovať lásku, než ako nenávidieť a odcudzovať.

Je tu ochota opustiť menšie za väčšie, a želanie skôr porozumieť než ako súdiť.

Zdá sa, že dôvod, pre ktorý sa ľudia s duchovnými záujmami zhromažďujú je ten, lebo uprednostňujú mier a nerušenosť {od podnetov}, pred podnecovaním a vzrušením.

Snáď najužitočnejším nástrojom je spôsobilosť pokorného uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a uvedomenie si obmedzeností všedného vedomia a ich dôsledkov.

.3.33.    Pre zabezpečenie platnosti smeru svojho húževnatého úsilia, je kľúčové {pre hľadajúceho} ociachovať úroveň pravdivosti každého učenia, učiteľa, gurua, alebo duchovnej skupiny {ktorým chce venovať svoju energiu a oddanosť, pretože podľa .5.32. duchovné rozčarovanie vedie k depresii a dokonca k samovražde}.

.3.34.    Z historického hľadiska je možné vidieť, že ľudstvo sa potáca naslepo, podobne ako sa potácali lode v nezmapovaných oceánoch, bez kompasu alebo máp. Doslova, stovky miliónov ľudí, v priebehu času {histórie}, bolo zničených, pretože chýbala jednoduchá metóda na prekonanie nespôsobilosti mysle rozoznať ovcu od vlka v ovčom rúchu. Celé národy upadli; celé civilizácie vymreli, nasledujúc propagandu, politické heslá, súhrny presvedčení, u ktorých, použijúc {v predošlých kapitolách spomínaný} svalový test, dochádza v človeku k ochabeniu {testovacieho svalu}. Hoci metóda svalového testovania môže znieť jednoducho a primitívne, rovnako {jednoduchý a primitívny} bol aj objav {magnetickej železnej rudy,} magnetovca, ktorý sa dal použiť ako kompas {, ktorého používanie zmenilo moreplavectvo!}.

.3.35.    Väčšina ľudí {dnes žijúcich} na planéte, vďačí za svoje prežitie veciam, o ktorých sa kedysi myslelo, že sú nevedecké a neohrabané, ako je napríklad špinavo-vyzerajúci rast piesne v Petriho miske, u ktorej bola spozorovaná schopnosť zabíjať baktérie. Tento malý objav viedol k antibiotikám, a tým zvýšil kvalitu zdravia ľudstva, a očakávanú dĺžku života.

.3.36.    Naivný hľadajúci je ľahkou korisťou pre akýchkoľvek prípadných podmaniteľov, ktorí používajú rôzne ideológie {a metódy}, a ich obrovský vplyv je: v ich počte, presvedčivosti, a v ich osobnom čare. Tlak rovesníkov na dôverčivých je tiež bežný, takže nájsť si cestu cez húštiny celej hromady náboženských a údajne duchovných učení sa stane hazardným a problematickým. Vyžaduje si to určité vnútorné presvedčenie, a prostriedky na usmerňovanie, aby sa nenasledovali davy {z nevedomosti zvedených} uctievačov, nakoľko stádový inštinkt je silný. Samozrejme, že ľudská myseľ si v duchu povie: „Všetky tie milióny ľudí sa predsa nemôžu mýliť alebo byť zavádzaní chybami”. Aby sme našli odpoveď na toto protirečenie, stačí nám iba preskúmať zloženie týchto davov, často {skladajúcich sa z príliš} horlivých veriacich. To, že ľudské chyby sú nielen možné, ale aj zaručené a pravdepodobné, sa stáva zrejmým z toho, že sedemdesiatosem percent obyvateľov sveta ciachuje pod úrovňou 200, čo je hladina Pravdy a Bezúhonnosti.

.3.37.    Odozva svalového testovania je určená výhradne odozvou, všeobecného { všadeprítomného} vedomia, na pravdu alebo falošnosť. Na náhodne zvolenej stupnici (pozri Prílohu B), to, pri čom sa sval utužuje, ciachuje na úrovni 200 {a vyššie}. To, čo je falošné alebo ničiace, ciachuje pod 200. (Od nuly po 200 človek objaví úrovne nazývané {a podľa DRH pomenované a zoradené} Hanba {25}, Vina {30}, Apatia {50}, Smútok {75}, Strach {100}, Chcenie {125}, Hnev {150}, Hrdosť {175} { , a potom nasleduje prvá pozitívna úroveň bezúhonnosti, Odvaha, ktorá je na 200}).

.3.38.    Na úrovni Pravdy a Bezúhonnosti sa telo {, =testovací sval} utužuje, a tieto {pozitívne} úrovne sa postupne zvyšujú {, vo svojej moci, a podľa DRH boli pomenované pod názvami} Odvaha {200}, Neutralita {250}, Ochota {310}, Prijatie {350}, Intelekt {400}, Láska {500}, Bezpodmienečná Láska{540}, Osvietenie-Mier {600}, a Vyššie Osvietenia {700}. {Teda} pozitívne úrovne ciachujú od 200 vyššie až do možných 1000. Láska je na 500, Intelekt je v 400vkách, {Prijatie ako} schopnosť {ísť zo životnými fackami} a Ochota sú v 300vkách. To, že sedemdesiatosem percent ľudstva ciachuje pod úrovňou 200 znamená, že väčšina spoločnosti predpokladá, že falošnosť je pravdou. Iba dvadsaťdva percent obyvateľov sveta je {teda} vôbec schopných pochopiť, čo pravda je, a z toho iba štyri percentá obyvateľov sveta ciachuje na 500 alebo vyššie, čo je úroveň Lásky. Po stupnici ďalej smerom nahor počet ľudí na vrchole tejto pyramídy ľudstva prudko klesá. Osvietenie-Mier ciachuje na 600, kde sa dualita rozpúšťa do neduality. 700vka je sférou veľkých duchovných učiteľov, guruov, a svätcov. Zopár sa ich dá rozpoznať v 800vkách a v 900vkách. Energetické pole na 1000 je maximum, ktoré ľudské telo a nervový systém môže zniesť, a je to mimoriadne zriedkavá úroveň veľkých Avatárov v histórii. Nikdy neexistoval človek, ktorý ciachoval {na úrovni vedomia} nad 1000.

.3.39.    Hodnota všetkých týchto zistení spočíva iba v popise prostriedku na rozlišovanie {pravdivosti od falše}, pretože ľudské vedomie postráda vrodenú spôsobilosť rozpoznať pravdivosť od falše. Je preto naliehavo nevyhnutné poznať ociachovanú úroveň pravdy ktoréhokoľvek učenia alebo učiteľa.

.3.40.    S týmto uvedomením {si neschopnosti človeka rozpoznať pravdivosť od falše} začneme rozumieť hlavným mýtom ľudstva, ktoré sú vždy o zvratoch v osude hľadajúceho, ktorý je v klasickom príbehu obkľúčený výzvami k náročným úlohám, zvádzaniami, nástrahami, pascami, čarami, a brutálnymi šelmami. Vždy sú tu draci, požiare, močiare, obrovské vodné plochy, a iné nebezpečenstvá, ktoré je potrebné prekonať. V legendách úspech závisí od poznania jedného jediného tajomstva či tajuplnej črepinky informácie, ktorá sa stáva kľúčovou k ďalšiemu postupu. Bez pomoci z ‘hora’ alebo od ‘vyšších pomocníkov’, hrdina alebo hrdinka zablúdia, a sú nakoniec zachránení Božou dobrotou v nejakej zamaskovanej podobe, ako napríklad {nejakým} vtákom, ktorý naznačí alebo ukáže {správnu} cestu. Svalové testovanie je teda takýmto vtákom, a zabraňuje bolestivému zapotácaniu sa do bahna chaosu, z ktorého je často obtiažné alebo nemožné uniknúť.

.3.41.    Duchovná púť hľadania sa klasicky prirovnáva k ceste určitého smeru, putovaniu, alebo dobrodružstvu. Nanešťastie, naivný hľadajúci sa často vydáva na {toto} obtiažné putovanie nepripravený, bez potrebných nástrojov. V bežnom svete sme závislí na mnohých bezpečnostných opatreniach. Používame bezpečnostné pásy, dávame sa očkovať proti nákazlivým chorobám, a prijali sme to, že existujú riziká, proti ktorými sa treba mať na pozore, a ktoré treba prekonať. Takže opatrnosť pochádza z múdrosti, nie zo strachu. Obozretnosť vyžaduje uvedomovanie si úskalí, ktorým sa treba vyhnúť. Keby sa k osvieteniu dalo ľahko prísť, bolo by bežným javom. Avšak štatisticky je šanca menšia ako jedna k desiatim miliónom.

.3.42.    {Duchovne} hľadajúci si tiež bežne myslia, že existujú iba dve možnosti, a to alebo osvietenie, alebo bolestivé uviaznutie v pasci ega. Nuž, je to vlastne tak, že každý krok vpred prináša nové radosti, a skok v {úrovni} vedomia, {hoci tento snáď} ciachuje na Stupnici Vedomia čo iba zopár bodov vyššie. Keďže však ide o logaritmický skok, môže priniesť {‘neúmerne’} omnoho väčšie šťastie a súlad. Ako človek napreduje, sebaistota nahrádza strach, emocionálna pohoda nahrádza úzkosť, a ľahkosť a kvalita života sa zlepšuje.

Konec čtení 2. části – ze 17.5.2021

 

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– ?

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Postup na vysoký stav uvědomování si.

Honza vám pustí část záznamu z našeho pátého on-line setkání, kde jsme poprvé uvedli Postup na vysoký stav uvědomování si. Nejprve bude ale opakování předchozího opakování, uvedeného minulý týden.
Příští týden se podíváme na – Dva způsoby přístupu mysli k okolí…

Video z části pátého setkání:

JURAJ:
Stále opakujeme, že

1) stres —– vychádza z nesúladu programov v pamäti —-voči tomu —— čo sa pozoruje.  

2) Ego sa zubami-nechtami drží svojich programov, pretože

3) tieto programy vyvolávajú uložené pocity

4) a tieto pocity si ego pestuje a lebedí si v nich, pretože má z nich utajený pôžitok.

Život väčšiny ľudí sa skladá z tajne žiadaného trápenia, založené na obraňovaní definícií ktoré majú, a za ktoré sa pohádajú, pobijú a pozabíjajú – stačí sa pozrieť do ulíc našich miest.

HONZA: Když toto podvědomě pěstované trápení přesáhne rámec únosnosti, tak ti, kteří nesledují učení Dr. Hawkinse, vypouštějí ze sebe páru následujícími způsoby. Prosím Katku o slovo.

KATKA:

 od pocitu si uleví svalením pocitu na něco anebo někoho a prožívají tentýž pocit, jakoby patřil „jim“ (např. kvůli nim jsem se naštval, protože vyprodali toaleťák),

– anebo od pocitu si ulevit vybouchnutím (např. sakra, to neumíš netřískat dveřmi?),

– anebo od pocitu utečou (např. tvrzením, že o tom se u nás v rodině nemluví).

HONZA: A teď Hawkinsův způsob na vypouštění páry z pocitů pročte Mirek.

MIREK:
Těšit se, že máme tento pocit, protože je to příležitost na jeho uvolnění. Neodmítat ho, protože pocit, který není odmítán, se rozplyne, protože se rozplyne energie, která ho udržuje. Ignorovat všechny myšlenky a jenom připustit přítomnost tohoto pocitu, ——— nechat ho vyvstat, ——– zůstávat s ním, ——— dovolit mu probíhat ——— a tedy nechávat mu volný průběh, ——– aniž bychom ho chtěli změnit nebo cokoliv s ním udělat. —- Nemít k němu odpor, neodsuzovat a nemoralizovat. Znamená to upustit od posuzování tohoto pocitu ———- a uvědomit si, že to je ——- jenom pocit.

HONZA:
Jak jsme již řekli, bez myšlenek neexistují starosti! —— a na toto téma nám teď Julo přečte úryvek z Hawkinsova videa.

JULO:
Úryvok z videa: minúta 2:57 z YouTube videa – „You Have To Quit Thinking“. Dr. David Hawkins, Ph.D., prepis záznamu a preklad: Julo.

Otázka: Pri šoférovaní netrpezlivo reagujem, ak na mňa niekto zatrúbi. Pritom som neurobil nič, čo by stálo za reč! …

Odpoveď:  … Myslím si, že sa musíte naučiť prestať myslieť.

Ak odstránime myslenie, tak sa ocitneme v nekonečnom tichu – pod myslením je nekonečné ticho. V tomto okamihu som napojený na ticho. Nič sa tu nedeje. Páči sa vám to? Bez televízora, bez štekania psov, no proste nič sa nedeje. Čo sa deje v tomto priestore ticha? Nedeje sa nič. Všetko je v tichej pohode. Ste s tým v poriadku? Dobre, žite v tomto tichu, ostaňte v ňom. Vytušte tento priestor ticha a noste ho so sebou tak, že ste ním. Nemyslite si, že pokoj a ticho sú mimo vás; sú vo vás.

Viete, ticho je tesne pod povrchom myslenia a cirkusu okolo nás. Ostaňte s tichom, a čokoľvek čo sa deje, považujte za nepodstatné. Navzájom sa tam zabíjajú a  vy poviete „No a čo?“; a guľky lietajú okolo, a vy poviete „V pohode, no a čo?“ Takže sa naučíte hovoriť „No a čo“, nakoľko to anuluje ceniť si myslenie.

„Idem sa zabiť“.

„No a čo? Čo chceš po mne aby som spravil? Zavolal policajtov alebo čo?“.

Rozumiete, čo tým myslím?

Naučte sa hovoriť „No a čo?“ pri každej konverzácii ktorej ste svedkom – vo vašom okolí a aj vo vašej hlave.

Ak ľudia hovoria, že ma veci netrápia, tak je to preto, lebo nemám ani štipku záujmu považovať veci za dôležité. Navonok sa tvárite zaujato, ale viete, že v nie ste v hre. Pritom sa správate podľa spoločenských pravidiel. „Idete sa zabiť? Ale čo? A prečo?“

Viete, ľudia vás chcú šikanovať, zaťahovať vás do svojej hry. Ak túto ich drámu odmietnete, môžete žiť v pohode, v tichosti a celé vám to bude pripadať zábavné. Takže namiesto toho, aby ste boli netrpezlivý a naháňali sa, stanete sa toho svedkom. Ste iba svedkom. Z vášho tichého pozadia vychádza, že ste všetkého svedkom.

Vtáci priletia a stavajú si hniezda, príde jar a príde jeseň, prídu vojny, usporadúvajú sa vojenské prehliadky a rakvy ukladajú jednu na druhú. Je to všetko za jedno, jasné?

Držte sa tohto, čo vám hovorím. Držte sa iba tohto. Nešpekulujte nad tým a ani to nerozpitvávajte. Iba sa držte toho, čo som vám povedal. Dobre?

HONZA:
Tímto jsme se dostali na přečtení si Hawkinsova návodu o čtyřech větách, jak dosáhnout vysokou úroveň vědomí a dostat se na 500. Protože každému z nás stačí následovat těchto několik vět, přečteme jejich volný překlad i česky a aj po slovensky. Nejdříve české znění.

KATKA:
Volný překlad textu od Jula, nacházející se v skoro každé Hawkinsové knize:

Lidé jsou zvědaví, ptají se: „Jak je možné dosáhnout vysokého stavu vědomí.

1) Na prvním místě musí existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

2) Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

3) Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost, a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

4) Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy. S tím souvisí vzdání se chtění, aby bolo po mém, jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

Naše poznámka – To byl návod, teď jen jeho následky.

5) Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

9) Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se, nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace, pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

JURAJ:
Voľný preklad textu od Jula, nachádzajúcom sa v skoro každej Hawkinsovej knihe:

Ľudia sú zvedaví a pýtajú sa: „Ako je možné dosiahnuť vysoký stav vedomia?“

1) V prvom rade musí existovať neotrasiteľné rozhodnutie, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

2) Na základe tohto rozhodnutia vznikne oddanosť k disciplinovanosti účinkovať v živote s neoblomným a stále prítomným odpúšťaním a láskyplnosťou, a to bez výnimky, teda ku všetkému, čo prichádza do nášho vedomia.

3) Nevyhnutná podmienka je pritom mať súcit a ochotu, porozumenie vidieť nevinnosť, a to v každom a vo všetkom, teda aj vrátane seba a vlastných myšlienok.

4) Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné zanechať všetky ostatné túžby. S tým súvisí vzdanie sa nástojenia, aby bolo po mojom, inými slovami vzdať sa svojej vlastnej vôle.  

Naša poznámka – To bol návod, teraz iba jeho následky.

5) Pri tom, ako sa každá tendencia vlastniť myšlienku, pocit, túžbu a či skutok uvoľňovali a odovzdávali bohu, myseľ postupne utíchala.

6) Týmto postupne utíchalo zdôvodňovanie a pestovanie si príbehov, a nakoniec sa rozptýlili aj idey a koncepty s nimi súvisiace.

7) Keď sa človek vzdá autorstva a priania vlastniť myšlienky, prestanú sa rozvíjať do detailov a začnú sa rozpadávať v priebehu vytvárania.

8) Nakoniec bolo možné vzdať sa energie sprevádzajúcej samotný proces myslenia, a to predtým ako sa vôbec myšlienka začala vytvárať.

9) Táto činnosť sústavného a nepretržitého sústredenia sa, nedovoľujúca ani jediný okamžik rozptýlenia od priebežnej meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, každodenných aktivít.

HONZA:
K bodu 2 a 3 nám Hedvika přečte z knihy JÁ od Dr. Hawkinse, kapitola 6 téma, která hovoří o odpouštění.

HEDVIKA:
Dotaz: Nehraničilo by akceptování hříšného chování omezených lidí s nemorálností či nedostatkem morálky?

Odpověď: Vidět nevinnost, jednat s porozuměním a odpouštěním neznamená schvalovat to. Lidé, kteří žijí v energických polích pod 200, jsou vystaveni neustálému trápení. Jedno z učení v křesťanství je modlit se za hříšníky. Na místo konfrontace se přitom radí se vyhýbat a distancovat od negativity, takzvaného zla, a od toho, co není bezúhonné. Ti, co hřeší, je možné považovat za méně obdarované štěstím a jejich duchovní vývoj je stále v začátcích.

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden, ikdyž s námi dnes není on-line připojený, předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 98 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (70) na setkání z 5. září/septembra 2022.
– Odezva od Miriam – Mail pro Suzan Hawkins.

Julovy odpovědi na odezvy nebo dotazy může Honza zachytit na video a další týden ve skupině odvysílat, nebo přečíst textovou odpověď. Julovy odpovědi čerpají z učení Dr. Hawkinse.

– Odezva od Miriam –  o Mailu pro Suzan Hawkins.

Miriam napsala:

Honzo, nasledujúci text, ktorý ti Miriam preposiela  bol zaslaný na info@veritaspub.com…….tak uvidíme…. 

Vážená pani Susan Hawkins,
Dňa 02.08.2022 bola spoločnosťou Inter lincence zastupujúcej nakladateľstvo Veritas, ako vlastníkom práv na OKO JA Bytia a na ďalšie tituly Dr. Hawkinsa, zaslaná výzva p. Jánovi Mačtovi, v ktorej bol upozornený, že na jeho webovej stránke https://www.hawkins.support/ sú sprístupnené preklady verejnosti bez autorizácie vlastníka práv, paní Susan Hawkinsovej.Ja tejto výzve neodporujem a zákony v tomto svete sú dané tak, ako sú dané.Píšem Vám ale z jednoduchého dôvodu, a to preto, že som členkou tejto skupiny a som slovenskej národnosti. Perfektne rozumiem len svojmu rodnému jazyku a to jazyku slovenskému.Učenie Dr. Hawkinsa v slovenčine mi bolo sprostredkované Julom, ktorý sa do  času zaslania vašej výzvy zúčastňoval on-line prednášok. Preklady učenia Dr. Hawkinsa do jazyka slovenského sú pre mňa nenahraditeľné. Julo vie perfektne anglicky, vie perfektne slovensky a je navyše spätý s učením DR. Hawkinsa. Julo ide striktne podľa učenia DR Hawkinsa, bez akýchkoľvek odchýlok od tohto učenia a to so zdôrazňovaním významu každého slova, každej vety, každej kapitoly. Jeho činnosť je bez finančného ohodnotenia a robí to zadarmo.Týmto vás žiadam o výnimku (zo zákona tohto sveta), aby učenie Dr. Hawkinsa mohlo byť doručené do hláv tých, ktorí o to prosia.Zámer mojej prosby je jednoduchý, potrebujem počuť a čítať knihy od DR Hawkinsa v slovenčine, v jazyku, ktorému rozumiem.Tak vám vopred ďakujem za vypočutie mojej žiadosti a prosby…S úctouMiriam Slovenská republika

HONZA:

Díky Miriam za to, že jsi poslala na veritas tento email. Třeba to obměkčí stanoviska Suzan Hawkins. Pokud někdo další by chtěl napsat na veritas, Julo říká, že jej znají pod jménem Julius. Tedy snad jim dojde, o koho se jedná, že Julo je Julius. JZatím pokud vím, žádná nová odpověď z veritas nepřišla, s návodem jak máme studovat v rodném jazyku, tedy česky či slovensky, učení DRH podané v angličtině. Kdo ještě nenapsal a chce napsat, může se inspirovat i tímto emalem, který zítra bude vloženo jako součást textů 98 setkání v archivu on-line setkání.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.
  • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Možnosti se setkat již o den dříve využilo asi 10 lidí. Toto předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, případně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Setkání se bude účastnit asi 35 přihlášených zájemců. Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval do slovenštiny.

Julo v průběhu celého setkání – od pátečního večera do nedělního oběda – každé video vsadí do rámce, tak, aby mohlo být správně uchopeno. Průběh setkání se nebude on-line vysílat a vše zůstane za zdmi zámku ve Střílkách.

Předsetkání:
Čtvrtek 15.9.2022 příjezd do 17:00 hodiny, večeře cca 18:00, v 19:00 zahájení neformální zahájení v přátelském kruhu ,
Pátek 16.9.2022 pokračování přátelského setkání a neformální diskuze do 18 hod + pomoc v přípravě na hlavní část.

Hlavní část :
Pátek 16.9.2022 příjezd do 17:00 hodiny, večeře cca 18:00, v 19:00 zahájení a první část programu + seznámení se,
sobota 17.9.2022 pokračování programu,
neděle 18.9.2022 poslední část programu, obědový raut a diskuse, odjez cca 14:30-16.00.

V objektu Zámku i ostatních budov Ášramu je zákaz kouření, alkoholu a masité stravy. A sexu. J Prosíme o dodržování těchto zásad. Je domluvena možnost kouření mimo objekt v zadní části zámecké zahrady.
Vstup do ubytovací části objektu je možný jen bez obuvi, v papučích nebo naboso, 
do sálu Jadan a do Meditační místnosti jen vstup povolen jen v ponožkách (ne naboso!). V obou meditačních prostorách je zakázána konzumace jakéhokoliv jídla, nápoje jsou povoleny jen v uzavíratelných lahvích se šroubovacím víčkem.

Požadujeme, aby všechny diskuse byly jenom o tom, co si můžeme vzít z diskuse se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.

Pro ty přihlášené, co jedou poprvé na naše setkání, doporučuji, aby si před setkáním ve Střílkách, doma, v klidu pustili dva záznamy z minulých setkání. Pomůže jim to se sesouladit se skupinou. Videa naleznete na hawkins.dupport ve složce Naše videa:

11. Povzbudivý príhovor – promluva – od Jula, setkání ve Střílkách a Jakubovanoch 9/2021

https://www.hawkins.support/nase-videa/11-povzbudivy-prihovor-promluva-od-jula-setkani-ve-strilkach-a-jakubovanoch-9-2021/

 

  1. Charakteristiky úrovní vědomí – Julo – setkání ve Střílkách a Jakubovanoch 9/2021

https://www.hawkins.support/nase-videa/12-charakteristiky-urovni-vedomi-julo-setkani-ve-strilkach-a-jakubovanoch-9-2021/

Děkuji.
Děkuji, že existuje dostatečný počet oddaných, abychom uspořádali toto setkání a mohli se osobně setkat ve Střílkách.

 

8.) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/15orOkHhMi0cm4kWdulDs6-k3ToJ0XiAc/view?usp=sharing