. 33. ´Normální ´ oproti ´změněnému´ stavu Vědomí; Vzdávání tvrdohlavosti – 14.6.2021

Záznam on-line meetingu ze 14.6.(jun)2021 na téma: ´Normální ´ oproti ´změněnému´ stavu Vědomí; Vzdávání tvrdohlavosti.

 

14june2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v další etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

Hlavní, oficiální část:

 

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

Nacházení se Lidstva jakoby ´V Změněném Stavu Vědomí´ – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

   

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

{Ode}Vzdávání tvrdohlavosti.

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (06) na setkání ze 7 června/júna 2021.

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Proč bylo minule prezentováno video´Co je Duch´,

– Emočně nabitá, nenabitá slova.

– Proč se zlobím?

– Překlad Žalmu 91

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění :

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
Nacházení se Lidstva jakoby ´V Změněném Stavu Vědomí´ – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé.

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

02 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’

 KAPITOLA 4  Základy

 Pokračování …

Klikni a otevři ke čtení
B2K4 – Základy 3. část (z 5)

KONIEC B2K4 ods. 39-56

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
ve které postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.11 – {Ode}Vzdávání tvrdohlavosti.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

Předávám slovo:

JULO:

Klikni a otevři ke čtení
SUR 11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

HONZA: Julko, děkujeme ti za vše, co pro naši skupinu děláš, jak pomáháš zvedat lodě na hladině československého rybníku! I za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

4) Odezvy a Odpovědi (06) na emaily a setkání z 7. června/júna 2021.

Na dnešek mám připravenou jednu odezvu, přečtu ji na poprosím Jula o odpověď. Tentokrát mi napsal František, který dotaz přednese sám, nebo to přečtu za něj…

 

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Františka: Dotaz na větu „Jsem zodpovědný za snahu, ne za výsledek“ – 14.6.2021

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Proč bylo minule prezentováno video´Co je Duch´, 

– Emočně nabitá, nenabitá slova.

– Proč se zlobím?


JULO: volně bez písemné přípravy, tj. – odpovědi jsou v záznamu setkání
+ …

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Z Aramaickej Pešitty by George M. Lamsa (1933), ktorú uprednostňoval Dr. David R Hawkins

 

 Žalm 91

Pozor: Julova interpretácia

KTO VOLÍ OCHRANU NAJVYŠŠIEHO

{pred každou vetou si zamrmlajte: Nuž reku:}

1      Kto prebýva pod ochranou Najvyššieho, zotrváva pod záštitou Všemohúceho.

2    O Jeho Výsosti poviem: „Je mojím útulkom a mojou pevnosťou, mojím Bohom, ktorému budem dôverovať.“

3    Určite ťa oslobodí z pasce lovca a márnivých klebiet.

4    Prikryje ťa svojim perím a pod jeho krídlami sa možeš spoľahnúť, že jeho Pravda bude tvojím štítom a ochranou.

5      Netreba sa ti báť ani hrôzy noci; ani šípu, letiaceho vo dne;

6    Ani spiknutia, ktoré sa šíri v temnote; ani pohromy, ktorá pustoší napoludnie.

7       Tisíce padnú popri tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nedostane.

8      Iba svojimi očami zahliadneš odplatu hriešnikov.

9      Veď tebe, Ó, Vaša Výsosť, dôverujem;  ty si si zriadil svoje obydlie na vrchole.

10     Pod ním sa ti nič zlého nestane, a žiadna pohroma sa nepriblíži k tvojmu príbytku.

11     Pretože svojím anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

12     Na rukách ťa budú nosiť, aby si si netresol nohu o kameň.

13     Pošlapeš po vretenici a užovke, podupeš leva a hada-pokušiteľa {jabĺk}.

14     {Boh sám pre seba:} Pretože ma miloval, oslobodím ho; povznesiem ho {nad záplavy}, pretože sa hlásil k môjmu menu.

15      {Boh sám pre seba:} Keď ma vyzve, tak mu odpoviem; budem s ním v tiesni; oslobodím ho a budem ho držať v úcte.

16     {Boh sám pre seba:} Dlhý život mu pokojný ubezpečím a odhalím mu svoju spásu.

KONIEC Žalmu 91

 

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.


Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: