Příloha C – Kalibrace vědomí

Předcházející část: Příloha B – Mapa vědomí

PŘÍLOHA B

Jak kalibrovat úrovně vědomí

OBECNÁ INFORMACE

TECHNIKA

Je třeba poznamenat, že pro získání přesných výsledků testu musí mít testující i testovaný úroveň vědomí nad 200.

Čím vyšší je úroveň vědomí testující skupiny, tím přesnějších výsledků je dosaženo.

KALIBRACE KONKRÉTNÍCH ÚROVNÍ

Všechno minulé nebo současné, včetně obrazů nebo tvrzení, historických událostí nebo osobností je možné kalibrovat. Není nutno je verbalizovat.

ČÍSELNÁ KALIBRACE

 

VYUŽITÍ

Můžeme se ptát na libovolné současné nebo historické události. Odpovědi jsou neosobní a nezávislé na systému víry testujícího nebo testovaného. Například, protoplazma se oddaluje od škodlivých stimulů. Jsou to vlastnosti testovaných látek, jsou neosobní. Vědomí ve skutečnosti zná pouze pravdu, protože pouze pravda skutečně existuje. Vědomí nereaguje na lež, protože lež v Realitě neexistuje. Nebude také reagovat na egoistické otázky nebo otázky zbavené integrity, například, má-li smysl kupovat tyto nebo jiné akcie.

KALIBRACE ÚROVNĚ

OBECNÉ INFORMACE

ZKUŠENOST

OMEZENÍ

Občas se stává, že manželské páry nemohou, také z dosud nejasných příčin, využít jeden druhého jako testovaného a musí hledat třetí osobu jako partnera pro testování.

Nerovnováhu může vyvolat i nedávné setkání s negativními lidmi, poslech hudby ve stylu heavy-metall, zhlédnutí krutých televizních pořadů, krutých videoher. Negativní energie hudby má destruktivní vliv na energetický systém těla po dobu cca 30 minut po odeznění hudby. Televizní reklama a hudba na pozadí jsou také velmi rozšířené zdroje negativní energie.

Jak bylo již dříve uvedeno, metoda rozpoznávání pravdy prostřednictvím kalibrace úrovní pravdy pomocí svalového testování má tvrdá omezení.

VYSVĚTLENÍ

Technika svalového testování nezávisí od osobního názoru nebo víry, je neosobní reakcí na pole vědomí, stejně, jako je protoplazma neosobní ve svých reakcích. Dokazuje to pozorování, kdy jsou reakce na test stejné, bez ohledu na to, zda se pronáší otázka nahlas nebo v mysli. Na testovanou osobu otázky nemají žádný vliv, nemusí vůbec nic vědět o tom, čeho se otázka týká. Abychom to ukázali, proveďte následující cvičení.

Můžeme získat libovolnou informaci o čemkoliv, kdekoliv, v současnosti nebo v minulosti, v libovolném prostoru, pokud dodržíme podmínku předběžného souhlasu. (Někdy je souhlas odmítnut, zřejmě z karmických nebo jiných neznámých příčin.) O přesnosti testu se můžeme přesvědčit pomocí křížové prověrky. Každému, kdo si osvojil tuto techniku, je najednou dostupné více informací, než které se mohou vejít do všech počítačů v knihovnách světa. Možnosti jsou neomezené a od možných perspektiv se až tají dech.

KOREKTNÍ TECHNIKA SVALOVÉHO TESTOVÁNÍ

DISKVALIFIKACE

Skepticismus (úroveň 160) a cynizmus jsou kalibrovány pod 200, jelikož odrážejí negativní předsudky. Naopak, skutečný výzkum vyžaduje otevřenou mysl a čestnost, bez jakékoliv intelektuální marnivosti. Negativní výzkumy behaviorální kineziologie (svalového testování) jsou všechny kalibrovány pod 200 (zpravidla 160), stejně jako i samotní výzkumníci.

Neúspěch výzkumníků, kteří jsou sami nebo díky neúspěšným výzkumným projektům kalibrováni pod 200 (všichni zpravidla na úrovni 160) potvrzuje pravdivost té samé metodiky, kterou se snaží zavrhnout.

Každý nový objev může narušit rovnováhu a vnímat se jako nebezpečí pro status quo převládajících ve vědě i ve společnosti víry systémů. Klinický výzkum vědomí, potvrzující existenci duchovní Reality se, samozřejmě, setkává s odporem, protože je, v podstatě, přímým opakem narcistního jádra arogantního a sebevědomého ega. 

NEPŘESNOSTI

Výsledky kalibrace mohou být různé v různou dobu nebo při práci různých výzkumníků, z mnoha důvodu.

  1. Situace, lidé, politika, pravidla i názory se během času mění.
  2. Poznámka

    Zatímco co už bylo objevené, že technika nefunguje u lidí, kteří kalibrují v úrovních pod 200, jen docela nedávno bylo dále objeveno, že technika také neúčinkuje, když testování provádějí ateisté. Toto může být jednoduše důsledek faktu, že ateismus kalibruje pod úrovní 200, a popření pravdy nebo Božství (vševědoucnost) karmicky učiní nezpůsobilým popíratele, právě tak nenávist popírá lásku. Pozor. Ateistou není člověk, který věří v cosi mezi Nebem a Zemí.

    Následující část: Příloha D – O autorovi