Jak se určuje hladina vědomí

Předcházející část: Mapa vědomí

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

JAK měřit úrovně vědomí

Obecná informace

Všechno ve vesmíru vyzařuje specifickou frekvenci nebo pole energie, která zůstává v poli vědomí trvale. Tak, každá osoba nebo bytost, která kdy žila a cokoli o ní, včetně každé události, všech myšlenek, cítění či činů nebo postojů, je zaznamenáno navždy a lze to kdykoli v současnosti nebo budoucnosti vyvolat.

Technika

Je důležité poznamenat, že záměr, stejně jako i testující i testovaný (subjekt) musí vykazovat hodnotu vyšší než 200, aby se dosáhlo přesné odpovědi.

Po mnoho let byl test považován za lokální reakci akupunkturního systému nebo imunitního systému těla. Pozdější výzkumy však zjistily, že reakce není lokální reakce na tělo vůbec, ale namísto toho je obecnou reakcí vědomí samotného reagujícího na energii látky nebo prohlášení. To, co je pravda, co je prospěšné, nebo podporující život, dává pozitivní odpověď, která vyplývá z neosobního pole vědomí, které je přítomno v každém, kdo žije. Tato pozitivní odezva se projeví tím, že svalstvo těla je v plné síle. Současně se dostaví pupilární reakce (zorničky se rozšiřují při lži a stahují při pravdě), stejně jako změny ve funkci mozku jak bylo zjištěno pomocí magnetického zobrazení. (Pro nejjednodušší práci je nejlépe používat funkci deltového svalu /ramenní sval/, lze ale použít kterýkoli jiný sval.)

Třetí metoda je nejjednodušší, ale stejně jako ostatní, vyžaduje určitou praxi. Stačí zvednout těžký předmět, jako je velký slovník nebo pouze pár cihel, ze stolu asi po pás vysokého. Podržte v mysli obrázek nebo tvrzení, které má být testováno, a pak zvedněte. Pak pro zjištění kontrastu podržte v mysli něco, co je jasně nepravdivé. Všimněte si snadnosti zvedání při pravdě a potřeby většího úsilí při nepravdě. Výsledky mohou být ověřovány pomocí dalších dvou metod.

Určování konkrétní úrovně

Kritickým místem mezi pozitivním a negativním, mezi pravdivým a nepravdivým, nebo mezi tím, co je konstruktivní či destruktivní, je na úrovni 200 (viz mapa úrovní vědomí). Cokoliv nad 200, nebo to co je pravda, subjekt (testovaného) posiluje, cokoli nižší než 200 nebo to co je nepravdivé, způsobuje oslabení paže.

Je možné testovat cokoliv minulého nebo přítomného, včetně obrázků nebo prohlášení, historické události nebo osobnosti. Není nutné to vyjadřovat slovy.

Numerické určování

Aplikace

Svalový test nemůže být použit k nahlédnutí do budoucnosti.

Jinak, nejsou žádná omezení, na co se ptát. Vědomí nemá v čase nebo prostoru omezení, nicméně, povolení k provedení testu může být odepřeno. Je možné se dotazovat na všechny aktuální nebo historické události. Odpovědi jsou neosobní a nejsou závislé na systému víry testujícího ani testovaného jedince. Například protoplazma se odvrací od škodlivých podnětů a zraněné tělo krvácí. To jsou jednoduše vlastnosti těchto zkušebních materiálů a jsou neosobní. Vědomí vlastně zná pouze pravdu, protože jediná pravda má skutečnou existenci. Nereaguje na lži, protože lež nemá existenci v realitě. Vědomí také neodpoví přesně na egoistické otázky nebo otázky bez morální integrity.

Určení úrovně

Obecné výrazy

Odbornost

Omezení

Někdy manželské páry z důvodů ještě neobjevených (karma?), nejsou schopny používat sebe navzájem jako pokusné subjekty a musejí vyhledat třetí osobu, která bude při testu partnerem.

Vhodným testovaným subjektem je osoba, jejíž paže je silná, pokud myslí na milovanou osobu nebo objekt, a slabá, pokud podrží v mysli něco negativního (strach, nenávist, pocit viny, atd.). (Např. při Winstonu Churchillovi má jeho paže sílu, při bin Ládinovi je paže slabá).

Občas se můře stát, že dochází k tomu, že dotyčný testovaný jedinec nevykazuje správné odezvy. Je tedy v nerovnováze mezi pravdou a lží. To bývá zapříčiněno obvykle tím, že může být ještě pod vlivem negací, ve kterých se nacházel před vlastním testováním.

Takže tato nerovnováha může být výsledkem nedávného pobývání s negativními lidmi, poslouchání heavymetalové rockové hudby, sledování násilných televizních programů, hraní násilných videoher, atd. Energie negativní hudby má škodlivý vliv na energetický systém těla po dobu až půlhodiny po jejím vypnutí. Televizní reklamy nebo televize puštěná v pozadí jsou také častým zdrojem negativní energie.

Jak již bylo uvedeno, tento způsob rozlišování pravdy od lži a zjišťování úrovně pravdy má přísné požadavky. Vzhledem k omezením jsou pro rychlé dohledání kalibrované úrovně popsány již v předchozích knihách, a také v knize Pravda vs. faleš.

Vysvětlení

Testování síly svalu je nezávislé na osobním názoru nebo přesvědčení a jedná se o neosobní odezvu pole vědomí, stejně jako je neosobní ve svých odpovědích protoplazma. To může být prokázáno pozorováním, že testované odpovědi jsou stejné, ať jsou otázky vyjádřené slovy nebo držené potichu v mysli. To znamená, že testovaný subjekt není ovlivněn otázkou, protože ani neví, o jakou otázku jde. To lze demonstrovat pomocí následujícího cvičení:

Diskvalifikace

Skepse (hladina 160) a cynismus, stejně jako ateismus, mají úroveň nižší než 200, protože odrážejí negativní předsudek. Na rozdíl od toho pravdivé zkoumání vyžaduje otevřenou mysl a poctivost bez intelektuální ješitnosti. Negativní studie metodiky testování, všechny kalibrují pod 200 (obvykle kolem 160), stejně jako jejich původci.

Že i slavní profesoři mohou kalibrovat a kalibrují pod 200, se může zdát pro průměrného člověka překvapivé. Proto jsou negativní studie důsledkem negativní zaujatosti. Jako příklad lze uvést výzkumy Francise Cricka, které vedly k objevu dvojité šroubovice DNA. Jeho výzkumy kalibrovaly na 440. Jeho poslední výzkumy, jejichž záměrem bylo dokázat, že vědomí je pouze produktem neuronální aktivity, kalibrovaly na pouhých 135. (Byl ateista.)

Neúspěch výzkumníků, kteří sami o sobě nebo chybným navržením výzkumu kalibrují pod 200 (všichni kalibrují na přibližně 160), potvrzuje pravdivost právě té metodiky, kterou se pokoušejí vyvrátit. Oni chtějí dostat z testu negativní výsledky, a tak se tak děje, což paradoxně dokazuje přesnost testu v detekování rozdílu mezi nestrannou integritou a neintegritou.

Nesrovnalosti

Existují různé důvody, proč mohou různí testující v různých časech získat odlišné výsledky:

  1. Situace, lidé, politika, přístupy a postoje se v průběhu času mění.

Poznámka

I když bylo zjištěno, že tato technika nefunguje pro lidi, kteří mají úroveň nižší než 200, teprve docela nedávno bylo dále zjištěno, že tato technika nefunguje v případě, že osoby vykonávající testování jsou ateisté. To může být jednoduše důsledkem skutečnosti, že ateismus kalibruje pod hladinou 200, a že negace Pravdy nebo Božství (vševědoucnosti) karmicky diskvalifikuje popírajícího, stejně jako nenávist popírá lásku.

Rovněž bylo nedávno zjištěno, že schopnost přesného testování úrovně vědomí dále zvyšuje úroveň vědomí testujících. Lidé v oblasti blízko 500 nebo nad, mají při testování nejspolehlivější výsledky (Jeffrey a Colyer, 2007).

 

(SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU)

 

Následující část: O autorovi