Kapitola 17: Povědomí o „Já“ (úroveň 700 – 849)

Předcházející část: Kapitola 16. Harmonie, Blaženost a Osvícení (úroveň 600 – 699)

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

Kapitola 17

Realizace JÁ (Já-Bytí)

 

Úvod

To je úroveň mudrců, velkých učitelů Advaita či Vedanta nebo kteří popsali duchovní realitu realizace JÁ (Já-Bytí). Jedná se o úroveň silných inspirací, protože tito Osvícení Mudrci přitahují energetická pole v místech, která mají vliv na celé lidstvo. Na této úrovni již neexistuje prožitek individuálního osobního já odděleného od ostatních. Zde nastává ztotožnění Já s Vědomím Božství. Imanentní Božství je realizováno jako samostatná entita mimo mysl. To je v blízkosti vrcholu evoluce vědomí v lidské oblasti.

Diskuse

Hladiny vědomí 700 jsou historicky klasifikovány jako úrovně realizace JÁ (Já-Bytí) či úrovně moderních mystiků, například z nedávné doby Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, a Patanjali.

Známé spisy na těchto úrovních jsou: Zen učení Bódhidharmy, Oblak nevědění, Diamantové srdce a Lotus sútry, Korán, Nový zákon (bez Zjevení Sv. Jana), a Jóga Sutras Patanjali, stejně jako Rig a Veda. (Pro větší pohodlí je reprezentativní seznam uveden na konci této kapitoly.)

Nejpozoruhodnější je, že někteří z nejznámějších učitelů jsou poměrně noví. Některým bylo přiznáno uznání ze strany celé společnosti. Jejich dopad na společnost je na dvou úrovních, dávají konkrétní učení a zároveň tiše vyzařují energetické pole ze své aury do kolektivního vědomí lidstva. Účinek tohoto záření je dvojí: prvním je vyvážit negativitu ve světě, a druhým je přispět k pozvednutí celkové evoluce vědomí lidstva obecně, a duchovních hledačů zvláště.

Jak již bylo zmíněno dříve, úroveň vědomí lidstva byla 90 v době narození Buddhy, na úrovni 100 byla v době Ježíše Krista, a pak se zvýšila na 190, kde zůstala po mnoho staletí. Koncem osmdesátých let dvacátého století, najednou vyskočila až 205 a postupovala dále a v listopadu 2003 se vyhoupla na svou současnou úroveň 207.

V tradiční duchovní literatuře existují popisy a klasifikace různých pokročilých úrovní vědomí popsané jako stavy samádhi. Často jsou popisným způsobem spojeny se stavy meditace v důsledku překonání omezení ega. Některé z nich jsou přechodné, jako jsou různé stavy pojmenované jako satori, nebo probuzení. Ty jsou často závislé na samotném stavu meditace. Na začátku stavu satori je proto třeba setrvávat se zavřenýma očima. Jak se stav vyvíjí, pokračuje dokonce s otevřenýma očima. Jak se posune dál, zůstane, dokonce s otevřenýma očima a člověk chodí kolem, obnoví činnosti. Jak je znázorněno na známých Zen obrazech s býky, pocházejících z roku 1500, je nejprve třeba lokalizovat a identifikovat ego (býka), pak jej zkrotit, pak transcendovat, pak opustit svět, a poté, když svět zmizí, tak se jako vyzrálý mudrc navrátit do světa. V tomto bodě je svět líčen jako pouhý odraz na vodě (vědomí).

Skutečně osvícený mudrc nemá žádný zájem ovládat životy následovníků, na budování staveb, předvádět se, nebo na pozemském majetku. Ne-existují žádné potřeby nebo touhy, které mají být splněny, natož touha ovládat druhé. Také poznámky Učitele mohou být vnímány jako kryptické, protože jsou stručné, přesné a nepotřebují nic dodat.

Od úrovně 700 výše musí být uvnitř učitele překonány překážky, které sídlí v kolektivním vědomí lidstva. To je fyzicky subjektivně pohodlné, dokud se nedosáhne úrovně vědomí asi 800, při kterém vznikají bolestivé fyzické příznaky a nervový systém jakoby nesl příliš mnoho elektřiny, což má za následek pocit pálení. Pokaždé, když něco přijde z kolektivního vědomí, musí to být zpracováno. (Ježíš Kristus potil krev a Buddha poznamenal, že má pocit, jako by jeho kosti byly rozbité. Četné podobné příznaky byly hlášeny různými mystiky v dřívějších spisech a v celé historii.)

Na rozdíl od běžných fyzických příznaků nebo bolestí, které mohou být řešeny prostřednictvím neodporování, tyto hořící elektrické pocity přetrvávají, dokud není identifikována konkrétní chyba v kolektivním nevědomí a dobrovolně opravena a vymazána. Zatímco fungování v úrovní 700 je teoreticky možné (např. Matka Tereza), existují na této úrovni zpoždění, aby bylo možné zvládat vnitřně vystupující jevy. Pro usnadnění tohoto přechodu, je užitečné mít znalosti o systémech čaker a různých Jungových archetypech v kolektivním nevědomí. Ty jsou reprezentovány různými sociálními, kulturními podskupinami a jejich endemickými postoji a pozicemi, které lze zjistit intuitivně nebo diagnostikovat technikou kalibrace vědomí.

Prohlubující se pokora a odevzdání se stává začátkem dalšího pokroku k progresi vědomí a k tomuto dochází na úrovni, která přesahuje záměr, jelikož tento proces se vyvíjí samovolně.

Hladiny vědomí některých učitelů a spisů v úrovni 700

 

Učitelé Spisy
Bódhidharma   795

Charya, Adi Sankara   740

de Leon Moses, Granada   720

Dogen   740

Mistr Eckhart  705

Gandhi  Mahatma   760

Maharaj  Nisargadatta   720

Maharshi Ramana   720

Pataňdžali   715

Plotinus   730

Shankara   710

St. Teresa z Avily   715

Matka Teresa   710

Bodhidharma, Zen Učení   795

Oblak nevědění   705

Diamantová sútra   700

Sutra srdce   780

Korán   700

Lotus Sutra   780

Nový zákon (King James, minus Zjevení)   790

Rig Veda   705

Jóga Sutras, Patanjali   740

Ramayana   810

 

(Poznámka k Plotinovi: Jeho spisy jsou k dispozici, jak je uvedeno ve Velkých knihách ze západního světa, a kalibrují na úrovni 503. Plotinus sám v pozdějším životě měl úroveň vědomí 730.)

 

Následující část: Kapitola 18. Celkové Osvícení (úroveň 850 – 1000)