1

10. Podstata duchovní práce + opakování textů z překladů skupin Dr.Hawkinse s Julovým doslovem

Částečný záznam online setkání z 3. kvetna / maje 2021