Co testovat?

Předcházející strana: Jak testovat?

Svalový test není možné využít k předpovědí budoucnosti; jinak nejsou témata testování nijak omezena. Vědomí není ohraničeno časem ani prostorem; nicméně, k testování může být dán i nesouhlas.

 Můžeme se ptát na libovolné současné nebo historické události. Odpovědi jsou neosobní a nezávislé na systému víry testujícího nebo testovaného. Například, protoplazma se oddaluje od škodlivých stimulů. Jsou to vlastnosti testovaných látek, jsou neosobní. Vědomí ve skutečnosti zná pouze pravdu, protože pouze pravda skutečně existuje. Vědomí nereaguje na lež, protože lež v Realitě neexistuje. Nebude také reagovat na egoistické otázky nebo otázky zbavené integrity, například, má-li smysl kupovat tyto nebo jiné akcie.

 Reakce na svalový test je, pokud chceme být přesní, reakcí „zapnuto“ nebo „vypnuto“. V souvislosti s elektrickým vypínačem říkáme, že je „zapnut“, když teče elektrický proud nebo je „vypnut“, když elektrický proud neteče. Ve skutečnosti nebývá nepřítomnosti čehokoliv. Je to velmi jemný rozdíl, ale nutný pro pochopení podstaty vědomí. Vědomí je schopno rozpoznávat pouze pravdu. Nemůže prostě reagovat na lež. Stejně jako zrcadlo zobrazuje předmět, pouze tehdy, když existuje předmět, který je možné zobrazit. Pokud před zrcadlem není žádný předmět, potom také není žádný obraz.

 KALIBRACE ÚROVNĚ

 Kalibrační úrovně jsou relativní a určují se podle definované škály. Abychom obdrželi stejné hodnoty, jako v Příloze A, musíme si připomenout tvrzení, například: Podle škály lidského vědomí od 1 do 1000, na které 600 znamená osvícení, se “…..“ toto kalibruje nad …..(číslo)“. Nebo: „Podle škály vědomí, na které úroveň 200 je úroveň Pravdy, a 500 je úroveň Lásky, se toto tvrzení ………………..kalibruje nad ………………(konkrétní číslo)“.

 OBECNÉ INFORMACE

 Lidé zpravidla chtějí oddělit pravdu od lži. Proto je nutné velmi přesně formulovat tvrzení. Vyvarujte se používat obecné pojmy, jako například „dobrá“ práce. „Dobrá“ podle jakých kritérií? Podle mzdy? Podle pracovních podmínek? Podle možností kariéry? Podle vztahů s vedením?

 ZKUŠENOST

 Čím častěji provádíme testování, tím větší zkušenost získáváme. „Správné“ otázky přicházejí samy od sebe a mohou být zcela přesné. Pokud stejný pár testující / testovaný pracují společně delší dobu, dosahuje jeden z nich nebo oba společně udivující přesnost i schopnost správné určovat, jaké otázky je třeba zejména zadávat, dokonce i tehdy, když jim je téma zcela neznámé. Například testující ztratil nějaký předmět a začíná se ptát od tvrzení: „Nechal jsem ho v kanceláři“. (Odpověď: NE). „Nechal jsem ho v autě“. (Odpověď: Ne). Najednou testovaný prakticky „vidí“ předmět a říká: „Zeptej se „Na dveřích toalety, z druhé strany““. Testující říká: „Předmět visí na druhé straně dveří toalety“. (Odpověď: Ano). V tomto případě testovaný vůbec nevěděl, že se testující cestou stavil na benzinové pumpě na toaletě, kde bundu zapomněl.

 OMEZENÍ

 Zhruba 10% obyvatelstva nemůže používat techniku svalového testu z dosud neznámých příčin. Test dává správné výsledky pouze, když má sám testovaný kalibrační úroveň vědomí nad 200. Pro testování je nutná oddělená objektivita a souhlas s pravdou, ne subjektivní názor. Proto snahy „dokázat svoji pozici“ dělají výsledky testu nepřesnými.

 Občas se stává, že manželské páry nemohou, také z dosud nejasných příčin, využit jeden druhého jako testovaného a musí hledat třetí osobu jako partnera pro testování.

 Vhodný testovaný – člověk, jehož ruka sílí, když přemýšlí o oblíbeném předmětu nebo osobě a slábne, když přemýšlí o něčem negativním (strach, nenávist, vina).

 Například, myšlenka na Winstona Churchilla posiluje svaly, ale myšlenka na Bin Ladína – oslabuje.

 Nerovnováhu může vyvolat i nedávné setkání s negativními lidmi, poslech hudby ve stylu heavy-metall, zhlédnutí krutých televizních pořadů, krutých videoher. Negativní energie hudby má destruktivní vliv na energetický systém těla po dobu cca 30 minut po odeznění hudby. Televizní reklama a hudba na pozadí jsou také velmi rozšířené zdroje negativní energie.

 Jak bylo již dříve uvedeno, metoda rozpoznávání pravdy prostřednictvím kalibrace úrovní pravdy pomocí svalového testování má tvrdá omezení.

 VYSVĚTLENÍ

 Technika svalového testování nezávisí od osobního názoru nebo víry, je neosobní reakci na pole vědomí, stejně, jako je protoplazma neosobní ve svých reakcích. Dokazuje to pozorování, kdy jsou reakce na test stejné, bez ohledu na to, zda se pronáší otázka nahlas nebo v mysli. Na testovanou osobu otázky nemají žádný vliv, nemusí vůbec nic vědět o tom, čeho se otázka týká. Abychom to ukázali, proveďte následující cvičení.

 Testující ukazuje testovanému neznámý obraz a hovoří: „Obraz, který ukazují je pozitivní“ (nebo „pravdivý“ nebo „testuje se na úrovni nad 200“). Podle instrukce se testovaný snaží odporovat tlaku na zápěstí. Pokud testující ukazuje pozitivní obraz (například Abrahama Lincolna, Ježíše Krista, matku Terezu), svaly testovaného budou pevné. Pokud bude obraz negativní (například Bin Ladina, Hitlera), ruka se oslabí. Jelikož testovaný neví, co ukazuje testující, jeho osobní preference nemají na výsledek vliv.

 Můžeme získat libovolnou informaci o čemkoliv, kdekoliv, v současnosti nebo v minulosti, v libovolném prostoru, pokud dodržíme podmínku předběžného souhlasu. (Někdy je souhlas odmítnut, zřejmě z karmických nebo jiných neznámých příčin.) O přesnosti testu se můžeme přesvědčit pomocí křížové prověrky. Každému, kdo si osvojil tuto techniku, je najednou dostupné více informací, než které se mohou vejít do všech počítačů v knihovnách světa. Možnosti jsou neomezené a od možných perspektiv se až tají dech.

 KOREKTNÍ TECHNIKA SVALOVÉHO TESTOVÁNÍ

 Stejně, jako se Galileo zajímal o astronomii a nezajímal se o výrobu dalekohledů, Institut perspektivního duchovního výzkumu se zabývá studiem Vědomí a ne konkrétního svalového testování. DVD „Moc versus síla“ (Veritas Publishing, [1995], ‚

 DISKVALIFIKACE

 Skepticismus (úroveň 160) a cynizmus jsou kalibrovány pod 200, jelikož odrážejí negativní předsudky. Naopak, skutečný výzkum vyžaduje otevřenou mysl a čestnost, bez jakékoliv intelektuální marnivostí. Negativní výzkumy behaviorální kineziologie (svalového testováni) jsou všechny kalibrovány pod 200 (zpravidla 160), stejně jako i samotní výzkumníci.

 To, že jsou i nejznámější profesoři kalibrováni pod 200, se může běžnému člověku zdát podivné. Negativní výzkum – výsledek negativních předsudků. Například výzkumný projekt Francisca Cricka, který vedl k objevu dvojité spirály DNA, se kalibruje na úrovni 440. Jeho poslední výzkumný projekt snažící se dokázat, že vědomí je produktem pouhé aktivity neuronů, je kalibrován na úrovni pouhých 135.

 Neúspěch výzkumníků, kteří jsou sami nebo díky neúspěšným výzkumným projektům kalibrováni pod 200 (všichni zpravidla na úrovni 160) potvrzuje pravdivost té samé metodiky, kterou se snaží zavrhnout.

 Oni „musí“ dostat negativní výsledky a také je dostávají, což paradoxním způsobem dokazuje správnost testu – určuje hranici mezi nestrannou integritou a ne integritou.

 Každý nový objev může narušit rovnováhu a vnímat se jako nebezpečí pro status quo převládajících ve vědě i ve společnosti systémů viry. Klinický výzkum vědomí, potvrzující existenci duchovní Reality se, samozřejmě, setkává s odporem, protože je, v podstatě, přímým opakem narcistniho jádra arogantního a sebevědomého ega.

 Pod úrovní vědomi 200 je chápání omezeno dominancí Nižšího rozumu, který je schopen rozpoznávat fakta, ale nemůže poznat, co znamená pojem „pravda“ (plete si res interna i res externa) a že pravda má fyziologickou souvztažnost, odlišující se od lží. Kromě toho se pravda poznává intuitivně, což potvrzuje využití hlasové analýzy, studium řeči těla. EEG — studium změny mozkových tepen, výzkum změn dýchání a krevního tlaku, galvanické kožní reakce, proutkařeni, a dokonce i technika Huny k měření vzdálenosti dosahu aury těla. Některé národy ovládají jednoduchou techniku, ve které se tělo stojícího člověka používá jako kyvadlo (náklon vpřed – pravda, náklon vzad — lež).

 K hlubšímu pochopení kontextu je třeba vědět, že lež nemůže pozměnit Pravdu, stejné, jako tma nemůže skrýt světlo. Nelineárního se netýkají omezení lineárního. Pravda to je jiné paradigma logiky, proto je ne „dokazatelná“, protože vše dokazatelné se kalibruje pouze na čtyřstých úrovních. Výzkum vědomi s pomocí svalového testování funguje na úrovni 600, na hranici mezi lineární a nelineární dimenzemi.

 NEPŘESNOSTI

 Výsledky kalibrace mohou být různé v různou dobu nebo při práci různých výzkumníků, z mnoha důvodu.

  1. Situace, lidé, politika, pravidla i názory se během času mění.
  1. Při představě něčeho, lidé často používají různé smyslové módy: Vizuální, hmatové, sluchové nebo emocionální. Proto „tvoje matka“ může mít význam podle spojeného s ní vzhledu, pocitů, zvuků; Henri Ford může být kalibrován jako otec, jako průmyslník, podle jeho vlivu na Ameriku, podle jeho antisemitismu.

 Výzkumník může určit kontext a držet se převládající modality. Jedna a ta sama skupina, využívající jednu a tu samu techniku, bude dostávat vnitřně neprotiřečící si výsledky. S praxi se rozvíjí zkušenost. Nicméně, pro některé lidi, neschopné vědeckého, nezávislého přístupu a objektivity, bude metoda svalového testování nepřesná. Oddanost věci a snaha dosáhnout pravdy musí být důležitější, než osobní domněnky a snaha je dokázat jako svoji „pravdu“.

Následují strana: Kde testovat?.

Total Page Visits: 1246 - Today Page Visits: 1