Vítáme Vás!

__________________________________________________________________________________________

A K T U A L I T Y

Poděkování:
Děkuji všem zúčastněným na setkání Příznivců Dr. Hawkinse v Radějově za přítomnost. Tuto společnou Přítomnost jsme dostali ochutnat formou velmi silné a intenzivní energie, která v nás postupně doznívá.

V oddíle studijní knihy je nově vložená kniha Neulpívat: cesta odevzdávání. Patří mezi završení odkazu Dr. Hawkise a nabízí návod k nezávislosti pro každého člověka.
Děkujeme paní, která poskytla tento skvělý překlad a nepřeje si být jmenována. 🙂

V oddíle Studijní knihy je nově vložená kniha JÁ, Realita a subjektivita, která byla vytestována na úroveň pravdivosti 999,8!  (nejvyšší možná hodnota je 1000)  🙂

Vytváříme v oddíle Studijní videa serii videií, které budou směřovány jednak k objasnění struktur Univerza a tím i Duchovna, tak i k odkazu doktora Davida R. Hawkinse. Ty budou vytvářeny tak, aby objasnily nejen jeho učení i jeho odkaz, ale i dopad na současnou společnost.

__________________________________________________________________________________________

 

R O Z C E S T N Í K


Díky benevolenci autorských zákonů USA máme možnost zdarma studovat odkaz Davida R. Hawkinse v jeho knihách, které budeme postupně formou článků zveřejňovat a společně diskutovat nad jednotlivými kapitolami. Budeme se snažit články sestavit interaktivně, kde kliknutím na méně známé výrazy získáme nápovědu. Do komentářů máte možnost po přihlášení napsat své dotazy a podněty.

Kdo byl  David R. Hawkins, MD, Ph.D. (1927 – 2012)?

Byl vědec, spirituální učitel, filozof, ale především psychoanalytik světového formátu, který navázal na práce Carla Junga a Sigmunda Freuda a po 20ti letém výzkumu přišel s pracemi o výzkumu lidského Vědomí a také o výzkumu atraktorových polí, které souvisí s lineárním a nelineárním prostorem, tedy s tím co vědci nazývají Chaosem, a věřící Universem nebo také Bohem. Rozbor nelineárního bezčasového atraktorového pole dotáhl do smysluplných a pochopitelných vědomostních úrovní, které roztřídil do cca 17 stupňů, ve kterých se může nacházet lidské Vědomí. Spolu s tím také ukázal (a v praxi také na mnoha případech vytestoval) skutečný průběh událostí, které dosud mohli číst pouze zasvěcenci z tak zvané Akáši. Vše to převedl do praktického použití a tak dnes pro všechny lidi světa je dostupný průběh jakákoliv události, která se tu na Zemi odehrála a to do všech detailů a přitom je zaručeno, a to ve všech případech, že jde o pravdivý průběh.

Stanovil logaritmickou stupnici úrovní Vědomí od 1 do 1000, kde nejvyšší hodnotu mají na příklad Ježíš nebo Buddha a podobně.

Do hodnoty 200 jde o lidi, kteří jsou sobečtí a pravdu a lež běžně zaměňují. Tito lidé nejsou schopni testovat a zjišťovat výše uvedené události na pravdivost. Lidé nad hodnotou 200, ale ano, pokud nejsou dogmatiky a slepě věřícími v něco, co není v souladu s Univerzem (např. materialisté jsou slepě věřící lidé v moc hmoty).

Je autorem řady vědeckých a duchovních publikací, knih, CD, DVD a přednáškových cyklů. Nositel Nobelovy ceny Linus Pauling byl spoluautorem jejich knihy Orthomolekulární Psychiatrie. Dr. Hawkins přednášel po celém světě, včetně Westminsterského opatství, na univerzitách v Argentině, Notre Dame a Michiganu, Fordham University a Harvard University i v Oxfordu v Anglii. Měl výroční přednášky v Landsbergu na University of California a Medical School v San Francisku. Byl také konzultantem zahraničních vlád při plnění mezinárodní diplomacie a pomáhal při řešení dlouhodobých konfliktů, které byly hlavními hrozbami pro světový mír.

Total Page Visits: 183712 - Today Page Visits: 50

Napsat komentář