. 161. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 27.11.2023

. 27. listopadu/novembra 2023

 

FRANTIŠEK:

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 161. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Dnešní setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.

Na dnes přišla jedna odezva.

 

Odezva od Amandy:

Dobrý den,

děkuji za poslední vysílání. Bylo, je přínosné slyšet a vidět praktický příklad z Indie co tam řeší. Pochopila jsem nevinnost těch lidí. Kdyby to nebylo Julem podané tak, jak vysvětluje a já byla svědkem vykonavánî potřeby na veřejnosti, tak bych se k tomu nevyjádřila hned, ale doma nebo někdy by mi vytanuli na mysli myšlenky a pocity hnusu, odporu a odsuzování. 

Díky tedy Julovi za praktický přîklad, jsem o něco více připravena na ten “světský, civilní” život.

Prosím o více takových příkladů. Julovo vysvětlení plus dokumenty, videa to vše působí na více smyslů a tím pádem se to pochopí jasněji.

Všechny zdravím

Vaše Amanda  🙂

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

 Prečo?

. 1. „Prečo?“ je hra myšlienok.

Viete, sú to hry mysle na popletenie hlavy. „Prečo?“ sú hry mysle na popletenie hlavy. Nemôžete porozumieť nelineárnu duchovnú Realitu (…Skutočnost?) z pohľadu cez obmedzenia Newtonovského vzoru a logiky. Lineárne nedokáže vysvetliť nelineárne. Dá sa to však naťahovať, ale snaha to robiť končí vážnym znetvorením duchovného obrazu. Je to pseudo vysvetlenie a nie je to Realita (…Skutočnost?), nie je to pravda. Akokoľvek presvedčivo môže odpoveď znieť, nie je skutočnou odpoveďou na „prečo?“. V duchovnej Realite (…Skutočnosti?)neexistuje „prečo?“

Vidíte nekonečnosť otázok „prečo?“? Môžem predostrieť akúkoľvek myšlienku, akýkoľvek postreh z celej ľudskej histórie a prirobiť k nim slovo „prečo?“. Prečo revolúcia, prečo druhá svetová vojna, prečo ľudské bytosti, prečo bieli, čierni a farební a rôznorodí ľudia, ktorí sa narodia, prečo blondínky a brunetky, prečo modré oči a hnedé oči, prečo pol metra, prečo meter. Vidíte, prečo hocičo? Vidíte čo tým myslím? „Prečo?“ je otázka pre idiotov. …smiech… Pochádza z úplnej pomätenosti. Na nič neexistuje „prečo?“, ľudkovia, je len to, čo je. Je to tak, ako to je. Ani Boh nevie prečo. …smiech… Boh je obrovské elektromagnetické pole nad týmto všetkým a toto všetko sa tam moce a vy sa Jeho pýtate „prečo?“. „Ako to mám doparoma vedieť? Je to tak, ako to je. Som tým, čím som, a preto je všetko tak, ako to je, a to postačuje, no nie?“ Len oddajte svoju vôľu Bohu a nepotrebujete „prečo?“. Jednoducho prijmite to, čo sa vám zdá, že je; a neskôr zistíte, že to čo sa vám zdá, že je, aj tak to nie tak.

 

. 2. Toto je ďalšia, toto sú všetky „Prečo?“ otázky.

Pochádzajú od nejakej „prečo?“ osoby. Táto osoba si vytvorila závislosť na otázky „prečo?“; —- a môže zostať anonymná. Vypytovanie sa „prečo?“ vás skôr stiahne nadol, než vás pozdvihne nahor. Povedie vás k stále väčším a väčším klamlivým predstavám, pretože ak neexistuje platná odpoveď na „prečo?“, myseľ vytvorí klamlivú odpoveď a vaša myseľ sa naplní klamlivými odpoveďami na všetky „prečo?“. „Prečo?“ je hypotetické a to, čo je hypotetické, nemá v Realite (…Skutočnosti?) existenciu. — Test: Hypotetické neexistuje v Realite (…Skutočnosti?) = Pravdivé — , preto sa nedá robiť duchovný pokrok pýtaním sa otázky „prečo?“. Vedie to len dole kopcom, do ďalších a ďalších klamlivých predstáv, pretože ego vyrobí odpoveď na vaše „prečo“, aby si udržalo vašu myseľ opantanú.

Musíte uvoľniť svoju závislosť na vypytovanie sa otázky „prečo?“. Spôsob, akým sa dá zbaviť tejto závislosti je odovzdanie „nevedenia“ Bohu. Aby ste sa stali osvietenými, nemusíte nič vedieť – byť ochotný odovzdať sami seba Bohu, a to z jedného momentu do druhého. Nemusíte nič vedieť. Neexistuje ani jediné „prečo?“, ktoré je potrebné vedieť, ani jediné.

 

JULO

Blíže k tématu – jen ze záznamu…

 

SUR 1:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 07mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

.9 Hlavných čŕt duchovného prístupu

V určitom období {nášho} duchovného vývoja a so súhlasom {duchovnej} Vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie si, a to kvôli nemu samotnému. {Už nám nepostačuje iba hromadenie duchovných informácií a navštevovanie seminárov, ale teraz sa nasmerovávame aj na ich dôsledné uplatňovanie v každodennom živote, ale pozor, iba vtedy keď sme na to inšpirovaný. Duchovný vývoj sa tým prisunie ako cieľ, na obrazovku cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné črty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

.1.   Disciplína zaostrenia sa, bez odchýlok {na zapletanie sa so svetskými vábeniami, a schopnosť si povedať: „Nejdem tam“}.

.2.   Ochota vzdať všetky {ostatné} túžby, a {ako aj} strach Bohu {, lebo v prítomnom okamihu je každý v bezpečí}.

.3.   Ochota znášať prechodné trápenie, až pokým nie je ťažkosť preklenutá {, a ktorá aj tak raz pominie, a to aj bez nášho emocionálneho ‘vloženia sa’ do veci. V Skutočnosti trápenie nie je možné}.

.4.   Stálosť a bdelosť {, čo je sústavné venovanie sa veci, a nepretržitá duchovná zamyslenosť}.

.5.   Presun z egocentrických záujmov všedného ja ako účastníka/prežívateľa {vecí okolo nás a vkladanie sa do nich}, na {pozíciu} svedka/pozorovateľa {, tých vecí okolo nás bez vkladania sa do nich. Je tu teda zanechávanie zadosťučinenia z prežívania}.

.6.   Ochota zanechávať posudzovanie a názory na to, čo je pozorované { ,svedkované, zanechávať stanoviská a mudrovanie, z ktorých všedné ja získava energiu z nezrovnalostí}.

.7.   Stotožňovať sa s poľom {, teda rámcom}, namiesto stotožňovania sa s obsahom poľa {, teda s obsahom. Ego/všedné ja sa radšej mieša do obsahu}.

.8.   Postupovať s istotou a dôverou, a to:

⇒ prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie cieľom {, predsavzatím}, želaním alebo nádejou;
⇒ odmietnutím náhľadu, že Osvietenie je ziskom;
⇒ a porozumením, že je to stav, ktorý nastáva následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti, vyplývajúcej ako aj z karmy, tak aj z Božej Priazne.

.9.   Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto {duchovného} úsilia, alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

 

FRANTIŠEK:

Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

Termín pro příští setkání ve Střílkách je tedy stanoven na  26.- 28.4. 2024 a předsetkání od večera 25.4.2024. Přihlášky a zálohy se budou přijímat až od ledna příštího roku.

 

FRANTIŠEK:

Shrnutí od Františka, (revidované Julem):

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme jen tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře. Boha nacházíme skrze jednoduchost. Přece je jednoduché zanechat komentáře. Tomu každý rozumí, ale trklo vám to rozumění?

Například, nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správné nebo nesprávné, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti a vedou k láskyplnosti a k soucitu. Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i všech osob kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně a bezúhonně, tedy, abychom se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byly vytvořeny pro ty, kteří naoko volí mít pokoj a klid, ale vnitřně ho nechtějí, chtějí mít pravdu. 

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonávám potřeby přítomnosti, aniž bych si přál, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“ A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila. 

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřimném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

A jak Dr. Hawkins říká – Gloria in Excelsis Deo – čili Nejvyšší Sláva Bohu.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo darováno 3778 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1drfHZ6yKj2uFQHTf21yn90FjqEJjGW6j/view?usp=sharing