Kapitola 19. Omezení a rozptýlení

Předcházející část: Přehled. Duchovní transformace

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

Kapitola 19

Omezení a rozptýlení

Úvod

Ačkoli duchovní literatura dodává obrovské množství informací o duchovní realitě a pravdách, které je třeba si uvědomit, stále se zdá, že je celkem nedostatek důležitých detailů a nezbytných informací, které student potřebuje. Existuje mnoho užitečných věcí, které byste měli vědět, a které se neobjevují v tradiční literatuře. Nejsou k sehnání, pokud je člověk nehledá, nebo nedojde k závěru, že tyto události jsou skutečnými věcmi, které se děly oddaným duchovním hledajícím, a nikoli jen nějaká pobloudění. Je lepší vědět takové věci v dostatečném předstihu, protože když k nim dojde, nemusí v okolí člověka existovat nikdo, s kým by se mohl poradit. Z tohoto důvodu mají některé informace praktickou hodnotu a zabraňují zděšení nebo zmatenosti.

Diskuse

Většina diskusí o těchto věcech začíná v dolní části stupnice vědomí a přesouvá se až na vrchol, ale v tomto případě je důležité začít od horní části a posunout se dolů, protože v horní části stupnice vědomí je skutečný osud každého vážně hledajícího duchovního studenta. Neočekávané pokročilé stavy vědomí se mohou objevit bez ohlášení. Proto transcendence nad úrovní 850 může vyvolat některé problémy, o kterých je důležité vědět předem. Doprovázejí vstup velmi výkonných vysokých energetických polí vědomí, na které není lidský nervový systém připraven v důsledku malé četnosti jeho výskytu v průběhu evoluce Homo sapiens. Úroveň vědomí se zvyšuje logaritmicky na vysokofrekvenčních energetických hladinách. Tak k velmi významným nárůstům dochází nejen v síle samotné, ale také v její vibrační frekvenci energie. Je to, jako bychom chtěli srovnávat staré elektronky s tranzistorem nebo chtít po vodiči, který běžně vede 110 Voltů, aby najednou vedl vysoké napětí o 6000 Voltech.

Subjektivně může mít tělo občas pocit, jako by byly nervy přetížené. To může být vnímáno jako nepříjemné a generalizované pálení, jako by byla lidská aura v plamenech. To může být doprovázeno stresující bolestí, náhlým pocitem slabosti nebo neschopností fungovat. Tyto potíže jsou běžné v celé historii mystiků nebo v příbězích dobře známých mudrců starověku, kteří měli tyto problémy, a zažili utrpení.

Schopnost provést osobní výzkum vědomí pomocí techniky testování svalů může být v těchto fázích velmi užitečná, a i modlitbou lze ve vědomí intuitivně detekovat zdroj odporu. Na velmi pokročilé úrovni vědomí už to není osobní ego, z něhož vznikají odpory a postoje, ale vznikají z kolektivního vědomí lidstva. Aby se lokalizoval zdroj konfliktu, není přínosné dívat se na své osobní vědomí, ale místo toho je třeba se dívat na celkovou úroveň vědomí lidstva v jeho velkých pohybech v průběhu času. Například může vzniknout odsuzování, rozhořčení, nebo dokonce vztek nad utrpením lidstva, i když člověk osobně překonal tuto dualitu.

Ačkoli osobní „Já“ samo mohlo překonat hranici mezi zlem a dobrem, dualitu sympatie proti antipatii, tyto vjemy a postoje nejsou vyřešeny v hlubších vrstvách kolektivního nevědomí. S hlubokou modlitbou a hlubokou pokorou může být osud světa předán do Božích rukou ve stále hlubších vrstvách, proto je zřejmé, že všechno, co existuje, je vlastně v souladu s Božskou prozřetelností a moudrostí. Pozemský život poskytuje maximální příležitosti pro evoluci vědomí prostřednictvím pozvednutí minulé negativní karmy a přírůstku kladné karmy jak na individuální, tak i na skupinové úrovni.

Stručný pohled do minulé lidské historie ukáže, že existuje samozřejmě spousta „negativní karmy“, kterou je třeba vyřešit. Celé generace lidí se uchylovaly k nejhrubším formám brutality, divokosti a k barbarskému chování, které pokračuje až do dnešní doby. Tento svět slouží nejvyššímu dobru jako dílna pro maximální příležitosti. Jak řekl Buddha, je vzácné a je i mimořádné štěstí se narodit jako člověk. Ještě vzácnější je slyšet Pravdu, a přesto ještě vzácnější je usilovat o Pravdu (Osvícení).

Další netušená změna ve fungování na úrovni velmi pokročilých stavů vědomí je, že klesá schopnost a význam „levé hemisféry“ (lineární doména). „Já“ je nelineární, a lineární osobní já vyžaduje značnou energii pro zpracování sekvenčních lineárních informací, a to zejména v jejich detailech. To znamená, že svět technologie, se všemi svými zařízeními a mnoha operačními možnostmi, velmi pravděpodobně bude zcela mimo jeho vlastní kapacitu a schopnosti. Pokud zařízení není jednoduché a nefunguje jen po stisknutí čudlíku „vypnout / zapnout“, je pravděpodobné, že bude úplně opomíjeno. Na druhou stranu při těchto stavech člověk nemá vůbec žádný problém s koncentrací, ve skutečnosti je tomu naopak, méně duševně pracuje a tak se může více soustředit.

Přijdou také neočekávaná období, ve kterých se vynoří možnost opustit tělo, a to dokonce i ve zdánlivě velmi podivných okamžicích. To umožňuje projevit se všelijakým averzím proti životu v těle. Možnost se od těla odpojit je lákavá a musí být předána Bohu. K tomu dochází na jiné úrovni, než tomu bylo při přechodech přes předchozí úrovně, kdy se jednalo o přitažlivosti, averze, nebo identifikaci s fyzickým tělem. Když se tato volba opustit tělo objeví, je člověk pouze pozorovatelem. Tato volba je zcela jasně otevřená, člověk proto pouze pozoruje, zda tělo bude chodit, nebo ne, nebo zda bude znovu nebo nebude dýchat. Neexistuje žádná osobní vůle v dané věci nebo možnost volby. Výsledek závisí na Boží vůli a osobním karmickém dědictví.

Dochází k řadě dalších jiných přechodných změn. Které mají co do činění se změnami v rovnováze a interpretacemi smyslových dojmů. Na rozdíl od dřívějších životních zkušeností, komunikace je na jiné úrovni, a to, co lidé mluví svým jazykem, se zdá nesrozumitelné a vlastně nesmyslné. Člověk může žádat skrze modlitbu, aby to Duch Svatý přeložil a vyložil pro chápání. Tento záměr nemusí být opakován, a člověk si všimne, že existuje zpoždění mezi mluvením, které je slyšet a jeho vnitřním překladem do toho, co to znamená. Je to jako být částečně hluchý nebo mít potíže s učením, ale člověk se rychle naučí zakrýt zpoždění (vzhledem k absenci „prožívajícího“), a proto často reaguje v rozhovorech s „Co je?“ V době, kdy byla komunikace interpretována, a ukázal se význam, se ukáže, že ústřední bod zdánlivě dlouhého rozhovoru může být ve skutečnosti shrnut do několika málo slov. Tato obtíž vzniká vzhledem k rozdílnosti stylů v oblasti zpracování z přechodu od lineární prezentace k nelineárnímu vědomí.

Komunikace je o podstatě a ne o podrobnostech a formě. To znamená, že duchovní odezva nitra může být poměrně stručná a záhadná, protože je přesně zaměřena na podstatu otázky. Tazatel se vyjadřuje linearitou a předpokládá posloupnost, ale také newtonovskou formu předmětu a objektu a dává věci do kontextu podle příčiny a následku. Po různě dlouhou dobu obvyklé socializace a přizpůsobování rozpravy nejsou opravdu vítané ani snadné. Mezitím tělo jedná spontánně v souladu se svými karmickými sklony všude tam, kde je zřejmě provozuschopné a užitečné pro božství a jeho místo pobytu není opravdu důvodem k obavám.

Přizpůsobování, které je zakoušeno od úrovně 600 a výše, se děje proto, že mysl je tichá a již nezpracovává data v sekvenčním, lineárním stylu. To znamená, že obvyklá databanka paměti není zpracována v souladu se sekvenční logikou a prioritní kompartmentalizací (dělení a škatulkování myšlení). Například v běžném životě lze ztracený objekt vysledovat pomocí paměti podle předchozích hnutí mysli v časovém rámci. Naproti tomu v nelineárním stavu bez času nebo posloupnosti, tam už není třeba pokládat otázku, protože situace se rovnou prezentuje a odpověď okamžitě vychází nezpracovaná z ticha.

Na úrovni vědomí nižší než 600 může být srovnatelný rychlý proces také přístupný pomocí výzkumné techniky svalového testování. „To je pravda“ nebo „lež“ je okamžitá odezva vědomí, které zahrnuje obrovské množství dat, která jsou mimo myšlení, logiku, nebo zpracování informací. Zatímco číselné označení úrovně vědomí je vhodné pro výzkumné projekty, není nutné v každodenní praxi, kdy velká většina otázek může být zodpovězena prostě „ano“ nebo „ne“. Poskytnout ekvivalent toho, co je možné zpřístupnit prostřednictvím techniky svalového testování nebo spontánním fungováním tichého, nelineárního „Já“, by vyžadovalo velkou množinu počítačů, která ani pak nebude schopna zpracovat potřebná hodnocení kvality, významu, vhodnosti, hodnoty integrity, atd. Například, aby bylo možné plně zhodnotit nabídku práce, by vyžadovalo integraci téměř milionu faktorů, z nichž některý by mohl znamenat úspěch nebo neúspěch. Pro zhodnocení vhodného pracovního místa je zapotřebí enormní množství komplexních faktorů, jako je životní prostředí, zdravotní okolnosti, karmická vhodnost a další obrovské množství ekonomických a sociálních faktorů. I když by zpracování všech těchto údajů bylo možné, výsledkem by byl v nejlepším případě jen kvalifikovaný odhad.

Pole vědomí naopak, ​​na základě své všudypřítomnosti a vševědoucnosti, automaticky překládá nekonečné množství faktorů do singularity, jako je „ano“ nebo „ne“. Tento jev automaticky zahrnuje i vědomé i nevědomé faktory, včetně nepoložených otázek. To vše je korelováno s vhodností k úrovni vědomí tazatele. Je také třeba zvážit nepoměr mezi rozdílným názorem na svět, které má ego a „Já“, neboť to, co se může jevit egu jako ztráta, je vlastně vítězstvím ducha (např. splacení karmického dluhu čímž se vyčistí pole tak, že se vědomí může nadále vyvíjet). To znamená, že ego může mít pocit, že ztrácí, avšak současně duch získává.

Dopad duchovního závazku

Naivní duchovní studenti často očekávají, že „stát se duchovním“ přinese magický druh dětského štěstí, kterým budou přeneseni do ráje, kde nebude stres a kde budou žít ve stavu potěšení a radosti. To je jistě pravda, pokud jde o přechod z nižších úrovní vědomí pod 200 až nad 200, kde je míra štěstí skutečně na velmi rychlém vzestupu.

Neustálý vývoj vyžaduje odvahu, odhodlání a sladění priorit v důsledku záměru a nakonec závazku. Potíže, se kterými se člověk setká na své životní cestě, jsou normální a nebudou mít za následek zděšení. I když každá úroveň vědomí má své vnitřní přitažlivosti a averze, které se mají překonat, od úrovně vědomí 200 výše je to jednodušší kvůli pomoci od duchovní energie, která chybí na nižších úrovních. Duchovní motor dostane více koňských sil během stoupání po cestě. Překážky, které se zdají být obtížné nebo dokonce nepřekonatelné na nižší úrovni, jsou překonány poměrně snadno na vyšších úrovních, silou vůle, ale často spontánně zmizí v důsledku pouhého uvědomování si jich. To znamená, že vývoj a postup se stává důsledkem síly samotného pole, než aby závisel jen na osobní vůli a úsilí.

Přechod z úrovně pod 200 nad 200 může vyžadovat podporu a moudrost spirituálních skupin, jako jsou náboženské nebo zvláštní duchovní studijní skupiny.

Duchovní záměr a závazek, zvláště když je doprovázený modlitbou, obrácením, invokací, a oddaností, může změnit vliv převládajícího energetického pole, které je řízeno jeho silnou „atraktorovou oblastí“ energie. To znamená, že duchovní závazek a záměr může neúmyslně a často i nevědomě změnit pravidla, podle kterých člověk žije, a zdánlivě nesourodé životní situace, včetně emocí, jsou nyní řízeny z jiné úrovně, která je často v rozporu s obvyklými očekávání osobního ega a společnosti. To může mít za následek přechodné konflikty v emočních nebo osobních situacích, protože cíle ducha (Já) a ega nejsou stejné.

Odpuštění je nesmírně důležitým hlavním nástrojem, zejména pokud je kombinováno s pokorou a přijímáním lidské omylnosti a náchylnosti k chybám. Odevzdání egoistických možností vyplývající z duchovního záměru může vypadat jako oběť, ale z celkového hlediska to může být skrytý dar.

Analogicky by se dalo říci, že duchovní závazek přináší zcela novou obrazovku na lidský duchovní počítač. Stručně řečeno, celý vzdělávací systém je speciálně navržený pro oddaného adepta, ​​s přihlédnutím k enormnímu množství faktorů, které jsou mimo chápání. To může být potvrzeno kalibrační technikou vědomí, která potvrzuje, že duchovní závazek skutečně přinese celý duchovní program, jenž je konkrétně a přesně autonomně navržen tak, že bere v úvahu patřičné začlenění obrovského množství faktorů, včetně karmických detailů. Úspěšná transcendence prostřednictvím tohoto osobního duchovního vzdělání není možná pro ego, ale je možná díky daru milosti.

Někdy se může občas objevit, že podřízení se zájmům Já pro spasení a duchovní evoluci je v rozporu s nevyzpytatelnými machinacemi ega, které si chce udržet kontrolu. Člověk si může být jist, že narcistické jádro ega rozhodně nebude vítat pokoru ani skutečnost, že obyčejná mysl, bez cizí pomoci, není z podstaty schopna znát rozdíl mezi pravdou a lží.

Je také dobře předem vědět, že s duchovním pokrokem není nijak vnitřně spjato utrpení. Utrpení je oproti tomu striktně vždy produktem odporu proti duchovnímu pokroku. Utrpení je důsledkem toho, že se člověk na duchovní cestě „loudá“ a jeho ego si vymýšlí vlastní cesty. Když se přestane z ega dělat bůh a člověk se obrátí k Božství, pak se jeho vědomí rozvíjí.

Pokud jsou všechny životní zkušenosti přijaty tak, jak k nim dochází, transformují se do vděčnosti a budou viděny jako zázračné dary.  Tato transformace není v oblasti lidské vůle, ale je darem Boží milosti. Chcete-li v průběhu svého života duchovně růst, zavažte se ke službě Božství, staňte se Božím služebníkem, to jsou velmi mocné činy lidské vůle. Víra je posílena zapamatováním si Devadesátého prvního žalmu a Upanišad, že „všichni, kdo mně volají jakýmkoli jménem, jsou mi drazí a jsou moji.“ Víra v nekonečnou shovívavost Boží lásky je sama o sobě transformativní. V některých případech, to je jediná věc, která člověku zbývá v časech zoufalství.

Nástroj jednoduchosti

Další zpoždění na cestě k osvícení je předpoklad, že člověk musí zvládnout a asimilovat obrovské množství duchovních informací aby dosáhl duchovního úspěchu. Duchovní knihovny obvykle obsahují stovky knih, a kromě toho existují nekonečné semináře, školící skupiny a směry, které mohou vést k intenzivnímu studiu teologie, metafyziky, filozofie, náboženské historie, a podobně. Cenné informace, které se objevují na cestě života, často spíše ruší, než pomáhají, protože nahromaděná erudice posiluje duchovní pýchu a sebeklam „já vím.“

Aby člověk proplul všemi složitostmi, je opravdu nutné znát a aplikovat jen několik jednoduchých duchovních nástrojů, jejichž účinnost je nesmírně zmocněna konzistencí své praxe a průběžného používání ke všemu bez výjimky. Praktický a užitečný nástroj musí být jednoduchý a krátký, a skládat se pouze z jednoho konceptu. Mějte na paměti skutečnost, že duchovní evoluce není důsledkem znát Pravdu, ale ochotou stát se Pravdou. Znalosti o duchovních skutečnostech jsou zajímavé a mají určitou výhodu. Nejlepší je zvolit si intuicí a přitažlivostí duchovního učitele a učení nebo školu, ve které se člověk cítí vyrovnaně a jejichž platnost byla ověřena pomocí kalibrační techniky vědomí.

Jednoduché nástroje s velkou hodnotou

Můžete si vybrat nějaký primární nástroj, plus několik dalších, ale mnoho jich zapotřebí není. Důsledné uplatňování jednoduchých nástrojů bude mít za následek odhalení duchovních pravd, které nemají být získány intelektuálně, protože se prezentují s velkou jasností. Kromě toho se předestřou samy od sebe tehdy, když je to vhodné a užitečné, a protože si je vyzískala mysl, neskončí jako duchovní marnost.

Některé osvědčené a pravdivé základní nástroje, které přinesly obrovské výsledky v průběhu staletí, jsou následující:

  1. Být laskavý ke všemu a všem, včetně sebe sama, po celou dobu, a to bez výjimky.
  2. Vážit si všeho živého ve všech jeho projevech, bez ohledu na to, že tomu člověk nerozumí.
  3. Předpokládám, že nemám žádnou skutečnou spolehlivou znalost vůbec o ničem. Prosím tedy Boha, aby odhalil význam.
  4. Mějte v úmyslu vidět skrytou krásu všeho, co existuje, pak se sama odhalí.
  5. Klidně odpusťte všechno, co jste kdy viděli a zažili, bez ohledu na to, o co šlo. Nezapomeňte, že Kristus, Buddha a Krišna řekli, že všechny chyby jsou z nevědomosti. Sokrates řekl, všichni lidé si mohou vybrat jen to, v co oni věří, že je dobré.
  6. Přistupujte k celému životu s pokorou a buďte ochotni vzdát se všech postojů, mentálních a emocionálních argumentů nebo zisků.
  7. Buďte ochotni vzdát se veškerého zisku, tužeb, nebo vjemů a usilujte o nesobeckou službu ke všemu životu ve všech jeho projevech.
  8. Udělejte vědomě ze svého života živoucí modlitbu, buďte vyladění na Boha, pokorní a podřizujte se mu. Pravá spirituální skutečnost je vlastně způsob bytí ve světě.
  9. Ověřte si pomocí testu úrovně vědomí duchovní pravdy všech učitelů, učení, duchovních skupin, a literatury, kterými se chcete zabývat a které chcete studovat.
  10. Připusťte, že duchovní závazek poskytuje podporu, informace a vědění a vše, co je potřeba, pro celou cestu života.

Nejmocnější nástroj, který se nachází v oblasti vůle, je oddanost. Nejen duchovní pravda, ale míra lidské oddanosti umožňuje, aby se stala transformační silou. Skvělé klasické dílo, které dokazuje účinnost jednoduchosti a oddanosti, je kniha bratra Lawrence Praxe přítomnosti Boží (1962), zdůrazňuje význam stálosti.

 

Následující část: Kapitola 20. Projít bránou

Napsat komentář