Úvod

Předcházející část: Upozornění pro čtenáře

Úvod

Popisy osvíceného stavu vědomí zajímaly lidstvo od nepaměti. Zprávy o něm měly vliv na jednotlivce i na společnost jako celek. To, že se statisticky dosahuje takového stavu jen velmi zřídka, podněcuje zájem o takové informace a zvyšuje jejich cennost. I když již ve všech jazycích existuje duchovní literatura, která popisuje podobné stavy, mnohé z popisů jsou útržkovité a neucelené. K chybám v některých případech dochází při překladu, mnoho jich vznikalo při ústním předávání informací z pokolení na pokolení, dokud nebyly zapsány v písemné podobě. Proto jsou v některých pramenech chyby, snižující úroveň pravdivosti ve srovnání s původními slovy osvíceného učitele.

Z tohoto důvodu podrobné vyprávění o evoluci vědomí do jeho vyššího stavu, podané současným jazykem, má určitou hodnotu. Kromě toho, mnohým duchovním pojednáním chybí popis i vysvětlení podrobných detailů, které mají obrovský význam pro pokročilého hledače pravdy. Cílem knihy «Vše vidoucí JÁ» – je předat informaci, kterou je možné potvrdit, jejíž úroveň pravdivosti je možné spočítat. Poprvé se předkládá informační báze, která dokáže obstát v prověrce specifika.

Doposud se museli lidé při studiu duchovna spoléhat na víru, přesvědčení nebo na informace z druhé ruky, ale i na reputaci a postavení duchovního učitele. Pochybující si stěžují, že jim chybí právě ono potvrzení pravdy. „Blok pochybností“ je třeba překonat. Pravdivost každé stránky, odstavce, věty i tvrzení v této knize je ověřena a může být dokázána, stejně jako v dilematu „Moc versus síla“.

Pochybovat – znamená dostávat informaci, a cílem této knihy je podělit se o zkušenosti ve všech detailech. „Moc versus síla“ končí slovy „Gloria in Excelsis Deo!“ Tato kniha začíná stejným tvrzením, obrácením se k absolutnímu, konečnému duchovnímu prožitku. Samozřejmě, že to vlastně není prožitek, ale věčně trvající stav. Stav je autorita sám o sobě. Hovoří sám za sebe; jeví se jako skutečnost. Nejsou to prázdná slova. Pravda se zjevuje sama. Je nezávislá a úplně, absolutně, zcela zřejmá, okouzluje silou své neoddělitelné velikosti.

Následující část: Upřesnění výrazů použitých slov

Napsat komentář