. 107. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 14.11.2022

. 14. listopadu/novembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 107. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti, nepřetržitého duchovního zaostření. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu a současně nenechají Honzu s Dášou tuto zimu zmrznout. 

Za měsíc říjen/oktober – bylo vámi darováno 7701 Kč. K 13. listopadu bylo darováno 4338 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo bude inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Kdo můžete, zůstaňte na kameře. Obrazovka se všemi zobrazenými není nahrávána.
Textový záznam bude Julem doplněný až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat, tedy pokud Julo nehovoří bez písemné přípravy.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

 

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi , info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

 2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_5. Podstata duchovní práce;
– SUR_6a. Přijetí toho, co Je;
– SUR_6b. No A Co? anebo „Naučte sa prestat myslet!“

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i potřebná dopřesnění.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR5: Podstata duchovnej práce

Klikni zde a otevři text
SUR 5 – Podstata duchovnej práce

SUR6: Prijatie toho, čo je!

Klikni zde a otevři text
SUR 6 -Prijatie toho, čo je!

SUR6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

Klikni a otevři ke čtení
SUR 6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení výběru textů od Jula:

IvanS odozva na M_14nov2022:

IvanS úvod: Nenechať sa odradiť od DRH učenia na základe prekladov.

JULO:

O D P O V E Ď

B3, CH20, p347-348 

.20.3.   Otázka: Človek počúva výrok, že každý je už ‘osvietený’ {, teda že už vie vrcholnú Pravdu}. Ako tomu rozumieť? 

Odpoveď: Znamená to, že Ja-Bytie je prítomné a {za priaznivých podmienok} potenciálne objaviteľné ako základ a podstata existencie {človeka}. Ten výrok vlastne {vyjadruje} nemožnosť, pretože nepresne definuje porozumenie osvietenia, a zároveň predostiera úskočnosť hypotetického. Byť osvieteným je vedieť Pravdu; teda výrok, že je poznanie Pravdy v tom, čo Pravdu nepozná, je nesprávny výrok. Čo by sa {ale} dalo povedať že je skutočné o {tom} výroku {a teda ako mu treba rozumieť}, je to, že vrcholná Pravda je vo vnútri {človeka a je} čakajúca na jej objavenie. 

Ak videné za to čo vlastne sú, tak všetky jazykové prejavy sú protirečivé, pretože nič vlastne nemôže byť tým, ako je to {slovami} opisované, že tým je. Trknutie {stavu osvietenia} je odhalenie Poznania. Je operačné bez slov a konceptov, ako sú {napríklad} ‘význam’ alebo ‘dôležitosť‘, ktoré sú len abstrakciami {z myšlienkovitostí}. 

Ani vesmír, ani nič vo vesmíre nič {vrodeno} ‘neznamená’. Existencia vesmíru {, ako aj existencia všetkého okolo nás} je toho významom. Myseľ je zvyknutá získavať, dostávať, odvodzovať, alebo objavovať, význam alebo informácie. V stave osvietenia všetko sebaodhaľuje svoju podstatu ako svoju existenciu. Všetko už je tým, čo ‘znamená‘ {v danej sústavnosti}. 

Tedy, Pravda je nekompromisným {a koncovým} riešením {na všetky protirečenia} epistemológie {, čo je veda o podstate poznania}. Napokon je všetko poznateľné len na základe staním sa ‘tým‘. Hlavolamy epistemológie {a dospieť k Pravde} možno vyriešiť len odstránením myslenia, pretože všetky jazykové prejavy sú protirečivé. Možno vziať akékoľvek slovo a vystopovať ho až k jeho koreňom. Ako vzniká slovo? Odkiaľ? Je slovo to isté ako jeho význam? Pýtaním sa takýchto otázok je človek napokon postavený pred vrcholné protirečenie duality. Nekompromisná a koncová Skutočnosť je to, že pochopiť podstatu čohokoľvek znamená poznať Boha. Dalo by sa povedať, že všetko jazykové vyjadrovanie je {iba úbohou} náhradou za Boha. 

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Rozvést, více vysvětlit z minulého týdne – Kamínek v kaluži – dualita oproti jednolitosti.

JULO:
Julova odpoveď: jen ze záznamu

Pro Igora o Andělech strážných:

Unique Sedona Seminar, Dec2008, from youtube 

Z totality večného zúfalstva, agónie naveky, sa ozval hlas zvnútra a povedal: „Ak existuje Boh, prosím ho o pomoc.“ Máme povolenie ciachovať. [ÁNO]. Bol to archanjel, ktorý ma počul. Drž! [ÁNO]. Ten archanjel ciachoval na 6000. Drž! [ÁNO]. Jeden z archanjelov ma počul a zrejme sa na mňa len obzrel. Už len to, že si ma archanjel všimol, ma úplne vytiahlo z hlbín pekla a ja som vošiel do stavu večnej extázy a všetko, čo existuje, sa odhalilo ako božstvo. … Tento zážitok ciachoval na 3500, čo je mimo mapy! Znamená to, že božskosť, za vzácnych podmienok, je možno zakúsiť takmer priamo {v tejto sfére}. 

Vedieť, že ste, že existujete, je božským odhalením. Berieme to ako samozrejmosť, a nikdy si neuvedomujeme, že je to božský dar. Bez svetla Boha by sme ani nevedeli, že sme. To, čo som práve povedal, je pravda. Drž! [Áno]. Nad úrovňou 6000, ale pod 7000. [ÁNO]. Bolo to veľmi hlboké, zážitkovo, a bolo to veľmi transformujúce. {Teda} aj v tejto sfére môžeme doslova zažiť archanjela. Každý má strážnych anjelov. Drž! [ÁNO]. Poďme našim anjelom strážnym (zatlieskať?)

 

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH

–  vynecháno a posunuto na příště: Subjektivita, Objektivita a Realita – 1. část opáčka z 11. setkání.

 

HONZA: Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 107 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (79) na setkání z minulého týdne – 7.listopadu/novembra 2022.
– Odezva od Ivana – téma bylo již rozvedeno v hlavní části.
– Odezva od Adama č.1 – poděkování.
– Odezva od Adama č.2 – angažování se ve světě a dění okolo nás.

Ad Odezva od Adama č.1: – poděkování

Přeji dobrý Honzo,

chtěl touto formou vyjádřit velké díky tobě a Julovi. Odvádíte společně krásnou práci. Sleduji vás krátce. Myslím, že jsem začal někde o stého YouTube videa. Teď si pouštím i videa zpětně. To už je spíše pro zábavu, protože jak říká Julo, stačí jedna věta…  

Vaše pondělní videa sleduji vždy den dva po té. Chodím spát okolo deváté hodiny, takže si to nechávám na dopoledne kdy je plná kapacita vnímat „úderné“ věty. 

Přidala se i má partnerka a i jí to hned velmi sedlo. Ta denně u vás sedí tři hodiny a náramně si to taktéž užívá. 

Ještě jednou velké díky 

S pozdravem Adam

Odpověď: Jsme rádi, že jsou naše on-line setkání k užitku, ikdyž je sledujete ze záznamu. To je přesně důvod, proč záznamy děláme a zveřejňujeme. Je nám jasné, že doba i den vysílání nemusí každému vyhovovat. Případné dotazy na Jula můžete směrovat emailem do odezev – pokud vyloženě neuvedete, že chcete být identifikován – podepsán vašim jménem, používáme anonymní pojmenování Adam / Amanda.

JULO:
Julova odpoveď: jen ze záznamu

 

HONZA:

Odezva od Adama č.2 – angažování se ve světě a dění okolo nás.

Adam zdraví Honzu,

Adamovi prišiel mail s výzvou na podporu normálnych pedagógov, ktorí sú pod obrovským tlakom progresívnych šialencov (viď nižšie). Už-už sa chystal podporiť ich, no potom si spomenul na Julové slová „nechoď tam“, „nesnaž sa meniť svet“, a tak podobne. Adamove ego by zaujímalo, ako by v podobných situáciách reagoval Julo, resp. Dr. Hawkins. Adam by aj pochopil, že angažovanosť v tomto smere asi nepomôže zdvihnúť úroveň jeho vedomia, ale veď aj Julo onehdá podporil kamionistov. Adamove ego by nebolo egom, keby sa tiež nespýtalo na vysvetlenie Ježišovho hnevu a vyhnania kupcov z chrámu. Adam nechce vŕtať, ale rád by počul nejaké vysvetlenie, ktoré by jeho ego prijalo.

Adam veľmi pekne ďakuje.

DÔLEŽITÁ VÝZVA: PEDAGÓG UČÍ O NORMÁLNEJ RODINE – PROGRESÍVNI FANATICI MU ZA TO CHCÚ ZNIČIŤ KARIÉRU  MY HO PODRŽÍME? 

Zkráceno…

Honza předává slovo Julovi.

JULO:
Julova odpoveď: jen ze záznamu

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

V hlavním menu, v „našich audiích“ postupně vznikají podsložky: SURy – MP3 z minulých setkání, Kniha B2 – části jednotlivých kapitol jako MP3, Julova doplnění – MP3 z minulých setkání, Opakování, Odezvy a Odpovědi a Otázky a Odpovědi. Kopírují strukturu bodů našich setkání.

Je to aktivita našeho člena skupiny, ne Honzova. Patří mu za to velká vďaka! 

Tyto nově vložené MP3ky je možné jen vyposlechnout, nebo kliknutím na název můžeme soubor stáhnout do mobilu či počítače.

Ve studijním centru vznikla anketa, kde máte možnost hlasovat, kde byste upřednostnili regionální setkávání. Je to stejná anketa, jako ve skupině vědomí. Ve skupině vědomí zatím hlasovalo 87 osob a nejvíce zájem je o Plzeň, Prahu a Brno. Budeme hledat cestu a návod, jak tato setkání uskutečnit.
Bylo by skvělé, kdyby se našel v každé oblasti organizátor, který by se s ostatními domluvil a případně i nabídl místo pro setkání u sebe doma, či v nebytových prostorách, které může použít. Po vzoru Bratislavy by Honza navrhoval každou třetí sobotu v měsíci od 15 hod a Honza by do skupin se připojil on-line a pustil by Požehnání od Dr. Hawkinse a nějaký záznam ze Střílek, třeba jak Julo rozebírá nadabovaná videa, vždy jen jedno, aby jste měli čas na osobní setkání.

 
8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1sCUfeJPTRmWjPf1dXVgc6yMqK5XJ5a5_/view?usp=sharing