. 71. 9 rysů duchovního přístupu; Nejjednodušší postup meditování; Pokročilé uvědomování si {nad 500} 5. z5; Pravda, žák a učitel; Trknutí na základě poslouchání – 7.3.2022

. 7. března/marca 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 71. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

Osobní setkání – Střílky (CZ) 29.4. až 1.5.2022

Uzávěrka přihlášek je 18. března / marca, nyní je volná kapacita čtyř pokojů pro manželské páry a jeden třílůžkový a jeden čtyřlůžkový pokoj s WC a koupenou, Je tedy možnost pro pobytu páru i s dítětem nebo dětmi.

Proto vyzývám ty, kteří ještě se nepřihlásili a mají zájem o účast, aby tak co nejdříve učinili. Honza registrace organizuje zatím sám a vzhledem k ostatním potřebám přítomnosti, které vykonává, potřebuje mít zájemce co nejdříve přihlášené.
Těm v vás, co jste se přihlásili nedávno a ještě nedostali odpovědní email, bude tento týden odpovězeno. 🙂

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

. 1) Motto skupiny a upozornění a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: SUR 1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu;

+ SUR 2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

– nově přeložená kap.9 – Pokročilé uvedomovanie si {nad 500} – 5. část z 5;

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Pravda, žák a učitel;

– Trknutí na základě poslouchání;

– Co je účelem těla?;

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (44) na setkání z 28. února/februára 2022.

–  Odezva od Adama č.1 – rozlišení Nepřetržité duchovní zamyšlenosti od Bdělosti;

–  Odezva od Adama č.2  – české překlady oproti překladům od JULA;

–  Odezva od Šárky – rozpoznání nebezpečí ztráty (našeho) ovládání;

–  Odezva od Amandy – oslovování ve 3. osobě směrem k vnějšímu světu;

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

–  Naše úloha je soustředit se na Ticho;

–  Samotný akt rozumování je to, že nejsi tím, o čem rozumuješ;

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta a Modlitby za nejvyšší dobro, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 

CZ: “ Modlíme se ve jménu Nejvyššího Dobra a posíláme všechno, co vyzařujeme, těm, pro které je to přínosné.“

 

SK: „Modlíme sa v mene Najvyššieho Dobra a posielame všetko, čo vyžarujeme, tým, pre ktoré je to prínosné.“

 

HONZA:
Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu;
– SUR 2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?;

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění, nebo přidat jiné části SURů, například SUR3…
Předávám slovo:

JULO:

SUR1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu:

Klikni a otevři ke čtení
SUR 1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu

 

SUR2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

Klikni a otevři ke čtení
SUR 2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Budeme pokračovat ve čtení poslední, tedy páté části, nově přeložené 9. kapitoly – Pokročilé uvedomovanie si {nad 500} – z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi a prosim případně o rekapitulaci předchozích částí:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 28feb2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 9

Pokročilé uvedomovanie si {nad 500}

Pokračování z minulého týdne – 5. část:

Klikni a otevři ke čtení
B2K9 – Pokročilé uvedomovanie si {nad 500} – 5. část

KONIEC B2K9 – 5.části

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

. a) – Pravda, žák a učitel;

. b) – Trknutí na základě poslouchání;

. c) – Co je účelem těla?;

Ad a) Pravda, žák a učitel

V knize B3 – Já-Bytí, Skutečnost a Subjektivita, v kapitole 7. Radikální, zásadní Skutečnost Já-Bytí – Dr. Hawkins odpovídá i na tyto otázky:
Je-li Pravda bezforemná, jak je možné ji předat pomocí slov?
Je studentovo pochopení závislé od učitelovy úrovně vědomí?
Co je přínosem studia učení, které se zdají být nepochopitelná v době, kdy se je učíme?
Jaké vlastnosti usnadňují porozumění a proměnu?

Julo přeložil několik otázek a odpovědí z této knihy, které nám přečte a přidá další informace pro snadnější uchopení odpovědí:

JULO:

B3 (2003), Chapter 7: The Radical Reality of the Self, pp. 134-135

Ak je Pravda neforemná, ako je možné ju postúpiť pomocou slov?

… {Duchovný študent zhromažďuje informácie vo forme, a to pomocou učenia duchovných právd a poučiek. Na to, aby duchovný študent, na svojej koži, subjektívne, zažil obsah nazhromaždených informácií, je potrebný bezforemný prenos z takzvaného mentálneho tela do takzvaných vyšších duchovných tiel, ako aj aktivácia týchto informácií, od učiteľa na študenta. A ten sa deje nie cez myseľ, ale cez vyššie duchovné energetické systémy, ktoré sú na vyšších frekvenciách ako pracuje myseľ.} Prenos {informácií pomocou} ‘ne-mysle’ ({ktorý sa} v niektorej literatúre protirečivo nazýva {prenos} ‘Mysľou‘) vlastne znamená, že sa tu vyskytuje vyšší energetický systém, uvádzaný do vibračného chodu tichým {neosobným a samospúšťacím} [prenosovým] procesom{. Toto je proces rezonancie}, ktorý je podobný {vidlicovej} ladičke {, ktorá vie rozzvučať tú strunu gitary, ktorá je naladená na presnú frekvenciu tejto ladičky}. {Rezonanciou} sa tu sprostredkováva subjektívne vnorenie sa do naučených vedomostí, teda presne to} skúsenostné poznanie {, ktoré je potrebné k trknutiu, vedúcemu k zvýšeniu úrovne vedomia}, namiesto iba {vymudrovanej} intelektualizácie.

Mnohí duchovní študenti sú veľmi sčítaní, a rozumovo už vedia o mnohých duchovných pravdách, ale {tieto ich duchovné informácie} sú uložené iba v pamäti {takzvaného} mentálneho tela, a {na svoje naštartovanie} očakávajú samotnú prítomnosť {živého} učiteľa, v ktorom sú tieto vyššie duchovné telá vysoko energizované.

Závažná túžba dosiahnuť osvietenie bude študenta poháňať dovtedy, pokým sa takýto učiteľ neobjaví. Aby bol však uchádzač úspešný, musí byť schopný rozoznať falošné od pravdivého. Mnoho naivných hľadajúcich je zvedených {z pravej duchovnej cesty}, a s nádejou cestujú dlhé vzdialenosti, aby boli s tými, o ktorých boli vedení k domnienke, že sú pravými učiteľmi, a to kvôli ich sláve, okúzleniu alebo povesti. Mnohí takíto {takzvaní} ‘učitelia’, ktorí môžu mať aj milióny stúpencov, ciachujú {iba} vo vyšších 200-vkách alebo dokonca pod 200-vkou. Zopár predsa len ciachuje v 400-vkách. Ešte podivnejšie je, že niektorí široko známi duchovní vodcovia ciachovali až v 500-vkách, keď začali vyučovať, {nuž} ale odvtedy spadli hlboko pod 200.

Pravý učiteľ sa nestotožňuje s pomenovaniami alebo s titulmi, pretože nijaká ‘osoba’ nie je prítomná. Učenie je funkciou.

Otázka: Je študentovo porozumenie teda závislé od učiteľovej úrovne vedomia?

Odpoveď: Pochopenie je založené na pôsobení Ja-Bytia alebo je predstavované ochotou, otvorenosťou, zámerom, a úrovňou vedomia {ako aj} poslucháča, tak aj učiteľa. Je bežnou, každodennou, skúsenosťou ľudí o niečom vedieť, ale môže uplynúť veľa rokov, kým im to zrazu ‘trkne’. Táto zrelosť {na trknutie} je často dôsledkom {predošlých, k veci oddaných} období porozjímaní, nepretržitej duchovnej zamyslenosti, modlitby, a {samozrejme} karmických možností {, ktoré môžu mať dlhodobý vplyv na nepochopenie toho-ktorého duchovného princípu, a pritom môžu u neskúseného duchovného študenta vyvolať pocit sklamania, netrpezlivosti, či dokonca samotné opustenie duchovnej cesty}.

Otázka: Čo je prínosom učiť sa učenia, ktoré sa zdajú byť nepochopiteľnými v čase, keď sa ich učíme?

Odpoveď: Zdajú sa nejasné len intelektu. Zasievajú semienko, a uchádzačova duchovná aura {do seba} začlení vyžarované energetické pole učiteľovej aury. Určité informácie sú samy osebe pretvárajúce. Vystavenie sa vysokej pravde zahajuje v psychike clivú túžbu. Budha to spozoroval, keď povedal, že keď človek {už} raz počul o osvietenej pravde, nikdy sa neuspokojí s ničím menším, dokonca aj keď uplynie nespočetné množstvo životov, kým ju dosiahne.

Otázka: Aké vlastnosti uľahčujú porozumenie a premenu?

Odpoveď: Venovanie sa veci, oddanosť, viera, modlitba, vzdanie sa, a inšpirácia. Keď sú bariéry zanechané, Pravda sa zjaví samovoľne.

JULO
komentář je součástí videa… 

 

Ad b) Trknutí na základě poslouchání

Všímám si, že je to tak, že lidem něco v průběhu setkání trkne a že „Aha!“ , že přišla nějaká osoba na „toto“, že to „docvaklo“.
Ano pokaždé, dá se říci neustále, o tom hovoříme a o přitom se řekne, že najednou něco trklo.
Jde o ten princip, jak říká Hawkins – zanechávejte, že chcete například zaměstnání a potom se vám to pracovní uplatnění objeví. Ale ten, který tomu nevěří, říká, že to není kvůli tomu, že to zanechal, ale to je proto, že bratranec je toto a ono a vymyslí si nějaký důvod.
Takže lidem ukazujeme, že ty Aha momenty, ty trkace, jsou přesně tak, jak Julo dnes přečetl v překladu několika otázek a odpovědí z B3, – Já-Bytí, Skutečnost a Subjektivita, kapitoly 7., Radikální, zásadní Skutečnosti Já-Bytí.

Tedy Julo, je prospěšné setrvávat v on-line setkáních a učení Dr. Hawkinse, i když probíraným textům úplně nerozumíme?

JULO:

? viz video.. 

 

Ad c) Co je účelem těla?

Během přípravy na dnešek byla nahrána a Honzem přepsána odpověď na otázku – Co je účelem těla, kterou Julo jen tak, bez přípravy, Honzovi řekl. Díky nahrávání našich příprav je možné se o tuto odpověď podělit s ostatními. Předávám Julovi slovo:

JULO:

Čo je účelom tela? (doslovní přepis)

Komunikovať. Čo znamená komunikovať? To znamená nie byt ten pastier, ktorý komunikuje raz za deň s niekým nebo na jar a na jeseň, a ináč blačí (?) s ovcami celé 4 mesiace, jak ich pasie, ale byť exponovaný veciam okolo. To je jedno čo. Či doma, Manžel, manželka, deti, alebo internet alebo zprávy, ale ta komunikácia ,zo svojej úrovne vedomia, a vlastne zanechávanie toho. To brblanie s tým. A zanechávanie brblania. Čiže zanechávanie reakcií. Čím vyššia úroveň vedomia, tým je menši reaktivita, tým menej reagujú, na veci.
To je ta vec, na čo tu je telo.
A keď všetko zanechávame, ako to vzchádza, tak tým pádom, ako sme povedali, ego nie je potrebné. Pretože sa nedostane do toho štádia, že musí naskočiť. A tým pádom vlastne vieme, že telo, akože nech si robí, čo chce a keď mi dovoláš, tak ozaj to cítiš, že si robí, čo si chce. To nie je teória. To je ako Hawkins povedal, že treba to vyskúšať. Si povieš, že nechám ho tak a ťa bolí v lakti a to samo odíde, pretože mu dovolíš a nepredpisuješ mu, že má boleť alebo nemá boleť. Alebo ž má mať rakovinu alebo nemá. Bol taký vedeckofantastický román, že iba človeku iba mozog fungoval, takže dávalo tomu mozgu jesť; to je vlastne účel prečo sme tu. Telo na to nepotrebujeme. My potrebujeme len tie bunky, aby sme chytali niečo z pole vedomia a spracovávali to tak, aby sme to čim menej spracovávali. Aby sme sa čím menej do toho vkladali. Na to stačí vlastne len oživení. A keď ťa zabijú, alebo niečo sa ti stane s telom, tak bol čas a už si dokončil, na čo si tu. A ideš na tej úrovni, na ktorej si, tam. Čiže každú sekundu tu treba využiť a z toho mi vyplýva ale, že snád by sa aj; ale ano, je to pravda, nad 600 už tu nie si, na tom; chcel som povedať, že si mimo karmy, samozrejme si mimo karmy, to vieme. Potom je jedno, čo robíš, alebo nerobíš, potom pracuješ aj tak na tom, čo treba. Ale už to nie si ale ty, a pracuješ to na svete. Ale stále máš skupinovú karmu, takže keď si chytený v Ukrajine, darmo si ty nad karmou, ta bomba na tebe treskne aj tak, lebo je to v tej skupinovej karme. Tej celej skupiny. S tej sa možeš vymaniť tak napríklad, že odídeš, jak som ja odišiel. Hej. A potom si zase v jinej skupinovej karme.

 

HONZA: Tímto je oficiální část u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo!
  2. Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 70 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (43) na setkání z 21. února/februára 2022.

. a) –  Odezva od Adama č.1 – rozlišení Nepřetržité duchovní zamyšlenosti od Bdělosti;

b) – Odezva od Adama č.2 – české překlady oproti překladům od JULA;

c) – Odezva od Šárky – rozpoznání nebezpečí ztráty (našeho) ovládání;

d) – Odezva od Amandy – oslovování ve 3. osobě směrem k vnějšímu světu;

 

Ad a) –  Odezva od Adama č.1 – rozlišení Nepřetržité duchovní zamyšlenosti od Bdělosti;

V podstatě jde jen o pozdrav z facebookové skupiny Vědomí od Adama v souvislosti s nedávnou odezvou na téma Nepřetržitá duchovní zamyšlenost oproti Bdělosti:

Přečtu vzájemnou emailovou komunikaci, která vzešla ihned druhý den po vysílání. Zařazuji to, protože podobně to možná měli i jiní posluchači:

 

Zdravím Jula a hlásím pochopení výrazu „nepřetržité duchovní zamyslenosti“ která u Adama probíhá. Bdělost je jiný oddíl. Usměvavý Smajlík.

Odpověď: Jsme rádi, že u Adama probíhá nepřetržitá duchovní zamyšlenost  Současně tímto Honza předává pozdrav Julovi. 🙂

 

Ad b) Odezva od Adama č.2  – české překlady oproti překladům od JULA;

Převzato z komentářů, také ve skupině Vědomí. Honzovi trklo, že by tato odezva mohla být i Julovi k užitku. Příspěvek byl na DRH téma – Osobní svobodní vůle a kopíruji část s komentáři:

 

Adam:

Hawkins je pro mě občas moc složitý. V množství slov ztrácím směr. Cíl už znám. Dnes mi stačí jednoduché připomenutí, směrovka. Např: Filipským 4:8 nebo jednodušší a tím snadno srozumitelný Eckhart Tolle.

 

Honza Adamovi:

Hawkins je často až neporozumitelný – díky nepřesným překladům.

Julovy překlady do slovenštiny jsou srozumitelné, i díky dovysvětlujícím „julozávorkám“.

 

Adam Honzovi:

Tak o tom jsem se už sám přesvědčil. Julo umí naprosto jasně a srozumitelně vyjádřit podstatu. Chvíli mi ale trvalo, než jsem se z vnímání povrchových podnětů a formy dokázal soustředit na obsah. Na první poslech jsem ho zařadil mezi nafoukané „lidové vypravěče“. Až tak na potřetí jsem si uvědomil, jak moc jsem se zmýlil. Ještě že to neví. Snad mu to nevykecáš. Adam

 

Odpověď: Honza si vyptal od Adama toto anonymizované zveřejnění, které jako poznatek může být prospěšné i dalším posluchačům a Julo má odezvu, že má smysl v naší činnosti pokračovat.

JULO:

?… 

 

Ad c) –  Odezva od Šárky – rozpoznání nebezpečí ztráty (našeho) ovládání

Tato odezva přišla emailem:

Ahoj nebo dobré ráno,

posílám odezvu na vaše setkání. Sleduji ho na YouTube i když posílám peníze jako dar. Necítím se na živé vysílání,  jelikož vykonávám potřeby přítomnosti a taky manžel nesnáší Jula a pak mi vyčítá, že vás poslouchám. Jinak jste super! Tuto odezvu píšu už od 7.2., tam byla skvělá myšlenka, že svět je očistcem duší. Díky. Dále byla super odezva od Míry. Moc mi pomohla Julova odpověď. Chovám doma hovězí dobytek, 3 krávy. Mám to místo posilovny a jinak to extra bio hovězí přijde dráž nežli v obchodě. Děkuji.

Bohužel do Střílek nemohu,manžel by to nerozdýchal a tak jsem ráda, že mám tak hodného manžela, díky kterému můžu stále něco zanechávat.

Zdraví Šárka, ne Amanda

Odpověď: Děkujeme Šárce za email. Jen dodávám, že ta odezva od Míry byla z 21.2.2022 a týkala se tématu: Odevzdání oproti pasivitě ve vztahu duchovní a běžné činnosti, zájmům a koníčkům.
Co se týče Střílek, rozumím, pokud je záměrem ve vztahu setrvat, nemá cenu „dráždit hada bosou nohou“. Ze Střílek dokážeme zprostředkovat záznam obrazu či zvuku, ale zatím jsme nepřišli na způsob, jak k zájemcům o učení DRH doručit energii vytvořenou v sále díky záměru zúčastněných osob.
Ale Šárka není sama, která žije ve vztahu o rozdílné úrovni uvědomování se
Julo, můžeš to prosím rozvinout?:

JULO:

?… 

 

Ad d) –  Odezva od Amandy – oslovování ve 3. osobě směrem k vnějšímu světu

Tato odezva přišla emailem:

Dobré ráno, Honzo a Julko,

mám dotaz, který se týká oslovování. 

Již několikrát bylo řečeno, že je pro vzestup úrovně vědomí žádoucí mluvit o sobě ve 3. osobě. 

V této souvislosti bych se vás, pokud to není otázka moc „na tělo“, chtěla zeptat, jak vy běžně fungujete v oslovování ve 3. osobě směrem k vnějšímu světu?

Například v partnerských vztazích při běžné komunikaci? V přátelských vztazích…- například když k vám přijde návštěva…?

Používáte 3. osobu? 

Ptám se z toho důvodu, že jsem nyní v bodě, kdy se mi již ukázalo, že být ve 3. osobě je pro mě skoro až osvobozující; funguje to přesně tak, jak jsi, Julko, říkal. Zároveň mi to nejde směrem k vnějšímu světu. Zatím si netroufám zkusit to, protože tak nějak tuším, že je snadné získat nálepku „exot“. Tuším také, že asi záleží na tom, v jaké sociální bublině (výši úrovní vědomí) se člověk pohybuje. 

Já mám kolem sebe převážně lidi (a to i ty nejbližší), kteří jsou zřejmě pod 200.

Co s tím?

Za zpětnou vazbu mnohokrát předem děkuji. 

Jsem vděčná za to, co děláte; za vaši energii i vytrvalost, se kterou šíříte odkaz dr. Hawkinse. Pondělní meetingy jsou již mým rituálem, ale to vy asi víte. 

Děkuji za vše. 

S úctou Amanda

 

Odpověď: Děkujeme Amandě za odezvu. Honza používá třetí osobu v případech, když druzí lidé jsou podobně naladěni a když není příliš vtažen do vyjadřovaného děje. Ve vztahu k nesouladnému okolí mluví v první osobě a jen usiluje o nepoužívání slovíčka „já“. Tedy místo – Já jsem udělal – Honza sdělí jen – udělal jsem… Není potřeba ze sebe dělat většího „Exota“, bohatě stačí rámec slovního vyjadřování. 🙂
Julo, to má jinak a předávám mu slovo:

JULO:

?… 

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, fungují automaty jen při dvoufázové registraci a obnovování hesel, pro zasílání avíz je nutno požádat emailem.
  • Byla vytvořena nová složka s Odezvami a je postupně doplňována chronologicky od těch nejstarších.

 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

https://www.hawkins.support/videa/osobni-setkani-strilky-cz-29-4-az-1-5-2022/

Uzávěrka přihlášek je 18. března / marca, nyní je volná kapacita čtyř pokojů pro manželské páry a jeden třílůžkový a jeden čtyřlůžkový pokoj s WC a koupenou, Je tedy možnost pro pobytu páru i s dítětem nebo dětmi.

Proto vyzývám ty, kteří se ještě nepřihlásili a mají zájem o účast, aby tak co nejdříve učinili. Honza registrace organizuje zatím sám a vzhledem k ostatním potřebám přítomnosti, které vykonává, potřebuje mít zájemce co nejdříve přihlášené. Začíná jaro a s tím jsou spojené činnosti na zahradě a víkendy jsou věnovány pomoci při rekonstrukci domu, který si uhypotékovala dcera se zeťem. Je to vlastně jediná pomoc, kterou jim mohu poskytnout. Honzovy celoživotní finanční úspory jsou v záporných hodnotách. 🙂

Těm, co se přihlásili nedávno a ještě nedostali odpovědní email, bude tento týden odpovězeno. 🙂

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

.a) –  Naše úloha je soustředit se na Ticho;

b) – Samotný akt rozumování je to, že nejsi tím, o čem rozumuješ;

 

Ad a) Naše úloha je soustředit se na Ticho:

Viz SURy kde „kulky létají“ a také poslední věta v SUR3.

JULO:

?…

 

Ad b) Samotný akt rozumování je to, že nejsi tím, o čem rozumuješ.

Ti lidé, kteří se vrtají, mudrujů, ti se stále nestali tím, o čem, mudrujů? Když už jsi se stal tím, o čem si rozumovat, tak už není o čem rozumovat, Julo?

JULO:

Samotný akt mudrování je to, že tam nie si.
Výsledek: Počůvaj DRH a nemudruj.
?…

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: