Kapitola 9: Úrovně osvícení

Předcházející část: Kapitola 8: Mystik

***

JÁ:
REALITA A SUBJEKTIVITA

Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2020

 

***

Otázka: Úrovně vědomí v rozsahu od 600 do 1000 ukazují, že existují skutečně různé úrovně osvícení.

Odpověď: Historicky se předpokládalo, že existují pouze dva možné stavy vědomí: neosvícený (ego / mysl) a osvícený (za egem), také nazývaný „bez mysli“, Mysl (tj. mysl Boží), Buddhova povaha (nature), Pravda, Realita, Já, Přítomnost, Bůh, konečný, nebo Nejvyšší. Prostřednictvím výzkumu vědomí, stejně jako vnitřní zkušeností, lze určitě zjistit, že tomu tak není. Existují skutečně úrovně mezi úrovněmi 600 a 1000.

Vyšší úrovně pravdy lze kalibrovat stejně snadno a přesně, jako ostatní. Každá úroveň představuje také vrstvu vědomí reprezentované historickými duchovními učiteli a duchovními tradicemi.

Kalibrovaná stupnice vědomí: Osvícené a božské stavy
Nekonečno

 

Nekonečno

50 000+

1 250

1 000+

1 000

985

850

840

800

750

 

700

680

650

600

575

Nejvyšší Boží stav (Boží hlava) –

Bůh nemanifestovaný

Bůh projevený jako božstvo / stvořitel

Archanděl

„Já“ jako esence stvoření

„Já“ Konečné reality

Kristus, Buddha, Kršna, Bráhman

Avatar

Bůh (Self) jako Logos

Já mino existenci nebo neexistenci

Učitel osvícení

„Já“ / Self-Divinity jako Allness

(Blažený, vize)

Mudrc – Já jako manifestovaný Bůh

Já jako Existence

„Já jsem“

Osvícení

Svatost

V této a dřívějších pracích byla úroveň vědomí 600 podrobně popsána, protože je to klasický charakteristický znak osvícení, o kterém které duchovní hledající nejvíce slyšeli. To je pochopitelné, protože přechod z vysokých úrovní 500+ na 600+ je jak oslnivý, tak velkolepý při svém vzniku, a pak stane se hluboce mírumilovným, když se usadí a dozrává.

Často je tento stav doprovázen nechutí vrátit se k běžnému životu a podle výzkumu vědomí jen padesát procent těchto bytostí bude i nadále žít ve fyzickém stavu. Z těch, kteří přetrvávají, jen pár mluví, učí nebo píše. Většinou hledají izolaci nebo duchovní ústup. Osud jako karmická hybnost hraje roli ve výsledku a v rozhodnutí fungovat ve světě, což je nesporně poněkud obtížné.

Otázka: Jak lze rozlišit vyšší úrovně?

Odpověď: Každá úroveň vědomí není jen kalibrovaná úroveň moci, ale má také své charakteristické kvality. Logaritmická čísla úrovní vědomí jsou opravdu jen zkratkou, obecností a způsobem označení. Čísla nelze skutečně studovat matematicky, protože jak rostou, znamenají změny v kvalitě. Proto pokus o porovnání čísel matematicky by bylo jako srovnání platiny a olova podle jejich atomových vah. Olovo je relativně inertní a není reaktivní, zatímco platina je silně katalytická. Gram platiny může katalyzovat tuny rudy. Podobně je H2O při nízké teplotě pevná; při střední teplotě je vodou, tedy je to kapalina a při vyšší teplotě je to plynná pára. Ve skutečnosti existuje trojitý stav, ve vakuu se mohou všechny tři vyskytnout současně.

Proto smysluplný popis musí zahrnovat kontext. Moc je projev kontextu. Jak se moc zvyšuje, popis, který je relevantní v nižších úrovních, již není vhodný.

Užitečnou analogií pro pole vědomí je srovnat kalibrovanou stupnici s elektromagnetickým spektrem. Začíná na dolním konci, tam je infrazvuk, který mohou slyšet sloni, a na druhém konci je ultrazvuk. Světlo přechází od neviditelných infračervených paprsků přes barevné spektrum na ultrafialové. Dále existuje rentgenové záření, rádiové vlny, gama, beta a kosmické vlny; fotony a další. Ačkoli čísla mohou znamenat frekvence, jsou pouze malým aspektem odpovídajícího popisu. Odhady energie v nelineární doméně jsou podle nelineární kalibrované definice, a nikoli doslovně měřitelné lineárními standardy.

Jiným příkladem by bylo použití biologických jevů jako měřicího přístroje. Například namísto teploměru mohou být teploty určeny rychlostí růstu bakterií, a časová prodleva může určit reprodukční rychlosti. Podobné typy testů se denně používají v laboratořích forenzních věd.

Kalibrované úrovně vědomí jsou zkratkou označující hlavní vrstvu lidského vývoje, která pochází z úhlu pohledu, který určuje vnímání a význam, a co je smysluplné nebo skutečné na této úrovni. Obecně platí, že kalibrované úrovně vědomí naznačují schopnost pochopit duchovní pravdu, sociální, emocionální a intelektuální postoje, pracovní schopnosti; cíle a zájmy. Úrovně se také vztahují k psychologickému nebo fyzickému zdraví a dlouhověkosti, jakož i k etice, morálce, sociálnímu a soukromému chování, k pravděpodobnosti kriminality a schopnosti pochopení.

Stupně vědomí se také týkají světských záležitostí, jako jsou příjmy, dovednosti, majetek, osobnost, postoje, odpovědnost, typy cílů, rodinné orientace, sociálně-ekonomický status a dokonce i takových věcí, jako je reakce na reklamu a nákupní návyky. Úrovně také naznačují schopnost štěstí, spokojenosti a lásky. Dokonce se týkají stylů socializace, výběru zábavy a materiálu ke čtení, preference televizních kanálů a programů, návyků a rekreace.

S vědomím významu úrovní vědomí může být každý aspekt lidského života zkoumán na různých úrovních. Zatímco všechno výše uvedené je významné pro pozemský život, má to ještě větší důležitost pro duchovní osud, když skončí fyzický život. Vědomí předchází tento fyzický život a i pokračuje nadále po něm.

Dalo by se říci, že v určitém kontextu je skutečný význam tohoto pozemského života důsledkem, který vyplývá z duchovní reality člověka, která má nadčasovou trajektorii. Osud ducha bude lepší nebo horší v závislosti na rozhodnutích a volbách, které učinil. Toto tvrzení je v souladu s učením všech významných náboženství a pravých duchovních učitelů lidské historie.

Velké historické kultury se zaměřily především na osud duše a přípravy na její přechod do jiných oblastí. Egypt je nápadný příklad, který všichni znají. Velké pyramidy jsou symbolické pro lidské pochopení tohoto konečného osudu.

Otázka: Když úroveň vědomí přesáhne 600, obvykle tam zůstává, nebo pokračuje spontánně v progresi?

Odpověď: Stav nad 600 je sebe podpůrný a obvykle zůstává stacionární. Není nutná žádná energie. Některé bytosti (lidé) na této úrovni přestanou fungovat, vyjma situace, kdy mají návštěvu, a někteří mlčí, jen přinášejí své požehnání duchovním hledačům. Stav je pociťován jako úplný.

Otázka: Pokud je tomu tak, proč by se duchovní úsilí snažilo pokračovat?

Odpověď: Ve skutečnosti to není „osobní“ volba. Síla Přítomnosti se chová jako magnetické pole. Pokud vědomí osvícené bytosti má schopnost pokračovat, dělá to proto, že má vrozené kvality vyžadované pro stresy, které budou z pokroku vyplývat. Duchovní oddanost a závazek musí být absolutní s rozhodným odhodláním, bytost to vydrží s láskou Boží a s božskou inspirací.

Otázka: Chcete-li pokračovat dál, existují další překážky, které je třeba překonat?

Odpověď: Existují „konfrontace s protiklady „, které se objeví s každým zvýšením v úrovni vědomí. Často jsou neočekávané a náhle se objeví bez varování. Také existují konfrontace se silami, které dominují v „temné straně“ polí vědomí. Výstižně byly tyto událostí popsány jak Kristem, tak i Buddhou. Na nižších úrovních jsou tyto síly vhodně popsány jako „satanské“, personifikované jako „Mara“ (ten zlý) Buddhou. Satanské energie jsou ty, které obklopují klasické pokušení svádění, kouzla, závislosti, pocity vzrušení, stejně jako krveprolití, zločiny, války, zabíjení a vzrušení ve všech jeho formách. Na jejich nejnižším konci jsou satanské energie vyjádřené prostřednictvím „sleziny“ jako závist, nenávist, žárlivost a pomsta, které převažují a ovládají energii ve všech částech světa. Tak mír nebo mocný zdroj míru na planetě je považován za ohrožení pro tyto energie. To lze pochopit, když je vidět, že řídí celé populace, národy a kultury po delší dobu (např. barbarské hordy, nacistické Německo a Islámští fanatici).

Satanská energie je také nazývána démonickou, když tyto síly ovládnou vědomí jedince, jako je například sériový vrah. Když k tomu dojde, „posedlý“ člověk může mít amnézii, během které často vyústí satanské energie do barbarské divokosti. Někdy posedlá osoba rozumí, že existuje energie, která ji ovládá, a dokonce jí dává název. Po provedeném zločinu bude osoba upřímně říkat, že osobně to „neudělala“. Mnoho lidí tvrdí, že poslouchali „Boží hlas“ (halucinace příkazů).

Jednou bylo nutné provést kalibraci toho, co se ukázalo jako spíše podivný případ, kdy neodbytný návštěvník z cizí země byl nepřiměřeně vytrvalý a vyvolal podezření podivností požadavku. Někdy tato osoba kalibrovala ve vysokých hodnotách nad 300 a jindy extrémně nízko (70). Vzhledem k tomu, že kalibrovaná úroveň vědomí nekolísá tímto způsobem, bylo nakonec zjištěno, že dvě různá vědomí obývala jeho tělo. Jedno bylo určitě satanské, zatímco druhý byl normální člověk ve vysokých 300+. Když dominovala osobnost v úrovni 300+, člověk byl rozumný a velmi pozitivní. Když druhá osobnost převzala vedení, on slyšel „Boží hlas“, který mu říkal, že má dělat velmi hrozné věci a tehdy byl doslova značně nebezpečný.

Satanské energie také dominují a vládnou nad mnoha potěšujícími činnostmi, včetně mnoha videoher a mediální produkce spojené s násilím, sváděním a vraždou. Tato svádění jsou zjevnými pastmi, které duchovní aspirant bude intuitivně obcházet. Ony také ovládají oblasti obvykle označované slovem „hřích“. Navzdory zřejmým varováním to není neobvyklé pro bývalé „guru“, kteří spadli do pasti svádění a stáhli i své následovníky. Satanské energie ovlivňují dolní čakry.

Méně zřejmé problémy a pasti pocházejí z více sofistikovaných a jemných energií, nejlépe popsaných jako „luciferské“. Ty mají co do činění s mocí, ovládáním, slávou, bohatstvím, významem a prestiží, dále sem patří chladný kalkul, který vyžaduje odmítnutí lásky, soucitu nebo zájmu o druhé. Tyto energie převládají v některé oblasti akademické obce, byrokracie a ve světě firem, kde lidské hodnoty a kvalita života jsou obětovány pro politický a finanční zisk. Tento druh myšlení je doložen příkladem, který říká, že je levnější vyplácet peníze za zranění nebo zabití, než zlepšit produkt.

Zatímco satanské energie směřují k nižším čakrám (základní, sexuální a slezinová), luciferské energie směřují k vyšším čakrám, jmenovitě na solární plexus (chamtivost, zisk a pýcha), srdce (prodat lásku za moc nebo výhody), hrdlo (zkreslená řeč) a „třetí oko“ (zkreslené vnímání a schopnost rozpoznat pravdu). Luciferská energie pýchy je také zaměřena na korunní čakru, kde odevzdání se Bohu nahrazuje pýcha ega a sobecká sebestřednost.

Luciferské energie jsou hlavním nástrojem na zkreslení pravdy. Zaměřují se na mysl a spoléhají se na falešné sliby a polovinu pravdy.

Zatímco se mysl může bránit proti satanským energiím spoléháním se na prostou morálku, má málo obrany proti přesvědčivě předloženým deformacím pravdy, protože vnitřní nevinnost substrátu mysli postrádá vrozenou schopnost rozpoznat pravdu od lži. To, zda je něčí osud lepší nebo horší, může záviset na výkladu jediného slova nebo fráze.

V současné společnosti jsou různé politické a sociální postoje odrazem pýchy (kalibruje na 190). Toto narušení pravdy závisí na popření kontextu a na rozdělení obsahu. Je to Luciferská energie moci a prestiže, která polapí nepřipravené duchovní vůdce, když dosáhnout úrovně, kde jsou pokoušeni ovládat druhé lidi duchovní mocí. Vidíme to v nekonečných bojích mezi světovými náboženstvími po staletí.

Zdá se, že když je duchovní úroveň odhodlaného hledajícího poměrně pokročilá, spouští reakce od těch energií, které vnímají pokrok jako hrozbu. Tyto ohrožené síly mohou dokonce doslova vyrazit na povrch a mít formu přímé konfrontace ve formě přítomnosti, která, jak se zdá, předčí vědomí člověka, ke kterému mluví.

Otázka: Už jste někdy zažil takovou situaci?

Odpověď: Jak se člověk vyvíjí, je, jak říká Buddha, obklopen démony všeho druhu a čelí duševním útokům. A někdy se skutečně projevují přímo ve světské podobě a nastavení.

Jednou zvláštností takových konfrontací s luciferskou nebo satanskou energií je úžasný stupeň toho, co lze nazvat pouze „zjevnou hloupostí“. Toto znamení by nikdy nemělo být ignorováno, protože je neomylným příznakem přítomnosti luciferské nebo satanské energie. Například zdánlivě inteligentní a artikulující člověk najednou řekne a dělá věci, které jsou zcela neslučitelné a dokonce i odporné, jako například prohlásí, že je „vyšší než Ježíš.“ Toto směšné tvrzení bylo řečeno okázale, a to slavným „guru“ s mnoha tisíci následovníky a se světovou pověstí.

To byla skutečná zkušenost v rozhovoru s relativně známým duchovním vůdcem, který náhle uvedl, jiným hlasem, že nejen on je „vyšší než Ježíš“, ale že „Ježíš a Buddha byli jen astrální“. Zastiňující energie, která doprovázela tato prohlášení, byla skutečně hrozná. Astrální entita pak pokračovala a trvala na tom, že by měla být velká částka peněz dána pro duchovní učení a že tato pravda by měla být prodávána pouze za peníze. Také řekla, že průmyslníci byli vyšší než Ježíš nebo Buddha.

Člověka může také najednou potkat pokušení na nefyzické úrovni, když se ho pokouší přesvědčit, aby použil svou moc nad ostatními kvůli moci samotné, a ne nutně pro nějaký vnější zisk. Toto může být někdy zahaleno ve formě přesvědčivé nevinnosti. Moc sama o sobě byla pro mnoho lidí pastí, místo aby ji odevzdali Bohu pro dobro celého lidstva.

Takzvané temné síly jsou tvořeny entitami, které odmítají nebo popírají Boha, a proto popírají Lásku a Pravdu. Jsou to „Lidé lži „, jak je popsal psychiatr M. Scott Peck ve své stejnojmenné knize, napsané v 80. letech.

Luciferské energie jsou schopny zničit sílu pravdy šířením zkreslení, nedorozumění a sofistikovaného, jemně překrouceného obsahu nebo posunutím obsahu do jiného kontextu. To se obvykle vyskytuje v chybné kritice ze zpětného pohledu, tj. obsah je přesunut do jiného časového rámce. Tohle je běžná společensko-politická intelektualizace, když jsou současné společenské mravy promítnuté zpět v historii na minulé události a jsou hodnocené jako „špatné“. To je nestydatě využíváno politicky motivovanými skupinami, které se ze sobeckých důvodů pokoušejí vybudit v současné generaci pocity viny kvůli tomu, jak společnost fungovala ve vzdálené minulosti. Takové deformace jsou účelové, neintegrované (kalibrují pod 200) a používají model oběti a pachatele. Propagují se proto, že jsou viděné jako politicky a finančně lukrativní, nebo znamenají morální „nadřazenou“ pozici. Takové časové posuny ignorují každý aspekt minulých společností, které byly více rudimentární a nedostatečně rozvinuté.

Otázka: Existuje ještě motiv k vyvíjení vyšší úrovně?

Odpověď: Ne. Přichází ne jako motiv, ale z všehomíra (Allness) Já, které pak zahrnuje celé lidstvo. Soucit s vědomím lidstva jako celku. Člověk je inspirován dokonalostí bytí a dokonalým zrcadlem, aby odrážel Boží milost, kterou sdílejí všichni. Pravá duchovní autorita je zakořeněná v pravdě, a proto nemá žádnou potřebu nebo touhu být autoritářská. Nemá žádný argument, ani nemá touhu nebo potřebu přijetí. Bylo by to zneužívání duchovní moci, pokusit se ji použít k ovládání mysli lidí. Autoritářství je vnitřně nejisté, a proto musí trvat na shodě se svými systémy víry; to je protiklad svobody.

Náboženství se stává totalitním, když se snaží přinutit lidi k souhlasu. Duchovní pravda je benevolentní a poskytuje svobodu každému. Nátlak je duchovní pravdě cizí. Pokud duchovní učitel uvádí, že negativní motivy a akce budou následovány škodlivými duchovními důsledky, je to jen fakt a ne pokus o použití těchto informací pro ovládání ostatních. Pravý učitel nemá touhu po moci a je mimo zisky nebo ztráty; proto respektuje práva ostatních naplňovat své vlastní karmické osudy.


Následující část: Kapitola 10: Boží povaha

Napsat komentář