. 82. Podstata duchovní práce; Přijetí toho, co Je; No A Co?; Četba – Kniha B2; kap.4. Základy 1. část z 4; odezvy na SK/EN/CZ mutaci – 23.5.2022

. 23. května/mája 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 82. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K 22.5.2022 za tento měsíc – květen – bylo vámi darováno 6.424 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

. 1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 5: Podstata duchovní práce;

+ SUR 6a: Přijetí toho, co Je;

+ SUR 6b. No A Co? aneb „Naučte se přestat myslet!“;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.4: Základy – 1. část z 4;

4) Julova (a Honzova) doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Ukázka obsahu stránek www.hawkins.support – návod kde a co hledat;

– ?

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (54) na setkání ze 16. května/mája 2022 a ze Střílek.

– DoOdezvy z osobního setkání  – Střílky (jaro) 2022;

– Odezva od Míry, Františka a Amandy č.1 a 2  a od Jaye – na minulé duální vysílání ve slovenštině a angličtině;;

– Odezva od Amandy č.2  – Postřehy o egu;

– Odezva od Amandy č.3  – Sny a zvládání lekcí v nich;

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH..

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

 Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým tlumočením:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 5: Podstata duchovní práce;

+ SUR 6a: Přijetí toho, co Je;

+ SUR 6b. No A Co? aneb „Naučte se přestat myslet!“;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů., třeba č.3…
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR5: Podstata duchovnej práce

Klikni zde a otevři text
SUR 5 – Podstata duchovnej práce

SUR6: Prijatie toho, čo je!

Klikni zde a otevři text
SUR 6 -Prijatie toho, čo je!

SUR6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

Klikni a otevři ke čtení
SUR 6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.4: Základy – 1. část z 4.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení první části 4. Kapitoly – Základy:

JULO:

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 23máj2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 4

Základy

Náboženstvo Ako Zdroj Duchovnej Chyby {, ‘problém’ s náboženstvom}

.4.1. (zo 100)  Sú dva zdroje chýb, pochádzajúce z {podávania učení} tradičných ‘pravých’ náboženstiev. Prvou je jednoducho nepochopenie, alebo nesprávny výklad toho-ktorého učenia pôvodného Veľkého učiteľa. Keďže priami pôvodní poslucháči alebo nasledovníci neboli sami osvietení, {už} pôvodné {, nimi podávané,} učenie bolo nakazené {, a poprekrúcané} ich egami {, s ich stanoviskami na veci}. Toto {, tieto chyby,} sa potom zväčšovali následnými prekladateľmi a pisármi počas ďalších generácií. Prekrúcanie je často spôsobené tým, že ego má sklon brať počuté slová doslova, namiesto toho, aby slová objasňovalo v duchu, a vo významovej podstate učenia. {Preto je extrémne dôležitá voľba slovíčok, a ich objasňovanie}. {Ak neviete posúdiť pravdivosť nejakého prekladu, tak spočiatku len dávajte pozor na to, že} akýkoľvek preklad {a výklad}, ktorý učí čokoľvek iné, ako je mier alebo lásku, je chybný. Toto je základné pravidlo, a chyba je ľahko spozorovateľná.

.4.2.     Druhými, a častejšie sa vyskytujúcimi hrubými skresleniami sú duchovné učenia, ktoré vzchádzajú z toho, na čo sa zvyčajne odvoláva ako na ‘cirkevnú doktrínu’. Tieto nariadenia, často vo forme vinu-vyvolávajúcich zákazov, boli vlastne úplne vymyslené cirkevnými hodnostármi a údajnými znalcami, ktorí vlastne vôbec nemali žiaden nárok na expertízu, ale namiesto toho nadobudli politickú moc v štruktúre vládnych organizácií vtedajšej doby.

.4.3.     Nieto opravdivého alebo hodnoverného dôvodu k pozmeneniu presného učenia pôvodného Veľkého učiteľa kvôli nejakému {chvíľkovému, a z vyššieho pohľadu} zdanlivému zisku. Nech sa to zdá akokoľvek samozrejmé, v priebehu storočí nebolo jasné, že napríklad byť kresťanom znamená proste do posledného písmenka nasledovať Kristovo učenie.

.4.4.     Všetci Veľkí učitelia učia nenásilie, neodsudzovanie, a bezpodmienečnú lásku. Ťažko si je predstaviť, ako mohli akíkoľvek údajní cirkevní znalci porušiť tieto základné nepopierateľné praobyčajné pravdy, pre údajné ‘dobro viery’, alebo ‘dobro cirkvi’, alebo na ‘zlikvidovanie neverníkov’, alebo pre ‘spravodlivé’ vojny.

.4.5.     Je mnoho tém, ktoré nie sú rozoberané v pôvodných duchovných učeniach, čo vytvára príležitosť pre falošné náboženské rozpracovania. Všelijaké druhy ‘hriechov’ bolo vynájdených v priebehu storočí, s dômyselnými vysvetleniami a odôvodneniami, ktoré možno klinicky opísať len ako dosť choré manipulácie normálnych ľudských záležitostí {, ktorých odpustenie bolo za poplatky možné, pričom výška poplatku bola priradená ‘závažnosti hriechu’}. Poškodenie, ktoré bolo toho následkom, nebolo iba duchovnou chybou, ale takisto aj psychologickou krutosťou, a všeobecnou vinou ľudstva. Toto zaostrenie sa na vinu a hriech, ešte ďalej privádza ľudské vedomie na pospas tým, že utvrdzuje rozpaky zo zdanlivo neriešiteľných situácií protikladov a duality zdanlivosti vnímania. Tento posledný zhubný vplyv na ľudské vedomie vzďaľuje človeka od Boha, a vytvára bariéru, ktorú preklenie iba zopár tých, ktorí musia byť takmer duchovnými géniami, aby sa im podarilo uniknúť z vábiacej pasce prepracovaných podvodov.

.4.6.     Ďalším zhubným účinkom vyhlásení niektorých náboženských doktrín je to, že vytvárajú samotný základ pre hrozné vojny, a prenasledovania. Tie sú vždy založené na náboženských rozdieloch, ktorých dôležitosť sa zveličuje, aby sa odôvodnili nábožensky schválené zverstvá. Tieto nesprávne výklady a úchylky sú obzvlášť nápadné v mútnom náboženskom vmiešavaní sa do sexuality, plodenia detí, výchovy detí, stravovania, detailov každodenného života, zvykov, obliekania, a politickej moci.

.4.7.     Nosenie rozličných druhov oblečenia, čapíc, alebo ochlpenia na tvári je dostatočným dôvodom na zahájenie náboženského prenasledovania, alebo vojny. Obriezka, nejedenie mäsa v piatok, modlitba pred jedlom, a dátumy a podrobnosti náboženských sviatkov sa všetky stávajú muníciou. To, či je sabat {, deň voľna} v sobotu alebo v nedeľu, sa stáva dôležitejším ako pravda. To, či nosenie čapice, alebo jej nenosenie, je znakom úcty k Bohu, sa stáva nekonečným sporným bodom.

.4.8.     Vykorisťovaním malicherností na úkor nebratia do úvahy hlavnú orientáciu duchovnej pravdy, náboženstvá prispievajú k svojmu vlastnému pádu, a k pádu celého ľudstva. Mnohé z toho, čo sa uctieva ako cirkevná doktrína, je vlastne výplodom ega. Ak je pravda, ako povedal Ježiš, že zlo je v očiach pozorovateľa, potom tí, ktorí vidia hriech a zlo všade, sú sami o sebe problémom. Vo viktoriánskej dobe bola dokonca aj noha stola považovaná za pokušenie a musela byť cudne zakrytá závesom.

.4.9.     Mnohé z toho, čo sa tradične označuje za hriech, sú vlastne vinou pretkané zveličovania, uchovávané v mysli nejakého emočne narušeného cirkevného úradu. Dodržiavanie napomenutia „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí {do nej} kameň“ by umlčalo všetky tieto zneužívania duchovnej pravdy.

.4.10.    Dohromady, tieto prekrútenia duchovnej pravdy protirečivo odsúdili ako aj Boha, tak aj prirodzenosť ľudskej povahy, a to v mene ‘Božskosti’. Uchmatnutie Božej autority, a vydávanie vyhlásení v mene Boha, sa zdá byť dosť velikášske, až pomätené. Nikto, kto kedy zažil absolútnu Skutočnosť prítomnosti Boha, by nikdy nemohol vysloviť také prekrútené vyhlásenia.

Oslobodenie Ľudstva {preklenúť Zlo: ochota, úprimnosť, rozpoznanie, odhalenie}

.4.11.    {Všeobecne,} pred tým, než sa začne hľadať {akýkoľvek} nový smer, je potrebné rozpoznať chybu starého {smeru}, a prebudiť túžbu na preklenutie tej {teraz už rozpoznanej a privlastnenej} chyby. To si vyžaduje odvahu, a nebojácnu úprimnosť {!!!}. Zotavenie z mnohých vážnych a nevyliečiteľných, potenciálne smrteľných chorôb, je založené na ochote a spôsobilosti postaviť sa pravde do očí, a na voľbe cesty iného smeru. Prekonať popieranie, a pripustiť pravdu, vynesie človeka nad mimoriadne kľúčovú hranicu Bezúhonnosti (na 200).

.4.12.    Iskra duchovného prebudenia sa rodí z popola ľudského zúfalstva {, tak ako v egyptskej mytológii sa rodí z popola vták Fénix}. Ako povedala Matka Tereza, nádherný kvet, lotos, vzchádza zo svojich koreňov v slize a v bahne na dne rybníka.

.4.13.    V rannom veku života tohto spisovateľa došlo k {falošnému} odhaleniu {príčiny hĺbky a} úplnosti utrpenia celého ľudstva. Bolo to ohromujúce a zdrvujúce svojou obrovskou nesmiernosťou. Ako sa uvádza na inom mieste, toto viedlo, bohužiaľ, k omylu zvaľovania viny všetkého ľudského utrpenia na ‘boha náboženstva’, ktorý ‘dopustil, aby sa to všetko stalo’ {, a z autora sa tým stal nielen ateista, ale zarytý ateista}. Avšak to posilnilo neoblomné úsilie a túžbu zmierniť ľudské utrpenie.

.4.14.    O mnoho rokov neskôr sa tento ateista, bez varovania a v hĺbke zúfalstva, vzdal Bohu, a mal hlboké duchovné prebudenie, ktoré pretvorilo jeho celkové chápanie Boha, Pravdy, a Skutočnosti. Ale až po niekoľkých rokoch {po tomto hlbokom duchovnom prebudení} sa dostavil úplný neobmedzený nadhľad a pochopenie hlbokej nevedomosti a obmedzenosti ľudského vedomia, ktoré sa odhalili ako samotný základ a zdroj všetkého ľudského utrpenia. Uvedomenie si nesmierneho rozsahu zakorenenia nevedomosti v ľudstve, a príšernej ceny, ktorú za to ľudstvo platí, bolo hlboké, a vyústilo {u autora} do presunu húževnatého úsilia od zmierňovania telesných a duševných chorôb a utrpenia {po jednom pacientovi v klinickej praxi}, k {zmierňovaniu} duchovnej chyby, ktorá za toto všetko zodpovedala.

.4.15.    Kolektívne ľudské ego, ako sa prejavuje v spoločnosti, je slepé voči základnému problému, ktorý je podložím jeho vlastného utrpenia. Typickým pre ego je jeho presvedčenie, že problémy, s ktorými je potrebné sa zaoberať, ležia ‘tam, niekde, vonku’, {a teda zaručene nie sú v ňom}, a preto sú všetky sociálne programy, vrátane vojen, nasmerované na nápravu ‘vonkajších’ ‘problémov’, alebo nápravu niečoho, čo je ‘tam’.

Základný problém s ľudstvom {teda aj so mnou a s tebou} je,

že ľudská myseľ je neschopná rozoznať pravdu od falše.

.4.16.    {Ľudstvo} nevie rozlíšiť ‘dobro’ od ‘podlosti’ {=‘Zlo‘}. Bez prostriedkov sebaobrany sú ľudia vydaní na milosť a nemilosť falošnosti, v jej všetkých zvodných pretvárkach, ktoré sa predvádzajú ako vlastenectvo, náboženstvo, spoločenské blaho, neškodná zábava, atď.

.4.17.    S jednoduchým, doma po ruke, testom pravdivé/falošné, by boli všetci tí diktátori, cisári, a demagógovia v dejinách padli. Ak jednoducho človek vloží obrázok Hitlera do nepriehľadnej obálky a nechá nejaké dieťa, aby si ju podržalo na slnečnom pletenci {solar plexus, povyše pupka, miesto tretej čakry}, tak rameno dieťaťa ochabne. {Upozornenie: Nespočetné množstvo opakovaných testovaní s Hitlerovým obrázkom mali za následok, že to už nemusí fungovať, a preto Hitlera nie je snáď vhodné, ako sa autor neskôr vyjadril, na testovanie používať}. Také isté prezrádzajúce ochabnutie odhaľuje aj skutočnú povahu Stalina, Lenina, arabských fanatických vodcov, komunizmu, a smrteľných vodcov Kambodže a afrických krajín, a diktátorov, ktorí sa skrývajú za menom Alah.

.4.18.    Všetky masakre ľudstva v priebehu storočí boli výsledkom použitia sily, ktorej jedinou protilátkou je Moc. Sila je založená na falši; moc je založená výhradne na pravde. ‘Zlo’ stráca svoje zovretie, keď je odhalené; je to jeho zraniteľná, slabá stránka, jeho Achillova päta, ktorá je obnažená pre každého. Falošnosť sa zosype, keď sa obnaží to, akou skutočne je. {Toto je tým, ktorí žijú z falošnosti známe, odkiaľ vychádza ich úsilie silou potláčať to, čo by viedlo k obnaženiu falše, nakoľko sila je náhradkou pravdy}. Netreba vládu USA, CIA {jej Ústrednú Špionážnu Službu}, FBI {jej Federálny Úrad Pre Vyšetrovanie}, špionážne satelity, a ani počítače na rozpoznanie toho, čo je zrejmé – rameno nevinného, päťročného dieťaťa má jedinú skutočnú mohutnosť moci na Zemi – moc samotnej pravdy je neporaziteľná, a nevyžaduje si obete.

Rameno Dieťaťa

.4.19.    Je to {práve} rameno nevinnosti, ktorého sa temné davy sveta najviac nad všetko boja, pretože ono odmaskováva pretvárky, pomocou ktorej ovládajú sedemdesiatosem percent obyvateľov sveta.

.4.20.    Ak človek upustí od zapierania uvidí, že faloš, manipulácia, a skresľovanie pravdy posluhujú prevažne najnižším sklonom ľudstva, a presakujú celou spoločnosťou. Populárne počítačové hry nie sú ani nevinné, ani neškodné; sú to vypočítavo zostrojené stroje na výcvik zabíjania, s účelom umŕtvenia duchovnej citlivosti, a to predprípravou mysle na bezmyšlienkové mrzačenie a zabíjanie. Úmyselné zabíjane ­prerijných psov {, čo je niečo podobné ako bol lov na líšky,} nie je ‘šport’, ale sú to bezcitné zverstvá. Drogy nie sú ‘super’, ale sú zotročujúce. Heavy-metalový rock a rapová hudba nie sú ani oslobodzujúce a ani zábavné; sú úmyselnou metódou, ktorej úlohou je opantávať vedomie mládeže. Masmédiá predstierajú nevinnosť, a pritom zároveň hrabú obrovské zisky, ktoré pochádzajú z posluhovania najnižším ľudským slabostiam a zraniteľnostiam.

.4.21.    Rameno nevinného dieťaťa desí ohromne veľa organizácií {, a to tie}, ktoré k sebe priťahujú {zákazníkov} na základe ich nevedomosti. Klamlivá vojna proti drogám, {vedená na chybnom podklade ich príčin,} je odhalená ako samotná príčina problému, a opora celého obchodu s drogami, ktorý {vlastne} vytvorila, posilnila, a obohatila. Komunizmus nebol porazený vojnou {, použitím sily}, ale {mocou, použitím} nenásilia Gorbačova.

.4.22.    Znovuzrodenie Krista – jeho veľkolepý a zvestovaný druhý príchod – z duchovného hľadiska znamená vytlačenie falše pravdou, temnoty svetlom, nevedomosti uvedomovaním.

.4.23.    Dôležitosť Krišnu, Budhu, Krista, a Alaha nespočívala {iba} v ich osobnej prítomnosti na planéte, ale {aj} v pravdách, ktoré odhalili a hájili, a {tak isto aj} v ciachovateľnej vysokej energii, ktorá sprevádzala ich učenia. Všetky osvietené bytosti hovoria ľudu, aby nebralo do úvahy ich vlastnú osobu či individuálnu osobnosť, a namiesto toho, aby sa zaostrilo na ich učenia. Typickým pre tieto nedorozumenia a skreslenia, ktoré prevládajú v náboženstve je, že ľudstvo robí presný opak, a uctieva individuálnu osobnosť {učiteľov}, dátumy, časové údaje, a miesta, ktoré navštívili, a neberie do úvahy {ich} učenia.

.4.24.    Prevaha učení Krista/Budhu/Krišnu/Avatára ako keby bola nedávno signalizovaná prechodom úrovne vedomia ľudstva z negatívnej sféry, od 190, cez prekročenie hranice Pravdy a Bezúhonnosti, ktorá je na 200, na súčasnú úroveň {v roku 2001, na} 207. Významnosť tejto závažnej udalosti, ktorá nastala po prvý krát v histórii ľudstva, nemožno podceňovať. Obdobne vieme, že {aj} na fyzickej úrovni, zmena čo iba o zopár stupňov v {dlhodobej priemernej} prevládajúcej globálnej teplote, má značný vplyv na celú planétu, a na všetok život na nej. Na rozdiel {od zviditeľneného, fyzického sveta zemegule}, posun ľudského vedomia zo 190 na 207 je omnoho významnejší a hlbší, vo svojich celkových a prípadne možných konečných účinkoch, než akákoľvek zmena teploty planéty.

.4.25.    Ak má byť druhý príchod Krista odhalený nejakým znamením, tak potom sa už toto znamenie, a to iba veľmi nedávno, objavilo. Neprehliadnuteľným vo svojom dôsledku a nádeji pre celé ľudstvo je tento značný posun, od falší, deformujúcich vedomie ľudstva, k pravde.

.4.26.    Je možné, že {autorom nedávno objavený svalový test a} rameno dieťaťa nám môže odhaliť prvé svetlo nového úsvitu pre civilizáciu. Bolo povedané, že to bude práve nevinnosť dieťaťa, ktorou je človek vedený k Bohu, a do neba. Je to vlastne iba nevinnosťou dieťaťa v samotnom vnútri {každého človeka}, ktorou sa môžu otvoriť dvere k pravde.

.4.27.    Nevinnosť dieťaťa zostáva nenarušená a nepoškvrnená, {a je sústavne prítomná} v samotnom vedomí každého človeka. To je vlastná základná ‘štruktúra’ {, teda vrodená vlastnosť’} samotného vedomia. Obdobou v súčasnom živote je, že hardvér je nepoškvrnený softvérom, ktorý sa spracováva v počítači, podobne ako fotoaparát nie je ovplyvnený vyobrazeniami, prechádzajúcimi cez jeho objektív.

Potiaľto1zo4

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova (a Honzova) doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Ukázka obsahu stránek www.hawkins.support – návod kde a co hledat;

 

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 82 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (54) na setkání z 16. května/mája 2022 a ze Střílek.

a) – DoOdezvy z osobního setkání – Střílky (jaro) 2022;

b) – Odezva od Míry, Františka a Amandy č.1 a 2 a od Jaye – na minulé duální vysílání ve slovenštině a angličtině;

c) – Odezva od Amandy č.3 – Postřehy o egu;

d) – Odezva od Amandy č.4 – Sny a zvládání lekcí v nich;

– ?

 

Ad a) Má z vás ještě doodezvu z Osobního setkání ze Střílek?

   Honza má jednu doodezvu. BYLO NÁM NAPSÁNO:

Dobry den,
jsme rádi že se vám u nás líbilo.
V příloze zasíláme fakturu za naše služby.
Doufáme, že i nadále budete u nás spokojeni a těšíme se opět na
příjemnou spolupráci s vámi.
S úctou

za kolektiv Maháprabuhídp ášramu
“fiktivní Adam”
správce areálu ve Střílkách

 Jeví se to, že jsme v Ášramu vítáni i na podzim. Jakmile František z účtu Evoluce fakturu zaplatí, začne Honza vyjednávat podmínky ubytování tak, abychom nemuseli rozdělovat páry do pánských a dámských pokojů.

JULO:

?…

 

Ad b) – Odezva od Míry, Františka a Amandy č.1 a 2  a od Jaye – na minulé duální vysílání ve slovenštině a angličtině;

Přečtu je všechny najednou. Míra napsal email, František to podobně vyjádřil telefonicky:

Dobré ráno Honzo,

Míra se omlouvá, že to bude jen pár slov, ale teprve teď jde z práce a zrovna mluvil s Františkem.

Míra je velice vděčný za každý meeting a ten pondělní neviděl po dlouhé době celý.

Zachytil jen čas mezi asi 20-22 hodinou.

Míra byl příjemně překvapený z nového člena naší skupiny a Julkovou krásnou angličtinou.

Jen by rád reagoval na průběh meetingu. Samozřejmě se přizpůsobí tak jak bude třeba…

Jen nerozumí anglicky 🙂

Když Julko říkal část slovensky a pak přešel na tu samou část v angličtině, pak pokračoval zas slovensky, tak se stávalo, že  mu vypadalo to předcházející na co Julko navazoval. Nebylo to vždy a ještě si nestihl pustit celý meeting znovu.

Pokud by se jednalo o tom v jakých blocích se bude na dále pokračovat, tak by Míra přivítal ucelenější část ve slovenštině a pak to samé v angličtině.

Samozřejmě se přizpůsobí tomu co je.

Děkuji mnohokrát a přeji dobré ráno

 

Přečtu odezvu od dvou Amand

Dobré ráno Honzíku,
poslouchala jsem záznam z pondělí.
Mám prosbu.. nejsem zdařilá anglictinarka. Chtěla jsem vás s Julem požádat,zda by šel jeden úsek přečíst česky, teprve pak anglicky.

Děkuji za vstřícnost

Bůh nám (vám) žehnej

Amanda

 

Druhá odezva od Amandy:

Ahoj,

  pravidelne kazdy tyzden pocuvam stretnutia s Julom, ktore boli pre mna
vzdy velmi obohacujuce, no mam potrebu  ti napisat, ze to posledne
stretnutie 16.5. bolo velmi rusive a zbytocne vela casu zabralo to, ze
Julo rozpraval po anglicky.

Za mna to nebolo take, ze by som si to chcela zopakovat. Moj manzel to
nedokal pocuvat ani do polovice, velmi ho to rusilo. Kto sa sa chce
zdokonalit v anglictine, moze si pustit hocico ine-lahsie  v anglictine
a nie taketo tazke clanky od Dr. Hawkinsa v anglictine.

Prajem ti pozehnane a pokojne dni.

Odezva od Jaye:

Greetings Honsa, Thank you very much for inviting me to attend the group and for your English language accommodations last week. I was richly blessed.Your message is very good news for me. I look forward to attending today’s meeting and would prefer no accommodation/special treatment (English language or otherwise.) I am delighted for The established format for your meeting and how it serves your community. See you soon, Jay 

Automatický překlad: Zdravím tě, Honzo, moc ti děkuji za pozvání do skupiny a za možnost pobytu v angličtině minulý týden. Byl jsem bohatě obdarován.Vaše poselství je pro mě velmi dobrou zprávou. Těším se, že se dnešního setkání zúčastním, a nepreferuji žádné ubytování/zvláštní zacházení (v anglickém jazyce ani jiné.) Jsem rád za Zavedený formát vašeho setkání a za to, jak slouží vašemu společenství. Brzy se uvidíme, Jay  

 

Toto je konec poslední odezvy. Děkujeme Všem, co odezvy napsali či zatelefonovali.

Minulé duální slovensko anglické vysílání vzniklo nedopatřením. Julo si s Jayem psal, stejně jako Honza, a bylo domluveno, že Jay bude přizván do skupiny a že dle Jeyových slov mu bude stačit pobyt v energii skupiny, s tím, že se bude vysílat, tak jako vždy ve slovenštině prokládané češtinou. Protože si Honza myslel, že je Julo s Jayem domluvený jinak, nebránil Julovi v oboujazyčné komunikaci a jen usilovně sledoval ten Julův koncert. Bylo to excelentní, výživné i vysilující zároveň. 2 hodinová hlavní – oficiální – část se nám protáhla na dvojnásobek a po skončení hlavní části už bylo připojena asi polovina z původního počtu. S Julem je domluva, že dále budeme vysílat jen slovenskočesky.

Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…

Ad c) – Odezva od Amandy č.3  – Postřehy o egu;

Ahojte všetkým…Amanda má len taký postreh:Amande došlo len tak niečo k egu, nevie, čo to správne pochopila:..ego je nepretržitý stav závislosti na okolí (tam vonku)….všetky „utrpenia“ a „drámy“ vznikajú nepochopením ega, ktoré hľadá tam vonku jemu prijateľnú odozvu…..uvedomenie si toho, že v podstate vaše ego nikoho nezaujíma, je cestou, že ego, keďže je závislé na týchto odozvách, začína byť týmto poznaním nervózne……. Amanda si to možno otočila s tým, že ego má rado obecenstvo a uvedomenie si toho, že je bez obecenstva, ego končí…. 

Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…

 

Ad d) – Odezva od Amandy č.4  – Sny a zvládání lekcí v nich;

Dobré ránko, Honzo a Julko,

chtěla bych se zeptat na sny: Julko kdysi říkal, že ve snu poznáme, zda jsme nějakou lekci zvládli (tak nějak, myslím, že to říkal (a pokud ne, prosím o odpuštění, pokud jsem to spletla)).

Prosím Julka, zda by to mohl více rozvést. 

(Amandě se před nedávnem zdál sen s určitou tematikou a ji překvapilo, jak primitivně se k té situaci ve snu postavila.)

Předem děkuji za objasnění.

S úctou a vděkem vám oběma 

Amanda

Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

– Podzimní osobní setkání ve Střílkách by se mohlo konat ve dvou termínech: 16.-18.9. – zaří, septembra 2022, nebo 7.- 9.10. – října, oktobra 2022. Mezi těmito termíny jsou v ČR volby. Z diskuze v minulém setkání se ukázalo, že by bylo v rámci průchozích hranic mezi ČR a SR jistější termín v polovině září / septembra. Setkat se již o den dříve, na tzv. Before party, na takovém předsetkání, je možné, pro ty, co mají možnost přijet už ve čtvrtek. Představa je, že oficiální program by začínal až v pátek večer, náplň předsetkání zatím není dána.

Jen bude pro účastníky stanovena vyšší, asi 50% záloha, která při neúčasti propadne jako dar družstvu. Pokud máte jiné řešení, které zjednoduší storna, je jim Honza otevřený. Co potřebujeme, je nahlásit asi týden dopředu počet stravujících se a ubytovaných, a neměnit jej. Stojí to hodně času a energie, kterou bychom mohli upřít jinam.

Kdo by měl zájem (a má časový prostor) pomoci s organizací registrací přihlášek a zaznamenávání plateb záloh do excelové tabulky a jejich aktualizaci, nechť se přihlásí, Tato pomoc by byla velmi vítána.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: