. 112. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 19.12.2022

. 19. prosince/decembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 112. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Minulý záznam z „živého“ 111. vysílání na youtube byl omylem vystřižen, Honza byl inspirovaný stříháním na youtube, jen to provedení nebylo optimální. 🙁 Nový opravený záznam byl dnes vložen do nahrávek. Jen je s podivem, že nikdo Honzu neupozornil, že je něco nestandardně.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Za měsíc listopad/november – bylo vámi darováno 8585 Kč. K 18. prosinci bylo darováno 11414 Kč.

Je čas Adventu, láskyplného rozjímání a dárcovství, a také naše aktivity mohou být hodny vaši finanční podpory. Děkujeme.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo bude inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Kdo můžete, zůstaňte na kameře. Obrazovka se všemi zobrazenými není nahrávána.
Textový záznam bude Julem doplněný až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat, tedy pokud Julo právě nehovoří bez písemné přípravy.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_15a+b. Modlitba oddané nedualitě;
– SUR_16. Poslední krok na dosáhnutí osvícení

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i další rozvinutí. A připomene také SUR 3.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

 

SUR16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– výběr textů od Jula – DRHclip-Julo26: Ctite Boha, Ďakujte, V Láske majte, Nič neviete, Sme jedno, Om.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení textů: DRHclip-Julo26

Protože naše skupinové aktivity – překlady a dabování videí DRH – nejsou ze strany držitele autorských práv podporovány, texty nejsou zveřejňovány a lze je jen vyposlechnout ze záznamu.


JULO

 

HONZA:

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Oprava toho, co Honza řekl v minulém setkání ohledně „Ochutnávky do Střílek“;

– „Plovoucí upřednostňování“ v praxi – od Honzy;

Ad: Oprava toho, co Honza řekl v minulém setkání ohledně „Ochutnávky do Střílek“

Na minulém setkání jako reakci na projev IvanaS, jak se dívá na Subjektivitu, Honza řekl:
Jde o to, že jsi nám tady odvyprávěl část videa, které chystáme do PkP Střílky, z největší pravděpodobností, z tvého pohledu, jak se překlad videa snažíš opravovat. Můžeme to brát jako Anonci na Střílky. Jsi jeden z mála, který se k tomu dostal o něco dříve, a z tvých dojmů jsi nám tady toto před chvílí sdělil. Vypadá to věrohodně, Honza nemůže posuzovat kvalitu odvyprávění, počkáme si na Střílky.

Nyní bych chtěl říct, že jsem to nazval Anoncí na Střílky a není tomu tak. V Střílkách budeme pouštět Hawkinse, přeloženého a tlumočeného subjektivitou Jula a ne subjektivní vysvětlování posluchačů. To co minule IvanS sděloval, to nebyla ochutnávka na Střílky…

Ad: „Plovoucí upřednostňování“ v praxi – od Honzy.

Pouze ústně, bez písemného záznamu.

 

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH

Honza vám pustí část záznamu z našeho dvanácnéctého on-line setkání, které bylo 18.1.2021:

Sestřih videa z části dvanáctého setkání:

3) HONZA: Souhrn, jak se dá jednat s pocity:

HEDVIKA:

1- svalením pocitu na vámi vytvořenou umělou situaci,

2- anebo vybouchnutím, pocit je uvolňován projevem,

3- anebo útěkem, vyrobením množství horečnatých aktivit,

4- anebo uvolněním pocitu, tedy uvědoměním a vypouštěním energie za ním,

5- anebo zlikvidováním, kdy pocit vidíte jako důsledek nesouladu vašeho stanoviska s tím, co je pozorováno. Na místo babrání se s výplody svých představ iluzí je víc prospěšné tyto pocity zlikvidovat odhalením jejich původu, kterým je zdánlivost vnímání.

6- anebo přesunem do ztotožnění se ze subjektivitou, která umožňuje tyto emoce prožívat,

 

4) HONZA: Proč duchovní práce?

JULO:

Dr. Hawkins, Február 2002 , Disk 2

Skutočnosť, že sme späť v tomto svete, dnes a tu a v tele znamená, že sme pre uspokojenie ega znovu a znovu zapredali duchovú pravdu. Ale v tomto živote o tom začíname mať pochybnosti. V tomto živote si hovoríme, stálo to za to? Stojí nám za to odoprieť skúsenosť božej prítomnosti za všetko, čo vydolujeme  z nášho ega?  Odpoveď vlastne iba stojí na viere.  Nie na skúsenostiach, nie na dôkazoch. Proste nemáte nič, na čom môžete stavať, že vzdať potešení ega by bolo lepšie riešenie … Na základe viery, na základe učenia nejakej entity, ktorá prešla celou cestou a hovorí vám, že konečný výsledok, prežívanie Boha, je tak neuveriteľná, je úplne neopísateľná … Všetky potešenia … všetko honobenie, citové a materiálne … celého ľudstva… sú ako smietka v porovnaní s Božou prítomnosťou. Nič nie je ani v rovnakej doméne. Preto ste žiadaní obetovať to, s čím ste teraz v pohode v nádeji, že vstúpite do inej domény.

6) HONZA: grafické znázornění, že co hledáme, je v nás.

JULO: doslov jen ze záznamu

Konec záznamu videa.

 

Další čtení:

B2.12.9-19

.12.9.   Otázka: Je nejaká skratka k osvieteniu?

Odpoveď: Vskutku áno. Človek môže stráviť nekonečné {epizódy} životov, štúdiom všetkých duchovných a filozofických učení sveta, a skončiť prosto zmätený a znechutený. {Namiesto štúdia o duchovných pravdách, použite skratku k osvieteniu, ktorou je} hľadanie {, ako sa stať a stotožniť sa} s ‘poznaním’,,, nie {mať vedomosti} ‘o poznatkoch’. {Byť samotným} ‘poznaním’ naznačuje subjektívne zakúsenie; ‘{mať} poznatky o’ znamená zhromažďovať fakty. Nakoniec, {pri dosiahnutí osvietenia,} všetky fakty {aj tak} miznú, a nieto žiadnych na vedenie. {Inými slovami,} ak človeku trkne, že jeho vlastné Ja-Bytie je Všetko-Čo-Je, {a to} VšetkéhoČoJe, VšetkéhoČoBolo alebo VšetkéhoČoKedyBude, čo ešte zostáva, čo človek{/duša} potrebuje vedieť? {Zo samotného slova Kompletnosť je jasné, že} Kompletnosť je vo svojej podstate úplná a kompletná.

.12.10. Otázka: Ako to tak môže byť?

Odpoveď: Pretože keď sa raz niečím stanete, už o tom nie je čo viac vedieť. Vedieť znamená neúplnosť. To, čím som, je Všetko-Čo-Je, {=Všezahrnutosť}. Trknutie, že človek už je {Všetkým-Čo-Je}, a vždy aj bol Všetkým-Čo-Je, neponecháva nič, čo by sa dalo dodať.

.12.11. Otázka: Znie to domotané.

Odpoveď: Je to len preto, že falošné všedné ja/ego sa stotožňuje s obmedzeniami a formou.

.12.12. Otázka: A ako je to s ‘učením sa’?

Odpoveď: S uvedomením si Skutočnosti, všetko učenie prestane. Myseľ sa stane mĺkvou. V pokoji a tichu, všetko, čo existuje, vyžaruje svoj vlastný zmysel, a pravdu, a odhaľuje, že prirodzenosť existencie je ohromujúco božská. Všetko vyžaruje svoju božskú podstatu ako samotnú Existenciu. To, čo Je, a to, čo je Božské, je jedno a to isté. Z Neprejaveného vyžaruje Prejavené, ktoré je vo svojej podstate tiež Neprejavené. Nieto duality Prejaveného oproti Neprejavenému. Všetky zdanlivé rozdiely zmiznú, keď človek preklenie zdanlivosť vnímania, ktoré je svojvoľným a obmedzeným uhlom pohľadu. Je to práve zdanlivosť vnímania, ktorá vytvára dualitu. To je zakúsený fakt, nie filozofický uzáver. Filozofia môže byť užitočná, ale je to len mysľou vytváraná obdoba ku Skutočnosti, v ktorej filozofia nie je možná.

.12.13. Otázka: O čom teda diskutujeme?

Odpoveď: Popisy {vecí}, ale za nimi stojí subjektívna, zakúsiteľná skutočnosť.

.12.14. Otázka: Akú hodnotu majú {teda} učenia alebo zisťovania?

Odpoveď: Každý kúsok {nami pochytenej} informácie prispieva k intuitívnemu porozumeniu a rozpoznaniu. Pravda je {sama sebou} rozpoznaná. Predkladá sa poľu Uvedomenia, ktoré bolo {, naším dlhodobým zhromažďovaním poznatkov,} pripravené na to, aby umožnilo predloženie {pravdy}, na odhalenie samej seba. Pravda a osvietenie sa nenadobúdajú, ani sa nedosahujú. Je to stav či rozpoloženie, ktorý sa predkladá sám od seba, keď sú {na to} vhodné {karmické} podmienky.

.12.15. Otázka: Čo je priaznivé pre toto vyskytnutie {trknutia stavu osvietenia}?

Odpoveď: Pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti má väčšiu hodnotu ako zhromaždenie všetkých faktov. Pokiaľ človek úplne a bezvýhradne nezakúsil prítomnosť Boha v Jeho ohromujúcej, absolútnej Všezahrnutosti, je bezpečné predpokladať, že človek vlastne vie nič, a že všetky nazhromaždené takzvané vedomosti sú len neznalosťou a hrdosťou. Všetko, čo v sebe tvrdí: „Ja viem“, práve týmto vyhlásením dokazuje, že je falošné, inak by to nerobilo takéto tvrdenie.

.12.16. Otázka: Prečo sú vedomosti takou zábranou {na ceste} k osvieteniu?

Odpoveď: Myšlienka „Ja viem“ nepripúšťa vrcholné uvedomenie skutočného „Ja som“. Slovo „viem“ je dualistické a predpokladá proti sebe stojace vyhranené javy, {a to} medzi odlúčeným subjektom, ‘poznávajúcim’, a niečím vonkajším, čo sa má poznať {, objektom}.

.12.17. Otázka: Takže nieto oddelenosti medzi ‘poznávajúcim’ a ‘poznaným’, nieto rozdielu medzi subjektom a objektom?

Odpoveď: To je základná chyba duality, ktorá predpokladá {svojvoľne vybratý} bod, z ktorého je pozorovanie vykonávané. Vlastne, subjektívne a objektívne, je jedno a to isté. Tvrdiť niečo iné je iba byť svojvoľným.

.12.18. Otázka: Počujeme, že ego je zábranou k trknutiu {Sebastotožnenia sa s Ja-Bytím}. Môžete to vysvetliť?

Odpoveď: Nieto takej veci, v Skutočnosti, ako je ego; je to len mylná predstava. Tvorí ho zostava ľubovoľných uhlov pohľadu, zásobovaných myšlienkovými pochodmi, a poháňaných pocitmi a emóciami. Tieto túžby {ega/všedného ja} predstavujú pripútanosti, o ktorých Budha hovoril ako o putách utrpenia. S absolútnym pokorným uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti, ego sa rozpustí. Je to zbierka svojvoľných myšlienkových pochodov, ktoré nadobúdajú na sile len vďaka preceňovaniu vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach a vďaka návyku. Ak človek upustí od preceňovania vysokej mienky o svojich myšlienkach, rozpustia sa. Všetky myšlienky sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach. Všetky názory sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach. Pôžitok z preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach je teda základom ega – odpojte ho, a ono sa zrúti. Vo vyššom stave vedomia umĺkne v Božej Prítomnosti. Mať čo i len jedinú myšlienku v prítomnosti Božej Prítomnosti by nebolo v medziach uskutočniteľného, a ani by nebol predpoklad priniesť {na pretras} takú výstredne prehnanú okázalosť.

.12.19. Otázka: Musia predsa jestvovať nejaké nástroje, ktoré pomáhajú zmierniť nadvládu ega.

Odpoveď: Vymýšľance pretrvávajú, pretože sú cenené. Všimnite si, že každý má názor na všetko. Všimnite si, že všetky myšlienky sú len dogmatickým vyjadrovaním názorov. Každý je očarený svojimi vlastnými myšlienkami a nápadmi, hoci sú bezcenné.

 

Jiné čtení:

B3, K18: “No Mind”, p. 308; Daily from Dec16

Udalosti vrátane myšlienok sa prejavia ako dôsledok zámeru a prevládajúcich podmienok. …

Každá myšlienka vzchádza z ‘priestoru’ bezslovného ticha, ktoré je rozoznateľné zlomok ‘nanosekundy’ bezprostredne pred objavením sa myšlienkovej formy. Toto pozorovanie je možné postrehnúť zaostrením záujmu na pole energie, z ktorého myšlienky vznikajú, namiesto {zaostrenia sa} na samotný obsah myšlienok. Vykonávaním tohoto postupu pri nepretržitej duchovnej zamyslenosti alebo meditácii sa človek zaostruje na nemenný rámec, namiesto na obsah. Toto je pole vedomia nazývané svedok/pozorovateľ, bez ktorého by človek nebol schopný poznať alebo registrovať to, čo {vzchádza ako myšlienky, čo} je myslené. Toto pole je autonómne, nie je vôľou {ovládateľné}, a je črtou vedomia. 

Budha si myslel, že večná bezslovná ničota (‘prázdnota’) Budha-mysle (čo znamená ‘ne-myseľ’) je rozpoznateľná ‘medzi myšlienkami’. Pokus o rozpoznanie medzery medzi myšlienkami ({ktorá sa} odhaduje sa na 1/10 000 sekundy) nemá šancu na úspech ako {namiesto toho} rozpoznanie Skutočnosti, ktorá je {prítomná} pred tichým podložím, z ktorého vzchádzajú myšlienky. Je predpokladateľné, že Budha mal na mysli tú istú podstatu, len ju inak formuloval. (Ciachovanie to potvrdzuje ako pravdivé.)

Je jednoduché pozorovať, že hoci je tu ‘hovoriaca myseľ’, súbežne je tu aj tiché uvedomovanie, ktoré je širšie a nezaostrené, a funguje automaticky. Nepretržitá duchovná zamyslenosť alebo meditácia, ktorá sa zaostruje na rámec, namiesto na obsah, uľahčuje presun identity človeka od pominuteľného a vôľového (čím sa stáva osobným) k nemennej črte samotného vedomia. To vedie k objavu, že človek je poľom, a nie {detailmi} obsahu. Tento skok trknutia môže byť veľmi náhly, čo je úroveň satori.

Pole vedomého uvedomovania {nepodlieha času} je tiché, autonómne, bez namáhania, mierumilovné, všezahrňujúce a nenaprogramované. Je slobodné, nespútané, spontánne, pokojné a nepodlieha zrodeniu ani smrti. Objaviť toto pole je jednoduché, ľahké a uvoľňujúce. Trknutie je dôsledkom ‘umožnenia’, a nie ‘úsilia’. Je to skôr vzdanie sa než nadobudnutie. {Postupne, ako} je opúšťaná túžba a posadnutosť ega ovládať, pole sa predkladá na rozpoznanie.

Tradične sa upúšťanie od programov ega opisuje ako namáhavé a náročné, vyžadujúce mnoho životov na uskutočnenie.  Práve naopak, hlboké pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a ochota vzdať všetko Bohu vo veľkej hĺbke, umožňuje, aby sa tento prechod uskutočnil v zlomku sekundy. Teda na cestu k osvieteniu možno nazerať ako na pomalý proces alebo ako na náhly proces.

Keď trknutie umiestni svoju totožnosť ako samotné vedomie, nadvláda dualistickej zdanlivosti vnímania sa vytratí a záverečný portál k odhaleniu Podstaty Všetkého-Čo-Je je na blízku.

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 112 týdnů.

Je čas Adventu, láskyplného rozjímání a dárcovství. Také aktivity naši studijní skupiny mohou být hodny vaši finanční podpory.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (84) na setkání z minulého týdne – 12.prosince/decembra 2022 :

Odezva od Amandy – poděkování a na téma „Co s teenagerem?“:

Přišlo nadvakrát e-mailem:

Ahoj Honzo, 2022dec13

Moc děkuji za čas, který nám věnujete!!! Předposlední meeting – odpověď Amandě ohledně spánku – skvělé, to jsem potřebovala taky slyšet, dále držím palce Borůvce, taky jsem to řešila a řeším s tím krokodýlem jako ona, ovšem u mě je to spíš pes, co štěká. Díky této skupině jsem ve stadiu, kdy si říkám no a co? Proč by sem mu vůbec měla odpovídat, nebo tomu se bránit? A jak někde říkal Julo, už jsem zticha od přírody, a ne se zaťatými zuby, aby ze mě něco nevyjelo!
Obracím se s otázkou na Jula. Je to už rok, co jsem Vám naposledy psala, od té doby jakoby záhadně jsou všechny moje případné otázky zodpovězeny vždy samy!!!!
Ale s touto již nemohu dále čekat, až se vynoří odpověď, a tak se chci zeptat jednoduše: Co s dítětem, nebo spíš teenagerem?

Synovi je 14,5, takže „vodičák“ na motorku si bude dělat teprve za rok a půl. Řeším dilema, zda mu z lásky nařezat, sebrat internet, nedat kapesné, anebo, jak mě radí psycholožka přistupovat k němu citlivě, zahodit všechny moje výhrady oproti tomu, jak se chová a řešit vše po dobrém.

Dítě už má druhou známost přes internet – v životě tu holku neviděl, stejně, jako měl tu první, „chodí“ s ní přes síť už několik měsíců a dělá kvůli tomu strašné nesmysly, asi, když se pohádají, rozcházejí, nebo nevím. Každopádně to dospělo do stadia, že mě už kvůli tomu volala i třídní učitelka a objednala nás u psycholožky. Syn je v 9.třídě, má dělat přijímačky na SŠ a zanedbává kvůli tomu školu. Doma nechce pomáhat, pracuje jen z donucení, na trénink fotbalu a s kamarády na motorku jde pouze z donucení, anebo, když má dobrou náladu, což není moc často

 K napsání tohoto dotazu mě dovedlo doporučení od psycholožky, ať ho chodím večer kontrolovat, jestli je v pořádku, protože ti mladí jsou citliví a schopní čehokoliv. Doma jsme mu už teda radili, ať se vyprdne na známosti, přes internet a najde holku z okolí, ale jak je u puberťáků zvykem, jsme blbci a hotovo. Má ještě 2 mladší bratry, s manželem má špatné vztahy, ale když něco potřebuje, např. peníze, tak mu to nevadí, se mnou má vztah dobrý a snaží se toho tím pádem zneužívat. To by asi tak bylo vše. Raději jsem protentokrát

Amanda. Jinak mockrát děkuji za odpověď-

 

Ahoj Honzo, 2022dec14

přeju dobré ráno a píšu další pokračování mého úterního emailu. Včera jsem byla se synem u psychologa, to vše na podnět ze školy, Milan-syn něco řekl spolužačce, ta to svěřila třídní učitelce, ta mě zavolala, že to musím řešit a objednala nás u psycholožky, která navštěvuje školu – více škol, je to nějaký státní projekt…

Musím se smát, když to píšu, je to vážné téma … podle učení dr. Hawkinse to dělám často, to mě ti psychologové řekli, že to zlehčuju…No ale co mám řešit? Já vůbec nevím, co mám řešit, co po mě chtějí, abych řešila, nic jsem si na synovi nevšimla, furt klasická puberta a ty problémy jsem popsala, jak je vnímám už v mém úterním dotazu na Jula…Prý to na Milanovi vidí, že má úzkosti/vidí ho cca 5minut, celou dobu řekl Milan 2 věty a mluvila jsem já, chtěla jsem od psychologů slyšet, co mám řešit/, úzkosti jsou prý z toho, že je vystaven dlouhodobému stresu, a tak kde by měl ten stres být, to mám vědět já. Vše prý zlehčuju, dokonce jsem o synovi ze srandy řekla, že je blbec …Takže je to z rodinného prostředí …říkám, fajn, ok, tak to by jste si měli promluvit taky s otcem, ten nám dává v rodině nejvíc zabrat, se synem je na kudly, ale děti ho mají rády všechny 3, je to jejich otec, akorát je trochu psychopat a alkoholik no…Vše, co jsem doteď zvládala díky učení dr. Hawkinse se sesypalo, prý popření, vše vychází z podvědomí…atd. Psychologii nerozumím, a proto nedovedu posoudit. Já ale taky, když vidím nemocné tele, musím rozhodnout, co mu je a jak ho léčit, že jo? Ale musím posoudit jeho prostředí, změřit mu teplotu, zvážit, jak je staré atd. A pak léčba buď zabere anebo ne. A tele nemluví, a náš Milan taky ne hahaha!

Přišla jsem včera od těch psychologů úplně mimo, že jsem si musela před spaním přečíst klip JULO 23, až teď ráno jsem se rozčílila a přišla díky tomu na řešení, a to je to, oč by sem Tě chtěla poprosit /hurá, už jsem se k tomu dostala/!

Chci poprosit o kontakt na Amandu2, která byla taky ve Střílkách, a o které vím, že se tímto zabývá a se kterou bych to vše mohla případně rozebrat.

Odpověď:
Děkujeme Amandě za e-mail, Amandě2 jsem dal emailem na Amandu1 kontakt a bude-li třeba, přepošlu Amandě2 plná znění emailů.
Nyní prosím Jula o odpověď.

JULO

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.

V hlavním menu, v „našich audiích“ vznikly podsložky s vystřiženými úseky MP3, které kopírují strukturu bodů našich setkání. Jsou doplňovány a aktualizovány.

Minulý záznam z „živého“ 111. vysílání na youtube byl omylem vystřižen, Honza byl inspirovaný stříháním na youtube, jen to provedení nebylo optimální. 🙁 Nový opravený záznam byl dnes vložen do nahrávek. Jen je s podivem, že nikdo Honzu neupozornil, že je něco nestandardně.

Honza byl inspirovaný i QR kody k platbám, dnes s Jurajem vyzkoušel i QR kod, že kterým je možná platba ze Slovenska do České republiky. Tento týden již budou tyto qr kody prezentovány na začátku záznamů setkání. Snad. J

Minulou sobotu se uskutečnilo regionální setkání v Praze, Ostravě a Bratislavě. Honza s Františkem  se do oblastních skupin připojil on-line a pustil Požehnání od Dr. Hawkinse a jeden záznam ze Střílek, DRHClip-Julo26: Ctite Boha, Děkujte, V lásce mějte, Nic nevíte, Jsme Jedno, Óm.

Také navrhuji přesunout termíny příštích regionálních setkávání na druhou sobotu v měsíci, aby se příští prosincové setkání nekrylo s vánočními firemními večírky a jinými akcemi. Termín pro leden 2023 bude 14.1.2023.

Příští online setkání bude tak jako vždy v pondělí v 18:30, když bude jen zkrácené, protože 26.12. je druhý svátek vánoční.

 
8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– Jak bylo na regionálním setkání? Ohlasy?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1nDKEG6LOoBg7QGW14Zue_A_-qX9lv67S/view?usp=sharing

 

Není líto vyšším bytostem, že děkujeme Bohu? Děkujme andělům strážným! Kdy se zvyšuje úroveň vědomí?

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

Modlitba ve jménu Nejvyššího Dobra.

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

SUR 3 – Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540)

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

SUR 15 a+b – Modlitba oddané nedualitě

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

SUR 16 – Poslední krok k dosažení stavu osvícení

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

Plovoucí upřednostňování v praxi

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

Je nějaká zkratka k osvícení? B2K12 ods. 9-19 

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

Události vč. myšlenek se projeví jako důsledek záměru a převládajících podmínek

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

Odezva od Amandy: poděkování a dotaz – Co s teenagerem?

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

Láska jako měřítko Mapy vědomí

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.