. 126. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 27.3.2023

. 27. března/marca 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 126. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 3453 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání:

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Naše skupina je oddaná učení DRH. Přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Julo nám řekne Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra, rozvinutou pro tento týden:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

Dnes můžeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 14: Náhlé Osvícení;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal a jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO: více jen ze záznamu videa..

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR14 – Náhle Osvietenie

Klikni a otevři ke čtení
SUR 14 – Náhle Osvietenie

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Julo nám dnes něco řekne z textů od Dr. Hawkinse.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji (pokaždé) zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo a čeká nás čtení textů od DRH:


JULO

Opakování z prvních kapitol z B2
Jsou vloženy jen Modré věty:

. 1. Kapitola – Božia Prítomnosť

„Ak existuje Boh,
pýtam si od Neho pomoc.“

Existencia, a jej prejav, ako aj vo forme, aj bez formy, je Boh, a prevláda rovnako vo všetkých predmetoch, osobách, rastlinách, i zvieratách. Všetko je {súladne} zjednotené Božskou Existenciou.

Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované alebo vytláčané zvukom. Nič nenarušuje jeho kľud a nič sa nemotá do jeho mieru.

Je iba sústavný stav Teraz {, čo v celej knihe rozumej Sústavnosti}. Nieto ani udalostí, a ani sa nič nedeje,

{Fyzické} telá a predmety vo svete odzrkadľujú nekonečné variácie a sú bez nedokonalosti. Nič nie je lepšie alebo horšie ako čokoľvek iné, a ani nemá rozdielnu hodnotu alebo dôležitosť.

Vývoj {=evolúcia} sa preto odohráva ako prejavovanie sa vedomia

úctu k duchu vo vnútri každého živého tvora a k prírode

Iba hmotný prejav podlieha zániku, pričom Podstata je nedotknutá, a udržuje si možnosť opätovne sa prejaviť v hmotnej podobe.

Keď sa zanechá kritizovanie a posudzovanie {, plynúce z} dualistických dojmov vnímania, odhalí sa absolútna dokonalosť a nádhera všetkého.

Ak si niečo prajeme, stáva sa to ‘dobrým’, a ak si to neprajeme stáva sa to ‘zlým’. Ak sa z pozorovaného odstráni ľudská súdnosť, jediné čo ostane k povšimnutiu je, že forma sa sústavne vyvíja {, všedným ja nepresne nazývanou} ‘zmenou’, ktorá z vlastnej prirodzenosti nie je ani žiaduca a ani nežiaduca.

sa neprejavené stáva prejaveným; tento proces, ktorého sme svedkami, nazývame Tvorenie.

vesmír sám o sebe je neškodný. Ľudská myseľ si vyrába svoje scenáre cieľov a túžob, a udalosti sú s nimi buď v súlade alebo nie sú.

Tento okamih je jedinou Skutočnosťou, ktorú prežívame;

všetko ostatné je iba abstrakciou a myšlienkovou konštrukciou {, vytváraním ‘udalostí’, ktoré sa ‘stali pred sekundou’, alebo sa ‘stanú za sekundu’ – čiže nie v Sústavnom Teraz.}.

Radosť zo života vyviera zo {samotnej} vlastnej existencie v každučkom okamihu, a uvedomovanie si sústavnej dokončenosti je črtou radosti z existencie.

 

Více ze čtení jen ze záznamu…

 

Co říci na závěr oficiální části?
Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 126 týdnů.

Děkuji vám!

 

6) Máme tady místo na Odezvy a Odpovědi (97) na setkání z minulého týdne – 20.března/marca 2023

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

Na dnešek přišla jedna odezva od Amandy:

Dobré ránko, Honzo a Julko,

měla bych na Julka dotaz: jak se liší stav „bezmyšlenkovitosti“ od tzv. dissociace (používáno v odborném názvosloví, tedy jedná se o obranný mechanismus ega)?
Podle jakých vodítek lze rozeznat, že se dotyčný člověk nachází v bezmyšlenkovitosti oproti obrannému mechanismu ega?

Předem děkuji a přeji krásné dny.

S úctou a láskou 

Amanda


A poprosíme Julka o odpověď.


JULO

Odpověď je jen ze záznamu…

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Zs stránek hawkins.support se již nelze přímo připojovat do on-line setkání. Jediná možnost je přes Zoom.

Regionální setkávání pro duben / apríl 2023 je naplánován na sobotu 15.4.2023. Začátek pro on-line připojení bude v 14:45 a krátký on-line přenos budeme zahajovat v 15 hod, délka max. na 20 – 30 min, bude- li zájem, přesdílíme do skupin Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, který si předem poptáte. Další pokračování programu ve skupinách bude takové, jaké si to sami vytvoříte…

Děkujeme, že fungují skupiny v Praze, v Západním Slovensku a na Ostravsku.
Pokud by se povedlo fungovaní na Liberecku, Plzeňsku a Brněnsku, bylo by to skvělé.

Opětovná výzva:

Jste-li od Liberce, Plzně a Brna chcete se zapojit do setkání regionálních skupin, napište na jan.macto@gmail.com a Honza se pokusí vás propojit, abyste vytvořili regionální skupinu. Evidujeme jednoho zájemce od Liberce a Plzně, najde se někdo další k vytvoření malé skupiny o 3 lidech v regionu?
To stejné platí i pro Prahu, Ostravsko a západní Slovensko, pokud se chcete do těchto skupin připojit. Pošlu kontakty na regionální organizátory.

K PkP setkání číslo 7:

 Bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách:
Zámecká 202, 768 04 Střílky, Česká republika


bude od pátku 28. (od 17. hod) –  do neděle 30.4.2023 (do 14-15 hod)
a od čtvrtku 27.4. večera bude předsetkání, pro ty, kteří mohou, a chtějí, se vidět o den déle. 

Program, který nás tam čeká:

Slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH,
ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH.

Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět.
Můžete si vyzkoušet upravené jízdní kolo s obráceným natáčením předního kola řídítky.

Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

Přihláška ke stažení a další informace jsou k dispozici na hawkins.support v oddíle Osobní setkání – PkP7.

Přímá cesta:
https://www.hawkins.support/videa/mezinarodni-strilky-cz-27-28-az-30-4-2023/

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:
Začátek zvukového záznamu obsahuje asi minutový úsek navíc, než bylo zapnuto nahrávání videa na youtube…

https://drive.google.com/file/d/1TzoWF7cVbuDUkglUi6Ld9s8Gn-n7Ha7-/view?usp=sharing