. 32. Odhalujeme původní čistotu; Jaký zvolit nástroj pro žití; Zůstávat na Vrcholu Vlny – 7.6.2021

Záznam on-line meetingu ze 7.6.(jun)2021 na téma: Znovuobjevování {Našeho Neposkvrněného}Původního Stavu; Jaký zvolit princip či nástroj pro žití; Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny.

 

7june2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v další etapě části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! 🙂

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

 

1.) Motto skupiny a upozornění.

2.) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:
     A ) Znovu odhalujeme původní čistotu – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.
     B ) Jaký zvolit princip či nástroj pro žití. – B2K20

3.) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
     A) Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny.

Neoficiální část setkání:

4.) Odezvy a Odpovědi (05) na emaily a setkání z 31 května/mája 2021.

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.
– Překlad videa ´Co je duch´.

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části, celkovou délku setkání nelze odhadnout…

 

. 1. Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
     A ) Znovu odhalujeme původní čistotu – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé.

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’

 

KAPITOLA 4

Základy

Pokračování …

Klikni a otevři ke čtení
B2K4 – Základy 2. část (ze 4)

HONZA: Pokračujeme v Části, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
B) Jaký zvolit princip či nástroj pro žití? – B2K20

Protože na Facebooku existuje skupina, která na pokračování sdílí každý den aktuální úvahu z knihy Podél cesty k osvícení, mám příležitost tyto úvahy denně pročítat – i díky automatickému facebookovému překladači. Vždy je ke krátkému knižnímu úryvku doplněn i doprovodný text, ze kterého lze myšlenku z úvahy lépe pochopit. Zaujala mne ta z 29. května, protože jsme na toto téma již volně hovořili a tady je to přímo z knihy.  Překlad jsme s Julem udělali i za pomocí překladače DeepL, který nám trochu usnadnil práci, ale stále se s ním učíme pracovat…

Úvaha z knihy „Podél Cesty k Osvícení“ pro 29. Květen/máj:

Je velmi cenné zvolit si základní princip či nástroj, podle něhož jsme rozhodnutí žít, jako je rozhodnutí být laskavý a dobré vůle vůči veškerému životu ve všech jeho projevech.

Z knihy Dr. Hawkinse: ′′ Překlenování Úrovní vědomí ′′ (2006) EN s. 336, kapitola 20: Průchod branami – všeobecné pokyny.

Vybráno z následujícího textu:

Duchovnímu pokroku dodává energii záměr, který posiluje oddanost a závazek a rovněž soulad s duchovními principy a praktikami. Tohle vede k oddanosti a ochotě zaměřit úsilí, odhodlání a trpělivost, které vyžadují celkovou dobrou vůli vůči sobě samému a k procesu duchovního konání. Výše uvedené lze shrnout jako postoj oddanosti, který přesahuje jakoukoli konkrétní lineární charakteristiku. Cíle automaticky určují pořadí důležitosti námi připisovaných hodnot a významů, které tak mají tendenci dodávat potřebnou energii pro duchovní úsilí.

I když je obvyklé vyhradit si určitý čas speciálně pro duchovní činnosti, jako je například formální meditace, je obecně praktičtější začlenit duchovní principy do každodenního života a životního stylu, protože zvláště vyhrazený čas může vymizet v zápolení každodenního života a nakonec být zcela opuštěn. Naproti tomu nepřetržitá duchovní zamyšlenost v každodenním životě nebývá zavržena tak snadno jako speciálně vyčleněné časové úseky, které vyžadují vlastní, klidné prostředí. Úseky zvláště vyhrazeného času pro duchovní činnost mají náběh se stát oddělenými a mohou se stát něčím uměle odděleným od každodenního života jako něco, co člověk „dělá“, místo aby se staly součástí toho, čím člověk „je“.

Prakticky se osvědčuje vybrat si duchovní princip a učinit z něj vnitřní životní pravidlo, které bude člověk důsledně a neúnavně uplatňovat, „ať se děje, co se děje“. Je velmi cenné zvolit si základní princip či nástroj, podle něhož jsme rozhodnutí žít, jako je rozhodnutí být laskavý a dobré vůle vůči veškerému životu ve všech jeho projevech. Z toho by vyplývala ochota odpouštět zdánlivá negativa, postřehy nebo myšlenkové konstrukce. Závazek žít podle základních duchovních principů je silně posilován modlitbou, pokornou prosbou a rozhodnutím být služebníkem Boha, a nikoli svého ega. Je také prospěšné Bohu přímo říct a poprosit ho, aby byl člověk schopen vidět věci jinak, a požádat ho o usměrnění, informace a směr, kterým se má člověk ubírat.

Jak se to projevuje

Duchovní závazek, zařazení se {za cíl} a oddanost zahajují nelineární proces, v němž jsou nyní jevy a situace, jak uvnitř {představy, myšlenky, ideje a pocity}, tak i mimo člověka {události, jevy}, přitahovány jeho vnitřními energetickými poli {, tedy věcmi, které upřednostňuje} ve kterých jsou již zahrnuty karmické náchylnosti a prvky. Život se odteď odvíjí v jiných vrstvách a změněných projevech, než jak by se před tím odehrával. Duchovní záměr ovlivňuje zdánlivost vnímání, vzpomínky a to, co považujeme za hodnotné, které se teď liší od dříve upřednostňovaných egoistických cílů a pohnutek. To, co upřednostňujeme je nyní naprogramováno Duchem, v souladu s naší vnitřní duchovní hodnotou a službou k duchovnímu vývoji. Vývoj vědomí je postupný a je celým „učebním programem“, který je zahajován odhodláním, které přivolává moc duchovní vůle. Následně se všechno prožívání stává cenným pro odvíjení a rozvíjení duchovního vědomí. Proto mají nyní „chyby“ nebo „úspěchy“ stejnou hodnotu, na rozdíl od předchozích oblíbených stanovisek ega.

Z knihy Dr. Hawkinse: ′′Překlenování Úrovní Vědomí: Schodiště k Osvícení′′ (2006) EN s. 335-336, kapitola 20: Průchod branami.

 

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
A)ve které postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.10 – Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny..

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

JULO:

Klikni a otevři ke čtení
SUR 10– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

HONZA: Julko, děkujeme ti za vše, co pro naši skupinu děláš, jak pomáháš zvedat lodě na hladině československého rybníku! I za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

4) Odezvy a Odpovědi (05) na emaily a setkání z 31 května/mája 2021.
Informace pro nově příchozí: Zvolili jsme univerzální jméno Amanda, které bude značit, že to psala posluchačka, pro posluchače zvolíme univerzálního Adama…

Na dnešek mám připravené dvě odezvy, přečteme je a s Julem doplníme odpovědi.

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od IvanaS: Co je záměrem reinkarnace? – 7.6.2021

 

Druhá odezva

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Adama č.4: Žalm 91 dle interpretace Dr. Hawkinse, překlad JULO – 7.6.2021

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– O čem vím, že si Julo vzpomenul je překlad videa ´Co je duch´.

JULO:
B3K16-SK_str272

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Holy Spirit, what is, and Quantum Potentiality; from YouTube

Duch Svätý, čo je a kvantová potencialita; z YouTube

Ako spoznávame Ducha Svätého, stáva sa vyjadrením Boha v nás. Dalo by sa povedať…, ja sa na Ducha Svätého pozerám ako na spojivo medzi nekonečným nelineárnym a {konečným} lineárnym – je to ako spojenie medzi nekonečným nelineárnym.

Čo je to spojnicou medzi formou a ne-formou? Vo vnútri každej formy je ne-forma, áno. Povedali sme, že z vedeckého hľadiska je kvantová potencialita priestorom, ah; tam máme Ducha Svätého v kvantovej potencialite. Počkajte, kým sa o tom dozvie Duch Svätý. Tam je to! – {robí svalový test – sval ostáva silným} – Bože môj, tam je to! Práve som to objavil, pred niekoľkými týždňami. Niečo som písal, povedal som si, Bože môj, to je kvantová potencialita, človeče. Kde sa nekonečná potencialita prejaviteľného dotkne prejaveného a ovplyvní ho…

Keď hovoríte, čo to je, čo hovorí? Hovorenie sa deje samo od seba. Nieto hovoriaceho, ktorý by hovoril, nie je tu žiadne „toto“, ktoré by robilo „tamto“. Hovorenie je samo o sebe úplné a odohráva sa spontánne. U duchovného učiteľa sa to (klasicky) v sanskrite nazýva peruša. Poznanie v Ja-Bytí, ktoré hovorí a dokáže sa vyjadrovať, je pre mňa aspektom toho, čo Kurz Zázrakov nazýva Duchom Svätým. V prítomnosti… ehm… Uvedomenie si duchovnej pravdy vzniká spontánne ako poznanie, nevzniká ako postup logického myslenia. Áno, je to poznanie, dalo by sa povedať: pri tom, ako sa všedné ja rozpúšťa v Ja-Bytí, Ja-Bytie, pretože vie, že je všetkými vecami, pozná všetky veci. Takže otázka, teda, v mysli, akoby dolaďuje odpoveď, rovnako ako to robí kineziologický test. Poznanie je absolútne a nepochybné, preto je vedomie, Uvedomenie a učenie mystika úplne iné ako religionistu.

Holy Spirit, what is, and Quantum Potentiality; from YouTube

The Holy Spirit, then, is the expression of God within, as it becomes known. You might say…, I look at the Holy Spirit as the connection between the infinite nonlinear and the linear – it’s like the connection between the infinite nonlinear.

What it the connection between form and nonform? Within all form is nonform, yeah. We said that from a scientific viewpoint, the quantum potentiality is the space, ah; there we got the Holy Spirit in the quantum potentiality. Wait until the Holy Spirit hears about this. That’s where it’s at! – resist, my god, that’s where it’s at! Just discovered it, a few weeks ago. I was writing something, I said, my God, that’s the quantum potentiality, man. Where the infinite potentiality of the manifest contacts the manifest and influences it…

When you’re talking, what is it, that’s talking? The talkingness is happening of its own. There is no talker talking, there is no ‘this’ doing a ‘that’. The talkingness is complete and spontaneously happening of its own. In a spiritual teacher that’s (classically) in Sanskrit called the perusa. The knowingness within the Self, which speaks and is able to express, is to me, an aspect of what the ACIM calls the Holy Spirit. In the presence of the…uhm… The awareness of spiritual truth comes about spontaneously as a knowingness, it doesn’t come about as a progression of logical thought. Yeah, it’s a knowingness, you might say: as the small self dissolves into the larger Self, the larger Self, because it knows it is all things, knows all things. So a question then, in the mind, like finesses a response just as the kinesiologic test does. The knowingness is absolute and certain, therefore the consciousness, the Awareness, and the teaching of a mystic is completely different then a religionist.

 

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: