. 100. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 26.9.2022

. 25. září/septembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 100. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Tím se postupně posouváme do setkání, které je zaměřené na vzdávání se, srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyku.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. Za měsíc srpen/august – bylo vámi darováno 8846 Kč. K 25. září bylo darováno 7265 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_9. Jednobodovosť {zamerania} mysle;
+ SUR_10. Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH:– B2K14 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
– první třetina z 14. kapitoly: Tělo a Společnost – (1/3);

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– Kde hledat štěstí?
– „Nákup nemoci“ a jak se odnemocnět.

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí ? – přesunuto na příště

 

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (72) na setkání z minulého týdne – 19.září/septembra 2022 a ze Střílek.
– Odezva od Adama – prosba o zaslání láskyplné energie.
– Odezva č.1 od Miriam  – „Spriateliť sa s egom“ je to isté ako „Spriateliť sa s neistotou“?
– Odezva č.2 od Miriam  – Několik jednoduchých duchovních principů oproti „nasávání“ dalších duchovních informací;
– Odezva na Střílky od Ivana  – Poděkování a rozpoznání;
– Odezva na Střílky od Alice  – vděčnost za účast a poděkování.

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych, aby byla přečtena Modlitba ve jménu Nejvyššího Dobra:
 

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

 

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_9. Jednobodovosť {zamerania} mysle;
+ SUR_10. Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny;

 

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text SUR 3

 

SUR9 – Jednobodové zaměření mysli

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

 

SUR10 – Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny

Klikni a otevři ke čtení
SUR 10– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

HONZA:
3) pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Z knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 – první třetina z 14. kapitoly: Tělo a Společnost – (1/3);

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 22sep2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 14

Telo a Spoločnosť

.14.1.   Otázka (z 11): Ak prestane stotožňovanie sa s mysľou a s telom, ako môže človek {pokračovať v živote a pretrvávať,} prežívať?

Odpoveď: Sú chvíle, keď je ‘dovolené’ a možné úplne sa zrieknuť tela. Osud, karma, zámer, záväzok, alebo akokoľvek inak sa človek rozhodne to nazvať, {má na to vplyv a} je tiež pôsobiaci. Ak je to predurčené predchádzajúcou voľbou, pokračovanie života v spojitosti s týmto telom smie pokračovať. Robí to však samo od seba. Telo nepotrebuje zmýšľanie, aby prežilo. Vesmír to poskytuje. Dokonca aj teraz, telo každého človeka napĺňa tisíce fyziologických procesov, ktoré zachovávajú jeho život bez akejkoľvek vedomej myšlienky. Nie je potrebné rozhodovať sa o každom údere srdca alebo tráviacom enzýme. Každá z týchto funkcií robí to, čo má robiť, pretože je začlenenou súčasťou väčšieho celku. Telo taktiež nie je odlúčené od celku, ale je neoddeliteľnou súčasťou vesmíru, a jeho prežitie je funkciou celku. Potrebné informácie sú telu poskytované, keď je to potrebné, a nemusia pochádzať z mysle. Nervový systém a zmysly majú automatické, naučené reakcie.

Hoci všedné telo/myseľ je poháňané nekonečnými chceniami, túžbami, a obavami, keď tieto stratia svoju podkladovú motiváciu, zistí sa, že telo má len veľmi málo naozajstných potrieb. Samotné telo už nie je vyhľadávané, ani potrebné, ako zdroj potešenia, pretože zdrojom potešenia je neustále prítomné Uvedomenie, a radosť z existencie v každom okamihu.

Teda, pokračovanie tela je závislé od miestnych podmienok, ako aj od prítomnosti iných, ktorí dohliadajú na jeho údržbu, a prežitie. Ak miestne podmienky, ako napríklad záujem iných ľudí o prežitie tela, nie sú prítomné, telo smie prestať pretrvávať. Či prežije, alebo nie, je vlastne pomerne nedôležité.

.14.2.   Otázka: Nie sú niektoré funkcie tela ‘nevyhnutné’?

Odpoveď: Vyskytujú sa, pretože taký je prirodzený chod tela, ale vlastne nie sú ‘nevyhnutné’. Majú {však} svoju funkciu, napríklad, opakujúce sa zmyslové zážitky pomáhajú udržiavať zmysel polohy {v priestore} a orientácie. Ja-Bytie je neviditeľné, bezváhové, a prítomné všade, takže dokonca ani zvuk už viac nie je presným ukazovateľom polohy. Telo je svedkované, ale nie je pozoruhodné. Ak sú jeho opakujúce sa zmyslové zážitky {na základe čohokoľvek} prerušené, potom čas, poloha, a telesnosť sú unášané {až do ich stratenia sa}, a dochádza dokonca k strate zmyslu pre orientáciu. Zotrvávanie ‘vo svete’ alebo fungovanie ako ‘jeho súčasť’ sú výsledkom zámerného zamerania sa, a vyžadujú energiu.

.14.3.   Otázka: Znie to mätúco, keď sa hovorí, že myseľ je hlavnou zábranou trknutia {Sebastotožnenia sa s Ja-Bytím}.

Odpoveď: Na objasnenie, kvôli {snáď nášmu lepšiemu} porozumeniu, myseľ by sa dala rozdeliť na ‘oddiely’, a to na ‘mysliacu myseľ’ a na ‘uvedomujúcu si myseľ’. ‘Uvedomujúca si myseľ’ vie, rozpoznáva, a je si vedomá o veľa veciach, a má spôsobilosti, ktoré nezávisia od myšlienok, jazykového prejavu, či náhľadov. Rozpoznáva celky a kľúčové prvky a štruktúry. Ak myseľ prestane slovičkáriť a vytvárať sled myšlienok, stále je schopná rýchleho chápania na neslovnej úrovni. Dokonca aj pes vie alebo rozpozná toho skutočne veľa, pričom na to nepotrebuje jazyk{ové vyjadrovania}.

Táto ‘uvedomujúca si myseľ’ je vždy prítomná, ale je nepovšimnutá, ak je myseľ zaostrená na rozumnosť/ logiku/ myšlienku/ slová. Uvedomujúca si myseľ je obdobná {okrajovému,} periférnemu videniu v porovnaní so {zúženým, zaostreným, jednobodovým,} centrálnym videním {, zaostreným iba do centra diania}. Napríklad, hoci oči môžu byť zaostrené na konkrétny objekt, akým sú hodiny {na stene}, oči súčasne zachytávajú, evidujú, a rozpoznávajú celú miestnosť.

V duchovnej práci je potrebné stiahnuť pozornosť zo {zúženého, jednobodového} centrálneho zaostrenia sa {na jednotlivé detailíky}, na rozptýlenejšie a všetkozahŕňujúce {okrajové, periférne} hľadenie. Centrálne {, Jednobodové} zaostrenie je vždy zaostrené na to, čo zaujíma ego. {Ego chce byť vždy niečím zamestnávané, zabávané, a pozorovať, skúmať, vyhodnocovať, prehodnocovať, pričom je jedno, či ego tento predmet svojho záujmu považuje za ‘dobrý’ alebo ‘zlý’. Prvoradé je zadosťučinenie. Nuda je nepriateľom ega/všedného ja.} {Toto zúžené zameranie,} je to teda zamerané na {nejakú} túžbu {ega}, a {tým vnáša do situácie} obmedzenia {nevšímania si ostatných vecí}. Dalo by sa povedať, že {všedný} človek sa musí zaostrovať {na detaily každodenného života}, aby mohol fungovať. Zaostrovanie sa však dosahuje {na úkor a} vylúčením celku. Periférny nezaostrený pohľad, podobne ako ‘uvedomujúca si myseľ’, je skôr {okolie, rámec} zahŕňajúci, než {okolie, rámec} vylučujúci. Zaoberá sa podstatou, a nie detailmi, a funguje bez námahy, za každých okolností; je vždy prítomný.

Človek je zachovávaný pri živote prostredníctvom {periférnej} ‘uvedomujúcej si mysle’, a docieľuje prostredníctvom zaostrenej {jednobodovej} ‘mysliacej mysle’. {Na lepšie zapamätanie si predošlej vety} mohli by sme použiť rýmovačku. {:} zaostrenosť je zamestnanosť, a periférnosť je pokojnosť. V osvietenom stave, energia neposednej ‘zaostrene mysliacej’ mysle je pohlcovaná späť do beznámahovej, nemysliacej ‘uvedomujúcej si mysle’, a keď je jej to umožnené, stáva sa samotným Uvedomením, ktoré leží za ‘uvedomujúcou si mysľou’ a osvetľuje ju.

Podobne, {jednobodový} zámer vyúsťuje do telesného hľadenia {, pohľadu,} zameraného na blízku stranu predmetu, zatiaľ čo láska vedie k rozšíreniu zreničiek, a oči sa zaostrujú na vzdialenejšiu stranu predmetu alebo osoby, aby boli {do ‘pohľadu’} zahrnuté. Je kolujúcim vtipom, že väčšina mužov vám vôbec nedokáže rýchlo povedať, akú farbu majú oči ich manželky.

Zaostrená, lineárna, slovne {orientovaná} myseľ sa môže učiť ‘o’ Bohu, ale pretože Pravda je úplná a všezahrňujúca, nie je vybavená na to, aby vedela alebo bola schopná poznať Boha priamo či zo skúseností. Dalo by sa povedať, že {jednobodové, teda} centrálne videnie {, alebo použijúc odborný výraz}, makulárne videnie, je ‘jang’ v porovnaní s periférnym videním, ktoré je ‘jin’. Intelekt je jang {‘hrnúť sa tvrdo do toho’}; {pričom} Ja-Bytie je porovnateľné skôr s jin {umožňovať}. {Tým, že Ja-Bytie je všezahrňujúce, zahŕňa v sebe aj jang, a} (hoci zahŕňa jang, robí to spôsobom jin!)

Moment osvietenia či trknutia {tohto stavu} je ako veľmi vrcholný jin a jang ‘zážitok’. Je to danosť, ktorá je obdržaná. Vrcholné vzdanie sa otvára dvere odhaleniu {podstaty Všetkého-Čo-Je}, ktoré predstupuje, aby bolo obdržané. To je vrcholná moc Jinu. Božia Prítomnosť predstupuje s takou obrovskou {intenzívnou} mocou, že sa javí ako vrcholová prítomnosť Jangu. Osvietenie je vyústením tohto spojenia; je teda absolútne zavŕšené a konečné. Tento výskyt {tejto udalosti osvietenia} je ako zrod novej {medziplanetárnej} hmloviny, zrod hviezdy. Môže to znieť zveličene, pokiaľ netrkne, že osvieteným sa nestáva miestne, obmedzené ‘ty‘. Naopak, Ja-Bytie je Všetko-Čo-Je celého vesmíru; preto druhí, ktorí dospeli do tohto stavu, ho popisovali ako ‘kozmické vedomie’, vzhľadom na ohromnosť tejto ‘udalosti‘. Netreba zabudnúť, že tento výskyt má dopad na celé vedomie celého ľudstva, a to po mnoho tisíc rokov a ďalej do nekonečna.

Bez objavenia sa vedomia Avatára na tejto planéte, ľudstvo by samo seba zničilo už pred tisícročiami. Takže keď Budha vyzdvihuje cnosti a veľkoleposť svojho ‘učenia’, je iba jednoducho skromný a vecný. Nemá to nič spoločné so samochválou. Uvedomenie si toho, čo udržiava všetok život, je sotva malým objavom. Každý mudrc vie to isté, ale vyjadruje to inak alebo možno v iných jazykových štýloch.

End 1of3

 

HONZA:

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

 

Odkiaľ pochádza smútok?

Kde zaručene nájdeme šťastie?

Upustiť od toho, čo je milované, vyvoláva strach zo straty toho, čo milujeme. Pre všedné ja, všetky milované predmety, do čoho patria aj živé tvory, sú videné akoby boli zdrojom a príčinou nášho šťastia.

Ďalším kľúčovým problémom je ťažkosť upustiť od tzv. emocionálnej lásky – nie kvôli láske samotnej, ale kvôli pripútanosti k tomu, čo je milované. Myslíme si, že strata milovaného predmetu lásky prináša smútok, ale vlastne smútok pochádza vlastne zo straty samotnej pripútanosti k danému predmetu, ktorá, táto pripútanosť, pramení z toho, že predmet lásky vidíme ako zdroj šťastia. Žiaľ a zármutok sú spôsobené mylnou predstavou, že človek stratil zdroj šťastia, a že zdroj šťastia je ‘tam vonku’.

Ak sa pozrieme na pocit šťastia, stane sa zrejmým, že sa vlastne nachádza v našom vnútri, hoci pre všedné ja to môže vyzerať, a aj vyzerá , že spúšťač šťastia prichádza z mimo nás; tento pocit šťastia je však úplne vnútorným pocitom potešenia. Zdroj šťastia je teda vlastne vo vnútri človeka, a je vypustený, uvoľnený, aktivovaný, za priaznivých okolností na jeho aktiváciu, čo nastáva vtedy, keď myseľ prežíva želaný výsledok svojho stanoviska. Vnútorným skúmaním človek objaví, že udalosť iba jednoducho spúšťa našu vnútornú vrodenú schopnosť pociťovať šťastie. S objavom, že zdroj šťastia je vlastne vo vnútri človeka, a preto ho, náš zdroj šťastia, nemožno stratiť, dochádza postupne k zníženiu strachu z možnej straty milovaného predmetu či osoby.

Pri pohľade zo Skutočnosti sú myšlienky vlastne ‘tam vonku’. Hoci to môže znieť úžasne, môžu, a musia, byť úplne zanechané, pretože bránia dosiahnutiu pravého šťastia.

 

Príklady nadvlády myšlienok nad telom.

Okolo fyzického tela je navrstvené energetické telo, ktorého tvar je veľmi podobný tvaru fyzického tela a ktorého ‘programy’, dalo by sa povedať šablóna ‘správania sa’ vlastne ovláda fyzické telo. Toto ovládanie je na úrovni myšlienok alebo zámeru.

Príklad 1: Moc a bezpochybná prevaha mysle nad telom bola preukázaná klinickým výskumom. Napríklad v jednej štúdii bolo skupine žien povedané, že dostanú hormonálnu injekciu, ktorá im vyvolá menštruáciu o dva týždne skôr. Vlastne dostali len placebo injekciu so soľným roztokom. Napriek tomu viac ako 70% žien vyvinulo predčasné predmenštruačné tlaky so všetkými telesnými a psychologickými príznakmi.

Príklad 2: Tieto telesné úkazy sa presúvajú aj pod vplyvom hypnózy. Alergie možno navodiť alebo nechať zmiznúť prostým hypnotickým navodením. Osoby, ktoré pod hypnózou dostanú navodenie, že sú alergické na ruže, začnú kýchať, keď sa preberú z hypnotického stavu a zbadajú vázu s ružami na stole lekára, aj keď sú ruže umelé!

Príklad 3: Ďalším jasným dôkazom tohto zákona vedomia, že fyzické telo sa usiluje poslúchať myšlienky, je pozorovateľný u osôb s poruchou viacnásobnej osobnosti, teda s poruchou rozpoltenia psychiky osoby na niekoľko od seba odlišných osobností, z ktorých si každá myslí, cíti, a komunikuje s okolitým svetom po svojom, pričom sa tieto osobnosti pravidelne striedajú pri tom, ktorá sa prejavuje navonok, ktorá je pri koryte. Kedysi sa myslelo, že ide o zriedkavý jav, teraz sa zistilo, že porucha viacnásobnej osobnosti je pomerne bežná, a výskum tohto javu dostáva stále viac do popredia. Došlo k preukázaniu, že rôzne osobnosti v jednom tele majú rôzne fyzické sprievodné javy. Dochádza napríklad k zmenám v elektroencefalografických mozgových vlnách, ako aj k zmenám uprednostňovania používania ľavej či pravej ruky pri písaní, prahu bolesti, elektrickej kožnej reakcie, IQ, menštruačných periód, dominancie mozgových hemisfér, jazykových schopností, prízvuku, a zraku. Keď je teda prítomná osobnosť, ktorá verí v alergie, človek je alergický; keď je však v tele prítomná iná osobnosť, alergie miznú. Jedna osobnosť môže vyžadovať okuliare a druhá nie. Tieto rozličné osobnosti majú vlastne badateľné rozdiely vo vnútroočnom tlaku, a v iných fyziologických meraniach.

Myšlienky je mocné, a tým pádom účinné, pretože majú vysokú frekvenciu vibrácií. Myšlienka je vlastne vec; má energetický vzor. Čím viac energie jej dodáme, tým väčšiu energiu má prejaviť sa telesne. To je protirečenie veľkej časti takzvanej zdravotnej osvety. Protirečivým prejavom je, že strach naháňajúce myšlienky sú posilňované, a dáva sa im taká veľká moc, že epidémie sú vlastne tvorené médiami (napr. prasačia chrípka). Na strachu založené ‘varovania’ pred zdravotnými nebezpečenstvami vlastne nastavia myšlienkové prostredie na vyskytnutie sa práve tej veci, ktorej sa obávame.

Pokročilá subatomárna kvantová fyzika podobne ukázala, že samotné pozorovanie ovplyvňuje subatomárne vysokoenergetické častice.

Honza: Záznam ze setkání z 12.4.2021

Teď jsme mluvili o postupu, jak vznikají nemoci a nyní to shrneme jednou větou, co je nemoc a dá nám návod jak se s toho vysomárit, dostat. Je to Julův volný text.

Nemoc je 1) projevením se negativity ve všedním já 2) která se navenek ukáže ve fyzickém těle. Jak? Poslušným spuštěním programu pod názvem, které jsme nakoupili.

1) Žádám Tebe, Vznešený Bože, abys mi pomohl. Vím, že jsem dělal a dělám hodně věcí, abych uspokojil mé ego. Dělal jsem to a dělám to z nevědomosti. Lituji toho, prosím o odpuštění, všechny miluji a s láskou děkuji. Prosím všechny, kterým jsem udělal „zle“, o odpuštění. Žádám, jestli je to Tvá vůle, o neodpracovanou{, o karmicky neodmakanou Boží} Přízeň, o mírové vyřešení všech takzvaných situací ze stanoviska Nejvyššího Dobra. Jakékoliv je Tvé Rozhodnutí, přijímám jej.

2) Tímto mažu, ruším a odstraňuji mentální označení tělesných neduhů, (například tzv. alergií) a nahrazuji je Pravdou, která je, že jsem Nekonečná Bytost a tedy těmto programům nepodléhám! Nepravdy, co jsem nakoupil, tímto uvolňuji a zanechávám. Podléhám jen tomu, co je Pravda.

Pozn: Nekonečná Bytost je bytost s nekonečnými možnými pozicemi {v makovníku}, a proto si můžu vybrat jakékoliv stanovisko z nekonečných možností stanovisek; tedy můžu, a i nakupuji, stanovisko, že žádným negativním programům nepodléhám.

Sestřih videa na téma „Nákup nemoci“ a jak se odnemocnět z 12.4.2021 naleznete v oddíle „Naše videa“.

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí?

Přesunuto na příští pondělí

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je Julo, který nezištně předává učení podané Dr. Hawkinsem!
 2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honza podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně chod skupiny umožňuje…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 100 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (72) na setkání z minulého týdne – 19.září/septembra 2022 a ze Střílek.
1.) – Odezva od Adama – prosba o zaslání láskyplné energie.
2.) – Odezva č.1 od Miriam  – „Spriateliť sa s egom“ je to isté ako „Spriateliť sa s neistotou“?
3.) – Odezva č.2 od Miriam  – Několik jednoduchých duchovních principů oproti „nasávání“ dalších duchovních informací;
4.) – Odezva na Střílky od Ivana  – Poděkování a rozpoznání;
5.) – Odezva na Střílky od Alice  – vděčnost za účast a poděkování.

Ad 1.) – Odezva od Adama – prosba o zaslání láskyplné energie.

 Udržujte nyní v mysli to, co budu číst:

Dobré ráno Honzo,

Zdravím všechny členy skupiny a mám na vás jednu prosbu.

Dne 30.9. má dobrá kamarádka paní Ivanka nastupuje do nemocnice kde ten den podstoupí nelehkou operaci. 

Pokud bych vás mohl požádat o zaslání trochy té láskyplné energie kterou si sebou nesete a je nám dobře známá ze Střílek.

Aby paní Ivanka vše lehčeji snášela a aby se vše odvíjelo v nejvyšším dobru pro Ní a v tom všechny zúčastněné.

Srdečně vám všem děkuji.

V hluboké úctě Adam.

Děkuji


Jestli je to Boží Vůle, tak prosíme ve jménu Nejvyššího Dobra, aby paní Ivanka vše lehčeji snášela a aby se vše odvíjelo v nejvyšším dobru pro Ní a v tom všechny zúčastněné. Děkujeme.

 

Ad 2.) – Odezva č.1 od Miriam  – „Spriateliť sa s egom“ je to isté ako „Spriateliť sa s neistotou“?

Ahojte všetkým,Miriam by chcela poprosiť Jula o odpoveď alebo komentár k nasledujúcej odozve, ktorá znie:„Spriateliť sa s egom“ je to isté ako „Spriateliť sa s neistotou“?Miriam ďakuje všetkým…. 

Odpověď:
Na úrovni odvahy sme ochotní chodiť na kurzy sebazdokonaľovania, učiť sa postupy pracovania s vedomím, a riskovať cestu do svojho vnútra na hľadanie svojho vlastného opravdivého Ja-Bytia, našej vnútornej Skutočnosti. Je tu ochota zakusovať neistotu, obdobia zmätku a dočasné rozladenosti, pretože pod prechodným nepohodlím máme dlhodobý, každodenný život presahujúci, cieľ. 

Je tu prevažujúca neistota, ktorá presakuje ľudským životom, bez ohľadu na to, ako zdanlivo úspešným sa môže javiť. 

So zrelosťou, pochybnosti možno prijať a pretvoriť ich pozmenením uhla pohľadu ako nevyhnutné pre pokrok, a preto sú užitočným nástrojom bádania a rastu

Zrelosť zahŕňa spôsobilosť žiť s nezodpovedaným, a neistotou, a tešiť sa z faktu, že sú podnetom k učeniu a ďalšiemu rastu, a vedú k postupnému objavovaniu. Zrelá myseľ vie, že sa vyvíja, a že rast a vývoj sú uspokojujúce a príjemné samy osebe. Zrelosť naznačuje, že človek sa naučil ako byť v pohode s neistotou, a zahrnul ju ako legitímnu zložku. Neistota vedie k objavovaniu, zatiaľ čo skepticizmus je ubíjajúci. 

Neistota je znesiteľná, ak ju sprevádza viera a pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti. Každý krok počas cesty sa stáva predmetom alebo stavom na vzdávanie sa. Hľadanie Pravdy nie je pre slaboduchých, preto, lebo pozdĺž cesty prináša opakujúce sa výzvy na prekonanie.

 

Ad 3.) – Odezva č.2 od Miriam  – Několik jednoduchých duchovních principů oproti „nasávání“ dalších.

Ahojte všetkým,tak Miriam píše aj druhú odozvu:…na začiatku, po určitom čase pozerania on-line prednášok, Miriam uposlúchla Dr. Hawkinsa (prostredníctvom UČITEĽA Jula), tzv. si vybrať  jeden (dva) duchovné princípy a ísť týmto smerom…..naučenie sa naspamäť týchto dvoch duchovných princípov trvalo Miriam dlho….veľmi dlho……vety, ktoré na prvý pohľad boli tak jednoduché, tak pravdivé….dávali Miriam zabrať…dochádzalo k absurdným skomoleninám týchto viet……až sa smiala, že „niečo“ nechce, aby  to bolo naučené……..ale to rozhodnutie bolo silnejšie a to pochopenie viet sa dostalo až pod kožu…….zdá sa……nasávanie ..ďalších a ďalších informácií..sa však u Miriam presunulo do tzv. nasávania ďalších informácií….ego, zrejme chcelo stále ďalšie a ďalšie informácie…vznikal u Miriam „logický galimatiáš“…..a je pociťované, že týmto chce „niečo“ odpútavať Miriam, od už pre ňu overených dvoch viet, zahrňujúce všetko…..možno Miriam nemá takú „duchovnú kapacitu“ ..….vnútorný hlas (možno blud) Miriame hovorí: „Nechoď už nikam, stráž si tieto vety, ako oko v hlave“….S láskou ku všetkým Miriam….

 

Odpověď je v záznamu videa.

 

Ad 4.) – Odezva na Střílky od Ivana  – Poděkování a rozpoznání;

Poďakovanie a poukázanie. (3h 45min 0s)

Dobré ráno všetkým!

Ivan, sa podobne ako aj iní, chcel vyjadriť k Střílkam, ale TRKLO mu to v čase, keď už viacerí boli odpojení, keď prebiehala neformálna diskusia: Otázky a odpovede na čokoľvek, čo sa týka učenia Dr. Hawkinsa. Ešte pred samotným vyjadrením sa Ivan rozhodol, že to  vyjadrí aj písomne, ako odozvu.

Ivanovi trklo, dať do súvislosti, istým spôsobom „dôležité kritické udalosti“, sprevádzajúce túto skupinu od začiatku až po Střílky.

 Ide o tzv. „názorové maily“ na Jula (ako učiteľa, duchovného vodcu skupiny), ktoré boli mnohokrát vedomé, ale aj nevedomé, kde si pisatelia možno ani neuvedomili, že útočia na pôsobenie Jula v tejto skupine, v týchto mítingoch a o „udalosti“ okolo Veritas Publishing.

A tak, po tom všetkom (po tých mailoch, a po „udalostiach“ s Veritas Publishing,) na záver toho „prišli Střílky“ so svojím obsahom. Julo, tu bez toho, aby to „vedome zamýšľal“ predviedol perfektnú ukážku

 • dokonalého prekladu anglickej „hovorenej“ (nie písanej) reči,
 • úžasného dabovania, na úrovni herectva, a to nehovorím len o tom, že si tam Julo robil srandu, ale o tom, že sa Julo v dabovaní „stal Hawkinsom“,
 • spracovania dabovaného materiálu, keď to robil tak, že to nestrihal, že s to rozprával súvisle, a keď došlo k chybe, znovu to celé opakoval, aj tie dlhé videá,
 • a následné dovysvetlenie, aké je ktoré kvalitné, pochopia iba tí, ktorí už dlhšie sledujú tieto mítingy a už sa niekam

Toto všetko, bez toho, aby to niekto plánoval a chcel,

sa samo od seba stalo „Vyjadrujúcou súladnou súhrou“ v odpovedi, na tie takzvané názory na to, či JE Julo „potrebný“, či NIE JE. Či JE Julo „dobrý“, či NIE JE

Neexistuje, podľa Ivanovho skromného názoru, v našej skupine, alebo niekde v známej blízkosti človek, ktorý by také niečo dokázal. Aj keď je to „nadnesené“, „bohužiaľ“ je to tak.

Výpoveď ešte pokračuje ďalej, no to najdôležitejšie z nej bolo už len to, že Ivan

to navrhuje zapísať (čo aj urobil) a po súhlase väčšiny a Jula ponechať, pre ďalšie, potenciálne „neprajné entity“, voči Julovi.

Ďakujem

Ivan

 

HONZA: Ivane, velké díky za tento email, ve kterém jsi zapsal to, co bylo minule řečeno v pozdější neoficiální části.
Julo je takový magnet, který drží skupinu pohromadě. Díky za něj.

 

Ad 5.) – Odezva na Střílky od Alice  – vděčnost za účast a poděkování.

Dobré ráno, Honzo a Julko,

až dnes jsem doposlechla záznam z online přenosu z minulého týdne.
Alice by ráda přispěla svojí odezvou na setkání ve Střílkách:

Alice velmi děkuje a je vděčná, že se mohla zúčasnit. Má radost, že se v jejím atraktorovém poli objevilo tolik jí blízkých lidí, jdoucích se stejným záměrem vpřed.

Julkovi by Alice chtěla poděkovat za, z jejího omezeného rámce jevícího se, vytříbený a precizně připravený obsah.

Videa byla vybrána tak, že to Ali velmi „sedlo“ a pospojovalo se navzájem. Též děkuje za přepisy videí. Pro Alici to bylo velmi praktické; stačilo si jen připisovat poznámky.
Co se týká množství videí – v minulém online setkání o tom byla řeč: Alici množství, které bylo nastavené nyní, vyhovovalo. Alici se množství informací pospojovalo do sebe a, díky Bohu, došlo i k několika „trknutím“.
Alice nyní nedokáže rozpoznat, zda by k trknutím došlo, či nedošlo, pokud by videí bylo méně. Jen chtěla Julkovi poslat informaci, že jí to tak, jak to on v tomto setkání koncipoval, vyhovovalo.

Ali tímto děkuje Julkovi, Honzovi i všem ostatním, kteří se na přípravách setkání podíleli. Děkuje jim za vynaloženou energii, která byla směřována ve prospěch nás všech.

S láskou Alice,

ne Amanda. 🙂

Odpověď:
Děkujeme Alici za zpětnou vazbu ze Střílek. Je vidět, že existuje různost v pohledu na množství informací a tedy počtu nadabovaných videí. Pro některé to bylo nadměrné, pro jiné tak akorát. Někteří v sále zůstávali po celou dobu a nasávali, pokud ne informace, tak minimálně energii, jiní odcházeli na různou dobu mimo sál. Pro Honzu to byl festival videí Dr. Hawkinse nadabovaných Julem. Tedy pro Honzu, a nejen pro něj, konečně srozumitelně a bez titulků. Těch 32 videí, skvěle seřazených, je takový souhrn, za kterého lze poznat učení DRH. Stačí jen pozorně sledovat. Je velká škoda, že zůstanou nezveřejněna, ale Julo ve skupině je přednější a přínosnější než zveřejnění videí přes zákazy držitelů autorských práv.

Další odpověď je v záznamu videa.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

 

8.) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1LxeXKMJZpugGCWzwEehFo0gqJKcpF1hx/view?usp=sharing