. 101. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 3.10.2022

. 3. října/oktobra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 101. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Tím se postupně posouváme do setkání, které je více zaměřené na vzdávání se a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Aktuální výše darů je zveřejněna i na našich webových stránkách, v boční liště. Za měsíc září/september – bylo vámi darováno 10141 Kč. K 2. říjnu bylo darována „technická nula“, víkendu banky mají volno, ale dnes, v pondělí přišlo 750 Kč.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_11. Vzdávanie tvrdohlavosti;
+ SUR_12a. Posledné metre finišu;
+ SUR_12b. Dynamika osvietenia;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH:– B2K14 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
– druhá třetina z 14. kapitoly: Tělo a Společnost – (2/3);

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– ?

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí?

 

Neoficiální část:

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– Část záznamu ze Střílek: Vědět nestačí. Musí Trknout! Aneb jízda na kole s otočeným řízením.

6) Odezvy a Odpovědi (73) na setkání z minulého týdne – 25.září/septembra 2022.
– Odezva od Amandy – jak chápat výraz „každý dělá v danou chvíli to nejlepší, co může“.

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych, aby byla přečena Modlitba ve jménu Nejvyššího Dobra:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

 

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_11. Vzdávanie tvrdohlavosti;
+ SUR_12a. Posledné metre finišu;
+ SUR_12b. Dynamika osvietenia;

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může přidat i potřebná dopřesnění. Určitě i dnes se zmíní o návodu na bezpodmínečnou láskyplnost – neboli SUR 3.
Předávám slovo:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

SUR12a – Posledné metre finišu

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12a – Posledné metre finišu

SUR12b – Dynamika osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12b – Dynamika osvietenia

 

HONZA:
3) pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Z knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 – druhá třetina z 14. kapitoly: Tělo a Společnost – (2/3);

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo  – čeká nás čtení druhé části 14. Kapitoly – Tělo a Společnost:

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 22sep2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 14

Telo a Spoločnosť

.14.4.   Otázka: Prečo je intelekt {, čo sú 400-vky}, ktorý je taký užitočný pri riešení materiálnych problémov, taký neužitočný a vlastne je prekážkou, keď ide o dosiahnutie osvietenia?

Odpoveď: Ego/myseľ je obmedzená na, zdanlivosťou vnímania vytvorenú, lineárnu postupnú logiku {aj s jej následne za sebou idúcimi logickými odôvodňovaniami}, abstrakcie, a používanie slov, konceptov, a symbolov. Podložie chápania, poskytované myšlienkovým spracovávaním, je v skutočnosti epistemologickou pozíciou, ktorá sa opiera predovšetkým o definície. {Epistemológia, ‘episteme’ (znalosti) a ‘loga’ (štúdia), je oblasť filozofie, ktorá sa zaoberá skúmaním základov, z ktorých vychádza tvorba vedomostí. V epistemológii sa kladú otázky ako: „Čo viete?“, a: „Ako to viete?“.} {Epistemologické pozície sa opierajú predovšetkým o definície.} Teda je to práve definícia samotná, ktorá je samotným jadrom zádrheľu. Definícia je výmyslom, dohodnutou symbolikou, zobrazenou ako slovná alebo zvuková syntax, aby mala komunikovateľný, špecifický, a ohraničený význam. Jazyk je {len} natoľko užitočný, nakoľko je presný. Ak chceme definovať {a vyrábať definície}, musíme sa zaoberať abstraktnými kategóriami myšlienok. Určujeme triedu, rod a druh. Teda pomenovávania a jazykové vyjadrovania vedú k starostlivému, postupnému ohraničovaniu, od triedy, cez rod, cez druh, až po konkrétneho jedinca.

Dokonalosť takejto úrovne vedomia ciachuje v 400-vkách, pri ktorých 499 je úroveň intelektuálneho génia. Táto úroveň je veľmi mocná. {Jej energia je o 10 krát 10 krát 10… a to 499 krát, teda 10 na 499-tu, väčšia než je energia niekoho, kto ciachuje na 1.} {Táto úroveň} vytvára a udržiava celú modernú vedu, priemysel, a hospodárstvo, ako aj výskum vesmíru, a biologický výskum {, ktorý sa pravdaže dá zneužiť na dosiahnutie cieľov aj tých, ktorí sú pod úrovňou bezúhonnosti 200; alebo, z iného uhla pohľadu, sa dá využiť na dosiahnutie cieľov aj tých, ktorí sú pod úrovňou bezúhonnosti 200}. 400-vky sú určite ďaleko, ďaleko za úrovňou mentality neandertálskeho človeka. Novodobá {moderná} spoločnosť žije v 400-vkách – {je to} vek univerzít, internetu, novín, a elektronickej komunikácie – ale {pozor, pre tých, ktorí dozreli k poznaniu, že snáď je aj niečo viac ako je pachtenie sa za svetskými vecami, pre tých je nevyhnutná postupná sebarealizácia, ktorá,} sebarealizácia je stavom inej úrovne {, a to úrovne od 500 nahor}. Je neohraničená, presahuje formu, a zahŕňa všetko.

Jazyk {, teda slovné vyjadrovanie}, a koncepty {, teda mudrovanie ega}, sa skladajú z veľmi obmedzených, jasne rozlíšiteľných {vecí, objektov,} foriem. Hoci je táto všeobecnosť ľahko viditeľná, jej účinok je ďalekosiahlejší a jemnejší, než sa dá jednoducho opísať. V samotnom základe obmedzenosti myslenia/ mysle/ logiky je fakt, na ktorý poukázal {Alfréd} Korzypski, {tvorca všeobecnej sémantiky, a to} že symbol alebo slovo nie je to isté, čo označuje (napr. mapa nie je územie {ktoré predstavuje; ale ak je správna, tak má podobnú štruktúru ako územie; čo vysvetľuje jej užitočnosť}).

V Skutočnosti je všetko úplne a naprosto sebastotožňujúce sa, a samoexistujúce. Je to presne {tým, čím to je} a {je to} len to, čo to je, vo veľmi zásadnom sebastotožnení sa, ktoré vylučuje všetky prídavné mená, príslovky, slovesá, zámená, či vlastne dokonca aj podstatné mená. Z pohľadu zásadnej pravdy, dá sa povedať, že vec je len sama sebou. Celý jazyk{ový popis každodenných vecí okolo nás} je teda založený na percepčnej zaujatosti a obmedzenosti {, pochádzajúcich zo zdanlivosti vnímania}. Ak sa napríklad povie, že vonku je nádherný deň, zásadný fakt je celkom iný. Deň je, koniec koncov, určitý časový úsek. Nemôže mať {, v zásadnej Skutočnosti,} žiadne prifarbenia {z mudrovania} . Nieto vlastne niečo také ako ‘nádherný deň’. Skúmaním sa zistí, že všetky definície a tvrdenia sú nepravdivé, bez výnimky, a teda sú neúprosne a zásadne obmedzené len {pri použití} na sebastotožnenie.

Jednotlivec nie je trieda, alebo dokonca ani rod, alebo druh. Toto všetko sú kategórie myšlienok. V Skutočnosti, každá vec je dokonalá ako {samo}definícia a vyjadrenie seba samej, {a to svojou} ‘právomocou’ a sebažiarivosťou svojej vlastnej existencie. Všetky označenia sú preto chybné. Vec nie je slovo ani koncept. Na hlbokej úrovni chápania sú všetky jazyk{ové pomenovania} a symboly chybné. Napríklad, príčina zmrznutia ľudí na smrť nie je v teplomere, ktorý ukazuje tridsať stupňov Celsia pod nulou. {Ľudia} zmrznú na smrť kvôli neprítomnosti tepla, ktoré my (chybne) nazývame ‘chladom’. Dokonca, aj keď hovoríme, že niekto ‘zmrzol na smrť’, je to tiež chybné. Osoba vlastne zomrela, pretože jej prestalo biť srdce. Ani to však nie je pravda. Osoba zomrela, pretože ak prestalo biť srdce, mozgu chýbal kyslík a prestal dýchať. Aj to je chybné, pretože bez kyslíka sa zastavila výroba energie z chemických reakcií tela {, na ktorých sa podieľajú vnútrobunkové prenosy signálov a s nimi spojený} (cyklický amp {, cyklický adenozínmonofosfát, cAMP}, atď.). Dokonca aj to je chybné, pretože keď prestanú enzýmy pracovať, aj chemické procesy, ktoré katalyzujú, sa zastavia. Aj to je chybné, a tak ďalej. Napokon zistíme, že telo človeka zomrelo, pretože éterické/ životodarné/ energetické/ duchovné telo, ktoré telo obývalo, odišlo.

Žiadna vec alebo osoba nemôže byť prídavným menom. V skutočnosti nemôže byť ani podstatným menom. Pravdupovediac, nemôže ani nič robiť. Obmedzením zásadnej skutočnosti je, že môže len ‘byť’. A nielen to, môže byť len výslovne presne tým, čím je, pričom sa na ňu vôbec nevzťahujú akékoľvek opisné pojmy.

Abstrakcie nemajú existenciu ani skutočnosť. Nemajú spôsobilosť ‘byť’. Všetky pomenovania sú vnemovým výplodom, žiadne vlastne nejestvujú. Skutočnosť sa stáva samopredkladajúcou sa, keď sa odstráni zavadzanie zdanlivosti vnímania a myšlienkových pochodov, vrátane všetkých systémov viery {, v to, v čo všedné ja/ego verí}. {Tým skončia všetky problémy, pretože ani nevyvstanú. Egá ľudí majú sklon vytvárať si problémy. Ako prehlásila postavička vo Waltera Kellyho kreslenom komixe: „Stretli sme nepriateľa, a sme ním my“.}

.14.5.   Otázka: Je to, v čo veríme prekážkou? Sú presvedčenia prekážkou?

Odpoveď: Áno aj nie. Viera {v niečo} je funkčnou náhradou za poznanie, ktoré možno získať len skúsenosťou. Napríklad cestovateľ verí, že krajina s názvom Čína existuje, na základe viery a informácií. Viera poskytuje dostatočný podklad pre konanie. Cestovateľ najprv počuje o Číne a potom si prečíta o nej informácie. V tomto bode už o Číne ‘vie’. Keď cestovateľ skutočne pristane v Číne, žije tam a stretáva sa s ľuďmi, potom cestovateľ skutočne ‘pozná’ Čínu, namiesto toho, aby ‘vedel o’ Číne. Keď sa tak stane, cestovateľ už nepotrebuje žiadnu ďalšiu vieru alebo presvedčenie, že Čína skutočne existuje. Teda, úspešné konanie {činov} začína hodnovernou vierou. Viera však nemôže nahradiť samotnú skúsenosť.

Väčšina ľudí má mnoho náboženských presvedčení, ktoré slúžia ako vodítka, a v ktoré veria. Ak však nie sú starostlivo ociachované, pokiaľ ide o ich ozajstnú úroveň pravdivosti, môžu byť tieto presvedčenia skutočne chybné alebo polopravdivé. Väčšina duchovných chýb obsahuje zrnko pravdy, ktorá sa potom stráca v nepochopení alebo zmanipulovanom skreslení. „Zabi komouša pre Krista“ alebo „Zabi neveriaceho pre Alaha“ je veľmi ďaleko od duchovnej pravdy, ale vo všeobecnosti, tento typ výrokov je prijímaný, znova a znova, miliónmi ľudí v priebehu nekonečných generácií.

Sentimentálnosť a emocionalita sú navrstvené na klamlivé presvedčenia, čo im dáva ešte väčšiu príťažlivosť a nadvládu v myslení ľudí. Náboženské absurdity získavajú rozmach jednoducho preto, že sú {pomenované ako} ‘náboženské’. Ako príklad možno uviesť, že v roku 1212 mal istý európsky chlapec víziu, že je povolaný viesť detskú križiacku výpravu s cieľom oslobodiť Svätú zem od islamských neveriacich. (Prečo by sa Boh zaujímal o to, kto vládne akým nehnuteľnostiam na planéte, nebolo nikdy zodpovedané.) Populárna príťažlivosť prímesi ‘nevinného dieťaťa’ s ‘náboženskou víziou’ a hrdinstva ‘záchrany Svätej zeme’ viedla k vlne nadšenia. Detská krížová výprava bola príšerná. {Deti} zomierali po tisícoch na vystavenie {účinkom prírodných elementov}, vyčerpania, chorôb, podvýživy, a iných katastrof. Zo zopár tisícok, ktorí zostali, sa do Svätej zeme nedostal ani jeden, a všetci boli nakoniec zajatí a predaní do otroctva. Celá katastrofa bola založená na presvedčení, {slepej} viere, a náboženskosti. Ako katastrofa však bola nepatrná v dejinách ľudstva, v ktorých boli celé kontinenty, národy, civilizácie, a veľké časti ľudského života vyhladené falošným náboženským zápalom.

Takže, viera a presvedčenie sú potrebné na začatie cesty, ale overiteľné poznanie je potrebné na jej dokončenie. Bez kompasu alebo sextantu skončí priemerný námorník na mori na dne.

Ako povedal Budha: „Málo je tých, ktorí sa odhodlajú na cestu, a ešte menej a ešte zriedkavejšie je tých, ktorým sa to podarí.“ (To isté povedal Krišna v Bhagavad-Gíte.) Tu vyjadrená starosť sa týka úspechu a blaha celého ľudstva, ktorého dejiny boli ešte donedávna dosť tragické.

End 2of3

 

HONZA:

 

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

Je dôležité si uvedomiť, že, obhajca a ospravedlňovateľ, zla sa podieľa na následkoch {svojej obhajoby} rôznym stupňom karmickej zodpovednosti. To je obsiahnuté v bežnom náreku: „Čo som ja kedy urobil, že som si to zaslúžil?“ Toto tiež vysvetľuje {aj} skupinové, kultúrne a národné, katastrofy, pri ktorých Božia spravodlivosť pôsobí prostredníctvom princípov zákonov „karmy (t. j. „Každý vlas na tvojej hlave je spočítaný“ [, čo ciachuje na úrovni 1 000].

 

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí?

Honza vám pustí část záznamu z našeho sedmého on-line setkání, kde jsme poprvé uvedli, proč studovat Dr. Hawkinse a co jíst pro zvýšení úrovní vědomí. Nejprve bude ale opakování předchozích opakování, uvedeného předminulý týden.
Příští týden se podíváme na – Ztotožnění se s tichem a co nedělat, chceme-li si zvýšit vědomí…

Sestřih videa z části sedmého setkání:

1) HONZA: Tak jdeme na to. Následuje ve zkratce návod z minulých setkání jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí.


MIREK:

Jste definitivně rozhodnuti, že chcete mít pořád klid, proto jednáte se stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a jste přitom ochotni všude vidět nevinnost. Zanecháváte všechny svoje ostatní touhy. Tím, že uvolňujete a nechcete vlastnit ani jednu myšlenku, pocit, touhu a skutek, mysl se utiší, čímž se vaše příběhy začnou zkracovat, a rozpadávat se v průběhu vytváření, takže nakonec zmizne energie provázející samotný proces myšlení. No a to prostě děláte furt.


2) HONZA:
 O pocitech z minulých setkání. Který způsob jednání s pocity převážně používate?


KATKA
:

– ulevíte si vytvořením situace a svalíte pocit na tuto uměle vytvořenou situaci. Tady jsme měli větu, kterou si máme říkat, a to: „Hledá sa situace“.

– anebo si ulevíte vybouchnutím,

– anebo před pocitem utečete,

– anebo pocit uvolníte tak, že si řeknete, že je to jenom nějakej blbej pocit; že vy nejste na vině, že taková pitomá energie existuje a je součástí lidské karmy.


3) HONZA:
 A vyšší způsob odstraňování pocitů. Tento teď uvádíme jenom kvůli úplnosti.


JURAJ: 
(B2/50) The Eye of the I, Kapitola 4, šiesty podnadpis, 2 odstavec.

Ľudia sú tak veľmi zvyknutí sa trápiť, báť sa, byť sklamaní, mať pocit viny, mať konfliktové situácie a byť v núdzi, že to všetko považujú za nevyhnutnú súčasť svojho života, spolu aj s doprevádzajúcimi negatívnymi emóciami, postojmi a pocitmi. Keď sa na ľudstvo pozeráme ako na pacienta, tak sa mu doporučuje návšteva u terapeuta, aby si mohol objasniť a spojiť sa so svojimi pocitmi. —- Radšej však namiesto takéhoto prístupu študovania svojich výplodov fantázie, bolo by viac prospešné ich zlikvidovať odhalením ich povôduktorým je zdánlivosť, inými slovami percepcia.


HONZA:

Dostáváme se k bodu 4) Juraji,proč Hawkins?


JURAJ : 
(B2/50) The Eye of the I, Kapitola 4, šestej podnadpis, 6 odstavec a část siedmeho.

Dieťa sa narodí s nevinnosťou nenaprogramovaného vedomia. Do tohoto nepopísaného vedomia vkladá spoločnosť programy, podobne ako sa do počítačového hardwaru vkladujú aplikácie. Takýto spôsob má však jednu krikľavú závažnú závadu. Neexistuje,—- a teda nemá k dispozícii program, ktorý by potvrdil pravdivosť alebo nepravdivosť inštalujúcich sa nových programov, tak ako je to aj s počítačovými vírusmi. Dieťa nevinne verí všetkému, čo sa mu povie. Nestrážené vedomie dieťaťa sa takto stáva korisťou kolektívnej nevedomosti, nesprávnych informácií a celej škály klamných názorov, ktoré po tisícročia ruinovali schopnosť ľudstva byť šťastnými.

Toto programovanie sa vlastne ani nedá vykorigovať, pretože doteraz neexistoval spôsob na otestovanie pravdivosti vecí, ktorými je detská myseľ programovaná.

Jednoduchý kineziologický test okamžite odhalí pravdu – a to u politikov, u duchovného učenia, vinu či nevinu obžalovaného, klamárov, nepoctivých spolupracovníkov, a podobne.


HONZA: 
Je to právě tento test, kterým Dr.Hawkins dal do souvislosti už známý kineziologicky test a nelokální vědomí, který byl následně ověřen tisíci lidmi. Tento test nám definitivně ukazuje, kterým směrem se vydat, když si opravdu chceme zvýšit své vědomí. Dílo Dr. Hawkinse se tak dá ověřit jako pravdivé na nejvyšší úrovni.

Druhý důvod, proč studovat dílo Dr. Hawkinse je jeho ukázaní duchovní cesty až po samý konec, končící Osvícením, do kterého se on sám dostal. Proto, na rozdíl od populárních učitelů, Dr. Hawkins poukazuje na jediný způsob, jak se tam dostat, to jest – nebabrat se —- s obsahem, ale přejít do toho, co ten obsah umožňuje. Vím, že tato poslední věta nedává většině smysl, ale uvádíme ji, protože přijde čas, když ji porozumíme a pak se bez výhrad můžeme s oddaností věnovat jenom Dr. Hawkinsovi. Do té doby jenom hledáme. Kterého autora číst a co dělat.


5a)
 HONZA: Teď jiné téma. Když člověk nezná původní jazyk, v kterém dílo bylo napsané, tak je potřebné mít pravdivé překlady z originálu, aby se neztratila pravda a člověk se nekrmil blbostmi. Čtěte originály, když můžete. Například:

(Patanjaliho preklad)


JULO:

Je veľa závažných chýb týkajúcich sa duchovných princípov v preložených dielach vysoko uznávaných učiteľov. Práve nedávno som sa pozeral na preklad zo sanskritu do angličtiny takzvanej Integral Yoga, a to preklad Swami Satchidanandu: ¨Yoga Sutra¨ od Patanjaliho. Chyba je priamo v prvotnom preklade tejto knihy zo samotného originálu. Ako stúpenec Patanjaliho tento preklad čítate ako preklad od Satchidanandu a hovoríte si, „keďže je to od Satchidanandu, tak to musí byť pravda“.— Nie je tomu tak. Neverte tomu prekladu! Neverte ničomu, čo si sami neoveríte, alebo poproste niekoho, kto vie, ako veci overiť, aby vám to overil.
Mimochodom , ako je uvedené v Hawkinsovej knihe „Truth vs. Falsehood“, Satchidananda kalibruje na 605 a Patanjali na 715.5b) HONZA: Anebo druhý příklad

(Óm výslovnosť)


JULO: 
Óm calibruje nad 900, Aúm pod 200. V originále sa to píše rovnako, rozdiel je iba vo výslovnosti. Vo videu ste videli aj ako sa testuje.


5c) HONZA: 
Anebo třetí příklad, proč se nám jeví název knihy „Vševidoucí Já“ jako nepřesný překlad.Julo bude číst anglický text, Honza česky.

a) Anglický original – The ‘I’ of the Self is the Eye of God witnessing the unfolding of Creation as Now.
Oficiální český překlad- Oko „Já“ je okem Božím, které je svědkem odvíjení Stvoření v přítomném Teď.
Překlad naši skupiny – Já, jako jádro mého Bytí, jsem okem Boha, který je svědkem odvíjení Stvoření v jakožto Teď.

b) Anglický original – The Eye of the I is the Self of Divinity expressed as Awareness.
Oficiální český překlad – Vševidoucí „Já“ je Božstvím projeveným jako Uvědomění.
Překlad naši skupiny – Oko mého Bytí je Božím bytím, které se projevuje jako uvědomování si.

c) 
Anglický original – The Eye of the I is the Self that gives the self its capacity for awareness.
Oficiální český překlad – Schopnost uvědomování je dána Vševidoucím Já.

Překlad naši skupiny – Oko mého Bytí jsem Já, které dává schopnost si uvědomovat.

Co je výsledek? Na základě těchto vět, které jsou součástí této knihy, „Oko mého Bytí“ se nám jeví jako vhodnější název, než „Vševidoucí Já“. Podívejte se na to i vy, jak to – vy – vidíte?


5d) HONZA: 
Anebo čtvrtý příklad. Další téma. Teď úryvek, který je obsažen ve většině Doktorových knih, kde – lidé jsou zvědaví a ptají se: „Jak je možné dosáhnout vysokého stav vědomí.“ Pamatujete si tyto věty?

1) anglický original – First, the desire to reach that state was intense.

1) oficiální český překlad – Právě touha dosáhnout toho stavu byla u mě velmi silná.

1) překlad naši skupiny – Na prvním místě musí existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

2) anglický original – Then began the discipline to act with constant and universal forgiveness and gentleness, without exception.

2) oficiální český překlad – Potom přišla ukázněnost žádající jednat s neustálým a univerzálním odpuštěním a slušností, bez výjimky.

2) překlad naši skupiny – Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

3) anglický original – One has to be compassionate towards everything, including one’s own self and thoughts.

3) oficiální český překlad – Člověk musí pociťovat soucit ke všemu, včetně vlastního „já“ a myšlenek.

3) překlad naši skupiny – Nevyhnutná podmínka je přitom ochota a porozumění vidět nevinnost, a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

4) Next came a willingness to hold desires in abeyance and surrender personal will at every moment.

4) oficiální český překlad – Dále přišla ochota nechat věci nerozhodnuté a vzdávat se své osobní vůle v každém okamžiku.

4) překlad naši skupiny – Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy. S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém, jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

5) anglický original – As each thought, feeling, desire, or deed was surrendered to God, the mind became progressively silent.

5) oficiální český překlad – Když byla každá myšlenka, pocit, touha nebo skutek odevzdány Bohu, mysl začala být stále tišší.

5) překlad naši skupiny – Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) anglický original – At first, it released whole stories and paragraphs, then ideas and concepts.

6) český překlad – Nejprve jsem v mysli přemítal o celých příbězích a odstavcích, pak o myšlenkácha koncepcích.

6) překlad naši skupiny – Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) anglický original – As one lets go of wanting to own these thoughts, they no longer reach such elaboration and begin to fragment while only half formed.

7) oficiální český překlad – Když se někdo vzdá touhy vlastnit tyto myšlenky, už nikdy nedosahují takové propracovanosti a začínají se drolit, ještě než nabydou tvar.

7) překlad naši skupiny – Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) anglický original – Finally, it was possible to turn over the energy behind thought itself before it even became thought.

8) oficiální český překlad – Nakonec bylo možné vzdát se energie vznikající myšlenky dřív, než se zhmotnila.

8) překlad naši skupiny – Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

9) anglický original – The task of constant and unrelenting fixity of focus — allowing not even a moment of distraction from meditation — continued while doing ordinary activities.

9) oficiální český překlad – Úkol nepřetržitého a neúnavného soustředění – nedovolující odchýlit se ani na okamžik od meditace – pokračoval i při vykonávání běžných činností.

9) překlad naši skupiny – Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se, nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace, pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

Jestli jste si to tak trochu prostudovali, tak jste se nechtěně učili návod, jak si zvýšit úroveň vědomí. Takže naše snažení nebylo na ocet.


6) HONZA: 
Tak teď to tajemství co jíst, abyste si zvýšili vědomí.


JURAJ:
 To by nám bolo, keby niečo také existovalo. Samozrejme, že neexistujú žiadne stravovacie rituály, žiadna strava, ani zázračné nápoje ktoré zvýšia úroveň vedomia bez toho, aby nevznikol karmický dlh. Kto by vás presviečal o zázračnej strave a elixíroch, radíme vám, podľa Dr. Hawkinsa, poďakujte sa mu, otočte sa a utekajte od neho preč míľovými krokmi. Mimochodom, obyvatelia v úrovni nižšieho Astrálu si na vás brúsia zuby.

Konec záznamu videa.

HONZA: Na začátku opakovacího videa jsme se zmínili o zdánlivosti vnímání, percepci. Přečtu ještě jednou stejný úsek z knihy, tentokrát již z pozdějšího překladu pro studijní skupinu, umístěného na hawkins.support:

.4.40.    Človek je natoľko zvyknutý na obavy, strach, úzkosť, výčitky svedomia, vinu, konflikt, a tieseň, že ich prijíma ako normálnu súčasť života, spolu s negatívnymi emóciami, postojmi, a pocitmi. Človeku (pacientovi) sa {v svete všedných ja neperspektívne} odporúča, aby vyhľadal {všedného ja} terapeuta, a to preto, aby sa ‘vysporiadal so svojimi pocitmi’. Radšej však namiesto takéhoto prístupu ‘vysporiadania sa’ so svojimi výplodmi kvasenia klamných predstáv, bolo by užitočnejšie ich zlikvidovať, odhalením ich pôvodu, ktorým je samotná zdanlivosť vnímania.

Jxxx, můžeš nám vysvětlit, jako tříletým, co je to percepce neboli zdánlivost vnímání a jak se pomocí percepce dá perspektivně pracovat s pocity?

Odpověď:
ze záznamu volně… 

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Jxxx, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 101 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– Vědět nestačí. Musí Trknout! Aneb jízda na kole s otočeným řízením.

Zde pustím ze záznamu část programu z pátečního setkání ve Střílkách, které se konalo asi před 14 dny. Je to úsek, kde Julo sdílel video s jízdním kolem, které mělo upravené řízení tak, že zatáčelo přesně na opačnou stranu, než byla natočená řídítka. Video je různě zastavováno a do něj je vkládán Julův komentář kde ukazuje, že vědět, že kolo zatáčí naopak, nestačí…

Video o jizdním kolu s obráceným zatáčením:

Odpověď:
ze záznamu volně… 

 

6) Odezvy a Odpovědi (73) na setkání z minulého týdne – 25.září/septembra 2022.
– Odezva od Amandy – jak chápat výraz „každý dělá v danou chvíli to nejlepší, co může“.

Amanda napsala:

Dobrý den Honzo,

pokud by někdy zbyl čas, prosím, jestli by Julo mohl odpovědět na mé otázky nebo mě alespoň nasměrovat v učení Dr. Hawkinse – odkazy, články.

Dr. Hawkins říká, že je možné postoupit na vyšší úroveň vědomí nebo také klesnout na nižší. Přitom ale také zároveň tvrdí, že každý dělá v danou chvíli to nejlepší, co může. Jak je tedy možné klesnout na nižší úroveň? A pokud se to přesto stane, měl by člověk cítit vinu? Co udělal špatně, že klesl? Měl už možnost si zvolit, už věděl, a přesto si zvolil „špatně“? A kam se ztratí vyšší vědomí, když člověk spadne? Jak se dostat k tomu, co už člověk měl?

Prosím o vystupování jako Amanda.

Děkuji.

Děkujeme Amandě za Odezvu. Tím, že tato odezva nepřišla úplně na poslední chvíli, měl Jxxx možnost v tomto mailu zvýraznit určité části textu, kterým se bude věnovat. Jxxx, můžeš-li, přesdílej tento upravený text, než se pustíš do odpovědi:

Odpověď:
ze záznamu volně… 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1pQWJ2a2dF2fUZxYITzNiFJhQppM1sgpB/view?usp=sharing