Uznání (poděkování)

Předcházející část: Předmluva

Poděkování

Děkujeme za příspěvky tisícům studentů, výzkumníkům, členům studijních komisí a čtenářům dříve vydaných děl, věnovaných výzkumu vědomí, duchovnu a pravdě. Jsme také vděční mnohým organizacím, které sponzorovaly hlavní prezentace přednášek a mnohému publiku, které bylo většinou štědré, za jejich entuziasmus a podporu.

Zvláštní díky patří Brock Hereford, J. D., pro jeho pomoc s výzkumem, který také přispěl k editoru, Soniě M. Martin, M. A., která trpělivě prošla tuctem revizí rukopisu. Zvláštní poděkování také patří Betty Bruckner, Nikkoa Hansena, Dr. a paní Rudolpha Kallenbach, a Gloria Grose pro jejich příspěvky k přednáškám a cestování. Ocenění je také vyjádřené trpělivému úsilí personálu úřadů zajišťujících četné žádosti a komunikaci.

Naše upřímné uznání a vděčnost mají výboroví poslanci za jejich nezávislé posudky, návrhy, a včasné odpovědi: William Bartlett, důstojný pán Toni Boehm, důstojný pán Marj Britt, Brett Fontenot, Nikko Hansen, důstojný pán Dr. Robert H. Henderson, Sarah Humphrey, Ron Maehl, Paul Newton, Tom Whitney, Ralf Yager, Jarred Yaron, a Tom Zender.

Také mám štěstí, že po mém boku mám báječnou manželku, spolupracovníka, a pomocníka, Susan, která podporovala výzkum a byla spolupracovníkem v mnoha přednáškách. Ona udělala 7.000 kalibrování, jen této práci samotné, plus tisícům jiných intenzivních badatelských úkolů věnovala nesčetné hodiny, sedm dní v týdnu, po několik let. Její vlastní vyučování bylo vřele přijaté stovkami lidí, kteří zažili její vřelost a osobní zainteresovanost.

Všechna vděčnost patří inspiraci přítomného Božství, jehož záře vyzařuje dále do světa jako veškerý přítomný věčný zdroj všeho co existuje, který je beztvarý a z kterého jsou formy nekonečnou možností pokračujícího Stvoření.

David R. Hawkins, M. D., Ph.D.

Březen 2005

 

Následující část: Úvod

Napsat komentář