. 50. Jak se více uvědomovat; Všední život po Osvícení; Mapa Vědomí(2) – 11.10.2021

.11. říjen/oktober 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Při posledních dvou on-line setkání se vyskytla potíž v neslyšení zvuku pro nově příchozí, když se připojili později a již bylo ve skupině přes 25 účastníků. V tomto případě prozatím doporučujeme jít na „živé vysílání“ na youtube, dnes mimořádně – včetně možnosti reagování a vznášení dotazů. Youtube vysílá s několikavteřinovým zpožděním.
Stále hledáme možnosti, jak online systém vyměnit či vylepšit. Chvíli nám to bude trvat, než najdeme řešení, ale nejspíš se jako družstvo, které tuto online službu poskytuje bezplatně, nevyhneme pořízení placené verzi pro vaše připojování (dary jsou vítány). Více rozvedeme v bodu 4.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

V rámci utvrzování:

– 1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si – SUR_3 – z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.
– 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania – část SUR_4

 

3) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Opätovné zaradenie sa do všedného života – opakování 2. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

– Co je Mapa vědomí? – pokračování z minulého týdne.

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi na setkání ze 4. října/oktobra 2021.

– Nové informace k systému pro on-line připojování se na pondělní mítingy.

– ?

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_3: 1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si.
+ 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania
– část SUR_4

 

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce voľne preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

.1Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania04

 

Ľudia sú zvedaví {a pýtajú sa Dr. Hawkinsa}: „Ako je možné dosiahnuť taký {vysoký} stav uvedomovania?“. Ale málokto tieto kroky nasleduje, pretože sú tak jednoduché.

.1.     V prvom rade {musí vo vás existovať} neotrasiteľné rozhodnutie{v originály je slovo: túžba}, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

%

.2.     {Na základe tohto rozhodnutia} vznikne {oddanosť k} disciplinovanosti účinkovať {v živote} s neoblomným a stále prítomným odpúšťaním a láskyplnosťou {orig: jemnosťou}, a to bez výnimky{, teda ku všetkému, čo vzchádza pred naše vedomie}.

.3.     {Nevyhnutnou podmienkou je pritom} mať bezpodmienečnú ohľaduplnosť {, ochotu, porozumenie, a vidieť nevinnosť, a to v každom, a} vo všetkom, teda aj vrátane seba {a vlastných} myšlienok.

.4.     {Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné} byť ochotným zanechať {všetky ostatné} túžby. {S tým súvisí vzdanie sa tvrdohlavosti , aby bolo po mojom, inými slovami} vzdať sa svojej vlastnej vôle, a to každom v okamihu {sústavnosti}.

%

.5.     Pri tom, ako sa každá {tendencia vlastniť} myšlienku, pocit, túžbu a či skutok {uvoľňovali a} odovzdávali Bohu, myseľ postupne utíchala.

.6.     {Týmto postupne} utíchalo {zdôvodňovanie a pestovanie si} najprv príbehov, a nakoniec {sa rozptýlili} aj idey a koncepty {s nimi súvisiace}.

.7.     Ako sa človek vzdá {autorstva a} priania vlastniť tieto myšlienky, prestanú sa rozvíjať do detailov a začnú sa rozpadávať {v priebehu ich vytvárania}, kým sú len napoly vytvorené.

.8.     Nakoniec bolo možné vzdať sa energie, ktorá stála sa samotným procesom myslenia, a to predtým, ako sa vôbec {myšlienka začala vytvárať, ako sa} stala myšlienkou.

%

.9.     {Táto} činnosť sústavného a neúnavného sústredenia sa, nedovoľujúca ani čo len {jediný} okamih odpútania pozornosti od {priebežnej} meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, každodenných aktivít.

Predchádzajúce voľne z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

 

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2,
Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40

.2Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania04

„Vrhol som sa na taký prístup, ktorý spočíva v

neustálom zanechávaní snaženia sa niečo zmeniť –

v sebe, vo svete,

akýkoľvek zážitok, akúkoľvek myšlienku.

{Ak nám toto  v sebe nesedí, uvedomme si, že vo vyšších stavoch je jasné, že ‘seba’ ‘nemeníme’, ale ‘seba’ odstraňujeme (, a to zo sveta všedných ja), a to zanechávaním obsahu, ktorý ponúkajú myšlienky svojim vábením a šarmom.}

Bolo to nepretržité ‘uvoľňovanie/vzdávanie’. Dostal som sa do tohto stavu a začal som vidieť ako myseľ vytvára, a ako ego vytvára, svoje dojmy zdanlivosti vnímania o tomto svete. Raz som uvoľňoval každučký okamih po dobu jedenástich dní, bez prestávky. Robiť to si vyžaduje rozhodnú jednobodovú zaostrenosť. Zostal som v tomto intenzívnom zaostrení a pokračoval som v uvoľňovaní každú sekundu, každý zlomok sekundy, až sa konečne myseľ zastavila a myšlienky už nevzchádzali.

Znenazdajky sa sám od seba začal odvíjať iný stav, ktorý presahoval stav, v ktorom som sa už nachádzal – a to práve, zo všetkých možných lokalít, {v značkovej reštaurácii na bifteky,} Rothman v New Yorku – nie v budhistickom kláštore, kde by sa človek mohol dostať do stavu Satori, {náhlej, ale prechodnej, blaženosti}. Nie, {stav} Satori je iný … Toto bolo trvajúce a nastalo samo od seba.“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Dialogues on Consciousness and Spirituality“ Part 2,
Transcript of Advanced States of Consciousness str. 40

 

3) HONZA: pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:

A. – Opätovné zaradenie sa do všedného života – opakování 2. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

B.) – Co je Mapa vědomí? – pokračování z minulého setkání.

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

07 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 2

Opätovné zaradenie sa do všedného života

 {DRH pokračuje v téme z kapitoly 1, čo je opis ‘pohľadu’ na svet z úrovne vedomia Ja-Bytia  a toto v nasledujúcom strieda s popisom svojich skúsenosti, po naučení sa opätovne žiť vo všednom svete}

 

.2.1.     Svet dojmov vnímania bol nadradený niečím iným. Stotožňovanie sa s tým, čo si človek o sebe myslí, čo je, prešlo zo stotožňovania sa s obmedzeným, ‘osobným’ všedným ja, do stotožňovania sa s neobmedzeným rámcom. Všetko bolo premenené, a odhalilo nádheru, dokonalosť, lásku a nevinnosť. Každého tvár vyžarovala svetlo vnútornej nádhery. Každá rastlina sa odhalila ako umelecké dielo. Každý predmet bol dokonalou sochou.

.2.2.     Všetko existuje bez námahy v stave v akom sa práve nachádza, a všetko sa odohráva v súladnej súhre. Zázračnosť je sústavná. Detaily života zázračne a spontánne zapadajú do seba. Energia Božej Prítomnosti bez námahy uskutočňuje zdanlivo nemožné a prináša javy, ktoré by všedný svet považoval za zázračné.

.2.3.     Bolo obdobie niekoľkých rokov, počas ktorých sa spontánne a s pravidelnosťou vyskytovali javy, bežne považované za nadprirodzené (sidhi). Bežnými boli javy ako jasnovidectvo, {teda schopnosť vnímania javov neprístupných piatim bežným zmyslom}; proroctvo, {teda schopnosť vedieť čo sa udeje}; telepatia, {teda schopnosť komunikovať ináč než piatimi bežnými zmyslami}; a psychometria, {teda schopnosť odhaliť predošlých vlastníkov nejakého predmetu a údaje o tom predmete}. Automatická bola znalosť toho, čo si ľudia mysleli a čo cítili, predtým ako prehovorili. Božia láska prevládala ako organizujúca moc, a bola stáleprítomným javiskom, na ktorom sa odohrávali všetky javy.

Fyzické, hmotné telo

.2.4.     Mimoriadne silná energia prúdila dohora po chrbtici a chrbte, a do mozgu, kde sa uvelebila na tom mieste, kam bola nasmerovaná pozornosť. Následne táto energia prechádzala nadol po tvári, a do oblasti srdca. Táto energia bola skvostná a niekedy vytekala z tela von, do sveta, kde bola ľudská tieseň.

.2.5.     Raz, keď som šoféroval po odľahlej ceste, sa táto energia začala vylievať zo srdca, v smere mojej jazdy, za najbližšiu zákrutu. Odtiaľ sa táto energia vliala do miesta automobilovej nehody, ktorá sa práve stala. Táto energia mala liečivý účinok na každého, koho obklopila. Po malej chvíli ako keby si táto energia splnila svoj účel a zrazu prestala. O zopár kilometrov ďalej, po tej istej ceste, sa začal opakovať ten istý jav. Opäť sa príjemná a skvostná energia vylievala z oblasti srdca, a opäť išla v smere mojej jazdy, asi dva kilometre, za inú zákrutu. Tam sa práve stala ďalšia nehoda. Dokonca sa ešte stále točili {na aute} kolesá. Táto energia sa vlievala do cestujúcich. Bolo to, ako keby to bol prostriedok pre nejakú anielskú energiu, ktorý vysiela ľuďom v núdzi – tým, ktorí sa modlili.

.2.6.     Inokedy sa táto uzdravujúca prítomnosť objavila počas prechádzky ulicou v Chicagu. Tentoraz sa energia vliala do skupiny mladých mužov, ktorí sa práve zberali do bitky. Ako ich táto energia obklopila, pomaly začali ustupovať a začali sa uvoľňovať a smiať. Začali sa rozchádzať, a v tom okamihu tok energie prestal.

.2.7.        Energetická aura, ktorá vyvierala z Božej Prítomnosti, mala nevyčerpateľnú pôsobivosť. Ľudia chceli sedieť v jej blízkosti, pretože v tom energetickom poli sa samovoľne dostávali do stavu blaženosti či do vyššieho stavu vedomia, a zažívali onen pocit Božskej lásky, radosti a uzdravovania. V ňom sa narušení ľudia upokojili a sami seba uzdravili.

.2.8.     Telo, ktoré som predtým považoval za ‘moje’ sa teraz uzdravilo z rôznych chorôb. Kupodivu nastala schopnosť vidieť bez nosenia okuliarov. Postihnutý zrak si vyžadoval od dvanástich rokov trojohniskové {trifokálne} okuliare. Schopnosť vidieť bez okuliarov, dokonca aj na diaľku, sa dostavila znenazdajky bez varovania a bola príjemným prekvapením. Keď sa to stalo, vzniklo poznanie, že senzorické schopnosti zmyslov sú funkciou samotného vedomia a nie tela. Potom sa vrátila spomienka na zážitok, keď som bol ‘von z fyzického tela’, počas ktorého schopnosť vidieť a počuť sprevádzala ‘éterické’ telo a vôbec nesúvisela s fyzickým telom, ktoré bolo o niečo ďalej a na inom mieste.

.2.9.     Zdalo sa, že telesná choroba bola vlastne výsledkom negatívnych presvedčení, a že telo by sa vlastne mohlo doslova zmeniť následkom zmeny týchto presvedčení.

Človek ozaj podlieha iba tomu, čo uchováva v mysli.

(Je všeobecne známe, že mnohí ľudia sa zotavili zo skoro každej choroby, ktorú ľudstvo pozná, tým, že nasledovali duchovné cesty.)

.2.10.    Zdanlivo zázračné vlastnosti a schopnosti Božskej energie, a javy, ktoré priniesla, boli prirodzené tomuto energetickému poľu, a v žiadnom prípade neboli osobné. Nastávali spontánne a ako keby boli vyvolávané nejakou potrebou niekde vo svete.

.2.11.    Bolo tiež zaujímavé, že mnohí všední ľudia, ktorí boli svedkami týchto javov, sa s nimi vysporiadávali ich popieraním a tak vlastne odblokovávali to, čoho sa práve stali svedkami, pretože sa to javilo ako úplne vymknuté z rámca dojmov vnímania ega a jeho presvedčenia o tom, čo je, {a čo nie je} možné. Pri dopytovaní sa ľudí na tieto javy, títo pohotovo vykonštruovali nejaké odôvodnenia, podobne ako pacienti, ktorí boli zhypnotizovaní a {doslova} vyrábajú nejakú prijateľnú odpoveď na otázku žiadajúcu vysvetlenie ich správania sa {spôsobenom} kvôli posthypnotickému naprogramovaniu. Na rozdiel od toho, ľudia, ktorí boli dosť výrazne duchovne vyspelí, prijímali výskyt zázračných javov bez komentára, akoby {tieto javy} boli samozrejmou súčasťou života.

.2.12.    Po podstatnej premene úrovne vedomia, Božia Prítomnosť určuje všetko konanie a udalosti. Natrvalo pozmenené vedomie zapustí korene a stane sa nepretržite prítomným vo svojom pokoji a tichu, aj keď pritom telo rozpráva a funguje vo svete. Aby bolo umožnené fungovanie v rámci sveta, v priebehu rokov sa s úsilím vyvinie schopnosť zamerania sa na rozmanité úrovne vedomia, a to podľa momentálnej potreby. Ak sa mu to dovolí, tichý Mier úplne prevládne, a prinesie stav tichej, nekonečnej radosti. Stiahnutím záujmu z vonkajšieho sveta a všedností dojmov vnímania, prevládne stav nekonečnej blaženosti, a tento je možné utlmiť iba intenzívnou sústredenosťou sa na všedný svet. Ja-Bytie je mimo času a formy, a v jeho rámci je všedné vedomie možné a schopné súčasne fungovať svetským spôsobom, {teda tak, aby to sedelo všednému svetu}.

.2.13.    Bolo obtiažné považovať svet všedného vnímania za skutočný a brať ho vážne. Viedlo to k akejsi trvalej schopnosti pozerať sa na svet z humorného hľadiska. Všedný život ako keby bol nekonečnou komédiou, takže dokonca aj samotná serióznosť sa javila humornou. Bolo potrebné potláčať prejavy zmyslu pre humor, ktorý niektorý ľudia neboli schopný prijať, nakoľko takíto ľudia boli príliš hlboko ponorení do sveta dojmov vnímania a jeho negatívnosti.

.2.14.    Väčšina ľudí ako keby mala osobný záujem {udržiavať si} negatívnosť sveta dojmov vnímania, a odoláva {túto negatívnosť} zanechať, a nahradiť ju uvedomovaním na vyššej úrovni. Ľudia ako keby čerpali dostatočné uspokojenie zo svojho nekonečného hnevu, zatrpknutosti, výčitiek svedomia a sebaľútosti, a tak sa aktívne bránia posunu do takých úrovní, ako sú porozumenie, odpúšťanie alebo súcit. Negatívnosť ako keby prinášala dostatočné zadosťučinenie na to, aby sa uchovávali {jej} spôsoby myslenia, ktoré sú očividne nelogické a vypočítavé; podobne ako politici prekrúcajúci pravdu, len aby získali hlasy voličov, alebo trestní prokurátori potláčajúci dôkazy nevinnosti obžalovaného, len aby dosiahli odsúdenie.

.2.15.    Po zrieknutí sa týchto ‘ziskov’ {teda zadosťučinení} z negatívnosti, svet sa stane nekonečnou prítomnosťou intenzívnej nádhery a dokonalosti, a láska ovládne celý život. Zo všetkého sála svetelnosť a vyžaruje zo seba radosť zo svojej Božskej podstaty, {pričom je táto radosť dávaná najavo} vyžarovaním cez svoju stále prítomnú bezforemnú existenciu, ktorá sa prejavuje v svete dojmov vnímania ako forma. Už nieto ďalšej potreby čokoľvek ‘vedieť’, pretože už nieto potreby viac vedieť, nakoľko človek vlastne je Všetko-Čo-Existuje. Myseľ vo svojom všednom stave proste iba vie ‘o’ {veciach}. Avšak to už nie je viac potrebné, keď človek je Všetkým-Čo-Môže-Byť. Stotožňovanie sa {s Ja-Bytím}, ktoré nahradilo predošlý pocit všedného ja, nie je deliteľné na časti či rozkúskovateľné. Nič nie je vylúčené z jej absolútnej úplnosti a z jej Spolupatričnosti. Ja-Bytie sa stalo Podstatou, nie odlišnou od Podstaty čohokoľvek iného. V nedualite neexistuje ani spoznávajúci, a ani to, čo je spoznávané, pretože sa stali jedným a tým istým. Nič nie je neúplné. Vševedúcnosť je sebanaplnenie, {teda nieto otázok, odpovedí, vlastníctva, očakávaní, času, nedokončenosti, …}. Nieto túžby za ďalšou sekundou prežívania, ktorá poháňa všednú myseľ, ktorá, táto myseľ, sa z okamihu na okamih, sústavne cíti neúplná.

.2.16.    Pocit úplnosti a dokončenosti prevláda {aj} pri fyzických zmysloch. Túžba a očakávanie zmiznú, a potešenie vychádza zo samotnej činnosti. Pretože vnímanie času sa zastavilo, nieto pociťovania časovej následnosti {pre} udalosti, ktoré treba očakávať alebo oľutovať. Každý okamih je úplný a dokončený, sám o sebe. Stav bytia nahrádza všetok zmysel pre minulosť, prítomnosť, alebo budúcnosť, takže nieto čo očakávať alebo sa snažiť usmerňovať. Toto je neoddeliteľnou súčasťou hlbokého stavu pokoja a kľudu. Všetky potreby a chcenia prestanú so zánikom akéhokoľvek zmyslu pre čas. Božia Prítomnosť, so svojím nekonečným kľudom, vytlačila všetku mentálnu a emocionálnu aktivitu. Telo sa samo od seba udržuje v chode, je proste ďalšou črtou prírody, a funguje odozvami na tok stavu okolností. Nič sa nepohybuje, a nič nekoná, nezávisle od celého vesmíru. V absolútnom súlade – všetko žije, v ňom sa pohybuje, a má svoju existenciu v absolútnej dokonalosti, nádhere a súladnej súhre Všetkého-Čo-Je.

.2.17.    Motivácia, ako pohnútka konania, zmizla. Životné javy nabrali teraz iný rozmer, a človek ich pozoroval tak, ako keby sa nachádzal v inej sfére. Všetko sa deje samo od seba, v stave vnútorného kľudu a ticha, a je aktivované láskou, ktorá sa prejavuje ako vesmír a všetko, čo je v ňom. Nádhera života žiari {zo všetkého} ako nekonečná radosť a šťastie, nekonečne mierumilovná a mimo emócií. Boží mier je taký úplný a totálny, že nieto už po čom túžiť alebo chcieť. Dokonca prestalo aj ‘prežívanie’. V dualite máme toho, kto prežíva, a oddelene od neho máme predmety prežívania. V nedualite je táto {dualiatická predstava} nahradená staním sa {jednoliatym} Všetkým-Čo-Je, takže nieto oddelenosti v čase, priestore, alebo v subjektívnom prežívaní medzi prežívateľom a tým čo je prežívané.

.2.18.    V nedualite Uvedomenia dokonca nieto ani {časovej} následnosti a Uvedomenie nahrádza prežívanie. Už nieto prežívania ‘okamihov’, pretože sa vyskytuje iba sústavné Teraz, {rozumej nepretržitá Sústavnosť}. Pohyb sa javí ako spomalený, akoby pozastavený {‘prebiehajúci’} mimo času. Nič nie je nedokonalé. Vlastne, nič sa nehýbe a ani sa nemení; žiadne udalosti sa vlastne nekonajú. Dá sa spozorovať, že namiesto {časovej} následnosti je všetko v stave vzchádzania, a že všetka forma je iba prechodným kvázi-javom, vymysleným dojmami vnímania a pozorovacími návykmi myslenia.

V skutočnosti {jak to vlastne funguje} je, že všetko prichádza do prejavu, ako výraz nekonečných možností vesmíru.

Všetkého stupne vývoja sú dôsledkom {priaznivých} podmienok {na prejav}, ale nie sú týmito podmienkami zapríčinené.

Prejav {do formy} nastáva v dôsledku {priaznivých} podmienok {na jej prejav}, pričom {sústavnosť vývoja formy, ktorá je mylne považovaná a nazývaná ako} ‘zmena’, je vlastne výsledkom {všedným ja} náhodne zvoleného bodu pozorovania.

.2.19.    Z pohľadu oddelenosti a rozkúskovania {Všetkého-Čo-Je všedným ja} sa zdá, že sa vyskytuje rozmanitosť, ale z hľadiska všadeprítomnosti {súbežných} rozmanitostí, sa vyskytuje iba jediná jedna ‘vec’, a to je Jednoliatosť Všetkého-Čo-Je. Všadeprítomnosť odrovnáva všetky výplody zdanlivosti vnímania, týkajúce sa či oddelenosti, alebo rozmanitosti. V skutočnosti sa nevyskytuje ani jeden z týchto stavov. Nevyskytuje sa ani ‘tu’ ani ‘tam’; nevyskytuje sa ani ‘teraz‘ ani ‘inokedy‘; nevyskytuje sa ani ‘minulosť’ ani ‘budúcnosť’; nevyskytuje sa ani ‘úplné’ {dokončené}, ani ‘neúplné’ {nedokončené}, a takisto sa nevyskytuje ani ´stávanie sa´ v tom, čo je už, a v úplnosti, zjavne existujúce. Samotný čas je svojvoľne zvolené stanovisko pozorovania, ako je aj rýchlosť svetla. Naše zvyčajné pokusy o popísanie vesmíru je možné vidieť nie ako opis vesmíru, ale namiesto toho ako opis svojvoľne zvolených bodov pozorovania {v priestore}, a vlastne ako {ukážku, sťaby} mapu, fungovania všednej mysle.

.2.20.    To, čo sa vlastne opisuje, nie je objektívny, samostatne existujúci vesmír, ale proste iba kategórie myšlienkových pochodov mysle, a štruktúry a spôsoby jej {časovo} následného {, teda chronologického,} spracovávania. Obmedzenosť vedy je teda {už} vopred predurčená obmedzeniami, ktoré {na ňu} uvaľuje dualistický svet dojmov vnímania. Samotná zdanlivosť vnímania je sebalimitujúca v tom, že môže iba vedieť ‘o’ {veciach}, namiesto {naozaj} vedieť {, čo je možné výlučne iba pri ‘staní sa’ tou vecou}. Od vedy sa neočakáva, že prekročí obmedzenosť zdanlivosti vnímania, a nemala by byť ani obviňovaná za to, že to nedokáže. {Veda} nás môže iba doviesť k prahu Uvedomenia, ktoré, {Uvedomenie}, nie je {vôbec} závislé na dojmoch vnímania. V praxi to vyzerá tak, že veda napreduje vedeckou intuíciou, ku ktorej sa až následne hľadajú dôkazy a logické vysvetlenia. Tieto intuitívne nápady bežne nazývame kreativitou, ktorá nahrádza logiku a dodáva samotnému procesu energiu. Takže je to objavovanie, ktoré je ozajstným hlavným pohonom vývoja spoločnosti.

.2.21.    V stave Uvedomenia sa myseľ stala tichou. Logické alebo {časovo} za sebou nasledujúce myšlienky prestali a namiesto nich sa vyskytuje ticho a kľud, a sústavné odvíjanie všetkého bez akejkoľvek námahy, a prezentácia všetkého v podobe zjavenia. Poznanie sa odvíja samo od seba, a Božskosť Všetkého-Čo-Je sa v tichosti leskne v popredí ako úplne samozrejmá a žiarivá. Všetko predstupuje v úplnom, {dokončenom}, a sústavnom odhaľovaní. Nie je potrebné hľadať alebo nadobúdať, pretože všetko už je v stave svojej úplnosti a dokončenosti. Všetko akože dianie sa odohráva samo od seba.

.2.22.    Nieto konateľa v pozadí za konaním, nakoľko {všedné ja}, tá mýtická bytosť, o ktorej človek vždy predpokladal, že je prameňom zážitkov, zmizla a rozplynula sa do absolútnej Jednoliatosti vesmíru. Ja-Bytie, svojou úplnosťou a kompletnosťou, predchádza a nachádza sa mimo všetkých svetov, vesmírov alebo času, závisiace na ničom, a zapríčinené ničím. Ja-Bytie je mimo existencie, nepodlieha ani existencii, ani neexistencii, počiatku ani koncu, času ani priestoru. Nemožno ho ani zahrnúť do súhrnu nápadov ako ‘je’ alebo ‘nie je’. Ja-Bytie nie je ani prejavené ani neprejavené, a je mimo akýchkoľvek poňatí, ktoré by mohli {čo len} naznačovať {akékoľvek} kategorizácie takýchto súhrnov nápadov.

.2.23.    Schopnosť {vôbec nejako} ‘normálne’ fungovať vo svete všedného prežívania zážitkov, si vyžadovala niekoľko závažných prispôsobení. Medzi ‘sférami’ duality a neduality je plynulosť a jednota, pričom nedualita presakuje všetkou dualitou. Obmedzenosť v sfére duality je vlastne záležitosťou uvedomovania. Táto obmedzenosť uvedomovania, ako sa zdá, je dôsledkom {smeru nášho} zamerania sa.

.2.24.    Ľudské bytosti sú videné ako nevinné kvôli ich extrémnej neuvedomelosti, a bezvedomosti svojej skutočnosti. V tomto stave sú ľudské bytosti poháňané svojimi {získanými} programami a mylnými predstavami svojich presvedčení. Zároveň z nich vyžaruje čistota {ich} ducha, ako ich vnútorná nádhera.

.2.25.    Ak použijeme súčasné názvoslovie, dá sa povedať, že ľudia sú riadení svojimi ‘softvérovými programami’, ktorých existenciu si neuvedomujú. Každá osoba je v procese vývoja vedomia, pričom niektorí sú {v tom} pokročilejší než druhí. Každá osoba vyjadruje odvíjanie sa vedomia za iných podmienok, a preto má rozmanité úrovne prejavu. Je to ako keby každá osoba bola lapená v určitej úrovni vedomia, a nemôže pokračovať na ďalšiu úroveň bez súhlasu, rozhodnutia, a dohody vôle. Táto vrodená nevinnosť je {zrejmá} pri porovnaní osoby akoby bola počítačovým hardvérom, a jej činy a presvedčenia boli softvérom. Hardvér nie je ovplyvnený softvérovými programami, ktoré slepo vykonáva bez toho, aby si uvedomoval ich dôležitosť alebo dôsledky ich spustenia. Klasicky sa {tieto} nevedomé softvérové programy nazývajú ‘karma’.

.2.26.    Stav, v ktorom všední ľudia konajú, nepoukazuje na nejaký morálny priestupok alebo závadu, ale jednoducho predstavuje možnosti polí vedomia pri ich prejavovaní sa prostredníctvom každého živého tvora. Hoci v skutočnosti nieto ani ‘dobrého’ ani ‘zlého’, je zrejmé, že všetky činy nesú so sebou následky. {V pozadí} za zdanlivými rozdielnosťami, sa vyskytuje len skutočnosť jediného Ja-Bytia, žiariaceho ako zdroj života, vo všetkom, čo žije; každá bytosť žije v momentke tohto okamihu, čo je všetkým, čo sa vlastne vyskytuje, za hranicou jej všedného uvedomovania.

.2.27.    V nedualite sa ani v jednom okamihu nemôže vyskytnúť niečo ako ‘problém’, ‘konflikt’, alebo ‘utrpenie’. Tieto všetky vznikajú v očakávaní nasledujúceho okamihu, alebo pri spomienke na minulosť. Zdá sa, že ego je zrodené zo strachu, a jeho účelom je mať pod kontrolou nasledujúci okamih prežívania, a {tým si} zabezpečiť svoje prežitie. Ako keby pendlovalo medzi strachom z budúcnosti, a ľútosťou nad minulosťou; a túžba, a pocit času, ktoré {podnecujú} konanie, pramenia z mylnej predstavy nedostatku. {V origináli nie je podnecujú (propel), ale odpudzujú (repel), čo bude preklep}. S pocitom naplnenosti túžba zaniká. Tie bytosti, ktoré sú presvedčené, že sú konečné {, teda podliehajú smrti}, sa boja o svoje prežitie, pretože podliehajú {predstave} času, a mylným predstavám naozajstnosti príčinných súvislostí.

 

HONZA: – K bodu B – Co je Mapa vědomí? – pokračování z minulého setkaní, kdy jsme se s Julem rozhodli ještě jednou říci to, co zaznělo na setkání, které proběhlo minulý měsíc ve Střílkách a Jakubovanoch, tématicky zaměřené na Mapu vědomí a charakteristiku jednotlivých úrovní vědomí. Bylo to podané takovou formou, že každý se mohl ve své úrovni poznat. I bez cejchování – bez tzv. kalibrací. Skončili jsme úrovní vědomí 100 – Strach, budeme pokračovat 125kou – úrovní vědomí nazvané Chtění a v dalších týdnech se postupně dozvíme, jak překlenovávat bezúhonné úrovně, abychom nepředbíhali Karmu. Předávám slovo Julkovi:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

ÚrovneVedomia

Môžeme Sa Sami Odhadnúť.

.125.  Mám veľa energie, a preto stále niečo chcem a za tým sa naháňam. Jedným slovom, je vo mne CHCENIE. Ženiem sa, aby som mal; mal veci, postavenie. Hrabem a som chamtivý. A chcem toho samozrejme ešte viac. Mám pocit prahnutia za vecami. Keď to konečne dostanem, už mám pripravené ďalšie, a ďalšie, čo potrebujem. Keď nedostanem to, za čím idem, tak život a veci prinášajú sklamanie. Svet je jednoducho nedoprajný. Sledujem reklamy. Stojím si za svojím, pretože ja veci vidím správne. Neviem sa prestať naháňať za svojimi víziami chcencov, akými sú upútavanie pozornosti na seba, peniaze, prestíž, sexuálne uznanie, šéfovanie, a som vlastne chcencami očarený, a som nimi lapený, konám adiktívne. Neviem, že sú pre mňa vlastne dôležitejšie ako samotný môj život, ako u adikta. Nikdy toho nemám dosť. Neviem, že vlastne ja veci nevlastním, ale oni vlastnia mňa; a že ak sa mi niečo nepodarí, a nahnevá ma to, mám šancu sa začať oslobodzovať. Dokonca mi raz môže trknúť, že to naháňanie ma vlastne trvalo neuspokojuje a tým mám šancu sa z objatia tejto energie vymaniť. Je to ťažké, či až nemožné, si to vlastne uvedomiť, pretože svet všedných ja politikov a obchodníkov podporuje v ľuďoch žiadostivosť mať, lebo ľudom sa dá ľahko v tomto stave kadečo popredať.

.150.  Zo sklamania nedosiahnutia chcencov som naHNEVaný. Neviem, že moje sklamanie vychádza z prehnaného pripisovania dôležitosti chcencom/=túžbam,a teda podkladom môjho hnevu sú moje nedosiahnuté túžby, ináč povedané, chcence. Som spravodlivo rozhorčený, podporujem vojny. Môj hnev vedie k pocitom nenávisti. Som nestály, nebezpečný, nevrlý, výbušný. Ľahko skĺznem do násilníctva, dokonca aj k nenávisti. Mám tendenciu byť zatrpknutý a pomstivý. Často: rád poukazujem na nespravedlnosti, rád sa hádam, som chtivý do bitky, konám agresívne, pretože život a veci sú proti mne. Rád sa súdim. Kazí mi to môj život, nakoľko sa tak správam v každodennom živote. Avšak niekedy poukážem a bojujem aj za sociálne nespravedlnosti. Neviem, že môj hnev teda môže, občas, viesť aj ku kladným zmenám v spoločnosti a nie je iba k ničeniu.

.175.  Na rozdiel od pocitov ľudí doteraz opísaných sa cítim výborne. Neviem, že tento môj pocit je však výborný iba v porovnaní s doteraz opísanými stavmi, a nie s vyššími stavmi, o ktorých ale neviem. Rád strkám ľudom pod nos svoje ťažko nadobudnuté výsledky, ku ktorým som sa dopracoval. Predsa môžem mať na to svoju HRDOSŤ, ktorá vedie k pocitu pohŕdania niktošov. Sústavne si dávam pozor, a to je namáhavé, a obraňujem sa, aby som bol v norme, ktorú som dosiahol, a na ktorú som hrdý. Jednoducho povedané, život a veci sú náročné. Neuvedomujem si, že môj pocit výbornosti je založený na mojom schválení okolím, a ak sa mi schválenie nedostane, upadnem. Teda cítim sa dobre len ak veci stíham. A stíhať musím, ináč vkĺznem do nenávisti, alebo sa budem chcieť prepadnúť od hanby a neviditeľne sa odplaziť. Preto si nemôžem pripustiť chyby, konám arogantne, konám nafúknuto. Z toho vyplývajú moje zábrany pre môj ďalší duchovný vývoj. Konám nafúknuto, ako opica bijúca sa do pŕs, lebo si myslím, že som dosiahol viac, ako druhí, ktorí ale na mňa sústavne útočia. Ľahko ma nahuckajú na náboženskú vojnu, politický terorizmus, fanatizmus. Vidím veci čierno-bielo.

HONZA: Tímto je hlavní program u konce. Zbývá už jen za celou skupinu dodat: Julko, vřelé díky za vše, co pro nás děláš. Za to, že nám předáváš srozumitelnou formou učení podané přes Dr. Hawkinse. Už to bude rok, co se na internetu společně setkáváme.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (23) na setkání z 4. října/oktobra 2021.

 

Protože odezvy od posluchačů se v průběhu minulého týdne neobjevili, přejdu znovu přímo k technickým záležitostem ohledně on-line setkávání:

Na minulém on-line setkání se vyskytly další technické problémy s připojováním se, dokonce došlo k odpojení všech a automatickému připojení se zpět do místnosti ve skupině. Pak bylo potřeba znovu nastavit streamování na youtube. Ten den byl i kolaps Facebooku, mohlo to mít vliv i na on-line systém Jitsi, přes který se propojujeme.
Na minulou výzvu o pomoc s vyhledáním alternativy pro online setkávání Honza dostal mnoho tipů na použitelné systémy. Po jejich prostudování a u některých i otestování se ukázalo, že pro potřebu skupiny jsou nejvhodnější jen dva. Pokud je vhodné zachovat možnost streamu na Youtube, připojování se ze stránek hawkins support bez potřeby stahování programu – aplikace – do počítače, možnost připojování se aplikací z chytrých telefonů, můžeme používat ZOOM nebo současný Jitsi v placené variantě. Zoom je asi 2x dražší než placený Jitsi. Zoom není v češtině. Tedy přikláním se k zakoupení placeného Jitsi. Musíme počkat, než bude družstvu zaslána platební karta, abychom mohli jakoukoliv transakci dokončit. Proto je potřeba počítat i příště dočasným připojováním se přes Youtube.

Ještě pár rychlých informací:

  • pokud nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail a bylo i zjištěno, že některé maily nebyly přeposlány, když byly nějak nestandardní – třeba Smajlík v názvu zprávy apod. Tato emailová adresa byla povinně zřízena pro administrování stránek hawkins.support v USA, kde jsou benevolentnější k autorským právům. Proto jsou stránky hawkins.support někdy pomalejší;
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy;
  • Také můžete napsat své kontaktní údaje včetně telefonu pro zařazení se do neveřejné skupinové databáze členů, která může být nápomocna pro snadnější setkávání se na tzv. „položivých“ setkáních, kdy se účastníci z jedné lokality domluví a setkají se u některého z nich a společně budou sledovat pondělní on-line setkání. Můžou se i v hostování střídat. Jde o tu přátelskou, vzájemně se nabíjející atmosféru…

Způsob, jak vytvořit kontaktní tabulku a nasdílet ji, je díky Tomovi vyřešen, jen nebylo kdy ji vámi poslanými daty doplnit a přeposlat její umístění. Tedy prosím, o trpělivost…

Dotazy?

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

-?

 JULO:  případná odpověď pouze ze záznamu

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: