6. „Nákup nemoci“ a jak se odnemocnět – platí i na Virové infekce.

Jedno z témat na on-line setkání z 12.4.2021.

 

Nákup nemoci – z Letting go, kapitola 15.

Mysl má velkou moc, protože vibruje na vysoké frekvenci. Myšlenka je vlastně věc; má energetický obrazec. Čím víc energie do ní vkládáme, tím má větší energii na projevení se ve formě. To je paradox tzv. zdravé osvěty. Paradox je, že myšlenky nahánějící strach, které tato osvěta vytváří, jsou námi utvrzovány a je jim dána taková velká důležitost, že tyto epidemie jsou vlastně vytvářené médii (např. prasečí chřipka). ´Varování´ úřadů, založené na strachu z ohrožení na zdraví ve skutečnosti vytváří mentální prostředí, ve kterém se objeví přesně to, z čeho máme strach.

Kolem fyzického těla je navrstveno energetické tělo, jehož tvar je velmi podobný tělu fyzickému a jeho obrazce ve skutečnosti ovládají tělo fyzické. Toto ovládání probíhá na úrovni myšlení nebo úmyslu. Pokročilá subatomová kvantová fyzika podobně prokázala, že pozorování ovlivňuje subatomární vysokoenergetické částice.

Klinický výzkum poukazuje, že moc mysli vítězí nad tělem. Tak například v jedné studii bylo řečeno skupině žen, že budou dostávat injekce hormonu, které vyvolají jejich menstruační periody o dva týdny dřív. Ve skutečnosti dostávaly jen injekce placeba v podobě solného roztoku. Nicméně ve více než 70 procentech žen došlo k dřívějšímu premenstruačnímu napětí se všemi fyzickými i psychickými symptomy.

Místo menstruace si můžeme představit nachytání Covidu.

Tak například v jedné studii bylo řečeno skupině žen, že budou dostávat injekce proti Covidu, které vyvolají vedlejší účinky. Ve skutečnosti dostávaly jen injekce placeba v podobě solného roztoku. Nicméně, myslíte si, že na základě toho, co jsme nyní četli došlo u některých k reálně prociťujícím a funkčním vedlejším účinkům?

Pro nás výsledek od Dr. Hawkinse je – nechoď tam {neposlouchej co říká mysl, zůstaň v Tichu}!

Teď jsme mluvili o postupu, jak vznikají nemoci a nyní to shrneme jednou větou, co je nemoc a dá nám návod jak se s toho vysomárit, dostat. Je to Julův volný text.

Nemoc je 1) projevením se negativity ve všedním já 2) která se navenek ukáže ve fyzickém těle. Jak? Poslušným spuštěním programu pod názvem, které jsme nakoupili.

1) Žádám Tebe, Vznešený Bože, abys mi pomohl. Vím, že jsem dělal a dělám hodně věcí, abych uspokojil mé ego. Dělal jsem to a dělám to z nevědomosti. Lituji toho, prosím o odpuštění, všechny miluji a s láskou děkuji. Prosím všechny, kterým jsem udělal zle, o odpuštění. Žádám, jestli je to Tvá vůle, o neodpracovanou Přízeň, o mírové vyřešení všech takzvaných situací ze stanoviska Nejvyššího Dobra. Jakékoliv je Tvé Rozhodnutí, přijímám jej.

2) Tímto mažu, ruším a odstraňuji mentální označení tělesných neduhů, (například tzv. alergií) a nahrazuji je Pravdou, která je, že jsem Nekonečná Bytost a tedy těmto programům nepodléhám! Nepravdy, co jsem nakoupil, tímto uvolňuji a zanechávám. Podléhám jen tomu, co je Pravda.

Nekonečná Bytost je bytost s nekonečnými možnými pozicemi {v makovníku}, a proto si můžu vybrat jakékoliv stanovisko z nekonečných možností stanovisek; tedy můžu, a i nakupuji, stanovisko, že žádným negativním programům nepodléhám.

Video obsahuje nejen výše uvedený text, ale ucelený pohled z vyšších duchovních rovin.