. 102. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 10.10.2022

. 10. října/oktobra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 102. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Tím se postupně posouváme na setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Aktuální výše darů je zveřejněna i na našich webových stránkách, v boční liště. Za měsíc září/september – bylo vámi darováno 10141 Kč. K 9. říjnu bylo darováno 2223 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_13a. Modlitba božieho služobníka;
+ SUR_13b. Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?;
+ SUR_14. Náhle Osvietenie;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH:– B2K14 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
– závěrečná třetina z 14. kapitoly: Tělo a Společnost – (3/3);

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– Vysporiadavanie sa hlbokými životnými krízami.

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Ztotožnění se s tichem a co nedělat, chceme-li si zvýšit vědomí – odloženo na příště.

 

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (74) na setkání z minulého týdne – 3.října/oktobra 2022.
– ?

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

 . b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych, aby byla přečtena Modlitba ve jménu Nejvyššího Dobra:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_13a. Modlitba božieho služobníka;
+ SUR_13b. Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?;
+ SUR_14. Náhle Osvietenie;

Tyto texty bude číst Ten, který z angličtiny texty překládal a tedy může přidat i potřebná dopřesnění. Předávám slovo:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR13a – Modlitba božieho služobníka

Klikni a otevři ke čtení
SUR 13a – Modlitba božieho služobníka

 

SUR13b – Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

Klikni a otevři ke čtení
SUR 13b – Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

 

SUR14 – Náhle Osvietenie

Klikni a otevři ke čtení
SUR 14 – Náhle Osvietenie

 

HONZA:
3) pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Z knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 – závěrečná třetina z 14. kapitoly: Tělo a Společnost – (3/3);

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo – čeká nás čtení poslední části 14. Kapitoly – Tělo a Společnost:

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 22sep2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

 

KAPITOLA 14

Telo a Spoločnosť

 

.14.6.   Otázka: Často hovoríte o ľudstve, akoby to bola vaša starosť, alebo {akoby ste boli vlastne ním a} stotožňovali sa s ním. Prečo je to tak?

Odpoveď: Úplne vlastniť seba samého znamená vlastniť celé ľudstvo. Ja-Bytie je to isté Ja-Bytie vo všetkých, a {pritom} spoločnosť predstavuje kolektívne ego. Ak sa pozrieme na celé ľudstvo v jeho celistvosti v priebehu dejín, tak nás to prevedie cez {celú} Škálu Vedomia. Keď sa pozeráme na {všedného} človeka {, tak z jeho pohľadu tento pohľad}, vyvoláva to smútok, skľúčenosť, beznádej, depresiu, vinu, výčitky svedomia, alebo ľútosť. Vidíme človeka ako úbohého, podlého, beznádejného, tragického, a hrozivého. Pociťujeme hnev nad tým, čo sa udialo v minulosti.

V úrovni {200, čo je} Odvaha, vidíme, že zmena k lepšiemu je uskutočniteľná. Prestávame obviňovať, nenávidieť, a strachovať sa, a pozdvihneme sa z obete, slabosti, a apatie, a snažíme sa urobiť svet lepším. Vzdávame sa sebaobviňovania a sebaľútosti, a utvrdzujeme sa v moci, ktorá je v nás. Aby sme dosiahli Pravdu, musíme prijať to, že ľudstvo zotrvávalo a zotrváva prevažne v chybách a že príčinou je a bola nevedomosť. Vďaka porozumeniu {, a trknutiam,} sa môžeme naučiť byť súcitnými, a hľadať pozmenenie uhla pohľadu nášho vzťahu k celku.

Keď sa pozrieme do minulosti, vidíme, že ľudstvo bolo zotročené a brutálne ničené nevedomosťou, ktorá prevládala na úrovni vedomia, ktorá ciachovala len na 190 po mnoho storočí. Avšak pri súčasnom stave 207 {v roku 2001}, budúcnosť ľudstva sľubuje, že bude veľmi odlišná od minulosti {, ak nepoklesne späť pod hranicu bezúhonnosti, pod 200}. Každý z nás môže pokročiť vo svojej vlastnej úrovni vedomia na takú, ktorá podporuje život a lásku {, ak je to priaznivé na prejavenie sa, na základe karmy a terajšej úrovne vedomia}. To je vlastne všetko, čo od nás žiadali všetci veľkí duchovní vodcovia a svätci minulosti. Dokonca aj Freud povedal, že osudom človeka je schopnosť pracovať a mať v láske. Carl Jung potom dodal: „a vlastniť {, priznať si,} duchovnú pravdu o svojej vlastnej skutočnosti“.

Kvôli obmedzenosti {samotného} vnímania ľudstvo nevidí, že {takzvaná} Doba Temna sa {vlastne} skončila až v roku 1986, kedy úroveň vedomia ľudstva po prvý raz v histórii prekročila, z negativity a ne-bezúhonnosti, cez kritickú úroveň označovanou ciachovacou úrovňou 200, do Bezúhonnosti, Čestnosti, a Pravdy.

.14.7.   Otázka: Náboženstvo a duchovno teda nemali na spoločnosť zásadný vplyv?

Odpoveď: Problém človeka nie je v tom, že by nepočul o duchovnej pravde, ale v tom, že jej nerozumie {, že mu netrká}. To je cieľom objasňovania a vysvetľovania. Na vysvetlenie toho, čo je bezslovné, je potrebný celý súbor slov.

Cennosť {, prínos,} číselne {vyjadrenej} ciachovanej mapy vedomia so súvisiacimi opisnými pojmami spočíva v tom, že robí overiteľne konkrétnym to, čo by mohlo vyznievať ako filozofické alebo sociologické zovšeobecnenia. Hocikto dokáže pochopiť jednoduché čísla {na mape vedomia}, ale len málo ľudí, napriek predstieranej zbožnosti, chápe čo i len tie najjednoduchšie veci, ako je {napríklad} rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym, ‘správnym’ a ‘nesprávnym‘ alebo konštruktívnym a deštruktívnym.

Ne-bezúhonnosť je natoľko prepletená takmer všetkými javmi spoločnosti, že sa stala neviditeľnou {a nerozpoznateľnou} pre priemerného človeka. Vlk je skrytý pod ovčím rúchom vlastenectva, mravopočestnosti, a presvedčení, {ako ukazujú všetky nasledujúce príklady:} „Je to len biznis“; {„Účel svätí prostriedky“ =} „Výsledok oprávňuje {použitie akýchkoľvek} prostriedkov“; „Spoločnosť si zasluhuje pomstu“; „Ľudia sa dajú najlepšie ovládať hrozbami a strachom“; „Vojna proti drogám“; „Chamtivosť pri podnikaní je v poriadku“; „Klamať je v poriadku zo strany vlády alebo podnikov“; „Pýcha je dobrá“; „Materializmus a zisk oprávňujú akékoľvek správanie“; „Je v poriadku prekrúcať alebo zatajovať pravdu, ak môžete dosiahnuť odsúdenie {obvineného}“; „Akýkoľvek podfuk je v poriadku, {len} aby ste boli {vo voľbách} zvolení“; „Je v poriadku vytlačiť čokoľvek, pokiaľ to predáva noviny“; „Mať pravdu je dôležitejšie ako byť pravdivým“; {a posledný príklad:} „Zisk oprávňuje akékoľvek ľudské správanie.“ Dokonca aj {samotný princíp a} duch zákona je podkopávaný používaním {, do bodky,} litery zákona na jeho porážku.

.14.8.   Otázka: Prečo je všetka tá negativita taká všadeprítomná?

Odpoveď: Účelom {predošlého početného} vymenovania bolo prekonať popieranie {, že negativita nie je až taká rozšírená}. V našej súčasnej spoločnosti masmédiá, vrátane niektorých druhov obchodného predaja {a marketingu}, majú sklon zvýrazňovať a podporovať negativitu, a zameriavajú sa predovšetkým na mladých ľudí, ktorí sú tak vedení k užívaniu drog, nezodpovednému a násilnému správaniu, samovraždám, pohŕdaniu autoritami, hraniu sa na obeť, vrhaniu viny {na iných}, a osvojovaniu si morálnej skazenosti. Médiá sú nečestné v tom, že tvrdia, že nenesú zodpovednosť. Takisto odmietajú {, že majú} akýkoľvek negatívny vplyv. {Nuž,} ak by médiá nemali žiaden vplyv, prečo by potom inzerenti {reklám} ročne vynakladali miliardy dolárov na tvorenie programov pre médiá a vysielali ich obyvateľstvu? Rovnaké stavy vyplývajú z hrania bizarných vražedných videohier, ktoré strhávajú myseľ do hypnotického stavu, v ktorom je podvedome programovaná. To produkuje tínedžerských vraždiacich robotov, ktorí ‘konajú bez vlastného úsudku’. V niektorých štátoch {, na juhu USA,} je vlastne špeciálne {dovolená tzv.} otvorená sezóna pre maloletých, aby poľovali s puškami a teleskopickými zameriavačmi a zabíjali líšky, holuby, alebo veveričky, ‘pre zábavu’.

Je obtiažne, pre hocikoho, byť človekom, a väčšina je {, a prechádza životom,} s nasadenými klapkami na očiach, {len} aby sa vyhla konfrontácii so zrejmými {, ale egu nepríjemnými,} vecami. Znovuobnovenie bezúhonnosti je prvým krokom {, ktorý vedie} cez prah od Negativity k Pravde. Na to, aby sme uspeli, je potrebné odstrániť ovčie rúcho z vlka, a ujasniť si, že nehovoríme {len} o ‘športe’, ‘len o biznise‘ alebo o tom, že ‘to ľudia chcú’. V tomto všetkom je spoločnosť páchateľom aj obeťou.

.14.9.   Otázka: Týmto záležitostiam ste venovali veľkú pozornosť.

Odpoveď: Je to kvôli jednému dôležitému bodu, ktorý je popísaný v knihe ‘Moc oproti Sile,’ a nazýva sa ‘rozbor kľúčových faktorov’ {systému, ktorým môže byť napríklad vysávač alebo samotná spoločnosť}. V systéme {hocijakej} značnej zložitosti sa nachádza veľmi konkrétny bod, do ktorého {zásah použitia dokonca aj} malého množstva energie prináša zásadnú zmenu. Obrovský {pravidelný a presný, hocijako zložitý a spoľahlivý} mechanizmus, {napríklad hodiny na veži,} má zraniteľný bod, do ktorého aj nepatrný tlak {, pošťúranie,} zastaví celé zariadenie. Obrovskú lokomotívu možno zastaviť, ak presne viete, kam položiť prst. Veľká odvíjajúca sa mašinéria hodinového stroja ľudskej spoločnosti má obdobne body, pri ktorých {nájdení a použití} môže dôjsť k zásadným zmenám v dôsledku nepatrného tlaku.

Uvedomujete si vplyv tlače? Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa bola {tlač} zamerala na chromé nohy Franklina Delano Roosevelta alebo na neduhy Harryho Trumana či Winstona Churchilla na vrchole druhej svetovej vojny? Vtedy bolo {štátnicko-vyzerajúce} postavenie týchto svetových vodcov kľúčovým mobilizujúcim bodom, ktorý zachránil slobodný svet. V niekoľkých prípadoch bol Hitler len niekoľko mesiacov od víťazstva vo vojne.

.14.10. Otázka: Prečo {máte} také zameranie na spoločenskú problematiku?

Odpoveď: V bezúhonnosti je moc. Aby bola negativita odmietnutá, musí byť najprv odhalená. Ak tlač, napríklad, bola kedysi bezúhonná, môže urobiť otočku a znovu ju {, túto bezúhonnosť,} získať. Súčasný pápež (Ján Pavol II.) bol ohromujúcim príkladom a inšpiráciou pre svet {tým, že ukázal}, že človek opätovne nastolí duchovnú bezúhonnosť tým, že si prisvojí chybu a prenesie ju do inšpirácie na dosiahnutie vyšších duchovných úrovní, a znovuzískanie opravdivej moci. Takto pápež nielen symbolicky, ale doslova, odzrkadlil pravdu späť ľudstvu, že Doba Temna sa nadobro skončila.

.14.11. Otázka: Prečo ľudia považujú za také ťažké sa zmeniť?

Odpoveď: {Pretože sa} stotožňujú so svojou osobnosťou {, so svojím imidžom, so súhrnom svojich čŕt, vlastností, a správania, a za akých sú považovaní vo svojom okolí}, čo môže byť {považované} ako návyková závislosť. {Rozličné, čo i ne-bezúhonné} štýly {a spôsoby správania sa vo svete} sú trendové, spopularizovávané a spôvabňované. Každý {svojský} štýl {správania sa} má svoje výhody, ako zapôsobiť na druhých, alebo ako ich ovládať. Je tu {pritom všedných ja} tajné zadosťučinenie a ukojenie z toho, že sú {napríklad} obeťami, {alebo} mučeníkmi, alebo smoliarmi. Každá osoba {, je hercom, persónou, a svojim divadlom} manipuluje konkrétnu spoločenskú odozvu. Spoločenský imidž je spôsob, ako ovplyvňovať mienku {o sebe}, a {pritom teda} odráža stanoviská {danej} osoby. Tieto sebadefinície o sebe samom majú aj výraznú karmickú súčasť, ktorá {nielenže} obsadzuje {všedné ja do hlavnej role jeho divadelného predstavenia} ale zároveň {vyrába aj jej} dramatizáciu.

Tieto osobnostné štýly {správania sa} sú ovplyvňované médiami, a každý z nich má svoje zisky, ako aj {nesie zaň} daň. Sú to {spoločnosťou} pestované stereotypy, ktoré sú zabudované do danej kultúry. Tieto {osobnostné} štýly sa časom menia. Tvrďák, sofistikovaný, šarmantný, so zdravým sedliackym rozumom, sú spoločnosťou vrhané stereotypy. {Ako sú aj} dobre mieniaci ale úplne nekompetentný Dudley Do-Right, vzbúrenec, vyvrheľ, mafián atď. {, ktoré} tiež odrážajú skupinové stotožňovania. Ľudia sa stanú {bezpodmienečne} závislými na {svojom} štýle {správania sa}, a to {aj napriek tomu, že ich práve toto správanie môže priviesť} až k smrti.

{Napríklad} na nebezpečenstvo orientovaný ‘chlapácky’ imidž často vyústi do násilného zakončenia. Fanatik extrémnych športov šliape stále čoraz vyššie a čoraz rýchlejšie, až kým {, obrazne povedané,} nenarazí na stenu. Vrodenou súčasťou týchto imidžov je túžba byť hrdinom. Ľudia si starostlivo pestujú svoj imidž {ako sa chcú javiť iným}, a {postupne sa} stratia v stotožňovaní sa s ním. {Je to náročné a vyžaduje to sústavný prílev energie.} Tieto vplyvy sú podvedomé, a často nepružné, sebadefinície, ktoré odolávajú zmene.

KONIEC B2K14

 

HONZA:

 4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

Vysporiadavanie sa hlbokými životnými krízami.

.1. A v dnešnom príhovore budeme hovoriť o tom, ako zvládať závažné životné krízy: smrť, rozvod, odlúčenie, zmrzačenie, úraz, nehodu, katastrofu. Zbytek textu  a návod ve videu, které je nastavené na začátek tématu.

.

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Ztotožnění se s tichem a co nedělat, chceme-li si zvýšit vědomí. – odloženo na příští týden

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 102 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (74) na setkání z minulého týdne – 3.října/oktobra 2022.
– ?

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.
  • Stránky hawkins.support byly vybaveny dokonalejším antivirovým a malwarovým zabezpečením, jehož součástí je i firewall, jde o placenou a dokonalejší verzi již používaného zabezpečení stránek. Bylo totiž zaznamenáno několik větších útoků. Tak Honza zvolil větší ochranu, na úkor rychlosti zobrazování stránek. Mají asi krátké zpoždění, ale za ten okamžik je vše překontrolováno – zda dotaz není poslán z již známých hackerských adres a tyto internetové adresy se neustále doplňují.
  • V „našich audiích“ postupně vznikají podsložky: SURy – MP3 z minulých setkání, Kniha B2 – části jednotlivých kapitol jako MP3, Julova doplnění – MP3 z minulých setkání, Opakování, Odezvy a Odpovědi a Otázky a Odpovědi. Kopírují strukturu bodů našich setkání. Je to aktivita našeho člena skupiny, Honza jen ukázal, jak se vše potřebné vkládá do stránek a vytváří stránky nové.
  • Tyto nově vložené MP3ky je možné jen vyposlechnout, nebo kliknutím na název můžeme soubor stáhnout do mobilu či počítače. 

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1DomUYCGdxCLgVjFFbf9sBrDXUpHV53QW/view?usp=sharing