Přijetí toho, co Je; kde objevit pravé štěstí; video Cesta duší – 10.5.2021

Záznam on-line meetingu z 10.5.2021 na téma: Přijetí toho, co Je; kde objevit pravé štěstí; video Cesta duší.

10may2021

Přivítání – na dalším části on-line setkání, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to, co bylo řečené v předchozích setkáních, dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.
Současně bych vám rád úvodem sdělil, že příprava témat setkání nelze přesně plánovat, protože Julo ještě po skončení příprav přijde s nějakým překvapením. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, co bude Julo říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, kdy to přijde! 🙂

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Utvrzování toho, co mohlo uniknout:
     – Nepřetržitá duchovní zamyšlenost oproti meditaci.

3) Čtení prvních 21 odstavců ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH : ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor popisuje svalové testování.

4) Úvaha z knihy „Podél cesty k osvícení“ pro 24. duben/apríl:
    – Kde objevit pravé štěstí?

5) Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.
    – Přijetí toho, co Je.

6) Krátké video – Cesta duší – okomentované Julem.

7) Odezvy a Odpovědi (01) na setkání z 03 května/mája 2021.

8) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

HEDVIKA: Motto CZ: “Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.”

Nečteno – Motto SK: “Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.”

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Utvrzování toho, co mohlo uniknout:
     – Nepřetržitá duchovní zamyšlenost oproti meditaci.

Julo se vrátí ještě k minulému setkání, kdy jsme diskutovali o meditacích. Julo by k tomu ještě rád sdělil, co mu v noci přišlo… Předávám ti slovo:

JULO:

Duchovné životné štýly

Toto je oblasť, o ktorej majú mnohí študenti otázky a sú si neistí. Duchovný záväzok otvára viacero alternatívnych možností, ako sú:

1. Zrieknutie sa sveta a pripojenie sa k duchovnej komunite, ašramu, alebo dlhodobý pobyt v duchovnom stredisku. Tieto organizácie sú zvyčajne spojené s určitým konkrétnym náboženstvom alebo formálnou duchovnou organizáciou, a niektoré môžu dokonca vyžadovať vstupné prísahy alebo účasť na iných formách iniciačných obradov. Niektoré patria k formálnemu náboženskému rádu, riadiaci sa cirkevnou doktrínou, a preto tu môžu byť fyzické požiadavky, ktoré potvrdzujú záväzok študenta.

Niektoré strediská zdôrazňujú osamelé utiahnutie sa a meditáciu, plus obdobia postu alebo iné zrieknutie sa zmyslových vstupov človeka. Iné formálne náboženské organizácie kladú dôraz na skupinové duchovné aktivity, vrátane práce, uctievania, čítania, dialógu a skupinového zdieľania. Majetok je obmedzený na minimálne základné potreby, a často človek daruje majetok skupine. Tu všetok pozemský majetok a pripútanie sa k podobným veciam je potrebné odmietnuť, a návštevy sú často obmedzené.

Možné obmedzenia náboženských skupín súvisia s cirkevnými doktrínami. Je tu aj pokušenie osobitosti duchovného ega, ako to ukazujú ostrihané vlasy, róby, a podobne. Ako pri každej duchovnej ceste, je dôležité ociachovať úroveň vedomia skupiny alebo organizácie, ako aj jej doktrínu a jej zavedené postupy.

2. Sústredenia a krátke pobyty ponúkajú krátkodobé výhody pre duchovný rast a často sú sponzorované nejakou organizáciou alebo majú vedúceho, pričom obe by mali byť ociachované.

3. Duchovná prax v bežnom živote je v mnohých ohľadoch v skutočnosti najpriaznivejším a najprospešnejším prístupom. (Toto vyhlásenie sa kalibruje ako pravdivé). Je jasné, že je iné byť v pohode a cítiť sa svätým na izolovanom a chránenom mieste, a iná vec je byť schopným zostávať oddaným duchovnému cieľu vo svete nekonečných pokušení a konfrontácií.

Duchovný pokrok sa uskutočňuje v etapách. Na začiatku sa človek dozvedá o duchovnej realite a študuje ju. Potom príďte precvičovanie a použitie učení v každej časti života, a nakoniec sa človek stane samotným učením. Oddanosťou sa život človeka stáva modlitbou. Oddanosťou, zameraním, a praxou sa duchovné koncepty stávajú prežívanou skutočnosťou. (Ako povedal jeden pokročilý študent, “Ako môžem odpustiť svojim nepriateľom, keď už žiadnych nemám?”

Typická rutina v každodennom živote pozostáva z formálnej meditácie ráno a večer. Tieto môžu zo začiatku trvať 20 až 30 minút, a neskôr sa môžu predĺžiť na hodinu alebo na dlhšie. Hoci krátka mantra alebo spievanie môže pomôcť nastaviť náladu, nestačí to samo osebe, a ak sa to preženie, môže to viesť len k zmeneným stavom vedomia. Toto je pravdou a platí to aj pre zvončeky, zvonkohry, hudbu, vonné tyčinky, špeciálne vlajočky, olejčeky, sviečky a podobné senzorické pomôcky. Preto sa odporúča kalibrovať úroveň skandovaní alebo mantier, bez ohľadu na to, ako veľmi sú doporučované. “Tajné” mantry, hlavne tie, za ktoré treba zaplatiť, nemajú v sebe žiadnu výnimočnosť a tuctovo ponúkané kalibrujú len okolo úrovne 290.

Je odmeňujúcim zvoliť si duchovnú lekciu alebo koncept na celý deň, ktorý slúži ako stredobod nepretržitej duchovnej zamyslenosti. Toto je spôsob, v akom duchu existovať celý deň a ako tento deň prežívať. Napríklad, môžeme si vybrať jednu dennú modlitbu od unitariánov v Sedone, lekciu z kurzu zázrakov, nejaký krok z AA, Psalm, alebo nejaký základný duchovný princíp, ako je vzdávanie sa, uznanie vlastných nedostatkov a nevedomosti, alebo zanechanie

chcenia sa do všetkého miešať, alebo túžba po zisku. Keď sa to opakovane robí, po nejakom čase sa to stane súčasťou samotnej osobnosti a jej dôrazu, ktorým sa človek automaticky stáva zhovievavým, milujúcim všetok život vo všetkých jeho výrazoch, a uvedomujúcim si dokonalosť a krásu každého okamihu.

Pri začlenení duchovnej praxe do každodenného života, môže táto nabrať sústavný prístup neustáleho vzdávania sa chcení, ktorá, duchovná prax, sa potom vyvinie do od ničoho nezávislého postoja svedka a nenamáhavého pozorovania. Potom sa nám vyjasní, že tieto schopnosti sú vlastnosťami vedomia a nie sú osobné.

4. Sústredené duchovné zameranie je akoby „nastavenie si mysle“, ktorým sa duchovné spracovávanie života stáva prioritou. Až raz, ilúzia osobitného, oddeleného, osobného všedného ja, ktoré ‘vykonáva’ denné konanie, sa stratí. Toto ‘vykonávanie’ sa potom pozoruje ako ‘vykonávanie’ samo od seba.

Zrýchlenú cestu k tomuto beznámahového stavu existencie, poskytuje jednoduchý postup sústredeného zanechávania odolávania pociťovania plynutia času či dĺžke trvania časového intervalu. Je to prekvapivo jednoduchý, ale veľmi účinný postup, ktorého odmenou je náhla úľava od neustáleho podvedomého tlaku „času“, ktorý sa jemne vtiera a podfarbuje prežívanie každodenného života. Zdolanie tejto dominancie ilúzie času je veľmi uskutočniteľné. Potom sa zistí, že čas je projekciou vedomia a je to len presvedčenie, z ktorého ego „časovo sleduje“ pozorovanie vzchádzajúcich javov. Po oslobodení od jeho nadvlády nasleduje veľký pocit slobody a vnútornej radosti. (Že čas je projekcia ľudského vedomia a nie vrodená vlastnosť vesmíru, sa objavila ako ľudstvom nedávne všimnutie si kvantovej teórii [Lynds, 2003]).

 

3) HONZA: Julo nám přečte prvních 21 odstavců ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH : ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor popisuje svalové testování.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen “Julo volně”}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si  ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’

 Druhá časť

DUCHOVNÝ PROCES

 KAPITOLA 3

Povaha Duchovnej púte

 

{DRH popisuje svalové testovanie}

         CZ29:

 1. Nelineárny proces učenia prebieha viac na základe už existujúcej oboznámenosti sa s tematikou, než na základe logicky postupného spracovávania premýšľaním. Vedomie má tendenciu napredovať automatickým dôsledkom získania nových informácií. Pri opätovnom vystavení sa informáciám, je teda schopné tie informácie, ktoré mohli byť pri skoršom prezeraní prehliadnuté alebo nepochopené, teraz začleniť. Každé opätovné vystavenie sa informáciám prehlbuje ich začlenenie sa, a preto prináša nové pohľady.
  .
 2. Bolo objavené, že klinicky užitočný, diagnostický svalový test, občas tiež nazývaný ‘kineziologický’, mal omnoho širšie možnosti využitia, než ako sa predtým predpokladalo. Podobne ako ďalekohľad je schopný odhaľovať planéty vesmíru a nie iba dianie sa v lese alebo na susedovom dvore, zistilo sa, že svalový test bol založený na nelokálnej, všeobecnej vlastnosti vedomia, ktorá bola neosobná a preklenula samotnú osobnosť či individualitu testovaných osôb.
  .
 3. Zistilo sa, že odozva svalov tela na predmet testovania bola určená nejakou podstatnou vlastnosťou samotného vedomia, ktorá je schopná okamžite reagovať na prítomnosť pravdy tým, že sval zostáva silný a týmto vyjadruje ‘áno’ – teda kladnú odozvu. Neprítomnosť pravdy je vyjadrená jeho oslabnutím – teda odozvou ‘nie’. Výskum tohto zopakovateľného úkazu sa konal s tisíckami testovacích osôb z každej sféry života počas dvadsiatich rokov a bol potvrdený viacerými skupinami výskumníkov.
  .
 4. Klinickými pokusmi a omylmi výskum potvrdil, že odozva svalov tela rozoznávala medzi tým, čo bolo prospešné, a tým, čo bolo ničiace. Malo to diagnostickú hodnotu pri odhaľovaní fyzických chorôb a pri určovaní prospešnej liečby. Tieto výskumy sa konali v sedemdesiatych rokoch 20. storočia {1970>} a viedli k zhromaždeniu celého súboru klinických informácií, a zdravotníci založili katedry kineziológie a aplikovanej kineziológie. Tieto priťahovali hlavne všeobecných lekárov a holistických terapeutov. Zaujalo to aj psychiatra menom Dr. John Diamond, ktorý posunul výskum na novú úroveň, a začal používať odozvu svalov na skúmanie postojov, emócií, presvedčení, hudby, zvukov a symbolov. Toto bolo predzvesťou príchodu Kineziológie Správania, ktorá mala omnoho širšie dôsledky.
  .
 5. Ďalším krokom bolo použitie odozvy svalového testu na zoradenie úrovní vedomia do kategórií a postupne k ich číselnému ociachovaniu. Tieto úrovne boli už klasicky rozvrstvené, či zoradené, vo filozofických a duchovných tradíciách ako jasne uznávané úrovne duchovného rozvoja, prijaté vo všetkých kultúrach. Zistilo sa, že tieto rozvrstvené úrovne bolo možné ociachovať, a to logaritmickou mierkou, {ktorej použitie bolo zvolené z praktického hľadiska}. Z toho vznikla užitočná stupnica vedomia, ktorá potvrdzovala, a vlastne vykresľovala celú históriu ľudstva. Zistilo sa, že na náhodne zvolenej stupnici od 1 do 1000, čokoľvek, čo bolo ociachované pod úrovňou 200, bolo negatívne, proti životu, falošné a všeobecne pociťované ako ničivé. Teda vedomie bolo schopné rozlišovať pravdu od falše, čo bol veľký objav.
  .
  CZ30:
 6. Ďalším skokom v uvedomovaní si výsledkov tejto práce bol objav, že úroveň 200 oddeľovala moc a silu, čo umožnilo skúmanie rozdielnych vlastností týchto dvoch, oproti sebe stojacich sfér. Sila je dočasná, {teda raz sa určite vyčerpá a prestane}; spotrebováva energiu, {teda je závislá na jej sústavnom prísune}; a pohybuje sa z jedného miesta na druhé, {teda ide proti niečomu}. Moc, na rozdiel od sily, sa udržuje sama od seba, {teda nepotrebuje sústavné dodávanie energie}; je trvalá, {teda nemá koniec svojho pôsobenia}; je nehybná, {teda nejde proti niečomu}; a je nepremožiteľná. Výsledok z týchto skúmaní viedol k vzniku Ociachovanej Stupnice Vedomia, a k vydaniu knihy ‘Moc Oproti Sile’. V nej boli rôzne úrovne dané do vzájomného vzťahu s každodennými sociálnymi javmi, a tak isto aj s tými prevládajúcimi úrovňami vedomia, ktoré možno považovať za prevládajúce v ľudskom vedomí.
  .
 7. Hoci ociachovania týchto úrovní môžu byť vyjadrené číselne, a to kvôli ich ľahšiemu rozlišovaniu a pochopeniu, zistilo sa, že sa vlastne vzťahujú na sféry mimo dosahu tradičnej vedy. Medzitým tento smer výskumu dostal vo vedeckých kruhoch názvy ‘teória chaosu’ alebo ‘nelineárna dynamika’. Sféra neduality je neopísateľná použitím tradičnej matematiky, ako je napríklad diferenciálny počet. Vysvitlo, že sféra nedualistickej, nelineárnej skutočnosti je sférou, ktorá sa tradične opisuje ako duchovná. A tak isto vysvitlo, že hnací náhon ľudského konania pochádzal z týchto nedefinovateľných, neopísateľných a nemerateľných faktorov, ktoré zahrňovali ľudskú motiváciu, dôležitosť a význam.
  .
 8. Doteraz bol samotný život mimo vedeckého výskumu, pretože život je nelineárny a sústavne sa meniaci. Preto bolo potrebné preklenúť opisné názvoslovie a idey lineárnej newtonovskej fyziky aj s jej modelom fungovania sveta.
  .
 9. Merateľný, pozorovateľný, fyzický svet sa ukázal byť svetom {iba} následkov, bez existujúcej moci príčinnosti. Skutočná moc sídli v nekonečne mocných sférach neviditeľného a nelineárneho. Vysvitlo, že realita fungovania sveta nebola opísateľná použitím časových súvislostí, rozmerov, polohy v priestore či merania, ale existovala nezávisle od nich, v nekonečných možnostiach {prípadného prejavu do fyzikality}, ktoré boli mimo priestoru a času, tradične nazývaným ‘Realita’. Toto sú nekonečné sféry, ktoré nikdy neboli opísané, okrem výnimočne obdarovaných jedincov, považovaných za osvietených.
  .
 10. Výskum vyšších ociachovaných úrovní vedomia sa presne zhodoval so stupňom osvietenia veľkých duchovných učiteľov ľudských dejín. Zistilo sa, že žiaden človek nikdy nežil, ktorý ciachoval na úrovni vedomia nad 1000, a tí, ktorí ciachovali v dosiahnuteľných úrovniach osvietenia boli označovaní ako Veľkí Učitelia, a to titulmi ako Ježiš, Budha, Krišna, Avatár, Spasiteľ, učitelia Božstva alebo okná Boha. Tisícky rokov, ich učenia formovali ľudský rámec pohľadu na svet, a v novom svetle vysvetľovali súhrn ľudských skúseností.
  .
 11. Mimoriadne hodnotným objavom je, že vzhľadom na to, že všetko vo vesmíre, dokonca aj tá najbezvýznamnejšia a najskrytejšia myšlienka, vyžaruje ociachovateľnú energiu, či stopu chvenia, tieto energetické udalosti boli zaznamenané natrvalo do energetického poľa vedomia, ktoré bolo mimo času a priestoru.
 12. Mimo času alebo priestoru neexistuje ani ‘potom‘ ani ‘teraz‘, ani ‘tu’ ani ‘tam’. Všetko, čo sa kedy stalo, zanechalo trvalý záznam, ktorý bol ociachovateľný a spätne vysledovateľný. ‘Všetko, čo kedy bolo’ vo vesmíre teda stále zotrváva, a je identifikovateľné, rozoznateľné a vystopovateľné hocikým, hocikde a kedykoľvek.
  .
  CZ31:
 13. Všetky údajne ‘nezaznamenané dejiny a udalosti’ boli v skutočnosti presne a naveky zaznamenané s ich identifikačnými podrobnosťami. S uvedomením si toho, sa Sväté Písmo teraz vlastne stalo overiteľným. Schopnosť rozoznať, rozlíšiť a postrehnúť rozdiel medzi pravdou a falšou sa takto sama odhalila po prvýkrát v ľudskej histórii. Toto viedlo k obrovskému množstvu výskumu. Správnosť z tohto výskumu plynúcich pozorovaní bola podrobená akademickým štandardom pre výskum, a publikovaná ako dizertačná práca pod názvom ‘Kvalitatívna a Kvantitatívna Analýza a Kalibrácia Úrovní Ľudského Vedomia’.
  .
 14. {Autorove} nevyhnutne naplnené karmické podmienky, vzdelanie a solídne základy pre rozvoj tohto postupne prehlbujúceho porozumenia ľudského vedomia vytvorili úrodnú pôdu k objaveniu sa všetko-meniaceho, osvieteného stavu vedomia v roku 1965. Úžastnosť, mier, láska, hlboký súcit a hlboké pochopenie Božej Prítomnosti odhalilo nekonečnú povahu skutočnosti ako Uvedomenie/Ja-Bytie a zdroj všetkej existencie mimo všetkého času, formy, podmienok či popisu.
  .
 15. Vrodenou vlastnosťou Božej Prítomnosti je Nekonečné, Časovo-Neohraničené Poznanie, ktoré ponúka všetky možnosti, {ktoré sa samozrejme} vymykajú protikladom alebo príčinným súvislostiam. Odhalenie sa Podstaty Všetkého-Čo-Je sa prezentuje samo, ako samo-vysvetľujúce a samozrejmé, ako podstata všetkej pravdy. Nevyvrátiteľnosť a úplnosť poznania zotrváva mimo čas a je preto vždy prítomná. Jedným odrazom prítomnosti poznania je schopnosť chápať nepochopiteľné svojím samo-odhalením svojej podstaty. Preto, všetko je odhalené. Prejavené a neprejavené sú jedno a to isté.
  .
 16. Podstatou pravdy je subjektivita, ktorá prekleňuje {a tak stojí mimo} dualitu, ale predsa len poskytuje medzi nimi premostenie. Roky trvalo zdokonaľovanie tohto mostu, aby sa umožnilo dorozumievanie a opis neopísateľného svetu formy. Kniha, ‘Moc Oproti Sile’, bola toho výsledkom.
  .
 17. Objavy, doposiaľ opísané, mali hlboký dopad a rozvinuli sa do rokov výskumu kolegami, a neskôr skupinami výskumníkov, ktorí vykonávali stá tisíce ciachovaní zo všetkých oblastí života, udalostí, a historických postáv. Vrátane duchovných učení, literatúry, a učiteľov..
 18. Z tohto všetkého vznikli rozsiahle ciachovania ľudských postojov, ideí, konceptov, a presvedčení. Obrovské množstvo údajov si vyžadovalo roky na ich zoradenie a vyňatie dôležitého, aby bolo možné poskytnúť, do detailov idúcu, prezentáciu informácií. Získané údaje mali pre ľudstvo zrejmú možnú hodnotu, ako návod pre výskum na získanie doteraz neprístupných vedomostí.
  .
 19. Preskok z Newtonovského modelu lineárnej príčinnej súvislosti, zdanlivosti vnímania a duality, na nelineárnu realitu, ktorá preklenuje zdanlivosť vnímania, nie je ľahké v našej spoločnosti uskutočniť. Avšak je cenný pre tých, ktorí pracujú na svojom duchovnom vývoji, alebo na napredovaní vedy, k porozumeniu povahy samotného života.
  .
 20. Objav rozloženia úrovní vedomia naskrz spoločnosťou bol tak isto celkom dôležitý, a vysvetlil väčšinu ľudského správania v histórii ľudstva. To, ako milióny ľudí, celé pokolenia, a celé národy, dokonca aj celé kontinenty, mohli byť tak ľahko zmanipulované až do ich vlastnej záhuby, sa vysvetlilo objavom, že sedemdesiatosem percent populácie ľudstva ciachuje pod úrovňou Bezúhonnosti (Integrity), ktorá je na 200. A ešte naviac k tomuto obmedzeniu bolo, že úroveň vedomia ľudstva, braného ako celok, zostávalo iba na 190, a nemenila sa po celé storočia, až znenazdajky, v 1986, preskočila cez kritickú hranicu, z falše do Bezúhonnosti a Pravdy, ktoré sú na 200, a na jej súčasnú úroveň na 207, ktorá poukazuje na postupne prehlbujúcu sa bezúhonnosť a pravdu. Ociachovaná Stupnica Vedomia, spolu so schopnosťou vykonávania svalového testu, tak poskytla spoľahlivú mapu a kompas pre hocikoho túžiacom sa duchovne vyvíjať alebo si zvyšovať svoju úroveň vedomia.
  .
  CZ32:
 21. Neúprosné programovanie ľudského vedomia negativitou znamenalo, že nielen je sedemdsiatosem percent obyvateľov pod úrovňou Bezúhonnosti, ktorá je na 200, ale iba štyri percentá obyvateľov na svete vôbec kedy dosiahne úroveň Lásky, ktorá ja na 500, a iba 0.4 percent dosiahne úroveň 540, čo je Nepodmienená Láska. Úroveň vedomia Osvietenia, ktorá je na 600, a ktorá je predelom z duality do neduality, dosiahne približne jedna z desať miliónov osôb (0.000001 percent). Takisto je dôležité si uvedomiť obrovsky rozdielnu úroveň moci medzi jednotlivými ociachovanými úrovňami. Pretože sú logaritmické, posun čo iba o zopár bodov je veľmi závažný. Pokiaľ sa metóda svalového testu a Stupnica Vedomia používajú na objasnenie nosných základov veľkej bariéry duality, ktorá vzniká zo zdanlivosti vnímania, ktoré zasa vzniká zo stanoviska, tak závoj, ktorý schováva svetlo pravdy, sa odstráni. Božskosť je prítomná všade, ale je zahalená stotožňovaním sa s mysľou a s fyzickým telom.

 

4) HONZA: Úvaha z knihy „Podél cesty k osvícení“ pro 24. duben/apríl:
    – Kde objevit pravé štěstí?

Již jako tradičně nám překlad těchto několika již předpřipravených odstavců trval ještě něco přes další hodinu, a to jsme měli o jednu – Jurajovu – hlavu navíc! 🙂
Poprosím Františka o přečtení této úvahy:

FRANTIŠEK: 24. dubna: Úvahy z „Podél cesty k osvícení“

Pravé štěstí je vždy „právě teď“ v tomto okamžiku. Ego vždy očekává naplněnost a uspokojení v budoucnosti, „až“ se touha splní.

Z knihy: Léčení a uzdravení – “Healing and Recovery” (2009) EN. str. 387, Kapitola 12: Deprese

DODATEČNÉ SOUVISLOSTI:

Oddělení od zdroje štěstí není jen v prostoru někde jinde, ale také v čase, takže je to něco, co přijde do našeho života zítra, nebo pozítří, nebo příští týden, nebo rok poté, nebo až konečně dostudujeme, nebo až dosáhneme středního věku, nebo až dostaneme ten velký dům nebo Cadillac. Protože je to vždy v budoucnosti, jsme vždy odděleni od zdroje našeho štěstí a nikdy se necítíme naplnění. Uvědomění si, že jsme zdrojem našeho štěstí a že ho můžeme v kterékoliv sekundě vytvořit, nám dává pocit naplnění. Pocit naplnění probíhá zároveň s prožíváním života, takže prožívání může být každou vteřinou přerušeno, a přesto se člověk stále cítí naplněn.

Pokud v této chvíli náhle přestaneme psát, je to již kompletní tak, jak je. Podle svých nejlepších schopností jsem řekl přesně to, co jsem chtěl. V tomto okamžiku jsem spojen s prožíváním radosti z toho, že dělám to nejlepší, co mohu. Naplněnost radostí doprovází každý zážitek. Není důvod se trápit pro zítřek, protože je zde soustavný pocit naplnění. Když se někomu moje prezentace líbí, tím líp. To už je jenom třešnička na dortu, protože pochvaly nejsou podstatné.

To, co člověk ve světě dělá, musí být doprovázeno pocitem naplněnosti při dělání samotné věci. Odměnou není něco, co přichází později, něco co je mimo, nebo je oddělené od samotné činnosti; jde o prožívání v tomto okamžiku. Naplnění je s prožíváním právě teď, a ne něco, co je od něj odděleno. V té naplněnosti si pak člověk uvědomuje láskyplnost všeho prožívání. To je opravdový způsob, jak s tím být. Je to milování života ve všech jeho projevech, včetně zklamání. Jsou to vzestupy a pády, neustálý učební proces z dělání chyb a poučení se z nich, takže o nic nejde, jsou to jenom chyby.

Dalo by se říct, že deprese je způsob, jakým nám chce příroda, Bůh a naše vlastní psychologie říct, že způsob, jakým se díváme na svůj život, není v pořádku. Je to náš vlastní psychologický, biologický a duchovní způsob; je to naše tělo, mysl a duch, který říká: „Podívejte se, co není v pořádku; podívejte se, co je potřeba napravit. Prosím, pochop mě ze svého soucitu; uzdrav mě; uzdrav všechno, co je zapotřebí.“ To, co není v pořádku, je vnitřní pocit oddělenosti, že nebudeme naplněni a celí, pokud se nespojíme s něčím ‚tam venku’ nebo s něčím v budoucnosti. Ego se pohybuje od nenaplněného k naplněnému. Oproti tomu Já-Bytí se pohybuje od naplněného k naplněnému. Pravé štěstí je vždy „právě teď“ v tomto okamžiku. Ego vždy očekává naplněnost a uspokojení v budoucnosti, „až“ se touha splní.

Z knihy: Léčení a uzdravení – “Healing and Recovery” (2009) EN. str. 385-387, Kapitola 12: Deprese

 

5) HONZA: Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.6 – nazvanou: Přijetí toho, co Je.

Tyto texty dle dohody bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Julko, děkujeme i za tyto překlady textů, které jsou nápomocné pro celou naši skupinu. Předávám ti slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World“

 

Prijatie toho, čo je 02

Dr. Hawkins: „Čo tým myslím je, že ako sa práve teraz s vami rozprávam,

uvoľňujem vo vedomí

akúkoľvek túžbu čokoľvek zmeniť.

%

Osvetlenie v tejto miestnosti je také, aké je.

Váš hlas je taký, aký je.

Poslucháči sú takí, akí sú.

Takže je tu uvoľňovanie akéhokoľvek úmyslu čokoľvek pozmeniť na iné ako to je,

a úplné prijatie toho,

že osvetlenie nemusí byť také dokonalé, ako ja chcem,

že otázka nemusí byť formulovaná tak, ako ja chcem,

že obrus nemá takú farbu, akú ja chcem.

Vidíte, že myseľ sa zvyčajne pokúša mať veci pod kontrolou,

veci meniť, veci vylepšovať, veci vyžehľovať.

Krabička s papierovými vreckovkami by mala byť otočená týmto smerom,

ale nie, mala by byť druhým smerom.

%

Takže myseľ sa sústavne snaží veci poopraviť,

a keď dosiahnete stav nepretržitej duchovnej zamyslenosti či meditačného stavu,

veci sú, ako sú,

a keď niekto povie, viete, to je koniec všetkého čo je,

poviete, nuž teda zbohom.“

%

Susan: „Takže je to tak trochu ako prijatie toho čo je, však?“

Dr. Hawkins: „Správne, je to hlboké prijatie toho čo je, áno, áno.“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World”

 

6) HONZA: Krátké video – Cesta duší – okomentované Julem.

Pustíme si dvaktát po sobě krátke video představující cestu duší a Julko vám jej bude dvakrát komentovat, poprvé popíše, co se na videu děje a podruhé k tomu přidá něco navíc. 🙂

Prosím přepněte si dlaždicové zobrazení na takové, kde uvidíte jen obraz  jediného hovořícího – to je tlačítko se čtyřmi čtverečky, případně si zvětšete obraz přes celou obrazovku prvně zvolením tří teček na více činností a pak zvolit Zvětšit přes celou obrazovku…

Připravit se, pozor, teď! 

Video Cesta duší a Julův komentář 2x.

 

7) HONZA: Odezvy a Odpovědi (01) na setkání z 03 května/mája 2021.

Julko zpracoval odezvy a připravil i odpovědi. Zvolil univerzální jméno Amanda, které bude značit, že to psala posluchačka, pro posluchače zvolíme univerzálního Adama…

První – Český text odezvy přečtu sám, Julko přečte odpověď, druhou slovensky psanou odezvu by nám mohl přečíst Juraj a Julko doplní odpověď:

1) Dobrý den, Honzo a Julo,

moc děkuji za Vaši práci a těším se, až Vás budu moci potkat naživo. Vaše on-line vysílání jsou opravdu úžasná a inspirující. Z důvodu úrazu v rodine jsem byla připojena sice jen asi 3x, ale ze záznamu už jsem viděla skoro všechna vysílání a zbytek ještě dokoukám. Nyní už se situace s úrazem zlepšila, tak už mohu sledovat on-line setkání pravidelně, dnes to bylo obzvláště zajímavé.

K Hawkinsovi jsem se dostala asi před 3 lety a to díky Vašim stránkám. Již několik let před tím jsem hledala a pořád se mnou nic nerezonovalo, ale jakmile  jsem prošla Vaše stránky, hned jsem věděla, že to je přesně to, co hledám. Četla jsem si Vaše amatérské překlady a postupně si koupila i oficiální české překlady. Nyní mi ale nejvíce sedí Julovi překlady, takže jsem za ně velmi vděčná.

Chtěla bych poprosit o zasílání informací na můj e-mail. Na Vašich stránkách jsem nikde nenašla odkaz na facebook, můžete mi jej prosím poslat.

Se srdečným poděkováním Amanda.

JULO:

Amanda, ďakujeme za poprosenie o zasielanie informácií. Tešíme sa s Tebou pri hľadaní vyššieho stavu Vedomia, ktoré vedie k zvyšovaniu pokoja a znižovaniu dominácie všedného ja (ega). Preblysla nám mysľou prosba na mocné energetické pole (Boha) pre Tvoju dcéru a zároveň pre Teba, aby sme si konali podľa DRH vety “všetky emocioálne reakcie sú nami volené a sú dobrovoľné”.

Ak si nepozrela PročHawkins na lište stránky, snáď si ju pozri. Tá utvrdzuje Tvoj smer.

In peace, Julo a Honza.

JURAJ:

2) Milý Julko a Janko,

na včerajšom meetingu nás Julko vyzýval, aby sme sa podelili s využívaním učenia Dr.H. v bežnom živote. Najlepšia prax u mňa prebieha v práci , tam som stále v začiatkoch, i keď sem tam sa niečo podarí. Našťastie doma je to lepšie. Ale chcela by som Vám napísať inú skúsenosť.

Ohromné stanoviská som mala pri našich meetigoch. Vtedy s Viki, to ma išlo poraziť. Mala som kopu myšlienok, ako by to malo a nemalo byť, nemohla som ani zaspať.

A keď niektorí z účinkujúcich rozprávajú , tak to ma teda nebaví až vytáča. Taktiež  sa v monológoch niektorých účinkujúcich strácam, nudím. Chcela som Vám už dávnejšie napísať, keď boli emócie na najvyššom bode, že nás to zdržuje, teda mňa.

Ale v súlade s tým, čo sa učíme, som si povedala, že budem súcitná a láskavá a budem ich brať takých, akí sú a že nebudem reagovať. No a čo, že sa vykecávajú? Je to môj problém, že mi to vadí.  Potom som našla aj také pozitívum, že som si vtedy odbehla na toaletu, lebo inak som nechcela odchádzať od monitoru, veď by mi mohlo niečo dôležité uniknúť 

Veľmi som sa potešila, keď Julko “upratal” stôl. A včera to bolo úplne dokonalé. Mohla som počúvať to, čo je podstatné. Dvaja rečníci boli poslucháči a skončili sme v primeranom čase.

Takže som Vám nepísala, nerozčuľovala sa, nerobila som nič a SAMO a SATO to vyriešili. 

Mám aj veľa iných skúseností, ale to možno inokedy.

Poprosím Vás však o diskrétnu láskavosť. Bola by som rada, keby toto zostalo medzi nami. Príde mi to, akože ich kritizujem a to nechcem zdieľať, na to sa necítim. Ale Vám dôverujem a preto sa zverujem.

 P.S. Ešte v prípade, že som rozrušená v práci, používam vetu z Kurzu zázrakov: Niet sa čoho báť. Je to krátke, rýchle a účinné.

 Srdečná vďaka za Vašu prácu. Chodím rada na meetingy, nebola som iba na prvom a na Veľkonočný pondelok.

Zatiaľ nie som typ, ktorý sa hlási do diskusie, takže o mne ani neviete. Ale veľmi mi to, čo načerpávam, uľahčuje život.

 Ešte raz vďaka a prajem krásne dni…

 Z láskou Amanda.

JULO:

Amanda, ďakujeme za Tvoje rozhodnutie sa s nami podeliť s hrou, čo práve uvádzajú na Tvojom javisku. A ani si si nemusela kúpiť na to vstupenku! A tešíme sa s Tebou, že kráčaš smerom, že sledovanie, a dokonca zúčastňovanie sa, podobne ako keď vyvolajú niekoho z obecensta na javisko, na predstaveniach uvádzaných na vlastnom javisku nie je povinné, ako bolo povinné čítanie v škole. A tú zadarmo vstupenku s láskou a vďakou odmietame.

Keďže každý z nás spľňa nejakú úlohu, tak niektorí účinkujúci Tebe poslúžili priamo na praktizovanie prednášajúceho učiva. To bola ich úloha, a zrejme pomohla aj ostatným! Často sa na javiskách iných uvádzajú hry oddôvodnení a krákoraní nakúpených stanovísk, ktoré sú vlastné prevládajúcim príťažlivým poliam, a preto nie sú ani zlé, ani dobré, iba sú. A keďže my sme správcovia vlastného divadla, nemusíme sa ich všetkých, a ani našich, predstavení zúčastňovať, až raz prídeme do stavu, že sa nezúčastníme ani jediného. Ruky bozkávam.

Z ohľaduplnosti váženia si času poslucháčov, ktorí sú ochotní sa zúčastňovať stretnutí, dávajúc im vyššiu prioritu než iným pozemnským záležitostiam, Julo cítil, že bol čas na odstránení či skrátení lekcií trpezlivosti. Preto to “upratovanie”.

A k tomu strachu čo spomínaš, aj DRH vraví “Všetkok strach je ilúzia, a ja to bezpodmienečne viem”.

Čo sa týka „kritizovania“, my všetci účinkujúci to bezpodmienečne musíme brať ako konštruktívne vyjadrenie toho, ako lepšie vyjsť v ústretí poslucháčom, aby títo boli v pohode. Ináč by sme nepraktizovali to, čo učíme, a tým pádom by sme nepatrili medzi účinkujúcich a mali by sme zložiť svoj stan.

In peace, Julo a Honza.

 

3) Dobré ráno.

Pozrel som a prečítal si túto tretiu kapitolu. Pred tým som ju dôkladne študoval v podobe z “hawkins support”. A veľa veci som nedokázal “uchopiť”.

Je neskutočné, ako sa pri čítaní Julovej verzie všetko vyjasnilo, napriek “špeciálnej” štylizácie. 

To, čo nesedelo Egu, je vyznačené červeným písmom a hneď za tým, je zeleným písmom uvedený návrh toho istého Ega. JULO si s tým poradí. (Preto preposielam celú kapitolu.)

Ivan

 

 

7.) HONZA: Konec, dotazy.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube:

Total Page Visits: 257 - Today Page Visits: 1