. 28. Přijetí toho, co Je; kde objevit pravé štěstí; video Cesta duší – 10.5.2021

Záznam on-line meetingu z 10.5.2021 na téma: Přijetí toho, co Je; kde objevit pravé štěstí; video Cesta duší.

10may2021

Přivítání – na dalším části on-line setkání, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to, co bylo řečené v předchozích setkáních, dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.
Současně bych vám rád úvodem sdělil, že příprava témat setkání nelze přesně plánovat, protože Julo ještě po skončení příprav přijde s nějakým překvapením. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, co bude Julo říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, kdy to přijde! 🙂

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Utvrzování toho, co mohlo uniknout:
     – Nepřetržitá duchovní zamyšlenost oproti meditaci.

3) Čtení prvních 21 odstavců ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH : ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor popisuje svalové testování.

4) Úvaha z knihy „Podél cesty k osvícení“ pro 24. duben/apríl:
    – Kde objevit pravé štěstí?

5) Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.
    – Přijetí toho, co Je.

6) Krátké video – Cesta duší – okomentované Julem.

7) Odezvy a Odpovědi (01) na setkání z 03 května/mája 2021.

8) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Utvrzování toho, co mohlo uniknout:
     – Nepřetržitá duchovní zamyšlenost oproti meditaci.

Julo se vrátí ještě k minulému setkání, kdy jsme diskutovali o meditacích. Julo by k tomu ještě rád sdělil, co mu v noci přišlo… Předávám ti slovo:

JULO:

Duchovné životné štýly

Toto je oblasť, o ktorej majú mnohí študenti otázky a sú si neistí. Duchovný záväzok otvára viacero alternatívnych možností, ako sú:

1. Zrieknutie sa sveta a pripojenie sa k duchovnej komunite, ašramu, alebo dlhodobý pobyt v duchovnom stredisku. Tieto organizácie sú zvyčajne spojené s určitým konkrétnym náboženstvom alebo formálnou duchovnou organizáciou, a niektoré môžu dokonca vyžadovať vstupné prísahy alebo účasť na iných formách iniciačných obradov. Niektoré patria k formálnemu náboženskému rádu, riadiaci sa cirkevnou doktrínou, a preto tu môžu byť fyzické požiadavky, ktoré potvrdzujú záväzok študenta.

Niektoré strediská zdôrazňujú osamelé utiahnutie sa a meditáciu, plus obdobia postu alebo iné zrieknutie sa zmyslových vstupov človeka. Iné formálne náboženské organizácie kladú dôraz na skupinové duchovné aktivity, vrátane práce, uctievania, čítania, dialógu a skupinového zdieľania. Majetok je obmedzený na minimálne základné potreby, a často človek daruje majetok skupine. Tu všetok pozemský majetok a pripútanie sa k podobným veciam je potrebné odmietnuť, a návštevy sú často obmedzené.

Možné obmedzenia náboženských skupín súvisia s cirkevnými doktrínami. Je tu aj pokušenie osobitosti duchovného ega, ako to ukazujú ostrihané vlasy, róby, a podobne. Ako pri každej duchovnej ceste, je dôležité ociachovať úroveň vedomia skupiny alebo organizácie, ako aj jej doktrínu a jej zavedené postupy.

2. Sústredenia a krátke pobyty ponúkajú krátkodobé výhody pre duchovný rast a často sú sponzorované nejakou organizáciou alebo majú vedúceho, pričom obe by mali byť ociachované.

3. Duchovná prax v bežnom živote je v mnohých ohľadoch v skutočnosti najpriaznivejším a najprospešnejším prístupom. (Toto vyhlásenie sa kalibruje ako pravdivé). Je jasné, že je iné byť v pohode a cítiť sa svätým na izolovanom a chránenom mieste, a iná vec je byť schopným zostávať oddaným duchovnému cieľu vo svete nekonečných pokušení a konfrontácií.

Duchovný pokrok sa uskutočňuje v etapách. Na začiatku sa človek dozvedá o duchovnej realite a študuje ju. Potom príďte precvičovanie a použitie učení v každej časti života, a nakoniec sa človek stane samotným učením. Oddanosťou sa život človeka stáva modlitbou. Oddanosťou, zameraním, a praxou sa duchovné koncepty stávajú prežívanou skutočnosťou. (Ako povedal jeden pokročilý študent, „Ako môžem odpustiť svojim nepriateľom, keď už žiadnych nemám?“

Typická rutina v každodennom živote pozostáva z formálnej meditácie ráno a večer. Tieto môžu zo začiatku trvať 20 až 30 minút, a neskôr sa môžu predĺžiť na hodinu alebo na dlhšie. Hoci krátka mantra alebo spievanie môže pomôcť nastaviť náladu, nestačí to samo osebe, a ak sa to preženie, môže to viesť len k zmeneným stavom vedomia. Toto je pravdou a platí to aj pre zvončeky, zvonkohry, hudbu, vonné tyčinky, špeciálne vlajočky, olejčeky, sviečky a podobné senzorické pomôcky. Preto sa odporúča kalibrovať úroveň skandovaní alebo mantier, bez ohľadu na to, ako veľmi sú doporučované. „Tajné“ mantry, hlavne tie, za ktoré treba zaplatiť, nemajú v sebe žiadnu výnimočnosť a tuctovo ponúkané kalibrujú len okolo úrovne 290.

Je odmeňujúcim zvoliť si duchovnú lekciu alebo koncept na celý deň, ktorý slúži ako stredobod nepretržitej duchovnej zamyslenosti. Toto je spôsob, v akom duchu existovať celý deň a ako tento deň prežívať. Napríklad, môžeme si vybrať jednu dennú modlitbu od unitariánov v Sedone, lekciu z kurzu zázrakov, nejaký krok z AA, Psalm, alebo nejaký základný duchovný princíp, ako je vzdávanie sa, uznanie vlastných nedostatkov a nevedomosti, alebo zanechanie

chcenia sa do všetkého miešať, alebo túžba po zisku. Keď sa to opakovane robí, po nejakom čase sa to stane súčasťou samotnej osobnosti a jej dôrazu, ktorým sa človek automaticky stáva zhovievavým, milujúcim všetok život vo všetkých jeho výrazoch, a uvedomujúcim si dokonalosť a krásu každého okamihu.

Pri začlenení duchovnej praxe do každodenného života, môže táto nabrať sústavný prístup neustáleho vzdávania sa chcení, ktorá, duchovná prax, sa potom vyvinie do od ničoho nezávislého postoja svedka a nenamáhavého pozorovania. Potom sa nám vyjasní, že tieto schopnosti sú vlastnosťami vedomia a nie sú osobné.

4. Sústredené duchovné zameranie je akoby „nastavenie si mysle“, ktorým sa duchovné spracovávanie života stáva prioritou. Až raz, ilúzia osobitného, oddeleného, osobného všedného ja, ktoré ‘vykonáva’ denné konanie, sa stratí. Toto ‘vykonávanie’ sa potom pozoruje ako ‘vykonávanie’ samo od seba.

Zrýchlenú cestu k tomuto beznámahového stavu existencie, poskytuje jednoduchý postup sústredeného zanechávania odolávania pociťovania plynutia času či dĺžke trvania časového intervalu. Je to prekvapivo jednoduchý, ale veľmi účinný postup, ktorého odmenou je náhla úľava od neustáleho podvedomého tlaku „času“, ktorý sa jemne vtiera a podfarbuje prežívanie každodenného života. Zdolanie tejto dominancie ilúzie času je veľmi uskutočniteľné. Potom sa zistí, že čas je projekciou vedomia a je to len presvedčenie, z ktorého ego „časovo sleduje“ pozorovanie vzchádzajúcich javov. Po oslobodení od jeho nadvlády nasleduje veľký pocit slobody a vnútornej radosti. (Že čas je projekcia ľudského vedomia a nie vrodená vlastnosť vesmíru, sa objavila ako ľudstvom nedávne všimnutie si kvantovej teórii [Lynds, 2003]).

 

3) HONZA: Julo nám přečte prvních 21 odstavců ze třetí kapitoly: Povaha Duchovnej púte – Julova překladu 2. knihy DRH : ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, kde autor popisuje svalové testování.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

Klikni a otevři ke čtení
B2K3 – Povaha Duchovnej púte 1. část (z 3)

 

4) HONZA: Úvaha z knihy „Podél cesty k osvícení“ pro 24. duben/apríl:
    – Kde objevit pravé štěstí?

Již jako tradičně nám překlad těchto několika již předpřipravených odstavců trval ještě něco přes další hodinu, a to jsme měli o jednu – Jurajovu – hlavu navíc! 🙂
Poprosím Františka o přečtení této úvahy:

FRANTIŠEK: 24. dubna: Úvahy z „Podél cesty k osvícení“

Pravé štěstí je vždy „právě teď“ v tomto okamžiku. Ego vždy očekává naplněnost a uspokojení v budoucnosti, „až“ se touha splní.

Z knihy: Léčení a uzdravení – „Healing and Recovery” (2009) EN. str. 387, Kapitola 12: Deprese

DODATEČNÉ SOUVISLOSTI:

Oddělení od zdroje štěstí není jen v prostoru někde jinde, ale také v čase, takže je to něco, co přijde do našeho života zítra, nebo pozítří, nebo příští týden, nebo rok poté, nebo až konečně dostudujeme, nebo až dosáhneme středního věku, nebo až dostaneme ten velký dům nebo Cadillac. Protože je to vždy v budoucnosti, jsme vždy odděleni od zdroje našeho štěstí a nikdy se necítíme naplnění. Uvědomění si, že jsme zdrojem našeho štěstí a že ho můžeme v kterékoliv sekundě vytvořit, nám dává pocit naplnění. Pocit naplnění probíhá zároveň s prožíváním života, takže prožívání může být každou vteřinou přerušeno, a přesto se člověk stále cítí naplněn.

Pokud v této chvíli náhle přestaneme psát, je to již kompletní tak, jak je. Podle svých nejlepších schopností jsem řekl přesně to, co jsem chtěl. V tomto okamžiku jsem spojen s prožíváním radosti z toho, že dělám to nejlepší, co mohu. Naplněnost radostí doprovází každý zážitek. Není důvod se trápit pro zítřek, protože je zde soustavný pocit naplnění. Když se někomu moje prezentace líbí, tím líp. To už je jenom třešnička na dortu, protože pochvaly nejsou podstatné.

To, co člověk ve světě dělá, musí být doprovázeno pocitem naplněnosti při dělání samotné věci. Odměnou není něco, co přichází později, něco co je mimo, nebo je oddělené od samotné činnosti; jde o prožívání v tomto okamžiku. Naplnění je s prožíváním právě teď, a ne něco, co je od něj odděleno. V té naplněnosti si pak člověk uvědomuje láskyplnost všeho prožívání. To je opravdový způsob, jak s tím být. Je to milování života ve všech jeho projevech, včetně zklamání. Jsou to vzestupy a pády, neustálý učební proces z dělání chyb a poučení se z nich, takže o nic nejde, jsou to jenom chyby.

Dalo by se říct, že deprese je způsob, jakým nám chce příroda, Bůh a naše vlastní psychologie říct, že způsob, jakým se díváme na svůj život, není v pořádku. Je to náš vlastní psychologický, biologický a duchovní způsob; je to naše tělo, mysl a duch, který říká: „Podívejte se, co není v pořádku; podívejte se, co je potřeba napravit. Prosím, pochop mě ze svého soucitu; uzdrav mě; uzdrav všechno, co je zapotřebí.“ To, co není v pořádku, je vnitřní pocit oddělenosti, že nebudeme naplněni a celí, pokud se nespojíme s něčím ‚tam venku‘ nebo s něčím v budoucnosti. Ego se pohybuje od nenaplněného k naplněnému. Oproti tomu Já-Bytí se pohybuje od naplněného k naplněnému. Pravé štěstí je vždy „právě teď“ v tomto okamžiku. Ego vždy očekává naplněnost a uspokojení v budoucnosti, „až“ se touha splní.

Z knihy: Léčení a uzdravení – „Healing and Recovery” (2009) EN. str. 385-387, Kapitola 12: Deprese

 

5) HONZA: Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.6 – nazvanou: Přijetí toho, co Je.

Tyto texty dle dohody bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Julko, děkujeme i za tyto překlady textů, které jsou nápomocné pro celou naši skupinu. Předávám ti slovo:

JULO:

Klikni zde a otevři text
SUR 6 -Prijatie toho, čo je!

 

6) HONZA: Krátké video – Cesta duší – okomentované Julem.

Pustíme si dvaktát po sobě krátke video představující cestu duší a Julko vám jej bude dvakrát komentovat, poprvé popíše, co se na videu děje a podruhé k tomu přidá něco navíc. 🙂

Prosím přepněte si dlaždicové zobrazení na takové, kde uvidíte jen obraz  jediného hovořícího – to je tlačítko se čtyřmi čtverečky, případně si zvětšete obraz přes celou obrazovku prvně zvolením tří teček na více činností a pak zvolit Zvětšit přes celou obrazovku…

Připravit se, pozor, teď! 

Video Cesta duší a Julův komentář 2x.

 

7) HONZA: Odezvy a Odpovědi (01) na setkání z 03 května/mája 2021.

Julko zpracoval odezvy a připravil i odpovědi. Zvolil univerzální jméno Amanda, které bude značit, že to psala posluchačka, pro posluchače zvolíme univerzálního Adama…

První – Český text odezvy přečtu sám, Julko přečte odpověď, druhou slovensky psanou odezvu by nám mohl přečíst Juraj a Julko doplní odpověď:

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Amandy č.1: poděkování a žádost o zařazení do seznamu rozesílání informací – 10.5.2021

JURAJ:

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od Amandy č.2: poděkování za „úklid“ ve skupině – 10.5.2021

 

Klikni a otevři ke čtení:
Odezva od IvanaS: překlady od JULA a porozumění textu – 10.5.2021

 

7.) HONZA: Konec, dotazy.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: