O autorovi

Předcházející část: Jak se určuje hladina vědomí

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

O AUTOROVI

Autobiografické poznámky

Dr. Hawkins je mezinárodně uznávaný duchovní učitel, autor a řečník, pracující v oblasti pokročilých duchovních stavů, výzkumu vědomí a realizaci přítomnosti Boha jako Já.

Jeho publikovaná díla jsou pozoruhodná, stejně jako zaznamenané přednášky, které byly široce uznávány jako jedinečné v tom, že u něho (Hawkinse) došlo k velmi pokročilému stavu vědomí a jako jedinec z vědeckého a klinického prostředí, byl později schopný verbalizovat a vysvětlit neobvyklé jevy takovým způsobem, který je jasný a srozumitelný.

Přechod ze stavu běžného ega k úplnému odstranění jeho přítomnosti je popsán v trilogii Moc vs. síla (1995), který získal pochvalu i od Matky Terezy, The Eye of the I (2001), a Já: realita a subjektivita (2003), které byly přeloženy do hlavních světových jazyků.

Díla:  Truth vs. Falsehood (2005), Transcending the levels of consciousness (2006), Discovery of the presence of God (2007) pokračují ve zkoumání ega a jeho přirozených omezeních a jak je překonat.

Trilogii předcházel výzkum povahy vědomí a byl zveřejněn jako disertační práce, Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace z úrovní lidského vědomí (1995), který koreloval zdánlivě nesourodé domény vědy a duchovna. Toho bylo dosaženo hlavně objevem techniky, kdy se poprvé v lidské historii našel prostředek, jak rozeznat pravdu od klamu.

Význam původního díla byl dán velmi příznivým uznáním jeho velmi rozsáhlého výzkumu mozku / mysli v Bulletinu a v pozdějších prezentacích, jako jsou Mezinárodní konference o vědě a vědomí. Práce byly prezentovány v mnoha různých organizacích, duchovních konferencích, církevních skupinách, u jeptišek a mnichů doma i v zahraničí, včetně Oxford Forum v Anglii. Na Dálném východě je Dr. Hawkins uznávaným „Učitelem na cestě k osvícení“ („Tae Ryoung Sun Kak Dosa“).

Protože si všiml, že mnohé duchovní pravdy zůstaly v průběhu věků nepochopené vzhledem k nedostatku vysvětlení, Dr. Hawkins představil měsíční semináře, které poskytují podrobné vysvětlení, které je příliš zdlouhavé popisovat v knižní podobě. Záznamy těchto seminářů jsou dostupné i s otázkami a odpověďmi, čímž poskytují další vysvětlení.

Konečným cílem tohoto celoživotního díla je uvedení lidské zkušenosti do souvislosti z hlediska evoluce vědomí a integrovat porozumění mysli i ducha jako projevu vrozeného božství, které je substrátem a pokračujícím zdrojem života a bytí. Toto zasvěcení je vyjádřeno výrazem G l o r i a ! kterým začíná a končí publikovaná díla.

Biographický souhrn

Dr. Hawkins provozoval psychiatrii od roku 1952 a je doživotním členem Americké psychiatrické asociace a mnoha dalších profesních organizací. Jeho národní televizní vystoupení zahrnovalo The McNeil news, Barbara Walters show, Today Show, dokumentární vědecké filmy, a mnoho dalších děl.

Je autorem řady vědeckých a duchovních publikací, knih, CD, DVD a přednáškového cyklu. Nositel Nobelovy ceny Linus Pauling byl spoluautorem jejich knihy Orthomolekulární Psychiatrie. Dr. Hawkins byl konzultantem po mnoho let episkopálních a katolických diecézí, řeholních řádů, a dalších náboženských řádů.

Dr. Hawkins přednášel po celém světě, včetně Westminsterského opatství, na univerzitách v Argentině, Notre Dame a Michiganu, Fordham University a Harvard University i v Oxfordu v Anglii.

Měl výroční přednášky v Landsbergu na University of California Medical School v San Francisku. Byl také konzultantem zahraničních vlád při plnění mezinárodní diplomacie a pomáhal při řešení dlouhodobých konfliktů, které byly hlavními hrozbami pro světový mír.

Jako uznání jeho službě lidstvu.

V roce 1995, se Dr. Hawkins stal rytířem Řádu Sovereign Hospitaliers St. John Jeruzaléma, který byl založen v roce 1077.

David R. Hawkins, MD, Ph.D.Napsat komentář