. 9. Odezva od Adama č.3: regresní terapie a vyvolávání minulých životů – 31.5.2021


ADAM č.3

Dobrý den,

jak pohlíží na regresní terapii a vyvolávání minulých životů Dr. Hawkins a Julo?

Zaplatil jsem si kurz na výuku této terapie, ale v průběhu setkání mi tam něco nesedělo a v diskusi jsem byl přesvědčován o svých mylných názorech, načež jsem odešel. A teď nevím, zda to bylo dobře, nebo špatně…

Děkuji za odpověď

S pozdravem Adam

 

Odpověď:

Dobré ráno Adame, děkujeme za email. Tuto otázku adresuji na Jula, který na toto téma již několikrát hovořil.

JULO:

B3K15-SK_start; Karma.

Q: Prečo sa niektorí ľudia vedia rozpamätať na predošlé epizódy života?

 

Odpoveď: Pod úrovňou vedomia 600 si zvyčajne ľudia nepamätajú na minulé životy, pretože sa stotožňujú s telom/mysľou ako s realitou „Ja-Bytia“. Tento stav výpadku pamätania sa na ne možno prekonať pri zmenených stavoch vedomia, mimotelových zážitkoch, snoch, hypnotických stavoch, zážitkoch blízkych smrti a spontánnych spomienkach. Klinická prax regresie do minulých životov je dobre známa a môže byť veľmi účinná z klinického hľadiska pri odhaľovaní tráum a chýb z minulých životov, ktoré sa v tomto živote prejavujú ako choroba alebo psychické problémy. Terapeutické využitie regresie do minulého života môže skutočne priniesť veľkolepé uzdravenia a výsledky. Okrem toho aj malé deti spontánne hovoria o minulých životoch a niektoré si dokonca spomínajú na svoje predchádzajúce epizódy života s overiteľnými detailmi.

Nad úrovňou vedomia 600 sú minulé životy prístupné, pretože stotožnenie sa s tým, kto som, je teraz s tou časťou vedomia, ktorá sa prejavuje ako svedok/uvedomovanie. Pri rozpamätaní sa možno vidieť zhodu s hlavnými významnými duchovnými udalosťami minulých životov a udalosťami, postojmi a psychologickými konfiguráciami v tejto epizóde života. Pri rozjímaní sa vynára štruktúra, ktorá odráža to, čo by sme mohli nazvať cestou duše.

Budha si pamätal mnohé minulé epizódy života, ale takéto uvedomovanie nie je súčasťou tradičnej židovsko-kresťanskej tradície, hoci je hlavným chápaním v iných svetových náboženstvách, a ktoré siaha až do staroveku. Duchovný výskum odhaľuje, že hoci Budha mal mnoho minulých reinkarnácií, Ježiš Kristus ich nemal a skutočne „zostúpil z neba“ bez toho, aby mal nejaké predchádzajúce ľudské epizódy života.

Cesta, ktorá vylučuje existenciu karmy, sa potom musí do veľkej miery spoliehať na vlastné presvedčenie, inak by neexistoval iný duchovne bezúhonný spôsob, ako vysvetliť udalosti ľudského života. Nedostatkom je, že ak sa viera alebo presvedčenie stratí, rozčarovaná duša je potom vystavená nebezpečenstvu, že buď upadne do zúfalstva, alebo sa upne na nejakú náhradu Boha. V západnom svete je toto veľmi častý jav a vysvetľuje skutočnosť, že intelekt vo svojom prevedení ako rozum/logika/veda, je v súčasnosti hlavnou nádejou na zlepšenie života. Keď k tomu dochádza, myseľ a rozum sa zbožšťujú a zaobchádza sa s nimi, akoby boli náboženstvom. Ľudia sa s veľkým zápalom venujú sociálnym a politickým záchranám problémov a intelektuálnym postojom, ktoré sa potom povyšujú na novodobých údajných spasiteľov ľudstva. Táto náchylnosť je charakteristická pre úrovne vedomia v 400kách, ale ktoré sú zriedkakedy prekročené.