. 23. Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse závěrečná 9. část- 5.4.2021

Předcházející setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 8. část- 29.3.2021

Záznam dvacátého druhého on-line meetingu z 29.3.2021 na téma: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 9. část.

 

05apr2021

Video obsahuje tyto texty:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Krátké opakování z minula.

3) 9. část opakování z 25.1.2021 – Shrnutí předchozích 15ti setkání:

  1. jak být na Vrcholu Vlny,
  2. Život nepotřebuje komentář,
  3. jak podporovat řešení místo napadání příčin.

4) „No a co?“ z jiného úhlu pohledu.

5) Myšlenky z filmu – Co my jen víme 2. Díl

6) Krátké představení knihy Uzdravení od bolesti zad: Propojení těla a mysli

7) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečtu jako již tradičně motto setkání a upozornění – tentokrát česky a navážu hned s upozorněním…

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“


Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Opakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Krátké opakování z minula: František zopakuje důležité věty z minulého opakování:

 

FRANTIŠEK:
– Zaměřte se do svého nitra, na absolutní subjektivitu všeho prožívání.

– Ztotožněte se s tím stavem, (či kvalitou, či kapacitou, či fenoménem) stále přítomné subjektivity, která je pociťována jako podklad uvědomování si.
–  Netřeba nic vědět, nic se naučit, nic si pamatovat.
– Subjektivita bez jakéhokoliv obsahu, tedy bez mylné představy subjekt/objekt, tedy neJednolitosti a oddělenosti  vnějšího  a  vnitřního  světa, je Já-Bytí.
– Skutečnost, že jsme spět v tomto světe, …  znamená, že jsme pro uspokojení ega znovu a znovu zaprodali duchovní pravdu. Ale v tomto životě o tom začínáme mít pochybnosti. V tomto životě si říkáme, stálo to za to? Odpověď vlastně stojí jen na víře.  Ne na zkušenostech, ne na důkazech. Prostě nemáte nic, na čem můžete stavět, že vzdát se potěšení ega by bolo lepší řešení … Na základě víry, na základě učení někoho, kdo prošel celou cestou a říká vám, že konečný výsledek, prožívání Boha, je tak neuvěřitelné, …
 

3)  HONZA: Shrnutí předchozích 15ti setkání – poslední, devátá část.

Budeme pokračovat v opakování  – prvně slovensky i s označením původu –  např. Julo volně, nebo jen názvem knihy Dr. Hawkinse například „I“ a pak česky jen hlavní text, Po každém bodu bude pauza cca 15 vteřin na případné přihlášení se s dotazy.

Je tu ještě jedna informace, která se týká shrnutí setkání a uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J

 

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Juraji, máme slovo: (Zde je vložen jen český text)

14) 25jan2021

  1. Dr.David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, 2006, str. 122-123. Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny. Musíte neustále vzdávat touhu jevy prožívat anebo neustále vzdávat touhu „těžit“ ze zážitku samotného prožívání. Vzdáním se očekávání, držení se, hledáním rozkoše, anebo vyhýbáním se nepříjemnostem, zaostření zůstává v nepřetržitém střehu, a to na vrchol prchavého okamžiku. Jestli si pozorované jevy nepřejete a ani jim nekladete odpor, a ani si jich neceníte jako „vaše“, tak začnou ustupovat a nakonec opadnou. Jestli jim chcete odebrat energii, je jen potřebné odevzdat touhy Bohu, {nechť si On s tím poradí}.

Prostor pro dotazy

 

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, 2003, str.300. Život se „odvíjí“ sám od sebe a nepotřebuje komentář. Pozvání k reakci můžu odmítnout. Jsem rozhodnutý nechtít nic komentovat, nechť je to cokoliv, co vědomí chytá.

Prostor pro dotazy

 

15) 01feb2021

  1. Dr.David Hawkins, Ph.D., Power vs. Force, 2002, kap.11, str.166-169. {Každého pole vnímání je omezené na to, co upřednostňuje.} Motiv pozorovatele automaticky určuje to, co uvidí. Způsob, jak šikovně vytvořit odpověď na úrovni vysoko-energetického pole, je hledání takových praktických řešení, které zabezpečí spokojenost všech zainteresovaných. Podporovat řešení namísto napadávání domnělých příčin. Fyzická síla je všeobecně náhražkou pravdy. K řešení se dospěje posilněním toho, co je pozitivní a ne napadáním toho, co je negativní {500}.

Prostor pro dotazy

 

Celý souhrn 15 setkání – v českém i slovenském jazyce
+ Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět – v českém i slovenském jazyce
+ Postup přes poslední schod {nad 600} – 23 vět – v českém i slovenském jazyce
jsou k dispozici zde:
  Texty pro studijní skupinu

 

4) HONZA:  „No a co?“ z jiného úhlu pohledu. Juraj nám přečte překlad části videa, které jsme si promítali 30.11.2020 a nyní tento text můžeme již vidět jinak.

JURAJ:

Úryvok je z videa: minúta 2:57 z YouTube videa – „You Have To Quit Thinking“. Dr. David Hawkins, Ph.D., prepis záznamu a preklad: Julo.

Otázka: Pri šoférovaní netrpezlivo reagujem, ak na mňa niekto zatrúbi. Pritom som neurobil nič, čo by stálo za reč! …

Odpoveď:  … Myslím si, že sa musíte naučiť prestať myslieť.

Ak odstránime myslenie, tak sa ocitneme v nekonečnom tichu – pod myslením je nekonečné ticho. V tomto okamihu som napojený na ticho. Nič sa tu nedeje. Páči sa vám to? Bez televízora, bez štekania psov, no proste nič sa nedeje. Čo sa deje v tomto priestore ticha? Nedeje sa nič. Všetko je v tichej pohode. Ste s tým v poriadku? Dobre, žite v tomto tichu, ostaňte v ňom. Vytušte tento priestor ticha a noste ho so sebou tak, že ste ním. Nemyslite si, že pokoj a ticho sú mimo vás; sú vo vás.

Viete, ticho je tesne pod povrchom myslenia a cirkusu okolo nás. Ostaňte s tichom, a čokoľvek čo sa deje, považujte za nepodstatné. Navzájom sa tam zabíjajú a  vy poviete „No a čo?“; a guľky lietajú okolo, a vy poviete „V pohode, no a čo?“ Takže sa naučíte hovoriť „No a čo“, nakoľko to anuluje ceniť si myslenie.

„Idem sa zabiť“.

„No a čo? Čo chceš po mne aby som spravil? Zavolal policajtov alebo čo?“.

Rozumiete, čo tým myslím?

Naučte sa hovoriť „No a čo?“ pri každej konverzácii ktorej ste svedkom – vo vašom okolí a aj vo vašej hlave.

Ak ľudia hovoria, že ma veci netrápia, tak je to preto, lebo nemám ani štipku záujmu považovať veci za dôležité. Navonok sa tvárite zaujato, ale viete, že vy nie ste v hre. Pritom sa správate podľa spoločenských pravidiel. „Idete sa zabiť? Ale čo? A prečo?“

Viete, ľudia vás chcú šikanovať, zaťahovať vás do svojej hry. Ak túto ich drámu odmietnete, môžete žiť v pohode, v tichosti a celé vám to bude pripadať zábavné. Takže namiesto toho, aby ste boli netrpezlivý a naháňali sa, stanete sa toho svedkom. Ste iba svedkom. Z vášho tichého pozadia vychádza, že ste všetkého svedkom.

Vtáci priletia a stavajú si hniezda, príde jar a príde jeseň, prídu vojny, usporadúvajú sa vojenské prehliadky a rakvy ukladajú jednu na druhú. Je to všetko za jedno, jasné?

Držte sa tohto, čo vám hovorím. Držte sa iba tohto. Nešpekulujte nad tým a ani to nerozpitvávajte. Iba sa držte toho, čo som vám povedal. Dobre?

 

HONZA: Julo, chceš k tomu něco dodat?

 

5) HONZA: Myšlenky z filmu – Co my jen víme 2. Díl

Po ukončení minulé hlavní části jsme se během diskuse dostali k filmu, který byl nazván v českém překladu „Co my jen víme“. Julo nám ukazoval na kameru i DVD dalším dílem. Pátráním po internetu jsem objevil na uloz.to  tento díl s českými titulky. Dabing tohoto dílu zřejmě neexistuje. Ale děkujeme i za titulkovou verzi. Film jsem nahrál na Youtube a ten mi následně oznámil, že v některých zemích nepůjde film spustit. Ale nás se to snad netýká, protože video jede. Také jsem jej umístil do Doporučených filmů na hawkins.support.

Video je dobré pro ty, pro které je těžké uvěřit, že je něco víc, než jejich královská mysl, která všechno zná a všechno dokáže v budoucnosti vymyslet.

Jedna ukázka ve „dvojce“ je, že když je někdo v dvojrozměrném prostředí, tak si nedokáže představit, že existuje nějaký trojrozměrný prostor a jak by se tento třetí rozměr dal vnímat. A tam je to velmi dobře ukázané. A analogicky si můžeme potom říci, že když my si nedokážeme představit něco, že existuje něco, co nemá formu, tak si vzpomeneme na toho dvojrozměrného panáka, že nevěděl o třetím rozměru, tak analogicky si my nemusíme dokázat představit nestvořené a vidíme jen to, co je stvořené.

Druhá ukázka ve „dvojce“ je klip s elektrony střílené přes štěrbinu, které se chovají jinak, když se na ně dívá, nebo měří, a když se neměří. Tedy pozorovatel má vliv na výsledek. Má vliv na pozorované. Co normálně lidé nevěří, že když se dívám, nebo mám záměr, tak se něco může změnit oproti tomu, kdybych jej neměl. Dá se tomu porozumět z toho experimentu, který je ve filmu objasněný.

Ukázky z filmu si nebudeme zde pouštět, jsou k dispozici i časy na hawkins.support.
https://www.hawkins.support/multimedia/doporucene-filmy/film-co-my-jen-vime-prvni-i-druhy-dil/

 

6) Krátké představení knihy Uzdravení od bolesti zad: Propojení těla a mysli

Po ukončení minulé hlavní části jsme se během diskuse také dostali na téma energie a pak upouštění od bolesti. Julo vzpomenul knihu Dr. Johna E. Sarno – Uzdravení od bolesti zad: Propojení těla a mysli. Dr. John Sarno byl chiropraktik, který ukázal, že asi u 95% lidí jejich problémy v zádech, je to příklad, protože on léčil jen záda, vyplývají z toho, že to mají v hlavě. Že to „nakoupili“. To víme podle Hawkinse, že „nakoupili“ nálepku, nakoupili ten podprogram, jeho název, tedy BOLEST a vykonávají ho. A Sarno tam ukazuje pěkně, že když máte nemoc, jdete k doktorovi, oni vás zrentgenují a zjistí – ano je tam nerv, jsou tam stisknuté obratle a proto vás to bolí.
Sarno říká, že to je důsledek, tak jak to říká Hawkins, že vy si to vytvoříte v hlavě, že musíte mít bolesti zad, no a potom tělo řekne – slyším, vymyslím způsob, jak to udělat. No a vymyslí. A potom když už jde člověk k lékaři, tak to už je po létech, co tělo se snažilo souhlasit s vědomím a říkalo, ano slyším, snažím se, hned to bude, za dva roky tě budou bolet ty záda, ale nejsem tak rychlé, tak dva roky počkej, až potom tě budou bolet.
A potom, když si lidé přečtou knihu, anebo začnou s Hawkinsem, tak si myslí, že naráz bolest přejde. Ten Sarno, to je otázka jednoho dne, jak říká Julo. Doslova se to začne měnit. Ale ten proces trvá dlouho, než se to nevědomky dostane do nevědomí, že tomu není třeba věřit. To je sdělené jen proto, aby lidé neměli vinu, že přečtou Hawkinse a účastní se již tři měsíce on-line mítingů, a najednou si uvědomí – že ještě nemají výsledek. Takže ne, bylo to hodně epizod života, ve kterých jsme to chytali, tak hodně epizod to bude trvat, podle intenzity. To vše bylo sdělené Julem, během středeční přípravy na dnešek.

Mé sdělení je, že jsem knihu hledal. A mám pro vás dobrou zprávu. Český překlad knihy od Dr. Sarno je k dispozici v prodejnách knih.  Tak budeme doufat, že se důležité věci neztratily v překladu! 

7) Konec, dotazy.

7a) Volná diskuse po ukončení hlavního programu.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek
nebo na jan.macto@gmail.com

Za videem je umístěný i výběr z chatu, do kterého účastníci setkání zapisovali zajímavé odkazy.

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:


Výběr z chatu:

19:12  Ivan Sopoliga

Síce to chvíľu trvalo, ale nakoniec mi došlo, aký je to dar, mať niekoho pri sebe …učiteľa. Bez neho by som nevedel, kde som v makovníku.

19:12 Julo

Výborne

19:13 Gabriela

Rodina je tu od toho aby nás prebudila 😁

19:14 Mirka

A co když je člověk v podstatě sám? 🤔😉

19:14 Sylvie Benešová

Julo, jak se zbavit výčitek svědomí po takových rozepřích? Sylva

19:16 Julo

Karmicky je to presne tak, ako to má byť. A aspoň má čas si sám uvedomovať si veci.

19:17 Mirka

👌💖díky, tak to i vnímám ….

19:18 Gabriela

Stačí že si uvedomujes osobu ktorá to robí

19:22 Julo

Povedať si, že ty nie si na vine, že taká energia existuje a Ego robí to, čo vie robiť, a je to v poriadku. Nestotožniť sa s touto energiou.

19:25 Gabriela

Neposluchaj ego je to pasca mysle

Všetko co sa deje je najlepšie čo sa môže v

Treba zrušiť  presvedčenia

19:31 Kami

Děkujeme

19:33 Sylvie Benešová

Děkuji Sylva

19:37 Gabriela

My sme pozorovateľ života

Ano tá obrazovka

Ano z najvyššieho pohľadu je všetko dokonaly princip vedomia

19:48 Tomáš Polehradský

Honzo, video, video! 😃

20:03 Hope

Julo, nabízím možnost… terorista se odpálil z vlastního PŘESVĚDŠENÍ  (morální charakter činu…)

20:13 Gabriela

On keď už to rozbije sa poučil už sa to stalo nedá sa to zmeniť

A v takých chvíľach máme sledovať tu reakciu tela alebo vychádza z lasky alebo ega

20:15 Martin Nemec

Možná toho rodiče má něco naučit. 😃 Třeba reagovat bez odporu.

20:21 Gabriela

Nehľadám príčinu zas pasca mysle

20:28 Martin Nemec

Neb se mi daná situace bude opakovat dokud ji nepřijmu takovou jaká je.

20:28 Gabriela

Dejú sa pre naše reakcie

20:29 Tomáš Polehradský

Ticho… nádherné. Odkud je to přesně, Honzo?

20:32 Julo

YouTube video „You Have To Qiut Thinking“ od Dr.David Hawkins

20:35 Tomáš Polehradský

Díky Julo.

Julo, toto ticho je kalibrováno na jaké číslo?

20:37  Gabriela

Ticho je neprejavu

Neprejavene Vedomie

Ticho mysle

20:38 Tomáš Polehradský

Takže je to Bůh?

Když je ten stav trvalý, tak je to osvícení?

20:39 Gabriela

Odtiaľ všetko povstava z ticha

20:39 Tomáš Polehradský

Díky.

20:39 Gabriela

Pokracovat

20:40

Film “Co my jen víme” – první i druhý díl

20:47 Tomáš Polehradský

Ano, takto funguje „vševědoucnost“ vidění minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Je to tak, když jsi tím tichem, víš to.

21:08 Tomáš Polehradský

Juraj, krásné.

21:13 Mirka

https://www.megaknihy.cz/zdravi/394930-uzdraveni-od-bolesti-zad-propojeni-tela-a-mysli.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXprME9UTXdNemswT1RNdw==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=aud-896460501527:pla-450238339162&loc_physical_ms=9062858&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x9-Py74rzje–ZMsB2rXX-YALuAfq7nggxUi8TZKcqAYjrH794HoBxoCTpQQAvD_BwE

21:14 Gabriela

Bolesť začína na emocnej úrovni u mna

21:14 Tomáš Polehradský

Vzdávám se stanoviska 😃

21:17 Pavel Parth

a jak je to podpořeno cvičením?

hej

😃

21:24 Tomáš Polehradský

👍

21:24 Pavel Parth

DěkujiNásledující část: