. 49. Podstata duchov. práce; Božia Prítomnosť; Co je Mapa Vědomí – 4.10.2021

.4. říjen/oktober 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Na minulém on-line setkání se vyskytla potíž pro nově příchozí, že neslyšeli zvuk, když se připojili později, když již bylo ve skupině přes 25 účastníků. V tomto případě prozatím doporučujeme jít na „živé vysílání“ na youtube, bez možnosti reagování a vznášení dotazů. Hledáme možnosti, jak systém vylepšit. Chvíli nám to bude trvat, než najdeme řešení, nejspíš se nevyhneme nějaké placené verzi – komerčního připojování. Více rozvedeme v bodu 4.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

V rámci utvrzování:

– Podstata duchovnej práce – SUR_2 – z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

3) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Božia Prítomnosť – opakování 1. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

– Co je Mapa vědomí?

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (22) na setkání ze 27. září/septembra 2021.

– Informace k systému pro on-line připojování se na pondělní mítingy.

– ?

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Dodatek k minulé odpovědi Amandě;

– ?

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_2: Podstata duchovnej práce.

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? 04

Všetka duchovná pravda sa nachádza v každom duchovnom koncepte; je iba potrebné úplne pochopiť jeden jediný {duchovný} princíp, aby sme porozumeli všetky a dospeli k {Poznaniu} Skutočnosti. Zvoľte si jeden duchovný princíp či nástroj, a neúnavne ho uplatňujte, až do jeho úplného vyčerpania: odpúšťanie, alebo láskavosť, prevedené do úplného vyčerpania, {alebo} 3. krok z 12-krokového programu {‘Anonymní Alkoholici’, AA}, alebo čokoľvek. Potom tento uplatňujte na každučkú myšlienku, pocit, čin, správanie, a to bez výnimky.

Stačí jediný skalpel na rozpitvanie celého ľudského tela, a stačí jediný duchovný skalpel na odseknutie sa od ega. Spočiatku si to vyžaduje úsilie na prekonanie prirodzeného odporu, ale keď sa ochota ‘to robiť’ zdokonalí, a to postupným vzdávaním sa, {tento} nástroj ožije svojim vlastným životom – {tu potom} už neexistuje všedné ja, ktoré by to robilo.

Nakoniec si uvedomíme, že tento nástroj je usmerňovaný niečím iným ako osobným všedným ja. Pravdu ‘nenájdeme, takže je ju márne ‘hľadať. Božskosť sa bez námahy odhalí sama. {A} je to záležitosťou pripravenosti sa na to {odhalenie}, a to agóniou umierania všedného ja a našej osobnej agendy. Telo je ‘ono’, karmická, kľúčikom naťahovacia hračka, ktorá si sama od seba vykračuje za svojím vlastným osudom; na toto kráčanie vôbec nikdy nepotrebovala ‘mňa’. Ako sa mi mohla takáto myšlienka vôbec objaviť a panovať?

Duch a srdce sú jedno. Je to srdce, ktoré je zajedno s Bohom, nie myseľ. Objaviť svoje srdce znamená objaviť Boha.

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? Myslím si, že by ste mali len sedieť s mierne zdvihnutými a vystrčenými rukami, nie aby ste prijímali, ako je to tradíciou v {tzv.} západných krajiných, ale naopak, aby ste vyžarovali to, čo by ste dali svetu a ľudstvu. V tichom sede, s vystrčenými rukami, akoby ste chceli požehnať svet, sa stanete sprostredkovateľom Boha a vyžarujete bezpodmienečnú lásku. Dávate všetko, čo ste nekonečne schopný dávať. Ste vyžarovacou anténou.

Začnete modlitbou, niečo podobné ako povedal Svätý František {z Assisi}:

„Ako tvoj služobník, Ó Pane, dávam to, čo si mi dal.“

Pritom, ako to robíte, sa prebudíte k tomu, za čím svet volá {o pomoc}, a automaticky to vyžarujete, a zrazu prídete k poznaniu, kto ste. Je to všetko bez slov. Môže to trvať roky, kým vám to trkne. Je to jednoduché a priamočiare ako laser. Stanete sa nekompromisným laserovým lúčom.

Pokračujete v tom a to, čo ľudstvo potrebuje, sa vám odhalí, a to, čo ľudstvo vo svojej podstate prirodzene je, sa vám odhalí, a nakoniec aj to, čo je Skutočnosťou Vášho Ja-Bytia sa zaskvie v Absolútnej Súladnej Dokonalosti.

Myseľ je utíšená. Všetko existuje z titulu svojej vlastnej podstaty, a spontánne sa skvie {, prejavuje}. Neexistuje ‘tu’ alebo ‘tam’, ani subjekt a objekt, ani ‘ja’ a ‘vy’. Nič nezapríčiňuje niečo iné. Všetko je už také, aké je , {aké to má byť}. Neexistuje rozkúskovanosť. Všetko je zliate v jednom.

A nie je nič úžasnejšie, ako spätný návrat domov k svojmu Zdroju.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

3) HONZA: pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:

A. – Božia Prítomnosť – opakování 1. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

B. – Co je Mapa vědomí?

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi, který zopakuje překlad 1. kapitoly druhé knihy DRH ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’ navané: Božia Prítomnosť Textu můžeme snad už i lépe rozumět na základě poznatků z dalších kapitol…

JULO: – text čte úplně volně, některé věty zcela při čtení vynechává a doplňuje jiné, pro lepší pochopení překladu kapitoly 1., zde vložený text je originální překlad.

 

07 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Prvá časť

BOŽIA PRÍTOMNOSŤ

.1.1.       Príbeh Osvietenia z dnešnej doby: Jeho náhly nábeh, nahradenie všedného vedomia Nekonečným Uvedomením, a premena zo všedného ja, do Ja-Bytia, pomocou priazne od Božej Prítomnosti.

 

KAPITOLA 1

Prológ

.1.2.     Roky vnútorného zápasu, útrap a zdanlivo márneho duchovného úsilia nakoniec vyvrcholili do stavu číreho zúfalstva. Dokonca ani ústup do ateizmu nepriniesol úľavu od ustavičného hľadania. Rozum a intelekt boli príliš vetché na monumentálnu úlohu nájdenia vrcholnej pravdy. Samotná myseľ bola privedená do koncovej, mučivej а drvivej porážky. Dokonca aj vôľa bola utlmená. Vnútorný hlas vtedy skríkol: „Ak existuje Boh, pýtam si od Neho pomoc.“

.1.3.     Následne všetko ustalo a zmizlo v zabudnutí. Myseľ a všetok pocit všedného ja zmizli. V ohromujúcom okamihu bolo všedné ja nahradené nekonečným, všetko zahrňujúcim Uvedomením, ktoré bolo sálavým, absolútnym, úplným, tichým, a nehybným, ako sľúbená podstata Všetkého-Čo-Je. Skvostná veľkoleposť, nádhera a mier Božskosti vyšli do popredia. Táto Božskosť bola od všetkého nezávislá, finálna, časovo nekonečná, dokonalá, bolo to Ja-Bytie prejaveného a neprejaveného, Vrcholná-Božia-Podstata, a tak sa začala {Božia Prítomnosť} …

Božia Prítomnosť {DRH opisuje ‘pohľad’ na svet z úrovne vedomia Ja-Bytia}

.1.4.     Dôverné Ticho presakuje všetko okolie, a samotný pohyb sa spomaľuje až do zastavenia. Všetky veci vyžarujú náruživú čulosť. Každá vec si uvedomuje všetky ostatné. Oslňujúca črta tejto žiarivosti je svojou povahou ohromujúco Božská. Vyčerpávajúco začleňuje všetko do svojej úplnej Jednoliatosti, takže všetky veci sú vzájomne prepojené, v komunikácii, a v súladnej súhre, prostredníctvom Uvedomenia a zdieľania základnej črty samotnej podstaty existencie.

.1.5.     Božia Prítomnosť je jednoliato sústavná, a úplne vypĺňa to, čo sa všedným dojmom vnímania predtým javilo ako prázdny, pustý priestor. Toto vnútorné Uvedomenie sa nelíši od Ja-Bytia; presakuje podstatou všetkého. Uvedomenie, si je vedomé svojho uvedomovania, a všadeprítomnosti. Existencia a jej prejav, aj vo forme, aj bez formy, je Boh, a prevláda rovnako vo všetkých predmetoch, osobách, rastlinách i zvieratách. Všetko je súladne spojené Božskosťou Existencie.

.1.6.     Presakujúca Podstata zahŕňa všetko, bez výnimky. Zariadenie v miestnosti je rovnocenné s kameňmi či rastlinami, vo svojej dôležitosti alebo významnosti. Nič, nie je vylúčené zo Spolupatričnosti, ktorá zahrňuje všetko, je úplná, absolútna, a nič jej nechýba. Všetko má rovnakú hodnotu, pretože jedinou ozajstnou hodnotou je Božskosť existencie.

.1.7.     To, čím Ja-Bytie je, je úplné a dokončené. {Je nelokálne, teda} v rovnakej miere je všade prítomné. Nič nepotrebuje, po ničom netúži, a nič mu nechýba. Ani nedokonalosť, a ani nesúlad nie sú možné, a každý predmet sa vyníma ako umelecké dielo, čoby časť sochy, a to v dokonalej nádhere a súladnej súhre. Svätosť všetkého Tvorenia {, nie Stvorenia, čo je bežne zaužívaný, ale nepresný a zvádzajúci tvar, dávaný Boha do minulého času ako ‘Stvoriteľa} je úctou vlastnou všetkému a prejavovanou ku všetkému ostatnému. Všetko je nasýtené majestátnosťou, a všetko je nemé od úžasu a bázne. Zjavenie {sa Podstaty Všetkého-Čo-Je} navodzuje nekonečný Mier a kľud.

.1.8.     Letmý pohľad na telo odhalí, že mu patrí také isté miesto ako všetkému ostatnému – nepatriace nikomu, bez osobného majiteľa, rovnaké ako nábytok alebo iné predmety, a je proste časťou Všetkého-Čo-Je. Nič o tele nie je osobné, a nie je s ním stotožňovanie sa. Spontánne sa pohybuje, správne si vykonáva svoje telesné funkcie, a bez námahy chodí a dýcha. Samo sa udržuje v chode, a jeho činnosti sú určované a uvádzané do chodu Božou Prítomnosťou. Telo je jednoducho ‘ono’, rovnajúce sa každej inej ‘veci’ v miestnosti.

.1.9.     Keď ho iní ľudia oslovujú, hlas z tela primerane odpovedá, ale to, čo v diskusiách počuje, rezonuje na vyššej významovej úrovni. Každá veta odhaľuje hlbší a závažnejší význam. Všetka komunikácia je teraz chápaná na hlbšej úrovni, skoro ako keby každá, jednoducho znejúca otázka bola v skutočnosti existenčnou otázkou a prehlásením o samotnom ľudstve. Z letmého pohľadu znejú slovné vyjadrenia plytko, ale na hlbšej úrovni nesú značné duchovné dôsledky.

.1.10.    Telo, o ktorom každý predpokladá, že som to ‘ja’ ku ktorému hovoria, dáva primerané odpovede. Toto je samo o sebe čudné, pretože vôbec sa nevyskytuje nejaké ‘ja’ priradené k tomuto telu. Ozajstné Ja-Bytie je neviditeľné, bez lokálneho umiestnenia. Telo rozpráva a odpovedá na otázky súbežne na dvoch paralelných úrovniach odrazu.

.1.11.    Umlčaná Tichom Božej Prítomnosti, myseľ je ticho a bez slov. Predstavy, súhrny ideí, alebo myšlienky sa nevyskytujú. Nieto toho, kto by ich myslel. Keď nie je prítomná žiadna osoba, nieto ani mysliteľa, ani konateľa. Všetko sa deje samo od seba, ako výraz Božej Prítomnosti.

.1.12.    Pri všedných stavoch vedomia prevláda zvuk nad pozadím ticha, a nahrádza ticho zvukom. Na rozdiel od toho, v Božej Prítomnosti sa deje pravý opak. Hoci zvuk je postrehnuteľný, je ale v pozadí. Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované alebo vytláčané zvukom. Nič nenarušuje jeho kľud a nič neprekáža jeho pokoju. Aj keď sa pohyb vyskytuje, tak nenarušuje nehybný kľud, ktorý je mimo pohybu, ale pritom v sebe pohyb zahŕňa, {podobne ako tiché javisko, na ktorom sa rozpráva a je na ňom pohyb}. Zdá sa, ako keby sa všetko pohybovalo spomalene, pretože čas neexistuje. Je iba sústavný stav Teraz {, čo v celej knihe rozumej Sústavnosti}. Nieto udalostí, a ani sa nič nedeje, pretože všetky štarty a zastavenia, všetky počiatky a konce, sa vyskytujú iba v dualistickom vedomí pozorovateľa. V ich neprítomnosti sa nevyskytuje chronologická {, teda časová} následnosť udalostí, ktoré treba popísať alebo vysvetliť.

.1.13.    Namiesto premýšľania je prítomné sebaodhaľujúce poznanie, ktoré poskytuje úplne vyčerpávajúce pochopenie, a ktoré je samozrejmé svojou sebaprejavujúcou sa podstatou. Je to ako keby všetko mlčky rozprávalo, a prezentovalo sa vo svojej celistvosti, svojou absolútnou nádherou dokonalosti. Robiac to, všetko prejavuje svoju vznešenosť, a odhaľuje svoju vnútornú Božskosť.

.1.14.    Presakovanie Božej Prítomnosti pomedzi každú štipku a podstatu Všetkého-Čo-Je je skvostné vo svojej jemnosti, a jej dotyk ako keby roztápal. Vnútorné Ja-Bytie je jeho samotnou podstatou. Vo všednom {pociťovaní} sveta je možné veci chápať iba povrchne, ale v Božej Prítomnosti je to práve všetkého najvnútornejšia podstata, ktorá pretkáva každú inú vec. Tento dotyk, ktorý je Božou Rukou vo svojej nežnej jemnosti, je zároveň prejavom a sídlom nekonečnej moci. Pri jeho styku s vnútornou podstatou všetkého si človek Uvedomuje, že Božia Prítomnosť je neustále pociťovaná každou inou vecou, predmetom alebo osobou.

.1.15.    Moc tejto jemnosti je neobmedzená, a pretože je úplná a sústavne prítomná, opozícia nie je možná. {Táto moc} presakuje Všetkým-Čo-Je, a z jej moci vzchádza samotná existencia, ktorá je aj touto mocou tvorená, a aj ňou zároveň držaná pokope. Táto moc je prirodzenou črtou Božej Prítomnosti, a jej prítomnosť je podstatou samotnej existencie. Je rovnako prítomná vo všetkom {živom aj neživom}. Prázdnoty nieto nikde, pretože Božia Prítomnosť vypĺňa všetok priestor, a tak isto aj všetky predmety v ňom. Každý list {na rastlinách} zdieľa radosť z Božej Prítomnosti.

.1.16.    Všetky veci sú v stave nemej radosti z toho, že ich vedomie je prežívaním Božskosti. Spoločná pre všetky veci je nemenná, stále sa vyskytujúca vďačnosť za to, že boli obdarované darom prežívať prítomnosť Boha. Táto vďačnosť slúži ako prostriedok na vyjadrenie úcty. Všetko, čo je stvorené a teda ‘má existenciu’, sa zdieľa v poukazovaní na slávu Boha.

.1.17.    Ľudské stvorenia ako keby nabrali celkom iný energetický plášť/auru. Spoločné Ja-Bytie vyžaruje cez oči všetkých. Táto žiarivosť vychádza z tváre každého človeka; každý je rovnako nádherný.

.1.18.    Najťažšie sa dá opísať vzájomný styk medzi ľuďmi, ktorý sa presúva do inej komunikačnej úrovne. Medzi všetkými je zrejmá láska. Ich rečový prejav sa však zmenil, takže všetky rozhovory sa stali láskyplnými a pokojnými. Význam počutých slov nie je taký istý, než ako počujú ostatní. Je to ako keby tu boli zapojené dve rozličné úrovne vedomia, vychádzajúce z rovnakého scenára formy a pohybu; hovorené sú dva rozdielne scenáre použitím rovnakých slov. Samotné významy slov sa presunuli do inej úrovne Ja-Bytím všetkých zúčastnených, a čo sa týka porozumenia komunikácie, tá sa odohráva na vyššej úrovni. Pritom je jasné, že všedné ja ľudí si neuvedomujú súbežnú komunikáciu, ktorá sa odohráva medzi ich Ja-Bytiami. Ľudia sú ako keby zhypnotizovaní do stavu, v ktorom veria v naozajstnosť skutočnosti všedného ja, ktoré jednoducho nevedomky hrá scenáre a role, tak ako vo filme.

.1.19.    Ignorujúc všedné ja, Ja-Bytia sa navzájom oslovujú priamo, a zdá sa, že všedné ja ľudí si neuvedomujú túto prebiehajúcu konverzáciu na vyššej úrovni. Zároveň ľudia intuitívne cítia, že sa deje niečo odlišné od všedného. Vedomá účasť Ja-Bytia vytvára energetické pole, ktoré ľudia pociťujú mimoriadne príjemne. Je to práve toto energetické pole, ktoré robí zázraky a uvádza udalosti do súladnej súhry, a to spolu s pocitom mieru pre všetkých, ktorí ho zažijú.

.1.20.    Návštevníci, ktorí precestovali veľa kilometrov, aby mi kládli otázky, zrazu v prítomnosti tejto aury vedeli odpovede, ktoré prišli vďaka {ich} vnútornému pochopeniu, ktoré urobilo ich pôvodné otázky bezpredmetnými. Došlo k tomu preto, lebo Božia Prítomnosť pozmenila uhol pohľadu mylnej predstavy naozajstnosti ‘problému’, a tým spôsobila jeho zmiznutie.

.1.21.    Fyzické telo pokračovalo vo svojom fungovaní, a odrážalo zámery prenášané prostredníctvom vedomia. Záujem o pokračovanie {života} fyzického tela nebol ktovieaký, a bolo jasné, že fyzické telo je vlastne vlastníctvom vesmíru. Fyzické telá a predmety vo svete odzrkadľujú nekonečné variácie a sú bez nedokonalosti. Nič nie je lepšie alebo horšie ako čokoľvek iné, a ani nemá rozdielnu hodnotu alebo dôležitosť. Črta dokonalého splynutia vyjadruje prirodzenú hodnotu všetkého, čo existuje, ako rovnocenné prejavy vrodenej Božskosti. Nakoľko sú ‘vzájomné vzťahy’ výplodom dualistického myšlienkového pozorovania, v Skutočnosti nieto ‘vzájomných vzťahov’. Všetko jednoducho ‘je’, a prejavuje bytie svojej existencie.

.1.22.    Obdobne, bez vloženia sa aktívneho pozorovateľa s jeho vrodeným vyhodnocovaním myšlienok, nieto ani zmien, ani pohybu, ktoré by bolo treba vysvetliť alebo popísať. Každá ‘vec’ sa proste vyvíja ako prejav svojej Božskej podstaty. Vývoj {=evolúcia} sa preto odohráva ako prejavovanie sa vedomia, a to tak, že berie prejav z vyšších energetických abstraktných úrovní do nižších, viac vyhranených foriem a nakoniec do fyzického, hmotného prejavu. A tak sa Tvorenie prejavuje z abstraktného nezobrazeného, cez postupnú formu, do poslednej energetickej šablónky, a potom do konkrétneho hmotného prejavu. Moc prejaviť formu je prejavom nekonečnej Božej moci, ako sústavne prebiehajúce Tvorenie.

.1.23.    Tvorenie je Prítomnosť {momentka každučkého okamžiku každého okamihu} a Terajšok. Tento Terajšok je sústavný {, teda spojitá záležitosť, na rozdiel od diskrétnej, rozsekanej, ako je napríklad predstava odvíjania oddelených okamihov}, takže počiatky a konce nie sú možné. Zviditeľnenie, či samotný hmotný prejav, je iba zmyslovým výtvorom, a nie je potrebnou podmienkou pre existenciu, ktorá {, táto existencia,} je sama o sebe bezforemná, avšak vlastná každej forme.

.1.24.    Pretože všetko je v neustálom procese Tvorenia, znamená to, že všetko je prejavom Božskosti, ináč by to nemalo schopnosť vôbec existovať. Rozpoznanie toho, že všetko, čo existuje, odráža Božskosť Tvorenia, je dôvodom, prečo si všetko zasluhuje rešpekt a úctu. To vysvetľuje úctu k duchu vo vnútri každého živého tvora a k prírode, čo je typické v mnohých kultúrach.

.1.25.    Všetky vedomé tvory sú si rovné. Iba hmotný prejav podlieha zániku, pričom Podstata je nedotknutá, a udržuje si možnosť znova sa prejaviť v hmotnej podobe. Podstata je ovplyvniteľná iba silami samotného vývoja. Vzchádzanie hmotnej formy z Podstaty je ovplyvňované výskytom toho, čo už vo forme je. Obsah {už} hmotne prejaveného preto môže napomáhať Podstate k {ďalšiemu} prejavu do formy, alebo {podmienky pre ďalší} prejav nemusia byť priaznivé, závisiac od okolností. Dalo by sa povedať, že Tvorenie napĺňa svoje vlastné vnútorné Božské pokyny alebo tendencie. Tradične sa táto tendencia nazýva údelom, čo je vlastne odvíjanie možností, a odraz už skôr jestvujúcich pomerov (klasické ‘Guny’ v Sanskrite, a to radžas (činorodosť), sattva (uvedomenie), tamas (odporovanie). Takže človek môže ovplyvňovať okolnosti tak, aby zvýšil pravdepodobnosť prejavenia sa želaných možností. Prostredníctvom voľby, ľudské vedomie môže ovplyvňovať výsledky, ale moc Tvorenia je Božou výsadou.

.1.26.    Povaha Tvorenia, ktoré je mimo času, priestoru, a príčinných súvislostí, je samoodhaľujúca, a predkladá sa vedomiu Uvedomenia ako dar Božej Prítomnosti. Všetky veci sú vo svojej podstate sväté Božskosťou svojho stvorenia. Keď sa zanechá kritizovanie a posudzovanie {, plynúce z} dualistických dojmov vnímania, odhalí sa absolútna dokonalosť a nádhera všetkého.

.1.27.    Umenie má snahu zachytiť tieto okamihy Uvedomenia tým, že zoberie jeden časový okamih a zmrazí ho v umeleckej fotografii alebo soche. Každá momentka zobrazuje dokonalosť, ktorú možno oceniť iba vtedy, keď je jednotlivá momentka izolovaná od skreslenia {vymysleného} navrstveného príbehu. Dráma každého okamihu existencie sa uchová, keď umenie daný okamih uchráni pre zánikom {do nasledujúcej z} premien hmotnej formy, nazývanej história. Prirodzená nevinnosť vlastná každučkému okamihu je zrejmá vtedy, keď sa tento okamih vytrhne z {nami vymysleného} rámca, uvrhnutého na chronologickú postupnosť zvolených okamihov, z ktorých následne vyrastá {náš} ‘príbeh’. Po vytvorení príbehu dualistická myseľ vnáša pojmy ‘dobré’ alebo ‘zlé’. Ľahko si je možné všimnúť, že dokonca aj pojmy ‘dobré’ alebo ‘zlé’ odzrkadľujú vo svojom vzniku to, čo sú ozaj jednoducho iba ľudské túžby. Ak si niečo prajeme, stáva sa to ‘dobrým’, a ak si to neprajeme stáva sa to ‘zlým’. Ak sa z pozorovaného odstráni ľudská súdnosť, jediné čo ostane k povšimnutiu je, že forma sa sústavne vyvíja {, všedným ja nepresne nazývanou} ‘zmenou’, a vo svojej podstate nie je ani žiaduca a ani nežiaduca.

.1.28.    Všetko prejavuje svoje vrodené možnosti, {ktorých prejav je} určený ich vlastnou podstatou a prevládajúcimi okolnosťami. Nádherou všetkých vecí je, že práve skutočnosťou svojej existencie prejavujú slávu Božieho Tvorenia ako fakt samotnej existencie. Z titulu toho, že jednoducho ‘je’, každučká existujúca vedomá a nevedomá vec napĺňa Božiu vôľu. Je to práve vďaka Božiemu zámeru, že sa neprejavené stáva prejaveným; tento proces, ktorého sme svedkami, nazývame Tvorenie.

.1.29.    Pretože povaha Tvorenia nie je všednému vedomiu zrejmá, myseľ vyrába dilemy, ktoré nemajú odpovede, napríklad, ako môže ‘dobrý’ Boh dovoliť tak veľa ‘zlého’. Ak sa povznesieme nad dualistické dojmy vnímania a svojvoľného vyhodnocovania prejaveného, nieto ani dobrého ani zlého, vyžadujúceho si vysvetlenie, pričom je možné vidieť, že vesmír sám o sebe je neškodný. Ľudská myseľ si vyrába svoje scenáre cieľov a túžob, a udalosti sú s nimi buď v súlade alebo nie sú. Oboje, tragédia aj víťazstvo, sa vyskytujú iba v rámci obmedzenosti dualistickej mysle, a v skutočnosti {mimo mysli} neexistujú. Všetko na tomto svete ako keby vzchádzalo a potom sa rozplývalo v rámci obmedzenosti dojmov vnímania. Nakoľko Skutočnosť je mimo času, priestoru a formy, je nepodstatné, že nejaká ‘vec’ alebo ‘osoba’ existuje zlomok sekundy alebo tisíce rokov. Takže zápas žiť o niekoľko rokov dlhšie, alebo dokonca o zopár okamihov, pripadá ako planá mylná predstava, pretože existencia nie je vôbec prežívaná v rámci času.

Tento okamih je jedinou Skutočnosťou, ktorú prežívame;

všetko ostatné je iba abstrakciou a myšlienkovou konštrukciou {, vytváraním ‘udalostí’, ktoré sa ‘stali’ pred sekundou’, alebo sa ‘stanú za sekundu’ – čiže nie v Sústavnom Teraz.}. Preto človek vlastne vôbec nemôže žiť sedemdesiat rokov; iba tento presný, prchavý okamih je možný.

.1.30.    V skutočnosti neduálnosti je všetko úplné {a dokončené}, a túžba je nahradená oceňovaním {si Božskosti tohto stavu a všetkého v ňom, čo zahrňuje aj ‘seba’}. Pri tom, ako sa život vyvíja, každá živá vec, v ktoromkoľvek danom okamihu, je sumárnym vyjadrením prejavu svojich možností. Motivácia ako taká zmizne, a činnosť prebieha ako časť procesu uskutočňovania možností. Preto za činmi nieto konateľa. Namiesto toho je v každom okamihu prítomný pocit dokončenosti, a úplného naplnenia. Pôžitok z fyzických potrieb pochádza zo samotnej činnosti. Napríklad, chuť na jedenie vychádza z činnosti jedenia, bez predchádzajúcej túžby po ďalšom súste. Ak je jedenie prerušené, nieto pocitu straty. Radosť zo života vyviera zo {samotnej} vlastnej existencie v každučkom okamihu, a uvedomovanie si sústavnej dokončenosti je časťou radosti z existencie.

.1.31.    Nie je možné ‘zažiť’ úplnosť Jednoliatosti Všetkého-Čo-Je. Namiesto toho je ju možné spoznať iba tým, že sa ňou človek stane. ‘Ja’ z Ja-Bytia je Božím Okom, ktoré je svedkom vzchádzania Tvorenia ako Teraz {Sústavnosti}. Existencia časovej následnosti je mylnou predstavou jej naozajstnosti, či ilúziou, vytvorenou dojmami vnímania ‘ja’ z ega, ktorého uhol pohľadu je základňou na prevod nelokálneho do lokálneho, nelineárneho do lineárneho, Spolupatričnosti do separátnych prvkov. Zdanlivosť vnímania je okom ega, ktoré pri prevode nezažiteľnej Nekonečnosti do zažiteľnej Konečnosti vytvára zdanlivosť vnímania času, miesta, trvania, rozmeru, polohy, formy, obmedzenia a špecifickosti.

KONIEC

 

HONZA: – K bodu B – Co je Mapa vědomí?.
Při přípravě obsahu dnešního setkání jsme se s Julem rozhodli ještě jednou říci to, co zaznělo v úvodu sobotního odpoledního Julova vstupu na setkání, které proběhlo minulý měsíc ve Střílkách a Jakubovanoch, tématicky zaměřené na Mapu vědomí a charakteristiku jednotlivých úrovní vědomí. Bylo to podané takovou formou, že každý se mohl ve své úrovni poznat. Bez cejchování – kalibrací. Ale nebudu předbíhat, nyní předávám slovo a třeba se i v dalších týdnech postupně dozvíme, jak překlenovávat úrovně, abychom nepředbíhali Karmu.

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

From: “Reality, Spirituality and Modern Man” (2008), Chapter 6: Social Reality and Levels of Truth, p. 106

Spoločenská skutočnosť a úrovne pravdy

Hoci sa ciachovanie úrovní vedomia a ich prejavov môže zdať akademické a abstraktné, dôsledky ich skutočného spoločenského vplyvu sú hlboké, konkrétne a rozsiahle. Každá úroveň odhaľuje {svoje} možnosti, ako aj {svoje} obmedzenia uvedomovania si a súbežnej schopnosti mozgovej funkcie chápať. Tie potom odrážajú predpokladaný svetonázor “ skutočnosti“, a teda domnelú “ pravdu“. Ich výsledkom sú aj charakteristické politické, intelektuálne a dokonca aj geografické spoločenské zoskupenia s veľmi odlišnými očakávaniami, požiadavkami a štýlmi vyjadrovania. Tieto sociálne konštelácie zahŕňajú aj odlišné komunikačné štýly, ako aj morálne normy a etické predpoklady, ktoré následne ovplyvňujú domnienky o vzťahoch a spoločenských rolách.

Konflikt jestvuje {iba výlučne} v mysli pozorovateľa, a nie v tom, čo je pozorované.

 

Mapa vědomí: – doplněno z materiálů ze Střílek a Jakubovan 9/2021

Korelace úrovní vědomí ve vztahu ke štěstí, zaměstnanosti, pocitu chudoby, života a kriminality:

Môžeme Sa Sami Odhadnúť.

.20.  Chcem byť od HANBY až neviditeľným, zvesím hlavu, konám tak, aby si ma nevšimli, a odplazím sa ľudom z očí, mám pocit poníženosti, mám malé sebavedomie, ktoré maskujem perfekcionizmom, prehnanosťou, morálnou extrémnosťou, netoleranciou. Zdravie mi neslúži, nie som na tom emocionálne a psychologicky dobre. Život a veci sú biedne. Som nesmelý a utiahnutý, a vyjadrené cudzím slovom, introvert. Som krutý na seba, a na iných. Často mám vážnu mentálnu chorobu, a z to vychádza, že často až paranoicky podozrievam, tvrdím výmysly, a stratil som kontakt s každodennou normálnou realitou života, takže konám neprimerane k spoločenskej situácii. Spoločnosť ma považuje za vyšinutého. Som náchylný na krutosti a bizarné kriminálne činy.

 

.30.  Som chudák, na ktorom všetci sedia, a to je ich VINA, a tak mi je jasné, že som obeťou, proti ktorej sa všetci spikli. Život a veci sú podlé. Ale ja nie som na vine – oni sú na vine, a z toho mám pocit obvineného. Viem, že chyby, a to vo všetkom, sú u iných, pretože ja som bez chýb. Mávam síce niekedy aj výčitky svedomia. Niekedy dávam sebe a iným telesnú bolesť, a to mi prináša potešenie. Sústavne ma postihujú nejaké nešťastia. Vidím, že ľudia páchajú hriechy, ktoré sa im určite nedajú odpustiť, a najväčší hriešnici si zasluhujú trest smrti. Privádzajú ma až do zúrivosti. Tých, ktorí som mnou nesúhlasia, treba zničiť a aj snáď pozabíjať. Konám ničivo. Ak som reportér, píšem o tom dokonca aj články do novín. Tí, ktorí hovoria o nejakom odpúšťaní, čo neviem čo je, musia byť na hlavu spadnutí. Jasne som emocionálne zarytý.

.50.  Všetko vidím beznádejne, aj teraz, aj do budúcnosti. Život a veci sú beznádejné. Žijem v chudobe, a v zúfalstve. Mám pocit zúfalstva. Nemám ani energiu na to, aby som použil prostriedky, ktoré sú poruke. Nemôžem si pomôcť. Nádej ma opustila. Som plný emócií, ktoré z toho pramenia. Čumím do steny. Ako konám? Nekonám, inými slovami, konám tak, že som to vzdal. Jedným slovom, APATIA. Neviem, že spoločnosť ma pociťuje ako záťaž, lebo sústavne potrebujem prítok energie od druhých. Nie že by som sa aktívne zabil, ale potichu pasívne zomriem. Neviem, že iba zásah zvonku ma z tohto vytiahne.

.75.  Okolo mňa je všetko smutné. Samý SMÚTOK. Akoby som sústavne prehrával, mal bolestné straty, a je mi jasné, že sú samozrejme súčasťou života. Ak niečo stratím, je to samozrejme nenahraditeľné. Som v depresii, v žiale, v smútku. Život a veci sú tragické. Mám v sebe pocit ľútosti a s ňou aj výčitky svedomia. Konám skľúčeno. Ani sa mi nechce jesť. Neviem, že keď sa ale na mňa niečo traumatické navalí, rozplačem sa, začnem jesť, a mám šancu sa z tejto energie dostať.

.100.  Čo ma poháňa konať je STRACH. Svet je nebezpečný a ohrozuje ma. Život a veci sú hrozivé. Je mi to jasné. Je plný nástrah. Vidím to predsa každý deň v televízii, aké nebezpečenstvá číhajú na každom rohu. Z toho mám pocit úzkosti. Kupujem si veci, potrebné na svoju záchranu. Moju neistotu prejavujem aktivitami, žiarlivosťou, bezpodmienečnými požiadavkami na iných, ale viac pritom konám utiahnuto. Som obklopený podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Ľahko podlieham machináciám iných, som zmanipulovateľný. Duševne sa nevyvíjam a mám duševné zábrany. Uverím politikom a podnikom, že to, čo robia, je pre moje dobro a moju záchranu. Neviem, že svet všedných ja podporuje v ľuďoch strach, lebo ľudia sa dajú ľahko v tomto stave zmanipulovať a dá sa im kadečo predať a nahuckať. A nevidím, že bez pomoci zvonku nie som schopný sa dostať z tejto energie a preto podvedome volím vo voľbách tých, ktorí ‘samozrejme’ strach prekonali, lebo tí ma určite z neho vyslobodia.

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce. Zbývá už jen za celou skupinu dodat: Julko, vřelé díky za vše, co pro nás děláš. Za to, že nám předáváš srozumitelnou formou učení podané přes Dr. Hawkinse.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (22) na setkání z 27. září/septembra 2021.

Protože odezvy od posluchačů se v průběhu minulého týdne neobjevili, přejdu přímo k technickým záležitostem ohledně on-line setkávání:

Na minulém on-line setkání se vyskytla potíž pro nově příchozí, že neslyšeli zvuk, když se připojili později, když již bylo ve skupině přes 25 účastníků. V tomto případě doporučujeme jít na „živé vysílání“ na youtube, bez možnosti reagování a vznášení dotazů. Hledáme možnosti, jak systém vylepšit. Chvíli nám to bude trvat, než najdeme řešení, nejspíš se nevyhneme placené verzi připojování.
V podstatě máme tři možnosti:

  1. Nechat vše jak je a kdo se nevejde do Jitsi, půjde na youtube a Honza bude číst odezvy – s malým opožděním i chatu na youtube – pro Honzu velmi náročné na pozornost…
  2. Přejít na jiný, nejspíš komerční on-linový systém, umožňující on-line provoz do 100 účastníků, možnost sdílení obrazovky a zvuku, možnost souběžného vysílání na youtube, možnost zabudování přístupu do stránky hawkins.support a hlavně aby nás přístup při využití 1x týdně příliš nevyčerpal z vašich darů.
  3. Nainstalovat Jitsi jako otevřený software na server umístěný v Brně, který máme v družstvu Evoluce pronajatý od spolku poskytující virtuální servery a provozujeme na něm stránky evoluce.eu. Které také už potřebují údržbu stejně jako stránky hawkins.support. Na obou již je nefunkční automatické rozesílání zpráv. Proto je problém s přihlašováním a generováním nových hesel.
    Pokud bychom našli správce, který by nám pomáhal a udržoval stránky ve 100% funkčnosti, ať dobrovolnicky, či za přiměřenou odměnu (fungujeme jen díky vašim darům), mohli bychom v tomto prostoru provozovat on-line Jitsi jen pro sebe a zatěžovat jej jen vlastními přístupy. Zda-li by to bylo funkční řešení i při více účastnících, by bylo potřeba zkonzultovat s tvůrci systému a komunikovat s nimi v angličtině.

Je jasné, že řešení bude chvíli trvat, proto prosím o trpělivost. A pokud je ve skupině člověk, který by nám se stránkami a jejich údržbou dokázal pomoci, prosím jej, aby se ozval. Telefon je v záhlaví stránek.

Protože ve skupině dobře vládne anglicky Juraj, s Julem jsme na něj delegovali výběr on-line systému a poprosil bych jej nyní o pár vět. Předávám mu slovo:

JURO: pouze ze záznamu…

HONZA: Ještě pár rychlých informací:

  • pokud nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail a bylo i zjištěno, že některé maily nebyly přeposlány, když byly nějak nestandardní – třeba Smajlík v názvu zprávy apod. Tato emailová adresa byla povinně zřízena pro administrování stránek hawkins.support v USA, kde jsou benevolentnější k autorským právům. Proto jsou stránky hawkins.support někdy pomalejší;
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy;
  • Na stejný email můžete napsat své kontaktní údaje včetně telefonu pro zařazení se do neveřejné skupinové databáze členů, která může být nápomocna pro snadnější setkávání se na tzv. položivých setkáních, kdy se účastníci z jedné lokality domluví a setkají se u některého z nich – u něj doma a společně budou sledovat pondělní on-line setkání. Můžou se i v hostování střídat. Jde o tu přátelskou atmosféru…

Snad už tento týden vymyslíme s Tomem tabulku, abychom ji mohli neveřejně sdílet a doplňovat.

Dotazy?

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Dodatek k minulé odpovědi Amandě, který se týká zohlednění stravování se.

Předávám Julkovi slovo:

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

Záznam na youtube – v průběhu nahrávání měl systém malý výpadek, malý kousek cca po 2 hodinách záznamu chyběl, při úpravě byl sestříhán a vložen i s částí před připojením se na youtube.