4. – 1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si

Pro českou a slovenskou on-line skupinu <hawkins.support>
Následující přeložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

 

1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si 02

 

Lidé jsou zvědaví, ptají se Dr. Hawkinse: „Jak je možné dosáhnout takový {vysoký} stav
uvědomování si?“. Ale málokdo tyto kroky následuje, přestože jsou tak jednoduché.

1 Na prvním místě musí {ve vás} existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je

dosáhnout tento stav.

%

2 {Na základě tohoto rozhodnutí} vznikne {oddanost k} disciplinovanost{i} účinkovat {v životě}

s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností {orig: jemností},

a to bez výjimky{, tedy ke všemu, co vzchází před naše vědomí}.
.

3 {Nevyhnutnou podmínkou je přitom} mít soucit {tedy bezpodmínečnou ohleduplnost} a ochotu, porozumění vidět nevinnost { čili důvěřivou naivitu dítěte},
a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.
.

4 Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy.

S tím souvisí vzdání se tvrdohlavosti, aby bylo po mém,

jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

%

5 Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly

a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.
.

6 Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů,

a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.
.

7 Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit tyto myšlenky,

přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření, – když jsou jen napůl vytvořené.
.

8 Nakonec bylo možné vzdát se energie, která stála za samotným procesem myšlení,
a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet, jak se stala myšlenkou..

%

9 Tato činnost soustavného a neúnavného soustředění se,
nedovolující ani jediný okamžik odpoutání pozornosti od průběžné meditace,
pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

Předešlý text je volně z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI