. 84. Jednobodovost zaměření mysli; Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny; Četba – Kniha B2: kap.12. Hledání Pravdy – 2. z 3; Nejmocnější nástroj při uplatňování DRH učení – 6.6.2022

. 6. června/júna 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 84. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K 5.6.2022 za tento měsíc – červen – bylo vámi darováno 750 Kč.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: SUR 9: Jednobodovost zaměření mysli;

+ SUR 10: Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.12: Hledání Pravdy – 2. část z 3;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Nejmocnější nástroj při uplatňování DRH učení.

– ?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (56) na setkání z 30. května/mája 2022.

– Odezva od Amandy – poděkování za setkání z minulého týdne a za dvě trknutí;

– Odezva od Evy – sdílení zkušenosti Prosby Boha o Přízeň a pomoc;

– Odezva Igora – Z Ticha zpět do „reality ´bububu´ všedního já“;

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH..

– ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 9: Jednobodovost zaměření mysli;

+ SUR 10: Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů., třeba část z SUR 3 …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text SUR 3

 

SUR9 – Jednobodové zaměření mysli

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

 

SUR10 – Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny

Klikni a otevři ke čtení
SUR 10– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.12: Hledání Pravdy – 2. část z 3.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení druhé části 12. Kapitoly – Hledání Pravdy:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 30máj2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

 

KAPITOLA 12

Hľadanie Pravdy

 

Pokračování – 2.část ze 3

.12.22. Otázka: Čo je teda {tá} mylná predstava, o ktorej toľko počujeme?

            Odpoveď: {Úplne} celý {súbor} zdanlivosťou vnímania {vytváraných} mylných predstáv, o ktorých ego {veselo a nehanebne} tvrdí, že sú skutočnosťou, je úplne a bezvýhradne výtvorom stanoviskovitosti {ega/všedného ja}. Toto je veľmi dôležité {si v hlave} rozmotať, a porozumieť, {a to} vo svojom vlastnom skúsenostnom uvedomovaní si {,ináč povedané na svojich vlastných životných skúsenostiach, a na vlastnej koži}. Ak pozorne pozorujete, všimnete si, že vo chvíli, keď myseľ zaujíma nejaké stanovisko, toto stanovisko {ega/mysle} pochádza z voľby, z ‘tréningu’ {naším okolím na nás}, z túžby, z emócie, alebo z politického či náboženského hľadiska. Zo svojvoľných stanovísk moralizovania, všetky činy a udalosti možno zaradiť do kategórií ‘správne’ alebo ‘nesprávne’. Z tohto stanoviska {kategorizovania} pramenia všetky nezmyselné obete a utrpenia na svete.

Koniec1z3

.12.23. Otázka: Čo je príčinou tejto chyby?

            Odpoveď: Súdenie. To je tým veľkým preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach každého ega. Písmo hovorí {Mt 7, 1}: „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ A tiež: „Súd je môj, praví Pán.“ Kristus povedal, že máme odpúšťať. Budha povedal, že nieto čo súdiť, pretože zdanlivosť vnímania dokáže vidieť len mylnú predstavu {skutočnosti}. Zdanlivosť vnímania je vždy čiastočná {, vždy jedná iba s časťou, o ktorej si je ego/všedné ja vedomé a ktorú vidí; pričom si namýšľa, že vidí všetky súvislosti týkajúce sa danej veci}, a obmedzená {egom náhodne zvoleným,} ľubovoľným rámcom. Po pravde povedané, žiadne súdenie nie je možné {, pretože nikdy, ale nikdy, ego/všedné ja nevidí celý rámec. Nikdy. Jasné?}.

 

.12.24. Otázka: Je súdenie vôbec niekedy opodstatnené?

            Odpoveď: {Nie je} {, avšak} vždy sa to dá {egu/všednému ja nejako} odôvodniť. Z etiky sa človek naučí základný princíp, že výsledok neopodstatňuje prostriedky {, inými slovami: účel svätí prostriedky}. Nepochopiť tento hlavný princíp znamená byť diktátorským a podliehať závažnej duchovnej chybe. {Hocijaký, pre ego akože} ‘dobrý’ výsledok sa dá zosnovať, na ospravedlnenie akékoľvek barbarského správania, {nuž} a preto sa v našej spoločnosti hojne používa na opodstatňovanie {takého} spoločensky uznávaného správania, ktoré porušuje duchovné zásady. Tieto prehrešky podkopávajú samotnú štruktúru spoločnosti, a vypomsťujú sa {jej} v rozšírenosti priestupkov, kriminalite, a v ľudskom utrpení vo všetkých jeho podobách.

.12.25. Otázka: Ako sa môže ľudstvo vyškriabať z tejto jamy mizérie?

            Odpoveď: Najsvižnejšia cesta z problémov a neznalosti je nadobudnutím porozumenia povahy samotného vedomia. Uvedomenie si povahy vedomia vystrelí človeka cez všetky problémy, obmedzenia, a ľudské húževnaté úsilia. Je to najdôležitejší {učebný školský} predmet zo všetkých predmetov na naučenie, pretože je podložím všetkého ľudského prežívania a činenia. Veda ako taká pokročila až do bodu, v ktorom nemôže napredovať ďalej bez porozumenia povahy vedomia. Preto je toľko medzinárodných konferencií o ‘vede a vedomí’, ktoré sú predmetom veľkého záujmu a sú veľmi početne navštevované. Doposiaľ, takéto húževnaté úsilia pribrzďoval nedostatok primeraných nástrojov {svalové tetovanie} na skúmanie {tejto} poprednej oblasti ľudskej inteligencie.

.12.26. Otázka: Počujeme, že blokom k Uvedomeniu je samotná dualita. Ako sa toto dá vyriešiť?

            Odpoveď: Dualita je {, ako produkt zdanlivosti vnímania,} umelý a svojvoľný podklad pre mylnú predstavu oddelenosti. Pochádza z {nejakého} stanoviska, ktoré {vzápätí} pochádza zo súhrnu {hromady myšlienok z} myšlienkovitosti, so všetkými jej nespočetnými úsudkami, hodnotami, vyberavosťou, predsudkami, a názormi.

Tie zasa pochádzajú zo symbolizmu {, teda z hodnôt, ktoré ego/všedná ja pripisuje veciam; kus farebnej handry alebo vlajka}, z obmedzených {nakúpených} modelov chodu sveta, a z obmedzení rámca {v ktorom ego vidí veci diania okolo seba}. Je to iba kvôli {egom vytvorenému} svojvoľnému obmedzeniu rámca, na základe ktorého {, tohto obmedzeného rámca,} je možné vynášať akékoľvek posudzovania či hodnotiace výroky o čomkoľvek. Fakt, že mnohé názory zastávajú veľké masy ľudí je {až} hypnotický. Len máloktoré mysle dokážu uniknúť pôsobivosti {zdanlivej} dôležitosti davového súhlasu. Ľudia hľadajú usmernenie {morálnych zásad svojho správania sa mimo seba,} vonku {, vo svete} namiesto vo svojom vnútri. Ako povedal Freud, individuálne svedomie sa rozpúšťa v bezvedomí stáda a davového konania. Morálka je umlčaná masovou hystériou {, čo je vidieť na húfoch ‘normálnych’ ľudí, ktorí sa  ‘zrazu’ pridávajú k pouličnému rabovaniu a podpaľovaniu}.

Málokto dokáže odolať propagande spravodajských médií. Pravda napokon vypláva na povrch, ale zvyčajne oneskorene. To, ako často je v pozadí tragédie ľudská chyba je odhalené na DNA založenom zvrátení odsúdení mnohých väzňov, ktorí boli predtým dokonca {už aj} popravení. Súdne svedectvo je zdanlivosť vnímania, a keďže zdanlivosť vnímania je zdrojom chýb, takzvaný ‘systém spravodlivosti’ je pochopiteľne náchylný na chyby. K pravde nemožno dospieť hlasovaním. Závery poroty sú iba názory, nie fakty. Emócie zaslepujú vnímanie a zaručujú chyby. Dualita je teda oddelenie pravdy a chyby, ktorej pôvodcom je preceňovanie vysokej mienky a prednostiach svojho vnímania a ega.

.12.27. Otázka: Ako má zdanlivosť vnímania za následok dualitu?

            Odpoveď: Ľubovoľná vyberavosť {a zaostrenie sa ega na svojvoľné dôležitosti} má za následok stanovisko, ktoré je uhlom pohľadu, ktorý umelo protipólovo rozpolťuje jednozliatosť Skutočnosti do zdanlivo odlúčených častí. Tieto časti sú iba zdanlivé, a nie sú vlastne odlúčené v Skutočnosti. Odlúčenosť na časti sa vyskytuje len v mysli, a nie v Skutočnosti. {Na základe ‘myslenia v odlúčenosti’} preto vlastne skončíme tak, že hovoríme o ‘tu’ a ‘tam’ alebo ‘teraz’ oproti ‘vtedy’, alebo si svojvoľne vyberáme časti z toku života, na ktoré sa odvolávame ako na ‘udalosti’ alebo ‘diania’ {, o ktorých už vieme, že v Skutočnosti nejestvujú}. Jeden vážny dôsledok tohto myšlienkového procesu je vytváranie si falošného chápania príčinnosti. Toto nedorozumenie vedie k nekonečným ľudským problémom a tragédiám.

.12.28. Otázka: Rozumiem tomu tak, že kladiete veľký dôraz na objasnenie povahy príčinnosti.

Odpoveď: Pri pokuse o znovupospájanie {, o poskladanie,} toho, čo bolo takto pojmovo {, náhľadmi ega,} porozdeľované {a odlúčené na časti} v myšlienkových procesoch mysle, vynachádzajú sa príčinné súvislosti, na vysvetlenie toho, na čo sa teraz pozerá ako na ‘vzťah’. V {ozajstnosti} Skutočnosti jestvuje iba {všetkému hocičomu toho vlastná existencia ako toho jestvovanie ako také; jestvuje iba všetkému vlastná, od iného nezávislá} {seba}totožnosť; nejestvuje žiadna príčina niečoho, ani nie je potrebná. V newtonovskom modeli chodu sveta lineárnych príčinných súvislostí sa zdá, že ‘toto’ spôsobuje ‘tamto’. V {ozajstnosti} Skutočnosti je už všetko zavŕšené {, dokončené, kompletné} a naprostá jednozliatosť je mimo času, priestoru, a rozdelenosti, či {dokonca} definície. Je zrejmé, že nič nie je príčinou niečoho iného, pretože to by si vyžadovalo dualistické oddelenie v čase a priestore, čo je nemožné.

Prejavené sa stáva prejaveným Tvorením. Všetky veci jestvujú vďaka svojej podstate vo svojom prejave ako existencia. Všetko, čo môžeme pozorovať, sú {len súčasné} pomery. Je pomerne ľahké vidieť, že ‚príčinou‘ čohokoľvek je súhrn celého vesmíru počas všetkých čias, bytím tým, čím je, vo všetkých svojich prejavoch ako existencia. Všetky veci existujú ako výraz {svojej vlastnej} {seba}totožnosti {ako existencie svojho jestvovania ako takého,} a podstata všetkých vecí žiari svojou prítomnosťou. Všetky veci sú samotvorené božským prejavením sa ako existencia. Preto každá ‘vec‘ môže byť iba tým, čím je, na základe súhrnu celého vesmíru. Zrnko prachu nemôže byť tam, kde sa nachádza, bez vzdušných prúdov, ktoré si vyžadujú miestnosť, ktorá si vyžaduje budovu, pozemok, kontinent, planétu, slnečnú sústavu, galaxiu, vesmír atď.

Všetky výroky vytvorené mysľou sú subjektívne. Nieto lineárnej postupnosti udalostí, nieto časovo za sebou idúcich {dianí}, či príčinných súvislostí. Všetko sa skvie tak, ako to je, vo svojom prejave {svojej} existencie. Všetko je sebaexistencia, a preto nezávislá od niečoho mimo seba.

.12.29. Otázka: Je ego ‘nesprávne’ {vo svojich názoroch}?

            Odpoveď: Problém s egom nie je v tom, že sa mýli, ale iba v tom, že je obmedzené a skreslené.

Predstavovať si ego ako nepriateľa znamená stať sa protipólovo rozpolteným, {a tým} vyvolávať konflikty, vinu, hnev, a hanbu.

Stanoviskovitosť podporuje ego.

Rozšírením rámca, protiklady sa preklenovávajú, a problémy sa rozpúšťajú.

Pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti odstraňuje nosné základy ega posudzovania, stanoviskovitosti, a moralizovania.

V {ozajstnosti} Skutočnosti už nieto možnosti {výskytu} protikladov, tak ako {v nej} nemôže byť ani víťazov, ani porazených.

{Ukážme si, ako má stanovisko ega vplyv na štatistiky.} V rámci mylnej predstavy, štatistiky napríklad závisia od toho, ako sú stanovené a definované medze {, čo zahrnúť a čo vylúčiť}. Zmenou klasifikovania {a výberu ‘vhodných’ vecí} sa štatistika posúva. Takže údajnú mieru kriminality v Spojených štátoch možno urobiť tak, aby sa zdalo, že stúpa alebo klesá, v závislosti od politických tlakov, alebo zahrnutím alebo vylúčením určitých vecí do {ich} zostavovania. Zvýšením alebo znížením kritérií možno dosiahnuť, aby sa akýkoľvek sociálny jav javil ako rastúci alebo klesajúci. Svet, ako ho opisuje zdanlivosť vnímania, je teda náhodný {,svojvoľne vymyslený}, a sociálna ‘skutočnosť’ sa stane akoukoľvek takou, ako sa ju človek{/ego} rozhodne nazvať. {Takže tvrdenie, že subjektivitou ega vymyslená hocičoho} definícia definuje zdanlivosť vnímania {cez ktorú sa máme na vec pozerať}, je rovnako pravdivé, ako jasne z toho plynúce opačné {tvrdenie}.

.12.30. Otázka: Aký vplyv má myšlienka na zdanlivosť vnímania?

            Odpoveď: Myšlienka zvyčajne nadobúda podobu jazykového prejavu. Jazyk je založený na pomenovávaní {jednotlivých vecí}, a teda je výsledkom predchádzajúceho vyčleňovania a rozdrobovania celku. Myslenie a premieľanie myšlienok sú dialógy a prejavy duality. Človek sa môže spýtať, kto alebo čo robí myslenie, alebo v čí prospech. Kto je hovorca a kto je poslucháč?

.12.31. Otázka: Aký je rozdiel medzi egom a mysľou?

            Odpoveď:{ Žiaden.} Sú vlastne jedno a to isté. Pojem ‘ego’ sa však všeobecne používa na opis určitých stránok mysle, ale ego by sa dalo všeobecnejšie definovať ako zdroj a proces myslenia. {B3.3.7.: Na ego … sa vo všeobecnosti odvoláva ako na súbor myšlienok o ktorých sa domnieva, že predstavujú naozajstnosť a identitu človeka.} {Sept2002, prednáška: Zvyčajné stanoviská, ktoré myseľ zajíma, spoločne nazývame ego.}

.12.32. Otázka: Aký je vzťah medzi mysľou a meditáciou?

            Odpoveď: Účelom meditácie je preklenúť myseľ, a{j s} jej premieľaním myšlienok a obmedzeným vnímaním, a tým preklenovať dualitu, a čoraz viac si uvedomovať Jednozliatosť.

Myslenie vychádza z nedostatku, jeho cieľom je zisk. V celistvosti {Všezahrnutosti} nič nechýba. Všetko je kompletné, úplné a celistvé. Nieto niečoho, o čom premýšľať, ani žiadneho motívu na premýšľanie. Nevznikajú otázky, a odpovede nie sú hľadané, ani potrebné. Úplnosť je kompletná, úplne napĺňajúca, bez neúplnosti, ktorú {treba meniť a} spracovať.

 

.12.33. Otázka: Ak myšlienky sú rozdrobovania a výplody duality, ako možno duchovné učenie vyjadriť jazykom bez toho, aby bolo zavádzajúce?

            Odpoveď: Koncepty {, náhľady ega,} majú {rozmanité} úrovne moci, ktoré sa dajú ciachovať. Čím vyššia je úroveň pravdy, tým väčšia je jej moc. Energia konceptu {, náhľadu ega,} je výsledkom pravdivosti tvrdenia plus úrovne vedomia hovoriaceho. Bez pomoci vyššej energie (napríklad od veľkého učiteľa) ego/myseľ nemôže prekročiť samu seba.

.12.34. Otázka: Mnohé {Veľké} učenia sa zdajú byť nejednoznačné a mätúce.

            Odpoveď: Samotná nejednoznačnosť je mylnou predstavou. Všetky zdanlivé nejednoznačnosti sa rozpúšťajú v prítomnosti porozumenia {veciam}. V rámci pravdy spory nie sú možné.

.12.35. Otázka: Ako to tak môže byť?

            Odpoveď: Pretože iba to, čo vlastne naozaj skutočne existuje, má Skutočnosť. Nejestvuje {nič také ako} ‘pravda oproti falošnosti’. To, čo sa nazýva ‘falošné’, nemá ani existenciu, ani skutočnosť {;} a iba to, čo je pravdivé, má existenciu; akákoľvek myšlienka, {ktorá si namýšľa,} že je to inak, je mylnou predstavou a {v stave osvietenia} odpadne.

 

.12.36. Otázka: Môžete uviesť iný príklad alebo ďalšie vysvetlenie?

            Odpoveď: Protiklady v Skutočnosti neexistujú. Sú to len koncepty reči, a premieľania myšlienok. Vezmime si zdanlivé protiklady svetla a tmy. Vlastne nič také ako tma neexistuje; je len svetlo. Pomery potom možno výstižne opísať tak, že svetlo buď je prítomné, alebo nie je, alebo {že} je prítomné v rôznych stupňoch {intenzít}; preto všetko svetlo alebo jeho nedostatok, možno definovať iba {výhradne} pomocou {slovíčka} svetlo, a to jeho prítomnosťou či stupňom {intenzity}, alebo {jeho} neprítomnosťou. Čiže máme tu len jednu {jedinú} premennú {, a tou je svetlo}: prítomnosť alebo neprítomnosť svetla.

Nemôžete ‘zasvietiť’ tmu do priestoru. Človek môže, jazykovým prejavom {, slovičkárením,} nazvať neprítomnosť svetla tmou, ale v Skutočnosti to nebude mať žiadnu existenciu {, napriek tomu, že je slovíčko ‘tma’ bežne používané, a v pravidlách pravopisu uvedené ako existujúce a platné}.

Použime iný príklad – vlastníctvo alebo nevlastníctvo peňazí. V tomto {príklade} je jedinou premennou prítomnosť peňazí. Pojem ‘chudoba’ potom naznačuje neprítomnosť mať peniaze, ale nie je to {v Skutočnosti} vec sama osebe. Človek nemôže mať chudobu.

{Ďalší príklad:} V Skutočnosti nieto {ani} hore ani dolu. Sú to označenia vychádzajúce zo svojvoľného stanoviska {umiestnenia pozorovateľa}. Ani ‘hore’, ani ‘dole‘ neexistujú ako skutočnosti. {Záverom sa dá povedať, že} takto sa vytvára celý {ten nám dôverne známy} svet mylných predstáv ega ako stanoviskovitosť, s doprevádzajúcou naivitou, ktorá predpokladá, že protiklady majú nezávislú existenciu. Teda svet, ako je {všednými ja} videný, existuje len v mysli pozorovateľa. Nemá nezávislú existenciu. V Skutočnosti človek nemusí rozlišovať medzi tým, ‘čo je’, a tým, ‘čo nie je’, ale len potvrdiť, že to, čo je, je. Preto falošné netreba popierať, ale len potvrdzovať pravdivé.

End2of3

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

 

Adam: Veľmi ma zaujíma, čo bolo a čo je pre teba najmocnejšie, pri uplatňovaní DRH?

Julo: Čo bolo pre „mňa“ najmocnejším nástrojom, pri uplatňovaní DRH učenia v rámci tohto prejavu v tejto životnej epizóde? Pre toto vedomie sú tri prúdy, ktoré treba/‘trebalo’ nasledovať. ‚Čo robiť, aby som vyjadril súlad s vyššou úrovňou vedomia‘, čo nerobiť, čo tomu bráni‘, a čo ostáva nemenné. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov človek začína z prvým prúdom a postupuje v priebehu mesiacov alebo rokov k druhému a potom k tretiemu prúdu. V priebehu životných epizód, ako človek preklenováva jednotlivé úrovne, všetky tri prúdy v pravý čas postupne samy od seba vypadávajú zo zorného poľa pozornosti.

Buď láskyplný = Prúd „čo robiť“ súvisí s voľbami človeka, ako to ukazujú tieto vety: „Mám voľbu vidieť veci inak. Mám voľbu byť láskyplný. Mám voľbu vidieť všade nevinnosť. Mám voľbu byť odpúšťajúci, súcitný,…“. V určitej úrovni vedomia je však zrejmé, že možnosti voľby neexistujú a že to bola lož.

Nevlastni myšlienkovitosť = Prúd „čo nerobiť, čo prekáža“ nabáda človeka k tomu, aby, áno, nerobil určité veci: „Nechoď tam. (Ne)rob nič, aby si to vlastnil. Rob nič, aby si to dirigoval. Nie je to moje konanie, ale moja odozva. Vzdaj sa toho. Nič sa ťa nemôže dotknúť, ak sa toho nedotkneš ty. Keď všetko odovzdáš Bohu, nemôžeš sa miešať do výsledku. Nehľadaj výsledok, osobná svojvôľa je odstránená, akákoľvek je Božia vôľa, taká je, nestoj jej v ceste.“ V určitej úrovni vedomia však začnú fungovať automaticky, keď je ego dostatočne skrotené a vypadáva.

„Čo ostáva nemenné?“, to, „jak to, že si veci uvedomujem“; alebo čo som ja, vyvádza človeka z domu zrkadiel, pretože tento prúd je zameraný na mechaniku celej ľudskej šarády, bez ktorej preklenutia nie je možné preklenutie. Opäť niekoľko príkladov: „Obsahom mysle je forma. Oproti pozadiu ne-formy sa objavuje forma v podobe myšlienky. Pozadím mysle je ticho samotného poľa vedomia. To, čo som ja, je spôsobilosť pre vedomie. To, čo som, je mimo existencie“.

Vybranie len zopár podstatných, súvisiacich, a presných viet z príslušného prúdu je kľúčom; potom rozoberanie každého slova, dumanie nad tým, prečo je použité práve to ktoré slovo, a nie iné, a čo je dôležité, snaha stotožniť sa so slovami a vyjadrenými myšlienkami a zakomponovať ich do každodenného života pod hlavičkou „Ako sa s tebou práve teraz rozprávam…“. Treba si ich zapamätať, aby naskočili vo vhodnej chvíli. Podobne sa dá premýšľať, čomu sa rovná 7×8, ale nie je to to isté ako vypľuť výsledok. A nám všetkým trvalo celé veky, kým sme sa dostali do tohto štádia vypľutia. V prípade učenia duchovných právd je to to isté.

Mimochodom, nezačal som predchádzajúci odsek slovami „len zopár“? To je dôležité, pretože počas tohto obdobia praxe nemôže dochádzať k žiadnemu inému hromadeniu vedomostí; povedzme, že to bude trvať pekných pár mesiacov alebo dlhšie. Dokonca to zhromažďovanie informácií ani nie je potrebné, pretože na rozkúskovanie celého ľudského tela stačí jediný skalpel, a stačí jediný duchovný skalpel na oddelenie seba samého od ega. Na určitej úrovni vedomia je zhromažďovanie vedomostí skutočne potrebné; má to však sklon vylučovať trknutia vyšších úrovní a treba sa ho čo najskôr bez okolkov vzdať.

– ?

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 84 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (56) na setkání z 30. května/mája 2022.

a) – Odezva od Amandy – poděkování za setkání z minulého týdne a za dvě trknutí;

b) – Odezva od Evy – sdílení zkušenosti Prosby Boha o Přízeň a pomoc;

c) – Odezva Igora – Z Ticha zpět do „reality ´bububu´ všedního já“;

– ?

 

Ad a) Odezva od Amandy – poděkování za setkání z minulého týdne a za dvě trknutí;

Amanda minulý čtvrtek napsala:

Dobré ránko, Honzo a Julko,

tímto bych chtěla poděkovat za pondělní meeting. Dnes jsem si jej pouštěla celý, jelikož jsem v pondělí část nestihla. V průběhu něj mi trkly zrovna dvě, pro mne významné, věci – odpověď na ně jsem hledala zhruba půl roku. Vím, že to zařídili „ti dva Japonci“, zároveň jsem ale měla potřebu vyjádřit vděk za vše, co děláte.

Ještě jednou: DĚKUJI.

Přeji dobré ránko a s hlubokou úctou

Amanda

Máme radost, že pondělní on-line setkání pomáhají, trkají a zapojují se i ti dva Japonci – Samo a Seto, kteří se najednou objevili po „dlouhodobém kopání duchovní studny“, poté, co se objevila ta „potřebná“ vrstva horniny. Že Julo…

JULO:

?…

 

Ad b) – Odezva od Evy – sdílení zkušenosti Prosby Boha o Přízeň a pomoc;

Eva napsala:

Přeji všem dobré ráno.
Chci sdílet svou zkušenost. Prosím Boha o milost o pomoc. A ta přišla.

Dozvěděla jsem se, ze syn má 2 děti, o kterých jsem nic nevěděla. Až teď, když byli děti rodině odebrany, mi přisla paní z úřadu říct, jestli si je nechci osvojit. Přišly emoce. Strach, ‚vztek‘, lítost‘, beznaděj. Všechny jsem vědomě prošla a pořád procházím a i tak vyvstala otázka: „Bože pomůžeš mi?“ – Nestihla jsem ji ani dopovědět a přišla odpověď: „Vždy ti pomáhám.“ Ještě teď se celá klepu. Pak pochopení, že vše se děje, abychom se probudili.

Syn žije v zahraničí. Snad vše s vašimi pondělky ustojím.

DĚKUJI VÁM.

Nejsem Amanda. Eva

Děkujeme Evě za odezvu.
Honza má pocit, že je nám vždy tolik naloženo, kolik jsme schopni unést. Život nabízí nové a nové příležitosti a výzvy, a jen na nás záleží, jak je přijmeme. Zda s Láskou či se strachem.  Nemá cenu řešit minulost ani se strachovat z budoucnosti, zda to zvládnete. Jak říkal Dr. Hawkins, vždy je o každého postaráno, jak to karmicky má být. Možná by pomohla věta:
„Ze své úrovně vědomí, vykonávám potřeby přítomnosti, aniž bych si přál, aby to bylo jinak, budu vědět (vidět, slyšet…), co je třeba, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet) a jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

Jistě tuto výzvu zvládnete…

Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…

 

Ad c) – Odezva Igora – Z Ticha zpět do „reality ´bububu´ všedního já“;

Igor napsal na Messenger:

Igor sa na pár dní trošku stratil a púšťa si práve včerajší začiatok a hneď ho to nasmerovalo… Presne ako Jurko hovorí, to Igor už zažil a vie sa k tomu vrátiť… To zameranie sa na to Ticho a potom to ihneď vystupujúce bububu okolo, že prečo to nie je možné takto činiť, či vlastne nečiniť….
Dobré ránko a vďaka celej Familiji….

Igor

Děkujeme Igorovi za odezvu. Honzovi naskočil takový příměr, že ani vzpěrač nezvedne „zfleku“ nad hlavu 250ti kilogramovou činku a musel dlouho trénovat techniku zdvihu. Postupně, nejprve s „prázdnou činkou“ – jen 20 kg tyčkou, pak s malou zátěží, postupně přidávat zátěž, až se nakonec z něj stal mistr.
Podobné je to s Tichem, že Julo?

JULO:

?…

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

– Podzimní osobní setkání ve Střílkách by se mohlo konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu také možnost se setkat již o den dříve, na tzv. Before party, na takovém předsetkání, pro ty, co mají možnost přijet už ve čtvrtek. Představa je, že oficiální program by začínal až v pátek večer, náplň předsetkání zatím není dána.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: