. 77. VELIKONOČNÍ ZKRÁCENÝ PROGRAM – Motto skupiny; Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si – 18.4.2022 v 18:30

. 18. dubna/apríla 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 77. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Jestli jste odběhli na 15 minut od návštěvy, a je to vhodné, můžete návštěvu přizvat.

Dnešní PROGRAMV TRVÁNÍ NE DÉLE NEŽ 15 (PATNÁCT) MINUT:

Někteří posluchači mohou pociťovat časovou tíseň, protože je dnes velikonoční pondělí, takže dnešní program bude jenom přečtení:

1) Motta skupiny a

2) Textu SUR 3: „Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si.“

+ krátké Ježíšovo poselství.

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

2) Čtení SUR3.

– SUR 3: Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

{Návrh ‘robenia’:⇒rozhodnutie ⇒videnie nevinnosti⇒súcit⇒odpúšťanie⇒láskyplnosť⇒kresanie tvrdohlavosti a myšlienok.}

 

.1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Ľudia sú zvedaví {a pýtajú sa DRH}: „Ako je možné dosiahnuť taký {vysoký} stav uvedomovania si?“. Ale málokto tieto kroky nasleduje, pretože sú tak jednoduché:

.1.    V prvom rade {musí vo vás existovať} neotrasiteľné rozhodnutie {v originály je slovo: túžba}, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

%

.2.    {Na základe tohto rozhodnutia} vznikne disciplína {, oddanosť,} účinkovať {v každodennom živote s neoblomným, stále prítomným,} sústavným, a všestranným odpúšťaním a láskyplnosťou {orig: jemnosťou}, a to  bez výnimky {, teda ku všetkému, čo vzchádza pred naše uvedomovanie si: aj k svokre, aj k politikom, aj k…}.

.3.    {Nevyhnutnou podmienkou je pritom, že} človek musí mať {na základe videnia  nevinnosti} súcit ku všetkému, {teda} aj vrátane seba a {vlastných} myšlienok. {Súcit definujeme ako schopnosť chápavo ⇒ vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý prístup bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať. Vidieť nevinnosť je pre ego ľahšie stráviteľné, ak mu povieme, že 1: každý robí iba to, čo považuje za najlepšie, a 2: keby sa niekto mohol správať ináč, tak by sa správal ináč.}

.4.      {Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné} byť ochotným zanechať {všetky ostatné} túžby. {S tým súvisí vzdanie sa tvrdohlavosti , aby bolo po mojom, inými slovami} vzdať sa svojej vlastnej vôle, a to v každom prebiehajúcom okamihu {sústavnosti}.

%

.5.     Pri tom, ako sa každá {tendencia privlastniť si} myšlienku, pocit, túžbu, a či skutok {uvoľňovali a} vzdávali Bohu, myseľ postupne utíchala.

.6.     {Týmto myseľ postupne} najprv upustila od celých príbehov a odsekov, a neskôr aj od nápadov a konceptov {, a tým utíchala aj ich obhajoba}.

.7.     Ako človek upustí od {autorstva a} priania vlastniť tieto myšlienky {a šťúrať sa v nich} , prestanú sa rozvíjať do takých {väčších} detailov a začnú sa rozpadávať {v priebehu ich vytvárania}, kým sú len napoly vytvorené.

.8.     Nakoniec bolo možné vzdať sa energie, ktorá stála sa samotným procesom myslenia, {a to} predtým, ako sa vôbec {myšlienka začala vytvárať, ako sa} stala myšlienkou.

%

.9.     {Táto} činnosť sústavného a neúnavne upreného zaostrenia sa, nedovoľujúca ani čo len {jediný} okamih odpútania pozornosti od {priebežnej} meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, {každodenných} činností.

Predchádzajúce voľne z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

.

Archival Office Visit Series Pain and Suffering, A-8, CD / DVD disc, 1980s 

Tí z vás, ktorí ste Kresťanmi, musíte prestať uctievať boha Ukrižovania, Krista Ukrižovania, a prejsť ku Kristovi Vzkriesenia {,  Zmŕtvychvstania, Obrodenia, Obnovenia}. Posolstvo nebolo o smrti, hriechu a utrpení. Ľudia, ktorí sa stotožňujú s telom, prísni materialisti, sa pozerali na Krista na kríži ako na telo, a z toho im vyšla bolesť, hriech, vina, a utrpenie. Bolo to {jeho} posolstvo? Je to to, za čo Kristus zomrel? Aby všetkých učil, že sme fyzické telo? Alebo bolo jeho posolstvo priamym opakom? Jeho posolstvo bolo priamym opakom – že nie sme limitovaní. Že nie sme TO. A tak musíme nahradiť naše zmätené predstavy, a začať hľadať, posunovať sa k láskyplnosti, k vyššiemu stavu vedomia, aby nám trklo, čo bolo jeho posolstvom – Kristus Vzkriesenia. {, Zmŕtvychvstania, Obrodenia, Obnovenia} {, a na Dobré ráno}. 

 

Nabízíme záznam on-line setkání:

KONEC