Vítáme Vás!

Vstup na stránku s přehledem novinek je zde: Poslední aktualizace:   19. října/oktobra 2021, 10:07:21

Důležitá sdělení

 • Příští on-line setkání je 25. října/oktobra 2021, v pondělí, v 18:30 středoevropského (letního) času:
  Důležité:
  Na minulých on-line setkáních se vyskytla potíž pro nově příchozí, že neslyšeli zvuk, když se připojili později a již bylo ve skupině přes 25 účastníků. V tomto případě doporučujeme jít na “živé vysílání” na youtube, i zde bude mimořádně možnost reagování a vznášení dotazů. Hledáme možnosti, jak online systém vylepšit. Chvíli nám to bude trvat, než najdeme řešení, ale nejspíš se jako družstvo, které tuto online službu poskytuje bezplatně, nevyhneme pořízení placené verze pro vaše připojování se zdarma (proto jsou vaše dary vítány).
  – Vstup: adresa bude upřesněna po vytvoření živého vysílání na youtube
  https://www.hawkins.support/on-line-meeting/
  nebo https://meet.jit.si/Hawkins_support_online

  – Téma:  Prijatie toho, čo je; Povaha Duchovnej púte – opakování 3. kapitoly Julova prekladu B2; Co je Mapa vědomí?(4)
  – Když máte otázky nebo komentáře, zúčastněte se našich setkání nebo kontaktujte nás.
  – Jestli vás setkání a překlady obohacují, podpořte nás libovolnou částkou. Chci podpořit.
  .
 • Předešlá on-line setkání – použité texty i videa jsou k dispozici zde:
  https://www.hawkins.support/archiv-on-line-setkani/
  .
 • Předešlá živá setkání – použité texty i videa jsou k dispozici zde:
  Archiv živých setkání
  .
 • Julove študijné pomôcky sú v celom texte označované takto: {…}
  .
 • Všechny informace jsou volně přístupné pro širokou veřejnost. Registrace a přihlášení, které byly kdysi zapotřebí, neexistují.
  .
 • Momentálně nefungují odvolávací odkazy umístěné uvnitř jednotlivých stránek na další stránky ale přístup ke všemu funguje přes Menu a všechny jeho podmenu, (je potřebné najet myší na menu, pak na podmenu, pak na další podmenu, atd a kliknout až na stránku, kterou chcete číst).
  Nové: Již jsou funkční odkazy v přehledech kapitol všech knih.
  https://www.hawkins.support/dostupne-preklady-archiv/studijni-knihy/

___________________________________________

Vďaka prvotným českým prekladom pána Antonína Mareša a pani Lídy z anglických originálov Dr. Hawkinsovho diela mali prvotní českí a slovenskí študenti DRH učenia prístup k jeho učeniu. A nielenže dielo prekladali ako najlepšie vedeli, ale robili tak za vlastné náklady a bez finančnej odmeny či podpory! Týmto pionierom DRH prekladov patrí naša vďaka, a tak vyjadrujeme našu vďačnosť v mene všetkých, ktorým v počiatkoch bolo pomocou ich prekladov umožnené nejaké nahliadnutie do diela DRH. Podobne ako u vývoja dreveného kolesa do pneumatiky, tak aj preklady podliehajú vývoju.

Později vznikly i tyto stránky, využívajíc benevolence autorských zákonů USA, poskytující možnost zdarma studovat odkaz Davida R. Hawkinse ve formě těchto amatérských překladů jeho knih. Cílem bylo tyto informace postupně formou článků zveřejňovat a společně je studovat, snažit se informace pochopit, diskutovat nad překlady jednotlivých kapitol. V průběhu této společné aktivity bylo iniciováno vydavatelství, které zakoupilo zbývající práva na překlady a začalo znovu překládat a vydávat další tituly. Došlo ale k rozkolu v chápání a vysvětlování obsahu DRH učení, a pro tato nedorozumění se prvotní skupina příznivců DRH roztříštila na více skupin, přičemž každá zvolila jiný směr cesty. Tato skupina se rozhodla sesouladit s dlouhodobým přímým účastníkem DRH přednášek v USA, žijícím v Americe i na Slovensku, jménem Julo, kterého DRH přímo osobne požehnal (celé video v záznamu z 28.6.2021), a který pro tuto skupinu překládá a vysvětluje učení DRH. Jak již bylo řečeno, podobne ako u vývoja dreveného kolesa do pneumatiky, tak aj preklady podliehajú vývoju.

Vítáme všechny, kteří se k nám z jiných skupin připojí a jsou ochotni spolupracovat. 

___________________________________________

Motto naši skupiny – CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.”

Motto našej skupiny – SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.”

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

Upozornění:

 • Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto byste se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.
 • Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu.
 • Všechen originální anglický materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com
 • Diskuze v nahraných setkáních zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících z hlediska jejich subjektivity a nemusí vyjadřovat učení Dr. Hawkinse.

 

Preklady preložené Julom sú tak označené a sú z diel Dr. Davida Hawkinsa z originálov v angličtine, využívajúc poznatky z osobných účastí na stretnutiach v mestách Spojených Štátov (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsom, zvoľna preložil do slovenčiny Julo, ktorý, na základe svojho obmedzeného stanoviska (každé stanovisko je obmedzené subjektivitou a je dobrovoľné), vybral, rozkúskoval a vložil očíslovanie viet, so zámerom snáď ľahšieho štúdia originálnych textov a ich limitovaného počtu oficiálnych a nie vždy významovo správnych prekladov. Pritom verí, že vystihuje originálny význam a ospravedlňuje sa a prosí o odpustenie, ak tomu tak nie je. Z láskou ďakuje. {Julove dodatky v takejto zátvorke alebo “Julo voľne”}. Samozrejme že každý preklad, aj Julov, vnáša do prekladu nežiaducu subjektivitu. Ak ste schopní čítať anglické originály, čítajte ich!

 

Komunikace Susan Hawkins k seriozním studenům. máj/květen 2021 Někteří seriózní studenti mě upozornili, že na internetu jsou osoby, které si účtují poplatek za to, že nakalibrují ostatním úroveň vědomí a udávají směr, jak tuto úroveň zvýšit. Účtují si také předplatné za zhlédnutí jejich kalibrací lidí, světových událostí, filmů atd. na jejich webových stránkách. Doktor Hawkins nikdy nepodporoval tento druh činnosti. Navrhuji, aby takovým osobám a organizacím nikdo nevěřil. Postrádají integritu a snaží se vydělat peníze využitím vaší důvěry a nevinnosti. Pamatujte, že Dr. Hawkins nám řekl, že nezáleží na tom, jaká je vaše úroveň, ale že jste na cestě. Zůstaňte s tímto učením a budete v pořádku. S požehnáním Susan Hawkinsová.