Setkání příznivců Dr. Hawkinse z ČR a SR – Radějov 10/2019

Třídenní setkání věnované knize Neulpívat: cesta odevzdávání
s podtématem:
Hawkinsova metoda svalového testování pro ověřování pravdy a úrovně Vědomí.

Jak představit co nejjednodušeji tuto knihu?

Použiji úplný začátek z Úvodního slova:

Tato kniha nabízí mechanismus, jehož pomocí odhalíme svou vrozenou schopnost žít ve vnitřním klidu, být spokojení, úspěšní, zdraví, pozitivní, intuitivní, tvořiví, žít v duševní pohodě a milovat bez podmínek. Tyto stavy a schopnosti jsou v každém z nás. Nezávisejí na žádných vnějších okolnostech nebo osobních charakteristikách; nevyžadují víru v žádný náboženský systém. Žádná skupina nebo systém nevlastní vnitřní mír, protože ten náleží lidskému duchu díky našemu původu. Univerzálním poselstvím každého velkého učitele, mudrce a světce je: „Nebeské království je ve vás.“ Dr. Hawkins často říká: „To, co hledáte, se neliší od vašeho skutečného Já.“

Proč může být tak obtížné dosáhnout něčeho, co je nám vlastní, co je součástí našeho skutečného bytí? Proč se v nás objevuje všechna ta nešťastnost, když jsme byli vybaveni spokojeností? Pokud je ´království nebeské´ v nás samých, proč tak často ´zažíváme peklo´? Jak se můžeme zbavit nánosů neklidu, který dělá naši cestu k vnitřnímu míru náročnou jako cestu šneka, plazícího se do kopce v mrazivém chladném dnu? Je příjemné slyšet, že mír, spokojenost, radost, láska a úspěšnost jsou lidskému duchu vrozené. Ale co všechen ten hněv, smutek, zoufalství, marnivost, žárlivost, úzkostnost a každodenní bezvýznamné posuzování, které překrývá naši vnitřní ničím nedotčenou tichost? Existuje opravdu způsob, jak odstranit tyto nánosy a být svobodný? Tančit s bezmeznou radostí? Milovat život? Žít v naší velkoleposti, naplněni naším nejvyšším potenciálem? Stát se prostředníkem milosti a krásy ve světě?

V této knize Dr. Hawkins nabízí cestu ke svobodě, po které toužíme, které je ale tak těžké dosáhnout. Dostávat se někam pomocí ´neulpívání´ může vypadat jako opak intuice; klinickými i osobními zkušenostmi došlo ale ke zjištění, že odevzdávání je tou nejjistější cestou k úplnému naplnění.   

Mnozí z nás byli různými poučkami vedeni k propojování světské a dokonce i duchovní úspěšnosti s ´tvrdou prací´ – doporučováním, že je třeba ´držet nos na brusce´, konstatováním, že ´bez práce nejsou koláče´, přesvědčováním, že je třeba ´žít s potem na tváři´ a s dalšími kulturou a náboženstvím předávanými axiomy. Máme-li být úspěšní, je podle tohoto přesvědčení nutné utrpení, námaha a úsilí: ´Žádná bolest, žádný zisk´. Kam nás ale všechno to úsilí a utrpení dostalo? Jsme opravdu uvnitř klidní? Ne. Stále v nás existují pocity provinilosti, zranitelnost něčí kritikou, potřeba být sebejistí a odpor, který nás sžírá.

Pokud čtete tuto knihu, pravděpodobně jste již dosáhli konce své cesty pomocí ´šplhání po laně´. Možná jste si všimli, že čím víc šplháte po laně, abyste se dostali tam, kde chcete být, tím víc vás to vyčerpává a opotřebovává. Pravděpodobně by vás zajímalo: „Neexistuje nějaká jednodušší, lepší cesta?“

Jste ochotni pustit se lana? Jaké by to bylo, kdyby se místo mechanismu usilování využíval mechanismus odevzdávání?  Konec citace.

Celá kniha je zdarma k samostudiu (po přihlášení se) zde:
http://www.hawkins.support/studijni-knihy/d-r-hawkins/neulpivat-cesta-odevzdavani/

Videa jsou sestavena amatérsky ze záznamů dvou videokamer (přesněji jedné zapůjčené starší videokamery a druhý záznam jsme natáčeli na zapůjčený digitální fotoaparát – zrcadlovku a možností nekontinuálního, jen dvacetiminutového záznamu videa na jedno zapnutí) a externě nahrávaného zvuku tak, že děj v sále je prakticky nesetříhán v rámci zachování objektivity. V průběhu záznamu se vyskytly poruchy, proto omluvte zejména kvalitu zvuku a místy krátkodobý výpadek obrazu.

 

Pátek – uvodní slovo:

Pátek – úvod a stručný životopis Dr. Hawkinse:

Pátek večer – Duchovní činnost – čím se liší Dr. Hawkins:

 

Pátek večer – Mapa Vědomí:

Pátek večer – Úvod do svalového testování (kalibrací):

 

Sobota ráno – První tři kapitoly knihy Neulpívat, cesta odevzdávání, kapitoly:

1. Úvod + předmluva
2. Mechanismus vzdávání se
3. Anatomie emocí:

Sobota dopoledne – kniha Neulpívat, cesta odevzdávání, kapitoly:
4. Apatie a deprese
5. Smutek
6. Strach
7. Touha
8. Hněv
9. Hrdá pýcha
10. Odvaha
11. Přijetí (Přijímání)
12. Láska
13. Mír

Sobota odpoledne – kniha Neulpívat, cesta odevzdávání, kapitoly:
14. Zredukování stresu a fyzických nemocí
+ Svalové testování dle doporučení Dr. Hawkinse

Sobota navečer – kniha Neulpívat, cesta odevzdávání, kapitoly:
15. Vztah mezi Myslí a Tělem
16. Co přináší odevzdávání

Sobota večer – kniha Neulpívat, cesta odevzdávání:
Nácvik testování dle doporučení Dr. Hawkinse a prostor pro odpovědi na dotazy.

Neděle ráno – kniha Neulpívat, cesta odevzdávání, kapitoly:
17. Transformace
18. Vztahy
19. Dosahování profesních cílů.

Neděle dopoledne – kniha Neulpívat, cesta odevzdávání, kapitoly:
20. Doktore, uzdrav se sám
21. Otázky a odpovědi.

Neděle odpoledne – kniha Neulpívat, cesta odevzdávání, závěr:
– Doplňující informace
– Odpovědi na dotazy z publika.