. 86. Modlitba božího služebníka; Jak vypadá svět po jeho překlenutí?; Náhlé Osvícení; Kniha B2: výběr z Modrých vět pro jejich uplatnění v praxi – 20.6.2022

. 20. června/júna 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 86. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – používáme službu ZOOM. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K 19.6.2022 za tento měsíc – červen – bylo vámi darováno 10900 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: SUR 13a: Modlitba božího služebníka;

+ SUR 13b: Jak vypadá svět po jeho překlenutí?;

+ SUR 14: Náhlé Osvícení;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  výběr z Modrých vět pro jejich uplatnění v praxi;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– vynechán pro Julovu nepřítomnost..

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (58) na setkání ze 13. června/júna 2022.

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Potvrzení osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022;

 

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– Nepřítomnost Jula na On-line setkání 20.6. a následující 2 týdny je zrušena pro Julovu neproočkovanost!;

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Modlitba ve jménu Nejvyššího Dobra:

 „Modlíme se, ve jménu nejvyššího dobra. Všechno, co přijímáme, vyzařujeme pro ty, pro které je to přínosné. Aby všichni lidé, i my, viděli všechny události ve své rodině, ve svém okolí, tak i ve světě, k čemu patří i momentální válka, jako cennou příležitost k zvyšování úrovně vědomí
a k celosvětovému vzájemnému odpuštění a soucitu, které jsou opravdovou cestou k vnitřnímu klidu a Míru. Aby všichni lidé viděli, že všechno, co se tvoří před jejich zraky, každý okamžik, každou sekundu, je tou nejlepší, nejvhodnější příležitostí k jejich osobnímu růstu. Děkujeme.“

Přitom pod soucitem rozumíme: “Schopnost chápavě vidět emocionální rozpoložení jiných, bez našeho vnoření se do jejich emocionality, a vidět v nich nevinnost; jestli je to vhodné, naší pouhou fyzickou přítomností, popřípadě slovy, náš chápavý postoj bezpodmínečné ohleduplnosti komunikovat.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– Vzdávání: SUR 13a: Modlitba božího služebníka;

+ SUR 13b: Jak vypadá svět po jeho překlenutí?;

+ SUR 14: Náhlé Osvícení;

Tyto texty bude pomalu číst František, který přesto, že texty z angličtiny nepřekládal, může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů., třeba část ze SUR 3 …
Předávám slovo:

František:

SUR_3.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI
{Návrh ‘robenia’:⇒rozhodnutie ⇒videnie nevinnosti⇒súcit⇒odpúšťanie⇒láskyplnosť⇒kresanie tvrdohlavosti a myšlienok.}

.1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Ľudia sú zvedaví {a pýtajú sa DRH}: „Ako je možné dosiahnuť taký {vysoký} stav uvedomovania si?“. Ale málokto tieto kroky nasleduje, pretože sú tak jednoduché:

.1.    V prvom rade {musí vo vás existovať} neotrasiteľné rozhodnutie {v originály je slovo: túžba}, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

%

.2.    {Na základe tohto rozhodnutia} vznikne disciplína {, oddanosť,} účinkovať {v každodennom živote s neoblomným, stále prítomným,} sústavným, a všestranným odpúšťaním a láskyplnosťou {orig: jemnosťou}, a to  bez výnimky {, teda ku všetkému, čo vzchádza pred naše uvedomovanie si: aj k svokre, aj k politikom, aj k…}.

.3.    {Nevyhnutnou podmienkou je pritom, že} človek musí mať {na základe videnia  nevinnosti} súcit ku všetkému, {teda} aj vrátane seba a {vlastných} myšlienok. {Súcit definujeme ako schopnosť chápavo ⇒ vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý prístup bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať. Vidieť nevinnosť je pre ego ľahšie stráviteľné, ak mu povieme, že 1: každý robí iba to, čo považuje za najlepšie, a 2: keby sa niekto mohol správať ináč, tak by sa správal ináč.}

.4.      {Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné} byť ochotným zanechať {všetky ostatné} túžby. {S tým súvisí vzdanie sa tvrdohlavosti , aby bolo po mojom, inými slovami} vzdať sa svojej vlastnej vôle, a to v každom prebiehajúcom okamihu {sústavnosti}.

%

.5.     Pri tom, ako sa každá {tendencia privlastniť si} myšlienku, pocit, túžbu, a či skutok {uvoľňovali a} vzdávali Bohu, myseľ postupne utíchala.

.6.     {Týmto myseľ postupne} najprv upustila od celých príbehov a odsekov, a neskôr aj od nápadov a konceptov {, a tým utíchala aj ich obhajoba}.

.7.     Ako človek upustí od {autorstva a} priania vlastniť tieto myšlienky {a šťúrať sa v nich} , prestanú sa rozvíjať do takých {väčších} detailov a začnú sa rozpadávať {v priebehu ich vytvárania}, kým sú len napoly vytvorené.

.8.     Nakoniec bolo možné vzdať sa energie, ktorá stála sa samotným procesom myslenia, {a to} predtým, ako sa vôbec {myšlienka začala vytvárať, ako sa} stala myšlienkou.

%

.9.     {Táto} činnosť sústavného a neúnavne upreného zaostrenia sa, nedovoľujúca ani čo len {jediný} okamih odpútania pozornosti od {priebežnej} meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, {každodenných} činností.

Predchádzajúce voľne z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

SUR_13a.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 17feb2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

Modlitba božieho služobníka

„Všetci tí, ktorí si prajú sa ku mne pripojiť v modlitbe božieho služobníka, nech sa pridajú:

(Viete, jednou z najmocnejších modlitieb, je opakovanie, že sme služobníci Boha. Hovoríte:)

Som Boží služobník,

Preto moja vôľa, moje myšlienky, a všetko ostatné,

sú zbytočné.

Som služobník Jeho Výsosti,

a prosím Boha o prejavenie Jeho Vôle pre mňa.

Akým spôsobom môžem byť Tvojím Služobníkom, Ó, Pane?

A tak ťa teda Boh zdokonaľuje.“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

SUR_13b.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 17feb2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

Otázka: Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

Odpoveď:

Podstata Božskosti vyžaruje ako Žiara z Dokonalosti Všetkozahrňujúceho Tvorenia ako črty existencie. Nepretržité vzchádzanie vedie k svedkovaniu javov ako nezávislých a samovyvíjajúcich sa, {a to} mimo času, príčinnej súvislosti, či dokonca časovej následnosti. {Nezobrazené} možnosti vzchádzajú ako zoskutočňovanie sa javov.

Všetko {v predchádzajúcich vetách} uvedené je nezávisle poznané na základe Jednoliatosti Ja-Bytia/Existencie. Dokonalosť Všetkého-Čo-Je vyžaruje ako skvostná nádhera, dokonalá Vyrovnanosť, a Súlad, pomocou ktorých sa Dokonalosť prejavuje ako ďalšia Dokonalosť, na základe vývojového{/=evolučného} odvíjania. Nieto ani ‘tu’, ani ‘tam’; nieto ani ‘teraz’, ani ‘vtedy’. So zavŕšením {cesty, po premene,} nieto žiadnych otázok vyžadujúcich odpoveď, pretože Všetko-Je-Zrejmé.

Najvyššia Sláva Bohu!

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

SUR_14.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 17feb2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

Náhle Osvietenie

Duchovná Skutočnosť je väčším zdrojom rozkoše a uspokojenia, než aké môže dodať svet. Je nekonečná, a sústavne dostupná v prítomnosti, namiesto v budúcnosti. Je vlastne viac fascinujúca, pretože človek sa naučí žiť na vrchole {práve}prítomného okamihu, namiesto {toho, aby žil} na chrbte {, na zadnej, opadávajúcej časti} vlny, ktorá je minulosťou, alebo na čele {, na prednej, vznikajúcej časti} vlny, ktorá je budúcnosťou. Človek má väčšiu slobodu, keď žije na fascinujúcom {sťaby} ostrí noža {práve prítomného} okamihu, než ako keď je väzňom minulosti, alebo má očakávania od budúcnosti.

Ak je cieľom života robiť to najlepšie, čo človek vie, a to v každom odvíjajúcom sa okamihu {svojej} existencie, potom, prostredníctvom duchovnej práce, už unikol hlavnej príčine utrpenia. V momentke zásadnej prítomnosti {sústavne prebiehajúceho okamihu}, sa neodohráva {absolútne žiaden} životný príbeh, na ktorý treba reagovať alebo ho upravovať. S týmto jednobodovým zameraním mysle sa čoskoro stane zrejmým, že všetko jednoducho ‘je také, aké je’, a to bez komentárov alebo prídavných mien.

Ak v {každom}, práve prebiehajúcom okamžiku každého okamihu,

je úplne zavŕšená ochota sa mu úplne vzdať,

človek môže razom, v bleskovom okamihu,

preklenúť ego,

a otvorí sa cesta pre Poznanie, kde Božie Svetlo, ako Ja-Bytie, odhalí Zdroj Všetkej Existencie a Skutočnosti.

Ak ego nemá ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť, na ktorú sa môže zaostriť, tak sa umlčí. Je nahradené Tichom Božej Prítomnosti; a teda cesta k náhlemu osvieteniu je sústavne dostupná. To nastáva prirodzene {samo od seba}, keď sa zriekneme fascinácie príbehom o ‘nás samých – o sebe’, {a to} z minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti.

Mylná predstava ‘Teraz’ je nahradená skutočnosťou ‘Sústavnosti’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  –  výběr z Modrých vět pro jejich uplatnění v praxi;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Nyní nás čeká nás čtení vybraných tlustých Modrých vět – vět, které mají pro skupinu velmi vysokou důležitost. Honza přesdílí a postupně přečte s Jurajem všech 70 vybraných modrých vět a pak se k nim budeme postupně s Františkem vracet s návodem na jejich uplatňování. Na dotazy k Modrým větám budeme reagovat až po jejich přečtení a až takzvaně přijdou na řadu. (pozn: Objevil se Julo a proto závěr byl jinak… )

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 30máj2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

 

Vybrané tlusté modré věty:

Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované alebo vytláčené zvukom.
Nič nenarušuje jeho kľud a nič sa nemotá do jeho mieru.

B2K1.12

 

{Fyzické} telá a predmety vo svete odzrkadľujú nekonečné variácie a sú bez nedokonalosti.
Nič nie je lepšie alebo 
horšie ako čokoľvek iné, a ani nemá rozdielnu hodnotu alebo dôležitosť.

B2K1.21

 

Keď sa zanechá kritizovanie a posudzovanie {, plynúce z} dualistických dojmov vnímania, odhalí sa absolútna dokonalosť a nádhera všetkého.

B2K1.26

 

Vesmír sám o sebe je neškodný.
Ľudská myseľ si vyrába svoje scenáre cieľov a túžob, a udalosti sú s nimi buď v súlade alebo nie sú.

B2K1.29

 

Tento okamih je jedinou Skutočnosťou, ktorú prežívame;
všetko ostatné je iba abstrakciou a myšlienkovou konštrukciou {, vytváraním ‘udalostí’, ktoré sa ‘stali pred sekundou’, alebo sa ‘stanú za sekundu’ – čiže nie v Sústavnom Teraz.}.

B2K1.29

 

Človek ozaj podlieha iba tomu, čo uchováva v mysli;
telesná choroba je výsledkom negatívnych súhrnov presvedčení, telo by sa mohlo doslova zmeniť následkom posunu profilu presvedčení.

B2K2.9

 

Stav, v ktorom všední ľudia konajú, nepoukazuje na nejaký morálny priestupok alebo závadu, ale jednoducho predstavuje možnosti polí vedomia pri ich prejavovaní sa prostredníctvom každej živej bytosti.

B2K2.26

 

Duchovný vývoj nastáva ako výsledok odstraňovania prekážok, a vlastne nie získavaním niečoho nového {, nových vedomostí a poznatkov}. Oddanosť umožňuje vzdávanie sa.

B2K3.23

 

Spôsobilosť neochvejne sa zaostrovať {, bez odbočení}, na cieľ; a sústrediť sa, uprene, na postup alebo duchovné cvičenie, so záväzkom a s venovaním sa veci, je vlastnosť napomáhajúca duchovnému smeru cesty.

B2K3.32

 

Takže je tu rozriešenie {, teda objasnenia si} zámeru, a ochota upustiť od všetkého či hocičoho, na základe svojej hlbokej dôvery a viery v duchovné učenie alebo pravdu.

B2K3.32

 

Je tu skôr ochota odpúšťať a prejavovať lásku, než ako nenávidieť a odcudzovať. Je tu ochota opustiť menšie za väčšie,a želanie skôr porozumieť než ako súdiť.

B2K3.32

 

Najužitočnejším duchovným nástrojom je spôsobilosť pokorného uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a uvedomenie si obmedzeností všedného vedomia a ich dôsledkov.

B2K3.32

 

Užitočný prístup je dovoliť, aby láska k Bohu nahradila tvrdohlavosť, ktorá {láska} poháňa hľadanie.

B2K3.46

 

Všetci Veľkí učitelia učia nenásilie, neodsudzovanie, a bezpodmienečnú lásku.

B2K4.4

 

Základný problém s ľudstvom {teda aj s tebou!} je, že ľudská myseľ je neschopná rozoznať pravdu od falše.

B2K4.15

 

Nevinnosť je vlastná základná ‘štruktúra’ {, teda vrodená vlastnosť’} samotného vedomia.

B2K4.27

 

Všetky stavy vedomia {v ktorých sa z okamihu na okamih nachádzame}, sú výsledkom {vedomého alebo nevedomého} vykonania {našej} voľby.

B2K4.29

 

Zdroj radosti je sústavne prítomný, sústavne k dispozícii, a nie je závislý na okolnostiach. Sú iba dve prekážky {prečo si ho človek nevolí}:
(1) nevedomosť, že je sústavne k dispozícii, a že je, sústavne prítomný, a
(2) cenenie si niečoho iného než je pokoj a radosť viac, ako je pokoj a radosť, pretože si viac ceníme potajmý pôžitok zo zadosťučinenia {voľby iného}.

B2K4.32

 

Práve prítomný okamih je trvácny; nikdy nezmizne; nemôže ujsť. Každý je vlastne v bezpečí v práve prítomnom okamihu.

B2K4.34

 

Radšej však namiesto prístupu ‘vysporiadania sa’ so svojimi výplodmi kvasenia klamných predstáv {napr. emócií,} bolo by užitočnejšie ich zlikvidovať, odhalením ich pôvodu, ktorým je samotná zdanlivosť vnímania.

B2K4.40

 

Ľudský život by sme mohli označiť ako rôzne polia a úrovne ľudského vedomia, ktoré sa navzájom rozprávajú, a ľudí ako neosobných hovorcov pre tieto rôzne úrovne.

B2K4.74

 

Ja-Bytie je mimo akýchkoľvek stanovísk a myšlienkových pochodov.
Teda, ‚Ja-Bytie‘ je rámcom, zatiaľ čo ‚všedné ja‘ je obsahom.

B2K4.87

 

Zaostrite sa na nesebeckú službu, rozdávanie lásky, ohľaduplnosť, a úctu k všetkým stvoreniam.

B2K5.2

 

Vyhýbajte sa negativite, a túžbe po svetáctve.

B2K5.3

 

Hľadajte skôr porozumenie, než odsudzovanie.

B2K5.4

 

To, čo je svedkované {, čoho ‘sme’ svedkami,} vo svete {všedných ja} ľudských udalostí, nie je ani ‘správne’, ani ‘nesprávne’, ale je to predvádzanie sa {, šantenie} energetických polí vedomia, ktoré sa vtierajú, a prejavujú prostredníctvom rôznych jednotlivcov, pri určitých {, na zviditeľnenie priaznivých,} podmienkach v čase a na určitom mieste.

B2K5.7

 

Je to práve motív – zámer, ktorý stanovuje duchovnú hodnotu {, a tým úroveň vedomia človeka}.
Aj tú najmenšiu úlohu možno vidieť ako slúžiacu spoločnému dobru.

B2K5.19

 

Upustiť od stanovísk znamená umlčať názory, a umlčať názory znamená upustiť stanoviská.

B2K6.8

 

Modlitbou žiadame, povoľujeme, a rozhodujeme sa prostredníctvom slobodnej vôle, že umožníme Duchu Svätému, aby bol naším vodidlom.

B2K6.33

 

Svedkovanie alebo pozorovanie sa nezaostruje na nejaký nápad alebo vyobrazenie, ale povoľuje im pretiecť bez zaangažovania sa.
 Myšlienky nemajú autora v nejakej jedinečnej {unikátnej} osobnosti, nazývanej {všedným ja ako} ‘ja’ {, a dokonca ich ‘ja’ ani nepovolilo; ‘ja’ s nimi nič nemá}.

B2K7.20

 

Obsah mysle je forma. Aby bola forma {, myšlienkovitosť, } pozorovateľná, musí sa vynoriť pred pozadím neformy.

B2K7.24

 

Na utíšenie mysle, istých motívov sa treba vzdať,a zrieknuť sa ich Bohu:
1. Túžby myslieť;
2.
Túžby po pôžitku z myslenia;
3.
Útechy záruky pokračovania vlastnej existencie.

B2K7.29

 

Človek nemôže zastávať názor, a zároveň preklenovať protiklady.

B2K7.35

 

Strach sa prekonáva tak, že sa kráča priamo do neho.

B2K7.41

 

Byť oddaným duchovným hľadajúcim si vyžaduje zrieknuť sa túžby mať ‘pravdu’, ako aj zrieknuť sa {túžby mať nejakú} pomyselnú hodnotu pre spoločnosť.

B2K7.46

 

Púť hľadania sa preorientuje z {hľadania šťastia vo vonkajšom svete,} zvonku {, mimo seba} do vnútra {seba}.

B2K8.2

 

Nie je to {náš okolitý} svet, ktorý je pascou {do ktorej sa človek nachytá}, ale {naša,} človekova, pripútanosť k tomu svetu.

B2K8.5

 

Jedným zo zdrojov {hlbokých a dlhotrvajúcich} chýb je často zdanlivo neškodná, ľudská spôsobilosť na zvedavosť.
{.⇐Nechoď tam.}

B2K8.6

 

– Jedným z hlavných duchovnýchnástrojov je zámer, ktorý nastavuje priority a rebríček hodnôt.
– Každý skutok láskavosti {,ako aj neláskavosti,} si vesmír všimne.
– Vďačnosť nahrádza duchovnú ctižiadostivosť.

B2K8.9

 

Naučené duchovné pravdy sa musia uviesť do každodennej praxe.

B2K8.18

 

Kladenie odporu prichádza z ega. Je {preto pre duchovného študenta ľahšie a} lepšie rozpoznať {a zaujať ‘lepšie’ stanovisko}, že človek sa nevzdáva mylných názorov, ale namiesto nich si prisvojuje lepšie.

B2K8.19

 

Ďalšou prekážkou duchovného rastu je netrpezlivosť. Tú možno prekonať jedine vzdaním sa
{, upustením, od kladenia odporu k prežívaniu času, kapituláciou očakávaní, a brblania do a o výsledku}.

B2K8.22

 

Je bezpredmetné snažiť sa myšlienky blokovať.

B2K8.26

 

Ciele ega/mysle sa nikdy nedajú dosiahnuť.

B2K8.27

 

Duchovná práca je teda nekonečným vzdávaním sa.

B2K8.30

 

Ísť za hranice známeho si vyžaduje odvahu, vieru, a presvedčenie.

B2K8.32

 

Chcenia a túžby stratia motivačnú silu, keď sú prehlasované Vôľou a rozhodnutím. Táto Vôľa je teda základom duchovného rastu a vývoja vedomia.

B2K8.44

 

Ego preto prekvitá a žije z očakávania budúceho uspokojenia, namiesto toho, aby prežívalo absolútne zavŕšenie {sústavnosti prítomného okamihu}.

B2K9.10

 

Mylná predstava {naozajstnosti existencie} ega sa rozpustí, keď sa označenie {, zámeno} ‘ja’ odstráni zo všetkého konania.

B2K9.12

 

Jediným {spôsobom, či}priestorom, z ktorého {je únosné} oslovovať myseľ, je črta nazývaná {Božia/Duchovná} Vôľa. {Ale táto Vôľa je k dispozícii iba ak sa vzdáme tejto Božej Vôli.

B2K9.15

 

Nepretržitá Duchovná Zamyslenosť {, kontemplácia} je najplodnejšia a najzmysluplnejšia činnosť duchovnej práce.

B2K9.16

 

Ego zneutralizujete tým, že mu nebudete odporovať, ale spriatelením sa s ním!

B2K9.19

 

S duchovnou prácou sa výrazy ‘je’ alebo ‘sú’ postupne nahrádzajú výrazom ‘údajne’ {alebo ‘zdá sa mi, že …’}

B2K9.21

 

Duchovná Vôľa je presadzovaná a uvádzaná do chodu láskou a oddanosťou, a ich ochotou vzdať sa.

B2K9.23

 

Zdanlivosť vnímania a s ním spojenou dualitou je zdrojom všetkého utrpenia.

B2K9.26

 

Čo je podstatou duchovnej praxe?
Spustiť, inšpiráciou, oddanosťou, a rozhodnutím Vôle, tie črty vedomia, ktoré sa postupne stávajú samopoháňajúcimi. Sú posilňované súcitom, oddanosťou, pokorným uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a ochotou vzdať sa bezpodmienečnej láske.

B2K9.31

 

Človek sa na život nepozerá ako na miesto, kde má nahonobiť zisk, ale ako na príležitosť k učeniu.

B2K9.40

 

Každý človek len napĺňa svoj vlastný osud; dovoľte im to {!!!}

B2K9.42

 

{Potvrdte druhým} ich prínos k Životu, a k nášmu pohodliu.

B2K9.48

 

Stávame sa vďačnými za to, čo máme, namiesto toho, aby sme boli plní hrdosti.

B2K9.48

 

Človek vždy prijíma zodpovednosť za všetko, čo ho postihne, a vyhýba sa pasci byť obeťou.

B2K9.51

 

Človek nemôže porušiť základné duchovné princípy bez toho, aby na to doplatil.

B2K9.52

 

Namiesto odsudzovania negatívneho si vyberáme pozitívne.

B2K9.54

 

Učíme sa z chýb.
Možno najužitočnejší zo všetkých citátov na poopravenie akéhokoľvek správania v minulosti je:
„Vtedy sa to zdalo ako dobrý nápad“.

B2K9.56

 

Sústavne odmietame pokus emocionálneho zavádzania naším všedným ja/egom.
Návod: „No a čo?“

B2K9.63

 

Človek je zodpovedný za úsilie, a nie za výsledok.

B2K9.64

 

Prijatie nie je pasivita, ale nestanoviskovosť.

B2K9.66

 

Najlepšie je mať sa na pozore a vyhýbať sa akémukoľvek šťúraniu sa v energiách.

B2K9.74

 

Ego sa samo privádza na svoju vlastnú úroveň v mori vedomia.

B2K10.19

 

V Skutočnosti, nieto ani dianí, ani udalostí, a preto nie je potrebné nič napravovať, ani {do ničoho} zasahovať.

B2K10.30

 

Pre duchovného študenta {platí}, že dokonca aj keď tá druhá osoba bola ‘nesprávna’, stále jej treba odpustiť.

B2K11.7

 

Všetok strach, teda, vzchádza z pripútanosti k forme, v dôsledku mylnej predstavy, že forma je nevyhnutnou podmienkou pre existenciu.

B2K11.19

 

Skratka k osvieteniu:
Hľadanie {, ako sa stať a stotožniť sa} s ‘poznaním’,,, nie {mať vedomosti} ‘o poznatkoch’.

B2K12.9

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– vynechán pro Julovu nepřítomnost..

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem! Také děkuji za přítomnost Františka.
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 86 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (58) na setkání ze 13. června/júna 2022.

– ?

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

Potvrzení termínu osobního setkání:

Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Plánujeme možnost se setkat již o den dříve, na tzv. Before party, na takovém předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Představa je, že oficiální program by začínal až v pátek večer, náplň předsetkání zatím není dána.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání bude vytvořena nová stránka s informacemi pro přihlášení se, prosíme o trpělivost.

Byl i nabídnut termín od 8. – 14.8.2022 na týdenní pobyt v Prostorách na Zámku Ášramu ve Střílkách. Je to k diskusi, zda by o to byl zájem. Může jít jen třeba o prodloužený víkend – čtvrtek/neděle.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– Nepřítomnost Jula na On-line setkání 20.6. a následující 2 týdny je zrušena pro Julovu neproočkovanost!;

Julo již bude přítomen, byl pozvaný na povinnou občanskou aktivitu být soudcem z lidu, ale protože není „drgnutý do ramene“ poslali jej domů a nemají o jeho službu zájem.

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: