. 19. Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 5. část- 8.3.2021

Předcházející setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 4. část.

Záznam devatenáctého on-line meetingu z 8.3.2021 na téma: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 5. část.

 

8mar2021

Video obsahuje tyto texty:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Rychlé zopakování z minulých mítingů.

3) 5 část – Shrnutí předchozích 15ti setkání:
a. dočteme vyšší způsob odstraňování pocitů
b. proč Hawkins?
c. pozor na překlady
d. ztotožnění se s Tichem
e. co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí
podle toho, kolik se cca za 1 hodinu stihne…

4) Text z úvahy na 2. březen/marec z knihy Podél cesty k osvícení.

5) Film – The Shift a Julova otázka na posluchače.

6) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně motto setkání a upozornění tentokrát Juraj slovensky a Hedvika naváže hned s upozorněním…

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“


Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: opakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

HONZA: 1a) Mám pro vás ještě jeden postřeh:

Vážíme si lidí, kteří jsou tu a nechceme je obírat o čas.

Ten kdo tu chce přečíst, říct nebo zeptat se na něco z Hawkinse, má neomezený prostor. Jinak buďme prosím maximálně struční a své úhly pohledu se pokusme formulovat v co nejkratším čase. Zkusíme to zatím s dvěma minutami.

Julo měl takový nápad, abychom hlasovali.

Kdo souhlasí, abychom komentáře na věci nerozbrblávali, ať vloží ručičku, jako by se hlásil o slovo. Děkuji.

Toto přání bylo vyjádřeno i na některém z předešlých mítingů od jedné posluchačky, abychom tu hovořili hlavně v duchu Hawkinse.

 

HONZA:  2) Rychlé zopakování z minula – hovořili jsme o způsobu jak se dostat nad 500 – shrnutých do 9ti vět:

Jde o věty, které je dobré se naučit nazpaměť.

Tyto věty nám přečte František.

 

1  Na prvním místě musí ve vás existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.
.

2  Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s

neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností,

a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.
.

3  Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost,

a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.
.

4  Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy.

S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém,

jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.
.

5  Přitom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a

odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.
.

6  Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů,

a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.
.

7  Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky,

přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.
.

8  Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení,

a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.
.

9  Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se,

nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace,

pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

HONZA: 2a) další zopakování z minula – hovořili jsme o způsobu jak efektivně zpracovávat emoce a pro lepší přehled uvedeme i ty neefektivní.  Tento přehled nám přečte Hedvika:

HEDVIKA:

Tři neefektivní způsoby:
1- svalením pocitu na vámi vytvořenou umělou situaci, tedy mysl vytvoří událost „tam venku“, na které si uleví. Místo toho, abychom si přiznali tento pocit jako náš, promítáme jej do světa a na lidi kolem nás. Prožíváme pocit, jako by patřil „jim“. „Oni“ se pak stanou nepřítelem.
2- anebo vybouchnutím, pocit je uvolňován slovním projevem, řečí těla nebo předváděním se v neutuchajícím množství našich venkovních projevů a pouličních demonstracích. Tento způsob je nezdravý pro rodinnou pohodu a zaručí vám doma peklo.
3- anebo útěkem, což znamená vyrobením množství nepřetržitých horečnatých aktivit, například neustálými společenskými styky, mluvením, posíláním textových zpráv, čtením, přehráváním hudby, workoholismem, cestováním, prohlížením památek, nakupováním, přejídáním, hazardními hrami, chozením do kina, polykáním pilulek, užíváním drog a vyhazováním si z kopýtka na večírcích.

Dva efektivní způsoby:
4- uvolněním pocitu, tedy uvědoměním si tohoto pocitu, nechat ho vyvstat, zůstávat s ním, dovolit mu probíhat, aniž bychom ho chtěli změnit nebo cokoliv s ním udělat. Znamená to prostě připustit přítomnost tohoto pocitu a zaměřit se na vypouštění energie za ním.
5- anebo zlikvidováním, kdy pocit vidíte jako důsledek nesouladu vašeho stanoviska s tím, co je pozorováno. Na místo babrání se s výplody svých představ by bylo víc prospěšné tyto pocity zlikvidovat odhalením jejich původu, kterým je zdánlivost vnímání.

Jak na to? Pokud možno nevytvářet další pocity pomocí pátého způsobu a ty, na kterých pracujeme, které si uvědomujeme, uvolňovat tím čtvrtým způsobem.

Honza: Ego se rádo oddává emocím, duch se snaží je překonat tím, že se snaží dívat na věci jinak, teda změnit stanovisko. Z knihy Realita, spiritualita a moderní člověk, Kapitola 15. Stát se modlitbou: kontemplace a meditace

3) HONZA: Shrnutí předchozích 15ti setkání – 5 část.

Ale ještě zopakuji důležité věty z minulého opakování:
– Je potřebné mít ochotu vzdát se požitku těžit z příběhů.
– Mysl se utiší sama od sebe, když se odstraní energie zájmu myslet {a postupně si spřátelíte kamarády Samo, SeTo a Někdo, kteří vám začnou pomáhat}.

Budeme pokračovat v opakování  dalšího mítingu, prvně slovensky i s označením původu-  např. Julo volně, nebo jen názvem knihy Dr. Hawkinse například „I“ a pak česky jen hlavní text, Po každém bodu bude pauza cca 15 vteřin na případné přihlášení se s dotazy.

A mám tu ještě jednu informaci, která se týká našeho shrnutí setkání a uvedených textů a je potřeba si ji říct. 

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Juraji a Mirku, máte slovo: (Zde je vložen jen český text)

8) 14dec2020 – pokračování z minula

  1. Julo volně: Jestli vás věc dokáže rozhodit, tak vaše stanovisko na věc nesedí s „realitou“ kterou pozorujete. Zeptejte se: co je pravdivější, vaše stanovisko anebo „realita“ kterou pozorujete? A co se týká lidí, co dá méně námahy, změnit 6 biliónů lidí anebo jediného? Co vede k trvalejšímu výsledku?

Prostor pro dotazy

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Transcending the Levels of Consciousness, str.50, Kap. 4. Dítě se narodí s nevinností nenaprogramovaného vědomí, do kterého společnost vkládá programy. Ale neexistuje program, který by nejprve potvrdil pravdivost anebo nepravdivost instalujících se nových programů. Dítě, {a stejně tak i dospělý}, nevinně věří všemu, co se mu řekne. Jednoduchý kineziologický test okamžitě odhalí pravdu, jak objevil Dr. David Hawkins, Ph.D.

Prostor pro dotazy

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002. Je mnoho závažných chyb týkajících se duchovných principů v přeložených dílech vysoce uznávaných učitelů. Pozor na chyby, které mohou být přímo v prvotných překladech ze samotných originálů. Čtete nějaký překlad, jako překlad od vysoce okalibrovaného učitele a říkáte si, „Když je to od toho-a-toho, tak to musí být pravda“. Nemusí. Nevěřte ničemu, co si neověříte.

Prostor pro dotazy

9) 21dec2020

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, aug 2002, disk 2, 42:20. Otázka o tichu: Podklad a zdroj existence nás všech je tichý. Při rozšiřovaní rámce se postupně začnete ztotožňovat s tímto vrozeným tichem. Vy jste to ticho, takže jakýkoli zvuk, který se k Vám připlete, nejste Vy. Vy jste to ticho, které registruje všechny zvuky. (…). Ztotožnění se s tichem je vaše vlastní existence, která nepodléhá ani času, a ani prostoru. Jak je možné, že slyšíte, co hovořím? Moje slova slyšíte jen díky tomu, že máte v hlavě ticho. {Kdyby vaše pozadí v hlavě nebylo ticho, kdyby vám v hlavě hučel vodopád, tak by moje slova zanikla v hukotu.}

Prostor pro dotazy

Prostor pro dotazy byl maximálně využit a dále jsme se v opakování neposunuli.

 

Celý souhrn 15 setkání – v českém i slovenském jazyce
i Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět – v českém i slovenském jazyce
je k dispozici zde:
  Texty pro studijní skupinu

 

4) Kniha Podél cesty k osvícení – 2. březen/marec. Původní text vybrán z knihy „I“ ze strany 134-135. 

FRANTIŠEK:

První část textu se týká zvážení, jaká učení sledujete.

Odpověď Dr. Hawkinse:

Mnoho duchovních studentů již hodně četlo a jsou již mentálně seznámeni s mnoha duchovními pravdami, ale informace jsou uloženy pouze v paměti mentálního těla a čekají na aktivaci od skutečné přítomnosti učitele, u něhož jsou tato vyšší duchovní těla vysoce energizovaná.

Odhodlaná touha dosáhnout osvícení povede studenta do té doby, než se takový učitel objeví. Aby byl aspirant úspěšný, musí být schopen rozpoznat falešnost od pravdy. Mnozí naivní hledající jsou zaváděni a s nadějí cestují na dlouhé vzdálenosti k údajně pravým učitelům, o kterých jim bylo řečeno, že jsou pravými – kvůli jejich slávě, kouzlu nebo pověsti. Mnoho takových „učitelů“, kteří mají dokonce miliony následovníků, kalibruje v hodnotách 200+, nebo dokonce pod 200. Několik má úroveň ve 400+. Zvláštní je, že někteří všeobecně známí duchovní vůdci kalibrovali vysoko nad 500, když začali učit, ale od té doby klesli pod 200.

Skutečný učitel se neidentifikuje se jménem nebo titulem, protože tam není žádná „osoba“ přítomná. Výuka je funkce.

Druhá část textu:  Egu se může zdát, že to, co se v této skupině učíme, je nepraktické.

Odpověď Dr. Hawkinse:

Otázka: Jaký je přínos učení, které se zdá být v té době nepochopitelné?

Odpověď: Je to jen zdánlivě skryté pro intelekt. Tato učení zasadí semeno a duchovní aura aspiranta začlení přenášené energetické pole učitelovy aury. Některé informace jsou transformační samy o sobě. Vystavení vysoké pravdě naznačuje, že psychika je připravená tyto pravdy hledat a slyšet. Buddha uvedl toto pozorování, když řekl, že když jednou člověk slyšel o osvícené pravdě, nikdy nebude spokojen s čímkoliv menším, přestože to trvá nespočet převtělení, aby byla dosažena.

Otázka: Závisí tedy studentovo porozumění na úrovni vědomí učitele?

Odpověď: Porozumění je díky následku působení „Já“ anebo je reprezentované ochotou, otevřeností, záměrem a úrovní vědomí posluchače jako i učitele. Jako lidé dobře známe stav, kdy něco dlouho víme, avšak může uběhnout spousta let, než nám to náhle „docvakne“. Tato připravenost je často výsledkem úseků období sebereflexe, nepřetržité duchovní zamyšlenosti, motlitby anebo karmických možností.

Otázka: Jaké vlastnosti umožňují porozumění a transformaci?

Odpověď: Odhodlání, oddanost, víra, modlitba, odevzdat všechna chtění a inspirace. Když bariéry padnou, Pravda se sama odhalí spontánně.

 

5) HONZA: Film – The Shift – Posun (Proměna) a Julova otázka na posluchače.

Domácí úkol: Podívat se (několikrát) na tento film 🙂
Tuto tému pro malý počet posluchačů, kteří film shlédli, jsem odsunuli na příště.

Film naleznete zde:
https://www.hawkins.support/multimedia/doporucene-filmy/the-shift-posun-promena-dr-wayne-w-dyer/


6)
Konec, dotazy.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek
nebo na jan.macto@gmail.com

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:

 

Následující setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 6. část.