6. Co je Oddanost?

Pro českou a slovenskou on-line skupinu <hawkins.support>
Následující přeložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15

Co je Oddanost? 02

„Máme v sobě vrozenou úžasnou, intenzívní a mocnou oddanost. Nemusíme ji vyvíjet, stačí ji znovu objevit. V nás se už nachází energie takové obrovské moci, že

člověk vyvolá tuto moc pro zanechání

kažďoučké připoutanosti, která stojí v cestě.

Ochotu to dělat {upouštět od stanovisek a žádat ‘jakousi, že prý’ duchovní moc} nenajdete ve struktuře ega. Ego vám okamžitě dohodí nějaký důvod, proč by nemělo vytrvale pokračovat směrem, kterým jste ho nasměrovali. Takže člověk musí sáhnout hlouběji do svého nitra. V samotném přirozeném jádru lidské bytosti je duchovní moc enormní intenzity, která samotná dokáže uskutečnit nemožné.“

 

Předešlý text je z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Integration of Spirituality and Personal Life“, Disk 2, 33:15