. 114. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 2.1.2023

. 2. ledna/januára 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 114. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

I v tomto roce 2023 přejeme všem posluchačům mnoho trknutí a situací, které jim tato trknutí umožní.

S přáním se připojuje i František, kterému tímto předávám slovo:

 

FRANTIŠEK:

 

HONZA:

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za měsíc prosinec/december 2022 – bylo vámi darováno 17.828 Kč. K 1. lednu to byla technická nula, banky měly zavřeno.

Je čas, kdy chodí koledníci Tříkrálových sbírek a vybírají na charitu. Také naše aktivity mohou být hodny vaši finanční podpory. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary nás podporují. 

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo je inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Kdo můžete, zůstaňte na kameře. Obrazovka se všemi zobrazenými není nahrávána.
Textový záznam bude Julem doplněný až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat, tedy pokud Julo právě nehovoří bez písemné přípravy. Také v průběhu týdne budou zpracovány částečné videozáznamy a dovloženy k aktuálnímu záznamu setkání v našem archivu.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

 

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby posluchačům také popřál do roku 2023 a přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

 …

Text modlitby:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_1. 9 hlavních rysů duchovního přístupu;

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i další rozvinutí. A na závěr připomene také SUR 3 – Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si.

Předávám slovo:

JULO:

SUR1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu:

Klikni a otevři ke čtení
SUR 1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Výběr textů od Jula:

– B2K15 otázka 6 a 7.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení textů:

JULO

. 2.15.6.   Otázka: Je {trknutie a} uvedomenie si Boha ‘osobné’ alebo ‘neosobné’? 

Odpoveď: Hoci cesta k trknutiu prítomnosti Boha a k osvieteniu bola doteraz opisovaná ako vývoj {za sebou idúceho, postupného} uvedomovania si cez úrovne vedomia, {bola táto cesta zvolená} len vďaka {bežne používaným} jazykovým prostriedkom, ktoré boli zvolené na to, aby bol ten prechod {k trknutiam} zrozumiteľný {pre lineárnych, newtonovských poslucháčov}. Úrovne vedomia opisujú terén, cez ktorý sa je potrebné popresúvať, ale {pozor, terén} vynecháva podstatné nástroje {na pohyb v ňom, a to } lásku a oddanosť, ktoré oživujú {tú} cestu, a dodávajú razanciu tomuto húževnatému úsiliu. Tieto {dva} činitele {, láska a oddanosť,} sú zdrojom bezpodmienečne nutnej a požadovanej energie, na vynaloženie, a udržiavanie úsilia a odhodlania vytrvávať. Analogicky, môžeme mať auto a mapu, ale bez benzínu, zdroja energie a hybnosti, sa vozidlo nepohne. Cieľ je hľadaný, pretože človek je k nemu poháňaný a priťahovaný. Cestu osvetľuje Božia priazeň v podobe Ducha Svätého, ktorý je Sprievodcom a Udržiavateľom. 

Napokon, mimo všetkých rámcov vnímania existujúci a všetky rámce presahujúci Boh, a {v nás prítomný} Boh božskej lásky, sa spoja v Najvyššom, Vrcholnom. Zjednotenie toho, čo je milované, je naplnením božského osudu a základom spásy. Láska je teda prostriedkom {k dosiahnutiu cieľa} a {zároveň aj} cieľom. 

Ak podstatnou hybnosťou duchovného hľadania nie je duchovná ambícia (niekam sa dostať), ale postupné vzdávanie prekážok {zavadzajúce} Láske, potom to, čo sa nazýva ‘duchovné ego’, neskôr nevznikne ako prekážka. {Nijaká} daná ciachovaná úroveň vedomia nie je lepšia ako iná, ale iba predstavuje úroveň, na ktorej sa pracuje. Sú to základné stavebné kamene, ktoré umožňujú rast stavby, a je to oddanosť, ktorá zabezpečuje dobudovanie katedrály. 

. 2.15.7.   Otázka: Ako môže {stúpenec duchovna} odstraňovať prekážky? 

Odpoveď: Duchovná práca, ktorá sa {pri našej voľbe duchovnej cesty} cestou oddanosti predkladá najočividnejšie, je odstraňovanie prekážok {podvrhovaných} Láske. Všetky tieto prekážky {Láske} pramenia z chýb vnímania, vzchádzajúcich zo stanoviskovitosti. Stanoviskovitosť je pôvodcom a páchateľom ‘mylnej predstavy {ozajstnosti existencie} protikladov’. {Stanovisko automaticky vytvára dualitu zdanlivých protikladov.} Tie vznikajú z vytvárania názorov, ktoré zas vznikajú z ega a jeho preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach. Tieto preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach sú {v egu} udržiavané a živené náchylnosťou ega, preceňovať a pestovať si, to čo považuje za ‘svoje’. Akonáhle je nejaká vec {, názor, emócia} označená ako ‘moja’, stáva sa obľúbenou ‘rozhľadňou’, z ktorej {, obdobne} ako je to {u priesvitného} hranola {rozkladajúceho} svetlo, sa teraz skutočnosť štiepi na rôznorodosti, rozdelenia, a protichodné náhľady. Tak sa z jednej {mylnej predstavy} stávajú mnohé mylné predstavy. Pocit ‘ja’ teraz pokračuje v stotožňovaní sa s týmito náhľadmi, a obhajuje si ich ako skutočnosť {a naozajstnosť} ‘ja’.Akonáhle je ego/rozum chytené do duality protipólov protikladov, je chytené {do pasce}, a premieta svoje náhľady, a považuje ich za objektívnu skutočnosť. 

Popretím svojho autorstva {náhľadov} sa ego-ja stáva obeťou svojich vlastných projekcií {výmyslov}Pocit naozajstnosti, ktorý sprevádza uvedomovanie si existencie, sa teraz pripisuje týmto výmyslom {ega,} {ktoré ego označilo} ako vznikajúce {a majúce pôvod mimo neho,} ‘tam vonku’, a {teraz z nich} predstavivosť {ega} vytvára ‘objektívnu skutočnosť’, ktorej pôvodný zdroj je už {však egom} zabudnutý. Toto zabúdanie je posilňované známymi {vrodenými} psychologickými mechanizmami {ega}, {ako je napríklad nevedomé} potláčanie {, z ktorého mysľou najpoužívanejšie je} popieranie a vrhanie {na iných}, a izolácia {, útek cez rozptýlenie}. 

S nepriznaním si autorstva {náhľadov} dochádza k {oslabeniu, ba až} odstúpeniu moci {ega, a odovzdanie moci} vnemovo vytvorenému falošnému poňatiu skutočnosti, kde ‘príčiny’ teraz vysvetľujú javy, ktorých sa to popieranie týka. Nakoľko vnímané {zdanlivé} dualistické výjavy skutočnosti sú {teraz} práve tým filtrom, cez ktorý sa zážitky vysvetľujú, zmysly potom posilňujú {tieto} výjavy a {ich} vlastnosti, ktoré boli {egom} premietnuté ako {prameniace mimo neho, ako} vonkajšie. Hovorí sa, že fyzický svet existuje oddelene od toho, {kto/}čo ho prežíva. Pocity odrážajú presvedčenia {ega}, a {tieto pocity ega} sú {egom} triedené a vysvetľované v súlade s {jeho} štruktúrou a {jeho} spôsobmi vnímania, ktoré {, tieto spôsoby vnímania ega,} udeľujú predmetom pocitov separátnu totožnosť, a jedinečné, konkrétne pomenovania {objektov a ich zdanlivých žiadostivostí}. Jazyk{ové vyjadrenia takto} potom {naviac} vnucujú {takto} vnímaný svet, a nenápadne posilňujú jeho {zdanlivý} vzhľad. ‘Objektívny’ vesmír potom vzniká {v predstavách ega} z ľubovoľne vybraných bodov {pozorovania}, pomyselných vzdialeností medzi týmito bodmi, pomyselných sfér a rozmerov, a z mylnej predstavy času a priestoru. 

Aby mohlo ego/všedné-ja premietať {svoj} svet mylných predstáv, zakusuje {a považuje} samo seba za odlúčené od {zdroja} svojho vlastného stvorenia. Čím väčší je pocit odlúčenosti od Boha, tým väčšia je úzkosť. V dôsledku toho sa teraz ego/všedné-ja bojí záhuby, smrti, ba ešte {aj} horšieho – možného nekonečného utrpenia z rúk rozhnevaného, odvetného Boha, ktorý bol rozhnevaný {‘nejakými našimi’} hriechmi. Nižšie úrovne vnímania {z mapy úrovní vedomia} sa zamestnávajú energiami negativity, ktoré sú {odrážajú} porozumenie ega o sebe samom na najnižších úrovniach. {Ego/všedné-ja žijúce v týchto úrovniach} sa teraz bojí svojich najhorších dohadov, a zápasí s protikladmi neba a pekla. 

Človek teda nie je obeťou {dôležitostí toho, čo sa deje} ‘tam vonku’, čoho sa treba báť, ale naopak, je {to práve jeho ego, ktoré je} tvorcom {všetkých svojich dôležitostí}. Tieto výmysly {dôležitostí} dokonca ani nie sú osobné, ale sú len následkami vzájomného spolupôsobenia polí vedomia s ich {v egu} skrytými vnútornými priťahujúcimi poľami {dôležitostí}, ktoré určujú obsah {, teda dôležitosti,} jednotlivých úrovní vedomia. Konečným víťazstvom ega je {jeho} presvedčenie, že jeho vlastná mylná predstava skutočnosti, vytvorená jeho vlastnými výmyslami, bola ‘stvorená Bohom’. Tým sa náboženská pravda stáva zahmlenou náboženskými poverami, chybnými výkladmi, a falošnými presvedčeniami. Je dôležité uvedomiť si, že to, čo je od Boha, prináša pokoj, a to, čo nie je od Boha, prináša strach.

 

Intelekt 

. 2.8.17.    Riziko pri poskytovaní {nezrelému študentovi pokročilé} informácie spočíva v tom, že ego poslucháča sa pokúsi informácie uchopiť {svojím rozumom, teda} intelektom {, presne tak, ako to robilo doteraz s neduchovnými informáciami, a považovať novo získané poznatky} ako {nahromadené, nabiflené} údaje; a tam sa {jeho proces} zastaví. Sú duchovní študenti, ktorí sa zúčastnili na doslova stovkách kurzov a prednášok, a {ktorí} majú izby plné duchovných kníh, ale vôbec sa neposunuli dopredu v uvedomovaní si; ustrnuli. {Vôbec nerozpoznávajú neperspektívnosť svojho prístupu a} ich hľadanie pokračuje na ďalší kurz, a na ďalší; ďalšiu knihu, ďalšieho gurua, a tak ďalej. 

. 2.8.18.    {Z predošlej vety je nám zrejmé, že} duchovná práca nie je intelektuálna ({záležitosť, a} teda taká, ktorá vedie k doktorátu {napríklad v oblastiach ako sú} Porovnávanie Náboženstiev, či Teológia). Pravá metafyzika {, ako skúmanie toho ‘čo je’, a ‘prečo to, čo tam je, tam je’} je abstrakcia, ktorá uľahčuje slovíčkovanie a jazykový prejav, s cieľom oznamovať to, čo sa v vlastne nedá oznamovať slovami. {Ale pozor,} slovíčka nie sú {tými} vecami, ktoré si máme privlastniť {, s ktorými sa máme sebastotožniť}. Naučené pravdy sa musia uviesť do každodennej praxe, {a to na to,} aby sa stali účinnými, a tie {pravdy samozrejme} existujú mimo slov. {Ak duchovný študent zvolí takýto postup,} ak sa tak stane, nastane zmena. Účelom {získavania a hromadenia duchovných} informácií je, aby boli vstrebané, s tým, že sa s nimi {dôverne} oboznámime, a potom {, ich používaním, či meditáciou, či nepretržitou duchovnou zamyslenosťou} dozrejú do ich porozumenia {, a postupne do nášho automatického stania sa tým, čo tie slová vyjadrujú}.

 

HONZA:

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– „Děkuji za pozvání – nepřijímám“ v praxi – od Františka.

Ad: „Děkuji za pozvání – nepřijímám“ v praxi – od Františka.

Pouze ústně, bez písemného záznamu.

 

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Není připraveno

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 114 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (85) na setkání z minulého týdne – 19.prosince/decembra 2022 :

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com, na dnešní setkání žádný podnět nebyl zaslán.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.

V hlavním menu, v „našich audiích“ vznikly podsložky s vystřiženými úseky MP3, které kopírují strukturu bodů našich setkání. Jsou doplňovány a aktualizovány.

Také do archivu on-line setkání jsou postupně přihrávány částečné záznamy z on-line setkání, které kopírují strukturu bodů našich setkání a jsou zdrojem dat pro MP3ky.

Honza byl inspirovaný i QR kody k platbám a tento týden již byly tyto qr kody prezentovány na začátku částečných záznamů z on-line setkání, které Honza vytváří.

Také je to návrh přesunout termíny příštích regionálních setkávání na druhou sobotu v měsíci, aby se příští prosincové setkání nekrylo s vánočními firemními večírky a jinými akcemi. Termín pro leden 2023 bude už 14.1.2023. Proto je tento týden potřeba dojednat lokality, které mají záměr se zúčastnit a proto žádám ty, kteří mohou nabídnout zázemí či součinnost, aby se mi ozvali. Děkuji.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1E1A55YynxlItI0NAo2Zaw3ajl5X8_mmZ/view?usp=sharing