Prvotní CZ překlady knih Dr. Davida R. Hawkinse, Ph.D.

 

B1. Moc versus Síla {Moc oproti síle}
– prvotina překladu profesionálem do českého jazyka, který ze svého úhlu pohledu nastavil překlady – pojmenování – originálních výrazů, mnohdy obtížně uchopitelných, které byly následně použity (i s možnými nepřesnostmi) ve všech dalších knihách. 

B2. Vše vidoucí Já {Oko Já-Bytí, před kterým není nic utajené}
– amatérský překlad knihy za užití automatického překladače a následná úprava, aby dával text smysl.

B3. JÁ, Realita a subjektivita {Já-Bytí, Skutečnost a subjektivita}
– amatérský překlad knihy za užití automatického překladače a následná úprava, aby dával text smysl.

B4. Pravda proti falši a lži {Pravda oproti falši}
– amatérský překlad knihy za užití automatického překladače a následná úprava, aby dával text smysl.

B5. Vzestup po úrovních vědomí {Překlenování úrovní vědomí}
– amatérský překlad knihy za užití automatického překladače a následná úprava, aby dával text smysl.

B6. Odhalení Boží přítomnosti {Objevování Boží Přítomnosti}
– amatérský překlad knihy za užití automatického překladače a následná úprava, aby dával text smysl.

B7. Realita, spiritualita a moderní člověk
– amatérský překlad knihy za užití automatického překladače a následná úprava, aby dával text smysl.

B8. Léčení a uzdravení 
– amatérský překlad knihy za užití automatického překladače a následná úprava, aby dával text smysl.

B9. Neulpívat: cesta odevzdávání {Uvolňování: cesta vzdávání se}
– poloprofesionální a ze své úrovně zdařilý překlad knihy.