. 154. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 9.10.2023

. 9. října/oktobra 2023

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 154. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

I dnes bude setkání odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci. Možná jej budou inspirovat i odezvy, které na dnešek přišly.

 

JULO:

 

DRHclip-Julo016. Pozerajte na svetové udalosti cez súcit.

 

DRHclip-Julo011. Prichytenie stanoviskovitosti.

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Odezvy:

. 1. Odezva – Poděkování za 153. on – line setkání a setkání ve Střílkách

Dobré ráno Honzo,

posílám poděkování za, 153. on-line setkání,  a také děkuji za poslední  setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse ve Střílkách, které pro nás připravila studijní skupina Dr. Hawkinse a její vedení – Honza , František, Hedvika a Míra.  Všem těmto lidem patří obrovský dík za skvělé podmínky na setkání ve Střílkách.  A samozřejmě také velký dík Julovi, který udělal  překlady  přednášky Dr.Hawkinse z roku 2002,  a on- line se s námi spojil, takže tam s námi byl.  Měl jsem  možnost se opět setkat s přáteli, kteří na sobě chtějí pracovat. 

Zaujalo mne, co nám řekl Dr. Hawkins na poslední přednášce z roku 2002 o egu. Zapamatoval jsem si, a zaznamenal , že Dr. Hawkins  řekl , že centrální a organizační jádro ega si  myslí, že je Já a  nárokuje zásluhy na našem životě. 

Julo v pondělí na on-line setkání doporučil, v souladu s Dr. Hawkinsem, neplánovat si, co  bude ten den potřeba vykonat.

 Mám takový zvyk, psát si na lístečky, co mám ten den zařídit, kam jít, co udělat. A v noci mi trklo, až jsem se vzbudil, jak jsem si  to uvědomil, že ten zvyk, je zvykem ega, které chce mít vše pod kontrolou!

 Co bude, bude, jak řekl Julo. Uvědomil jsem si tu nadvládu ega nade mnou.

Ale nebudu s ním bojovat, jen mu doporučím, nemít starosti a mentálně plánovat, co bude potřeba ten den zařídit. Již týden se takto chovám a vždy se život uspořádá sám. Vždy druzí lidé, mi připomenou, co bude potřeba, který den vykonat.

Také mě Julo na minulém on- line setkání potěšil s opakováním všech SURŮ, v jednom setkání. Nejvíce mne oslovilo, zaměřovat se na Ticho. Celý týden, jak si vzpomenu, soustřeďuji se během dne na Ticho a nemám potřebu mít myšlenky o něčem.

  Oceňuji novou dramaturgii on – line setkání, kdy struktura setkání Jula neomezuje v tom, co s námi chce zopakovat z učení Dr. Hawkinse. Také je tu opět možnost všech vyjádřit se k probíraným tématům. Přiznám se, že zatím celé setkání tiše pozoruji  a pokud je to možné pustím  kameru a je Milana vidět.  Povídání o tom, co je důležité, na závěr setkání od Františka je velmi laskavé.

Takže, děkuji Julovi a všem, kteří pro nás on-line setkání připravují.  

Přeji dobré ráno.

Milan

Děkuji Milanovi za odezvu a předávám slovo Julovi:

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

  1. odezva – Dotaz pro Jula.

Jedinec, který dosáhl vysokého stavu uvědomění, vědomí, boha ve všech jeho jménech.

Tak tato osoba ovlivňuje vědomí v lidech okolo.
Lze popsat, jak to funguje? 

Jestli se jeho osobní energetické pole napojí na to skupinové. A on může být někde stranou od společnosti separován.

Nebo to funguje tak, že jeho aura vyzařuje do okolí a vibračně a frekvenčně, nebo jak to nazvat komunikuje s aurami ostatních?

Takovým lidem nabírá aura na potencionalitě a jsem přesvědčen, že mění lidi okolo tak, že jim napomáhá v probuzení, uvědomění, zvyšuje se stav vědomí.

Je tam pravděpodobně posloupnost, že to funguje jako domino, upraví se osobní pole jedince a ten to předává dál a tím upravuje osobní pole ostatních a oni mnohdy přichází k uvědomění, aniž by si byli vědomi, jak se to stalo.

V podstatě spolu komunikujeme přes Aury. 

Znám lidi, jejichž aura doslova svítí do okolí a jakoby se dalo to pole v jejich přítomnosti krájet.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Daniel

Děkujeme Danielovi za odezvu a předávám slovo Julovi:

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

FRANTIŠEK:

.3. odezva:
Dobré ránko, Honzo,

ráda bych zareagovala na sdílení od Rebeky.

Připojuji tedy v té souvislosti komentář od Alice, který se zakládá na její osobní cestě a práci s egem. Možná to Rebece pomůže, a možná také ne.

V souvislosti s traumaty z dětství Alici tehdy velmi pomohlo přijetí skutečnosti za osobní odpovědnosti za tyto události. Že jsme se do těch situací a událostí „pýtali“. Když jí onehdy Julo odpovídal na její dotaz (související s traumatem), její ego bylo šokované odpovědí: že si za to můžeme sami, že jsme se tam pýtali. Zároveň – po prvotním šoku – tuto skutečnost začala Alice přijímat. Ego to „svolilo“; bylo už tak na pokraji sil, že tato nová informace se zdála být schůdnou pro ego, protože nabízela možnost osvobození se od utrpení.

Věta „Děkuji za pozvání, nepřijímám.“ Alici však v ten moment nefungovala.

Alice pak zpětně uviděla, že ego musí být obměkčené, aby ta věta zafungovala a přestaly vyskakovat obrazy, týkající se onoho (domnělého) utrpení.

Alice se snažila jít vpřed, ale stále jí to vracelo vzad. Pak jí jednoho dne prostě trklo, že je opravdu nutné uplatňovat principy DRH vždy a všude, důsledně a bez výjimek. Slovy všedních já: nekompromisně. A to i tehdy, kdy to má „hlava“ zpracované, ale ozývá se pro změnu tělo.

Ačkoli to Alici v době, kdy procházela vymaňováním se z utrpení, pramenícího z traumat, stále ještě moc nešlo, bylo jí umožněno nahlížet na ten proces „shora“ a pozorovat, jak ten mechanismus ega funguje: ego svolí k nějakému postupu, který nabízí ukončení utrpení, posléze ale začne člověka svazovat „svými principy“. Jako kdyby chtělo zapomenout na to, co zafungovalo, jen proto, aby nepřišlo o svoji kontrolu a nadvládu nad námi.

V tomto bodě musí být člověk opravdu pevný a disciplinovaně jít vpřed. A každý krůček vpřed se počítá. Alice šla mnohdy vpřed mravenčími krůčky. Mnohokrát se na cestě (po)zastavila, aby si „odpočinula“, a zároveň vědomě směřovala zase vpřed.

Někdy, když je člověk zahlcen událostmi, stavy a jevy, které vyplouvají na povrch, je taková „pauzička“ celkem fajn. Dovolujeme situaci, aby nám, když je to vhodné, umožnila podívat se na jevy a události shora. Člověk poodstoupí a „nadechne se“.
Alici v okamžicích, kdy toho vyplouvá na povrch tolik, že to nezvládá zpracovávat, pomáhá „dát si pauzu“ a v této pauze se mnohem intenzivněji obklopit tím, co povzbuzuje její Já-Bytí, tedy píseň od Gaze Alleluia, přehrávání si online meetingů „doblba“, procházka o samotě v přírodě, modlitba Božího služebníka a Otčenáš, „objednávání si“ a setkávání se se stejně zaměřenými lidmi (jak je Alice vděčná za Hawkins skupinu! – včetně pražských setkání).

Jsou „stavy“, které věda – psychiatrie a psychologie – definuje jako deprese, úzkostné poruchy a jiné. Záleží na každém z nás, jakou cestu si zvolí, aby tyto stavy překonal a opustil.
Alice měla stanovisko, že chce tyto stavy zvládnout bez „pomůcek“, tedy léků. Byla to cesta velmi náročná. Dnes, pokud by si měla říci větu: „Chci mít klid, a ne pravdu,“ by se možná k oněm „pomůckám“ uchýlila. Neví. Nicméně velmi souhlasí s Julem, že je fajn dostat se do vyváženého stavu, aby pak byly síly na zanechávání.

Zároveň Alice vidí, že pro ni bylo procházení si těchto stavů bez „pomůcek“ velmi přínosné, protože tyto zkušenosti jí následně pomáhají v práci s lidmi (pracuje jako psycholog).

Záleží, jaké potřeby přítomnosti musíme vykonávat, a jaké načasování je jevů, které vzcházejí. (Alice zatím největší lekci zakusila v době lockdownu. Tedy si mohla dovolit ležet a jen tak „b(B)ýt“… a nikomu na tom nepřišlo nic divného. Otázkou je, jak by tomu bylo mimo tento kontext, ale to už není podstatné.)

Když Rebeka hovoří o svém niterném strachu z možné (ne)existence Boha:

Alice to, co popisuje Rebeka, měla také. V jejím případě by se to dalo označit jako strach z toho, že je moje vnímání bludné. Strach z toho, zda „správně“ vnímám realitu. Strach z toho, zda mám, či nemám psychiatrickou nálepku (určité diagnózy souvisejí s bludným vnímáním sebe či okolního světa).
Alici velmi pomohlo přijetí a věta: „No a co?“.

Přijmout možnost, že by to tak skutečně mohlo být.

Krátce nato přišla velká úleva.

A ego přišlo o další svoji „léčku“, jak Alici svázat.

Vzkaz pro Rebeku: „Rebeko, až zakusíš přítomnost Boha (a budeš ji zakoušet více a více), tyto strachy pominou. Nebo se alespoň zmenší natolik, že v okamžiku, kdy přijde pochybnost, už budeš s jistotou vědět, že je tato pochybnost, kterou ego, nabízí, lichá.“

(Pokud je člověk ve stavu „Věřím“, ale někdy pochybuji,“ tak tam pomáhá racionalita (ve smyslu: však jsem ale zakusila přítomnost Boha, tedy jsem dostala „důkaz“). Pokud je člověk ve stavu „vím“, ego už na něj v tomto ohledu nemůže.)

Pomáhá více si všímat „synchonicit“ / náhod, které nám přicházejí do života a které nám „pomáhají“. Zaměříme-li na ně svoji pozornost, uvidíme, že „důkazy“ k nám přicházejí (každý den).

S láskou a úctou

Alice (ne Amanda)

Děkujeme Alici za odezvu a vzkaz pro Rebeku. Předávám slovo Julovi:

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

FRANTIŠEK:


. 4. Odezva – Svalový test

Dobrý den, 

Poprosím o pomoc; ráda bych se zeptala skrze svalový test, zda potřebuji, tedy zda je pro mne prospěšná medikace, kterou teď užívám?

Osobně si myslím a cítím, že mne medikace otupuje a zároveň zklidňuje, za pozitivní bonus spatřuje přítel to, že psychicky neřeším problémy, které jsem bez medikace kolem sebe viděla. Bez medikace jsem byla jako tzv. “rebel”. (V době covdu jsem hájila děti – jako učitelka jsem doporučovala nenošení roušek pro děti, ledacos mne tenkrát v tomto směru iritovalo hlavně vůči dětem. Třídní učitelku, která chtěla selektovat syna v 1 třídě – chtěla posadit neočkované děti dle instrukcí do kouta, stranou, zakazovala zpívat. Téhle paní jsem sdělila, že pokud se na segregaci chce aktivně osobně podílet, zda je připravena nést zodpovědnost? Že pak zvažuji soudní řízení pro její postupy, ne pro ředitelku školy)

Nepopisuji tyto příklady proto, abych si zpětně ztěžovala, ale pátrám po tom, kde je má přirozenost? Jsem ve své roli, kdy jsem aktivní a tedy pro většinu lidí “problematická” takto v přirozeném stavu a naplňuji jako taková “svou Pravdu z mé podstaty”?

Nebo mam poslušně papat pilulky, a pak otupělá nevidím problém téměř v ničem? 

Logicky bych si myslela, že Pravda bude někde uprostřed? 

Zkoušela jsem otázky, svalový test na sobě a na synovi, ale neumím to. Pokaždé mi test odsouhlasil, že se syn jmenuje Zuzana, Pavlína, ..:) , i když jsem později označovala osobu konkrétně a dávala pozor na formulaci. I když jsem pokládala obdobné otázky v duchu, vyšly mi na nesmyslné otázky potvrzující souhlasy (kraviny) :))

Tak se ptám Vás. Protože je možné, že můj rozptyl vidění sebe samu může být diametrálně odlišný, a že jsem léky zmanipulovaná. Tedy nemohu se teď ten test učit? 

Vidím svou podstatu velmi naivně, myslela jsem si, že umím být neutrální – popisuju, když jsem byla zdravá. Bývala jsem velmi schopná, energická žena v přirozeném stavu, spousta lidí kolem mne si myslela, že jsem velmi inteligentní, zpětně jsem se dozvěděla o převažujícím obdivu nad negativy. Dnes nevím, hodně zapomínám, vymezuji se okolí. Funguji pouze koncertně jednou za čas. Ráda překvapuji a tak někdy i zadarmo zazpívám.

Svalový test bych se ráda naučila, kvůli pocitům, které jsem popsala -má nevědomost o mých schopnostech je pryč.

Momentálně jsem v životní změně, která probíhá asi 3tím měsícem. Jako učitelka zpěvu dětí, po 25 letech výuky jsem vyhořelá. Zato mi přibyli dospělí zájemci. Mým koníčkem je malovàní a tak jsem vymyslela, že bych otevřela kreativní klub, kde budu dělat oba druhy umění, chci toto nadšení sdílet. Chci být prospěšná, ale nevím, zda po další měsíce nebude tento můj výmysl dalším mrháním nejen mého času a zbylé energie? 

Umění dělám asi 25 let, ve zpěvu pro malé děti jsem už bez zájmu, vyhořelá, což odpovídá pohaslému zájmu i dětí. Dospělým můžu pomoct. Doposud jsem potřebovala být jak učitelem, tak žákem. (Vystudována konzervatoř a 5 let na psychologii – arteterapii, maturita ze soc. zdrav. směru – nějaké mezinárodní kurzy ve zpěvu, doposud konsultuji techniku.) 

Zkoušela jsem se ptát na práci v létě v Penny, tam mě nevzali, tak si říkám, že taková práce asi pro mne není. Já vím, že vzdělání mám slušné, ale nechci rozumět tomu přetechnizovanému světu. Vyhýbám se PC a vše dělám na iphonu, obecně se izoluji.

Jedna z klientek mi řekla, že než mne poznala, než jsem se jí někdy svěřila s tím, co mne trápí, tak jsem vypadala jako osobnost, prý cítila ze mne moc a profesionalitu a dokud jí učím, tak je takhle spokojená. Cizí lidé si mne pletli s ředitelkou, oslovují mne a ptají se, nebo jen tak mi začnou povídat, vyprávět,..

 Takových lidí bylo více, co mi říkalo, že vypadám chytře, sebevědomě, později lidi zmate, když se někdy zmíním o tom, co uvnitř v hlavě řeším za problémy (o neschopnosti, o nevědomosti kam dál) Rádi mne vidí tzv. na piedestalu, ale říkám jim někdy schválně o mých problémech, abych se k nim přiblížila lidsky, ale tak, jak to dělám to nefunguje, naopak.

Děkuji, že jste mne vyslechli až sem.

Prosím o info ke svalovému testu. Děkuji za názory. 

Julo jede! Super energie! 

Všem děkuji, určitě František zase přečte tento dotaz! 🙂   díky! 

Amanda 

 

Děkujeme Amandě za odezvu a předávám slovo Julovi:

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Stránky Hawkins.support mají opravené zasílání zpráv na e-maily při registracích a obnovování hesel, včetně stránky „Napište nám“, ze které je možnost nám odeslat krátkou zprávu.

 

FRANTIŠEK:

Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Od  Františka:
Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

Dovolujeme si tím častěji uvědomovat, že podléháme jen tomu, co uchováváme v mysli. Tedy na co se zaostřujeme, to potom začneme intenzivněji chytat. Je na nás kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. Nic není dobré ani špatné, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Zde je nutné si odkrýt, že některé názory či stanoviska jsme nakoupily jako děti od svých rodičů, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a dále také v předcházejících epizodách života. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu.

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás opantávají k vidění nevinnosti, podmaňují k projevování laskavosti a účasti na soucitu.

Ukázalo se, že velmi účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno tímto vlastně uznáváme JáBytí v nás i všech osob kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně bezúhonně, tedy nekonali ve svém životě s energiemi pod úrovní 200. Zde je vhodné si připomenout, že nemusíme sledovat světové panoramatické zprávy, protože jsou vytvořeny pro život nepodporující úrovně vědomí. 

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či roky oddaně říkáme na všechno, co nás v životě potkává. Může to být třeba věta, která opět některým rezonovala.

„Všechen strach je mylná představa, já to bezpodmínečně vím a jdu dál skrze něj, ať se děje co se děje.“

Nebo větu: 

„Já jsem ta způsobilost, ze které vychází vědomí a která si uvědomuje všechen sajrajt.“ Jinak řečeno: Způsobilost k uvědomování si uvědomuje, všechen sajrajt ve mne i kolem.“

Takto pomalu zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky v nás, tedy „koncepty v nás“. Jednoduše řečeno přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných věcí a dovolujeme věcem být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným, aby byli jiní. Jinak řečeno máme ochotu vzdát se své vůle, čímž se spojujeme s duchovní vůlí JáBytí. Tedy vzdáváme se všech pocitů, které vychází z našich stanovisek, protože z nich neustále džusuje náš spolubydlící. 

Jak jsme si dneska řekli, upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že je to správné nebo nesprávné stanovisko. Ale upouštíme od všech stanovisek, protože je to náš záměr, což nás dovede do stavu, kde je více pokoje a klidu. Upouštěním od stanovisek vlastně odhalujeme naši dualitu, jinak řečeno odhalujeme si, nakolik jsme ponořeni do světa protikladů. Jako příklad můžeme použít světlo, což je vlastně jedna proměnná. Tedy když je určitá velká intenzita světla, tak to nazýváme světlo. Když je intenzita světla velmi malá (okem už neviditelná), tak to nazýváme tma. Pokud bychom však vzali přístroj na zjišťování velikosti světla, tak změříme, že i ve velké tmě je nepatrné světlo. Používání obou názvů je praktické při vyjadřování se ve všedním životě. Avšak v naší DRH skupině, bychom si mohli uvědomovat, že nám všechny stanoviska utvrzují dualitu, čímž se utvrzuje naše zdánlivost vnímání, tedy upevňuje pozice ega.

Děkujeme ti ó pane za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence.

Děkujeme za vše Bohu a jsme vděční JáBytí.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo darováno 2774 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1iLHf5Nea1BOwWg1uMBG_COafekuRl3ia/view?usp=sharing