Funkce mozku a fysiologie pravdy

Předcházející část: Kapitola 8. Pýcha (úroveň 175) 

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

 

Oddíl druhý – Přehled

 

Druhý díl – úrovně vědomí 200 – 500

Kalibrační úrovně 200–500 Lineární mysl

Přehled Fyziologie pravdy
Kapitola 9 Odvaha (Kalibrační úroveň 200)
Kapitola 10 Neutralita (Kalibrační úroveň 250)
Kapitola 11 Ochota (Kalibrační úroveň 310)
Kapitola 12 Přijetí (Kalibrační úroveň 350)
Kapitola 13 Konstrukční Rozum (Kalibrační úroveň 400)

Fyziologie pravdy: Přechod od nižší k vyšší mysli

Úvod

Na nižších úrovních vědomí ovládá ego život především pomocí zvířecích technik a emocí sloužících k přežití, které se zaměřují na potěšení, predaci a zisk. Jak se vědomí v průběhu doby vyvíjelo u některých druhů zvířat, i části lidstva, zvýšilo se na úroveň vědomí 200, což je hlavní vymezení, které je předzvěstí spoléhání se na vnitřní moc a nikoliv na sílu.

V lidském vědomí tento přechod odráží rostoucí vliv duchovní energie, která je transformační. Její vliv je doprovázen progresivním vědomím, které reaguje na energii lásky, a v důsledku toho se chování, emocionalita a mentalita stávají soucitnými. Energie lásky je také v souladu s progresivním povědomím o pravdě a základech reality, ze které se Existence a Tvorba jeví jako evoluce jak tělesnosti, tak spirituality.

Zatímco tělesnost a síla představují evoluci ve svých lineárních výrazech, duchovní energie, stejně jako základní energie samotného života, je nelineární a ukazuje kontrast mezi formou a obsahem. Schopnost rozlišovat mezi těmito kontrastními vlastnostmi se jeví jako duchovní uvědomění a schopnost rozeznat duchovní skutečnost jako pravdu.

Schopnost přežití byla usnadněna inteligencí, což je kvalita života vědomí, které je schopno pochopit první lineární domény a jak postupuje, je schopno pochopit abstraktní principy. U hominidů byl evoluční pokrok této funkce umožněn vznikem předního mozku, který se stal dominantním s vývojem na dvounohé bytosti. Tato vznikající duševní poznávací inteligence byla primárně využívána pod úrovní vědomí 200 ve službách zvířecích instinktů přežití, jako je agrese a dominance. Byla proto podřízena omezené linearitě formy. Vědomí se průběžně vyvíjelo nad hladinou 200 a měnilo se v energie života a postupně splývalo s nelineární realitou lásky, laskavosti a hledání duchovní pravdy. Pouze na úrovni 200 se vnitřní hodnota „ostatních“ stává realitou.

Fyziologie mozku a funkce pravdy

Schopnost rozpoznat a pochopit pravdu se shoduje s úrovní vědomí, která odráží nejen vývoj anatomie mozku, ale co je důležitější, i změny ve fyziologii lidského mozku a jeho převládající vzory zpracování informací. Ty, podle pořadí, jsou závislé na základních, neviditelných duchovních energetických oblastech.

U lidí nastávají kritické a hluboké změny ve fyziologii a vzorech zpracování informací v mozku na úrovni vědomí 200. Tyto připomínky lze shrnout takto:

Pod vědomím hladiny 200:

Levá polovina mozku (u praváků) má dominantní postavení na zpracování informací (pravá hemisféra mozku u levorukých lidí). Vstup je přímo zpracováván pomocí distribučních center (thalamu) a předán rychle do emocionálních, instinktivních center (amygdala), a pak opožděně z prefrontální kůry pomalejším způsobem. To znamená, že k emocionální reakci dojde dříve, než informace dorazí k inteligenci a poznání má možnost upravit odpověď.

Paměť událostí je uložena v oblasti hippocampu v části mozku, která je zodpovědná za učení. Tento proces v levém mozku je podobný funkci zvířecího mozku v tom, že směřuje k osobnímu přežití, a tak je u lidí nástrojem ega. Při této orientaci jsou „ostatní“, včetně rodiny nebo členů kmene vnímáni především jako předměty nebo prostředky k osobnímu přežití. Také velmi důležité je to, že informace poskytnuté zpožděným vstupem inteligence z prefrontální kůry se nejen pomaleji dostávají do centra odezvy, ale když se to stane, už existuje dříve vyvolaná emocionální reakce. To znamená, že intelekt se sestává především z nástrojů zvířecích pudů a sebestředných cílů. Následné reakce jsou tedy primitivní a orientované na přežití, a jsou vedené vzory „boj nebo útěk“ s jejich neurohormonálními následky, jako je uvolnění kortizonu nebo adrenalinu, což vyvíjí tlak na fyziologii akupunktury a na imunitní systém.

Tyto sobecké reakce levého mozku jsou doprovázeny přechodným oslabením svalstva těla a negativní nebo slabou kineziologickou reakcí svalů. Nicméně energetický systém se rychle zotavuje a obnovuje akupunkturní rovnováhu tak, aby byl celkový energetický systém opět nastaven k dalšímu cyklu stimul – odezva. Vzory reakce na stres popsal Hans Selye (1956, 1974) takto:

  1. Poplašná reakce.
  2. Fáze odporu.
  3. Fáze vyčerpání a fyziologického poškození (katabolická).

Levá mozková dominance také odráží omezené nebo dokonce neexistující duchovní uvědomění, protože je naprogramována na přežití zvířat. Vzpomínky na sled událostí jsou uloženy v oblasti mozku v hippocampu, kde tedy později budou vzpomínky oživovány v souvislosti s primitivními cíli a technikami přežití ega. Vzpomínky jsou tedy emočně negativní a jsou uloženy spolu se strachem, úzkostí, hněvem, záští, nebo potěšením z prospěchu.

Úroveň vědomí vyšší než 200:

Pravý mozek u praváků (levá mozková hemisféra u leváků) se stane dominantním nad hladinou vědomí 200. Vstup je rychle předáván pomocí distribučního centra přední mozkové (prefrontální) kůře a pak do emočního centra. (Jak uvidíme později, k tomu dojde ještě rychleji pomocí prefrontální oblasti éterického mozku.) Vnímání je tedy modifikováno inteligencí, a celkový význam události je dán do souvislosti podle převažující úrovně vědomí. Obecně platí, že vzpomínky jsou klidnější, než jaké by byly zaznamenány odezvou přísně levého mozku. S pravou mozkovou hemisférou mozku dochází ke spiritualizovanému zpracování a na úrovni fyziologie je neurohumorální odpověď, která je anabolická, a která uvolňuje endorfiny a vyrovnává akupunkturní systém. K dispozici je také uvolňování oxytocinu a vasopresinu do amygdaly (emoční centra), které se vztahuje na mateřské instinkty, otcovské chování, soužití páru a sociální dovednosti, které přispívají k „sociálnímu mozku“ (Moran, 2004) savců.

Zároveň je kineziologická reakce svalů silná a pozitivní. Schopnost zpracovávat informace prostřednictvím zdravějšího způsobu je ovlivněno ranou přípravou na život a vystavení působení klasické hudby, estetiky a náboženské příslušnosti, které ovlivňují tvorbu nervových spojení.

 Výzkum mozku ukazuje, že nedominantní hemisféra mozku je stimulována uměním, přírodou, hudbou, spiritualitou, a estetikou, což vede ke zvýšenému altruismu, vnitřnímu klidu a vyšší úrovni vědomí (Matthews, 2001). Další výzkum tibetských buddhistických mnichů prokázal v mozku „neuroplasticity“ a změny fyziologie jako výsledek meditace (Begley, 2004).

Tyto velké a významné rozdíly lze shrnout v grafu (dotisk pro větší pohodlí od Pravdy vs. lež) takto:

 

Následující část: Přechod z nižší mysli do vyšší

Napsat komentář