8. Přijetí toho, co je.

Pro českou a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledující text do češtiny přeložil Karel z Julového slovenského překladu angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World“


Přijetí toho, co je
(02)

Dr. Hawkins: „Co tím myslím je, že přitom jak právě teď s vámi hovořím,

uvolňuji ve vědomí

jakoukoliv touhu cokoliv změnit.

%

Osvětlení v této místnosti je takové, jaké je.

Váš hlas je takový, jaký je.

Posluchači jsou takoví, jací jsou.

Takže je tu uvolňování jakéhokoliv úmyslu cokoliv změnit na jiné, než to je,

a úplné přijetí toho,

že osvětlení nemusí být tak dokonalé, jak já chci,

že otázka nemusí být formulovaná tak, jak já chci,

že ubrus nemá takovou barvu, jakou já chci.

Vidíte, že mysl se obvykle pokouší mít věci pod kontrolou,

věci měnit, věci vylepšovat, věci vyžehlovat.

Krabička s papírovými kapesníčky by měla být otočená tímto směrem,

ale ne, měla by být druhým směrem!

%

Takže mysl se soustavně snaží věci poopravit,

ale když dosáhnete stavu nepřetržité duchovní zamyšlenosti či meditačního stavu,

věci jsou, jaké jsou,

a když někdo řekne, víte, to je konec všeho co je,

řeknete, nu, tak tedy sbohem.“

%

Susan: „Takže je to tak trochu jako přijetí toho, co je, že?“

Dr. Hawkins: „Správně, je to hluboké přijetí toho co je, ano, ano.“

%