SUR_8. Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

Předcházející část: SUR_7. Vysvetli ‘vzdania sa’

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

 

Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením? 04

 

„To, v čom to v skutočnosti spočíva je byť v neustálom strehu,  vytrvalo v ňom zostávať (…) Raz nastane čas, keď to znamená vykonávať akýkoľvek prístup, ktorý robíte, bez výnimky, a sústavne (…) čas začať to brať naozaj veľmi vážne. V tomto bode – povedzme, že používate prístup, ktorý som najviac používal – je to vzdávať a uvoľňovať všetko v okamihu vzchádzania. Takže to, čo vzchádza vo vedomí, je ako vlna, trvajúca ako keby 1/100nu sekundy; prichádza, vrcholí, potom opadáva. A to uvoľňovanie je na jej vrchole. Takže človek ako keby sa sústavne vznášal ponad vlny. Inými slovami – {pritom, ako} všetky tieto myšlienky začínajú vzchádzať, vy vytušujete ich zámer, ktorý ste už ale pritom uvoľnili. Všetko odovzávate Bohu. A stane sa to nepretržitým, neustálym, nonstop.

Spomínam si, že som sa raz snažil zbaviť nejakej pripútanosti {k čomusi}, a 11 dní som sedel, a nerobil nič iné okrem zbavovania, zbavovania sa tej pripútanosti. Každá myšlienka, každý pocit, každá spomienka – všetko, ako to vzchádzalo, som vzdával. Viete, lebo energia za niektorými myšlienkami sa nazbierala počas mnohých {epizód} životov (…)

Takže seriózna duchovná práca spočíva

v nepretržitej ochote uvoľňovať veci pritom, ako vzchádzajú

– a to podľa prístupu, ktorý ja zdieľam.

Ako veci vzchádzajú, zanechávať ich.

 

Byť ochotný vzdať sa:

 

‘chcenia’ akýmkoľvek veciam vládnuť.

chcieť {čokoľvek} meniť, aby bolo po mojom,

odmietnutia to odovzdať Bohu (…)

 

{Odo}Vzdaním samého seba tomu, čo sa derie na povrch, je postup, ako to {, obsah, ktorý sa derie do mysli} napokon raz vymažeme. Vymažete to tým, že si zvolíte ísť s tým, a zanecháte chcieť to meniť v priebehu toho, ako to vzchádza. {Loď plaviaca sa s prúdom rieky nepociťuje tok, nieto dorážajúcich vĺn, a loď je v ‘pokoji’}.

Postupovať takto opísaným spôsobom znamená robiť ho nepretržite, {stoj čo stoj}, bez ohľadu na to, čo sa deje {okolo vás}, sústavne. Zvyčajne to človek môže robiť iba v nejakom časovom intervale, ale samozrejme, že keď už ste v tom skúsenejší, môžete sa navrátiť do tohto najvyššieho stavu, lebo viete, že vám to zoberie asi hodinu uvoľňovania medzitým nakopených vecí, a potom tento stav preberie {váš chod}. Ale potom ste, z pohľadu sveta, paralyzovaní v každodennom fungovaní.“

 

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

————————————–

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

 

„Všetko vzdávate Bohu, nepretržite, vrátane pocitov a udalostí a

myšlienok – všetko, {už} pri vzchádzaní, vzdávate nepretržite Bohu“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část:  SUR_9. Jednobodové zameranie mysle

Total Page Visits: 138 - Today Page Visits: 1