10. Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

 

Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením? 02

„Z čoho to v skutočnosti pozostáva je byť v neustálom strehu, vytrvalo v ňom zostávať (…) Raz príde čas, keď to znamená vykonávať akýkoľvek postup, ktorý robíte, bez výnimky, a sústavne (…) čas začať to brať skutočne veľmi vážne. V tomto bode – povedzme, že používate postup, ktorý som najviac používal – je to vzdávať a uvoľňovať všetko v okamihu vzchádzania. Takže to, čo vzchádza vo vedomí, je ako vlna, trvajúca ako keby 1/100nu sekundy; prichádza, vrcholí a potom opadáva. A to uvoľňovanie je na jej vrchole. Takže človek ako keby sa sústavne vznášal ponad vlny. Inými slovami – ako všetky tieto myšlienky začínajú vzchádzať, vy vytušujete ich zámer, ktorý ste už ale pritom uvoľnili. Všetko odovzdajte Bohu. A stane sa to nepretržitým, neustálym, nonstop.

Spomínam si, že som sa raz snažil zbaviť nejakej pripútanosti k čomusi, a 11 dní som sedel a nerobil nič iné okrem zbavovania, zbavovania sa tej pripútanosti. Každá myšlienka, každý pocit, každá spomienka – všetko, ako to vzchádzalo, som vzdával. Viete, lebo energia za niektorými myšlienkami sa nazbierala počas mnohých životov (…)

Takže seriózna duchovná práca spočíva

v nepretržitej ochote uvoľňovať veci pritom ako vzchádzajú

– a to podľa postupu, ktorý ja zdieľam.

Ako veci vzchádzajú, zanechávať ich,

byť ochotný vzdať sa ‘chcenia’ sa do všetkého miešať.

 

Ochota vzdať sa

chcieť niečo meniť, aby bolo po mojom, odmietnutia to odovzdať Bohu (…)

{Odo}Vzdaním samého seba tomu, čo sa derie na povrch, je postup, ako to napokon raz vymažeme. Vymažete to tým, že zvolíte ísť s tým, a zanecháte chcieť to meniť v priebehu toho, ako to vzchádza. {Loď plaviaca sa s prúdom rieky nepociťuje tok, nieto dorážajúcich vĺn, a loď je v ‘pokoji’}.

Postupovať takto opísaným spôsobom znamená robiť ho nepretržite, bez ohľadu čo sa deje, sústavne. Zvyčajne to človek môže robiť iba v nejakom časovom intervale, ale samozrejme, keď ste už v tom skúsenejší, môžete sa navrátiť do tohto najvyššieho stavu, lebo viete, že vám to zoberie asi hodinu uvoľňovania medzitým nakopených vecí, a potom tento stav preberie vás chod. Ale potom ste, z pohľadu sveta, paralyzovaní v každodennom fungovaní.“

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

„Všetko vzdávate Bohu, nepretržite, vrátane pocitov a udalostí a

myšlienok – všetko, {už} pri vzchádzaní, vzdávate nepretržite Bohu“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

Total Page Visits: 55 - Today Page Visits: 2