. 89. Postupy na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540 a 600); Co je Oddanost?; Kniha B2: kap.13. Vysvetlenia – 3.z3; Je potřeba vědět „Proč“? – 11.7.2022

. 11. července/júla 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 89. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání naši studijní skupiny používáme službu ZOOM. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K za měsíc – červen – vámi bylo darováno 12905 Kč, k 10.7.2022 – za tento měsíc – červenec – bylo vámi darováno 2798 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: SUR 3: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540);

+ SUR 4a: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (600);

+ SUR 4b: Co je Oddanost?;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.13. Vysvetlenia – 3. část ze 3;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Je potřeba vědět „Proč“?

– Rozdíl mezi bolestí a utrpením – dodatek.

–?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (61) na setkání z 4. července/júla 2022.

– Odezva od Míry – video pro dabování, které by se mohlo použít na setkání Střílky 9/2022.

– Odezva od Adama – Regionální setkání v Bratislavě 7/2022

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Otevřeno přihlašování se na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022;

– Vytvořena nová stránka pro informace o regionálních setkáních.

 

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 3: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540);

+ SUR 4a: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (600);

+ SUR 4b: Co je Oddanost?;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4a: 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 4a – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4b: Čo je Oddanosť?

Klikni zde a otevři text
SUR 4b – Čo je Oddanosť?

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  –  kapitolu 13. Vysvetlenia – 3. část ze 3;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení třetí a také poslední části 13. Kapitoly – Vysvětlení:

 

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 19jún2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 13

Vysvetlenia

.13.14. Otázka: Čo by ste uviedli ako ’svoju’ funkciu?

Odpoveď: Byť pre svet tým, čím som, a vysvetľovať to čo najjasnejšie, aby som uľahčoval duchovné uvedomovanie, a tak napomáhal k zmierneniu utrpenia ľudstva. Energetické pole, s ktorým je táto funkcia sprevádzaná, samo o sebe mĺkvo prispieva k blahu ľudského života a zmierňuje ľudské utrpenie, čo je samo o sebe zadosťučinením a zavŕšením.

.13.15. Otázka: Aké modlitby sú užitočné?

Odpoveď:

– Žiadajte, aby ste boli služobníkom Pána, nástrojom Božej Vôle.

– Žiadajte o usmernenie, a o Božskú výpomoc, a vzdajte všetku osobnú vôľu {, a to} prostredníctvom oddanosti.

– Zasväťte svoj život službe Bohu.

– Zvoľte lásku a mier nad všetkými ostatnými možnosťami.

– Zaviažte sa cieľu bezpodmienečnej lásky, a súcitu, ku všetkému životu, vo všetkých jeho prejavoch, a vzdajte všetko súdenie Bohu.

 

.13.16. Otázka: Ako môžeme odpustiť tým, ktorí si to snáď ani nezaslúžia? Zdá sa to ako nemožnosť.

Odpoveď: Pochopením referenčného rámca druhých {bytostí}, {ich} ľudských obmedzení a {celkového} stavu {v ktorom sa ľudstvo nachádza}, a genetického a sociálneho naprogramovania {spoločnosťou}, možno predísť mnohým prejavom nevraživosti, ako aj ublíženiam {, a to} tým, že si uvedomíme a pripustíme ľudskú obmedzenosť. {Teda máme jednoducho vidieť u každého vrodenú nevinnosť.} {Avšak} nesplniteľné očakávania ľudskej povahy prevládajú, a sú šírené popieraním a používaním teoretických {‘čo-keby’} argumentov. Politické/sociologické hypotézy sa zvyčajne časom ukážu ako nesprávne, a založené na falošných predpokladoch o ľudských túžbach, pomeroch, a obmedzeniach. Sú taktiež naivné v tom, že takéto formulky takmer vždy úplne neberú do úvahy rámec, a naivne vytvárajú falošné predpoklady o ľudskom správaní bez venovania pozornosti okolnostiam.

Napríklad počestnosť je možná, ale len ak sú prítomné určité podmienky. Ak potreby, túžby, alebo hlad dosiahnu určitú intenzitu {, a presilu}, potom ‘luxus’ počestnosti musí byť obetovaný {na oltári samotného biologického prežitia}. {Takýmito potrebami sú hlavne útulok (brloh), jedlo (žrádlo), zachovanie rodu (pud rozmnožovania). V tomto štádiu sotva púhej existencie napríklad počestnosť či demokracia nikoho nezaujímajú.} Chudoba má svoje vlastné pravidlá prežitia. Neuspokojené biologické inštinkty môžu prevážiť nad teoretickými ideálmi správania, napr. rozumnosť čelného laloku mozgu môže byť premožená nabudením starého, hlboko zakoreneného zvieracieho mozgu. {Počestnosť,} je to umelá situácia, ktorá vzdoruje miliónom rokov biológie, a pravidlám rasového prežitia, vrátane účinkov feromónov. {Teda máme jednoducho vidieť u každého vrodenú nevinnosť.}

Ďalším faktorom, ktorý sa pri ľudskom očakávaní {správania sa iných ľudí} prehliada, je individuálna rôznorodosť {jednotlivých ľudí}, a nenormálne individuálne poruchy {jednotlivcov, čo sa týka ich} ovládania {sa}, ako aj {doslova} úchylky v {každodennej spoločenskej výchove a} výcviku, v pomeroch, a {ako aj} poruchy {bio}chémie mozgu {, prenášanej DNA}. Títo jedinci sú často dotlačení za hranice svojich možností {prípustného správania sa, a to} okolnosťami, alebo dokonca opitosťou. Všetky tieto porozumenia majú sklon mierniť naše očakávania dokonalosti, vo svete obmedzenosti. {Teda jednoducho máme vidieť u každého vrodenú nevinnosť.}

Ľudia v našej spoločnosti nie sú {v školách a či aj neskôr} vzdelávaní, čo sa týka ľudskej obmedzenosti {vedomia jednotlivcov}, a rôznorodosti {úrovní vedomia ľudí}. Naša {moralisticky} zarytá spoločnosť má sklon {dogmaticky, slepo} kázať, a klásť značný dôraz na také pomyselné, neexistujúce {zmyslové} schopnosti {ľudí}, akou je ‘sila vôle’, ktorú využívajú moralisti predovšetkým na ospravedlnenie pomstychtivosti. To, že nieto takej veci ako je sila vôle, na ktorú by sa dalo spoľahnúť, sa stane zrejmým každému študentovi ľudskej činnosti, ktorý by si všimol {, ak by sa pustil do skúmania}, že {sila vôle} úplne schádza vo väčšine ľudí, po väčšinu času, a je len okrajovo fungujúca u niekoľkých ľudí za priaznivých okolností. Pochabosť {presvedčenia ega v existenciu} sile vôle je základom mnohých neriešiteľných sociálnych problémov ľudstva. {Teda jednoducho máme vidieť u každého vrodenú nevinnosť.}

Ak sa na priemerných {všedných} ľudí {popredu} pozeráme ako {od prírody} na vyšinutých, obmedzených, a neschopných byť inými, než akými sú v danom okamihu alebo za daných okolností, {lebo nemôžu byť inými než sú,} potom sa väčšine negatívnych pocitov a súdení môžeme vyhnúť. Ľudia sú potom videní skôr ako obmedzení než ako ‘zlí’, ‘sebeckí’ alebo ‘nesprávni’. Život je potom podstatne jednoduchší a mierumilovnejší. {Teda jednoducho máme vidieť u každého vrodenú nevinnosť.}

Individuálne životné skúsenosti sú kalené {, vytesávané a obrusované}, šité na mieru, a {popri biologických faktoroch sú} značne určované osobnou úrovňou vedomia človeka, ako aj úrovňou vedomia prevládajúcej spoločnosti. Ako veda napreduje, objavuje, že viac a viac ľudského správania, najmä úchylného alebo nenormálneho správania, ako aj charakterových vlastností, je zdedených. Mnohé prevládajúce {povahové} črty sú {teda} nastavené a fungujúce už v ranom detstve. Napríklad, je {niečo také ako} depresívna porucha nazývaná ‘dystýmia’, ktorá začína v detstve a pretrváva celý život. Sprevádza ju nedostatok kľúčového mozgového neuroprenášača. Mnohé zlepšenia nálady a správania nie je {takto postihnutý} jednotlivec schopný dosiahnuť bez pomoci, a často situácia sa nedá vyriešiť dokonca ani s odbornou pomocou. {Všeobecne, čo je to depresia? Je to pochmúrna nálada, ktorá zahŕňa aj telo, aj myšlienky, aj emócie. Príznaky? Nízka energia, slabá koncentrácia, zlá chuť do jedla spojená so zmenami hmotnosti, poruchy spánku, premýšľanie o pochmúrnych veciach, myšlienky na smrť, nízke sebavedomie, beznádej, nadmerná vina, strata záujmu o bežne príjemné činnosti, bolesť bez jasnej príčiny, a podobne. Nuž, a dystýmia je miernejšia, ale dlhotrvajúca forma depresie s tými istými, ale miernejšími príznakmi. Nazýva sa aj PDD, pretrvávajúca depresívna porucha, avšak ľudia s týmto stavom môžu mať občas aj záchvaty veľkej depresie.} {A preto teda pokročilejší duchovný stúpenec u každého, vidí, a rešpektuje, ich/jeho/jej/svoju vrodenú nevinnosť. Komár štípe, lebo je komárom. Susedov pes šteká, lebo je psom. Batoľa kaká kedy-tedy, lebo je batoľaťom. Manžel/manželka je … . Môj šéf je … . Politici sú… . A aj ja som … .Atď.}

{Teda jednoducho máme vidieť u každého vrodenú nevinnosť.}

.13.17. Otázka: Rozriešenie väčšiny konfliktov je teda možné vzdelávaním?

Odpoveď: To je pravda. Súcit a múdrosť idú ruka v ruke. Sťažovať sa na obmedzenia a závady druhých je márne a nereálne.

 

.13.18. Otázka: A čo ideály?

         Odpoveď: Môžeme v ne dúfať, ale nie ich očakávať. Cieľmi {ideálnych riešení} sú teoretické, mysľou vytvárané konštrukcie, a {ozaj} môžu byť zdrojom inšpirácie, ale idealizovanie sa často vzťahuje na hrdú namyslenú premúdrelosť. Obvykle, ideály sa očakávajú od druhých, ale nie nevyhnutne od nás samých, pričom u nás prevládajú hodnoverné výhovorky {prečo ten-ktorý ideál nemohol byť dosiahnutý}.

Je veľmi nezrelé očakávať od druhých, že budú vyhovovať našim vlastným merítkam alebo ideálom. Neprehliadajme, že väčšina ľudí nemá iný dôvod {správania sa podporovania prežitia svojho ega} ako ‘brať, čo sa len dá’ {, alebo, lepšie povedané, ‘hrabať, čo sa len dá’}. Sedemdesiatosem percent ľudí na planéte ciachuje pod úrovňou Bezúhonnosti na 200. {Títo} nie sú zaviazaní duchovnej pravde, ktorá je pre nich výmyslom alebo idealistickým nezmyslom. Férovosť, ohľaduplnosť, čestnosť, a etika neprevládajú na úrovniach vedomia pod 200. Ak sú tam {, a predsa len sa v nejakých situáciách nájdu}, je to skôr výnimkou ako pravidlom.

Navyše, uvedomte si, že rozumnosť a inteligencia neprevažujú ako prevládajúce podklady správania a rozhodovania, kým vedomie nedosiahne úroveň 400. Väčšina ľudí nie je viazaná logikou, ale chceniami, emocionalitou, túžbami, nevedomosťou, sústavnou hrdosťou, a túžbou mať ‘pravdu’. Pod úrovňou vedomia 200, spoločnosť sa spolieha skôr na silu ako na moc.

.13.19. Otázka: Čo teda môže duchovný hľadajúci robiť, aby bol spoločnosti nápomocný?

Odpoveď: {Húževnato vynakladať} úsilie na {svoj} duchovný rozvoj je najväčším darom, aký človek môže {svetu} dať. To vlastne pozdvihuje celé ľudstvo zvnútra, vzhľadom na prirodzenosť samotnej moci. Moc vyžaruje a je zdieľaná, zatiaľ čo sila je obmedzená, sebaničiaca, a prchavá. Celá spoločnosť je, tesne pod hranicou vedomého uvedomovania si, a nenápadne, ovplyvňovaná každou milou a láskyplnou myšlienkou, slovom, alebo skutkom. Každé odpustenie {čohokoľvek} je prínosom pre každého. Vesmír si všíma, a zaznamenáva každý čin, a vracia ho v rovnakej podobe. Karma je vlastne samotnou podstatou vesmíru, {a to samozrejme} kvôli vrodenej štruktúre a funkcii samotného vesmíru. Vo vesmíre sa čas meria na celé veky. Mimo neho {však aj tak} vôbec neexistuje. Každá láskavosť je preto naveky {zaznamenaná vo vašej karmickej žiackej knižke}.

End 3of3

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Je potřeba vědět „Proč“?

– Rozdíl mezi bolestí a utrpením – dodatek

–?

 

Ad: – Je potřeba vědět „Proč“?

Téma „Proč“? jsme otevřeli již na našem 15 on-line setkáním a je vhodné si tyto přeložené věty DRH zopakovat.  Je potřeba znát na duchovní cestě odpovědi na otázky „Proč“?
DRH zmiňuje tuto tématiku ve dvou audiích v angličtině, které si nebudeme pouštět, ale budou k dispozici v textu ke dnešnímu setkání v archivu on-line sekání na stránce hawkins.support. Tato audia přeložil Julo a poprosím jej, aby překlady přečetl a přidal k nim, co považuje pro skupinu za vhodné. Mnozí uvidí texty v jiném světle než poprvé, zveřejněné před více než rokem.

 

JULO:

. 1. „Prečo?“ je hra myšlienok.

Viete, sú to hry mysle na popletenie hlavy. „Prečo?“ sú hry mysle na popletenie hlavy. Nemôžete porozumieť nelineárnu duchovnú Realitu (…Skutočnost?) z pohľadu cez obmedzenia Newtonovského vzoru a logiky. Lineárne nedokáže vysvetliť nelineárne. Dá sa to však naťahovať, ale snaha to robiť končí vážnym znetvorením duchovného obrazu. Je to pseudo vysvetlenie a nie je to Realita (…Skutočnost?), nie je to pravda. Akokoľvek presvedčivo môže odpoveď znieť, nie je skutočnou odpoveďou na „prečo?“. V duchovnej Realite (…Skutočnosti?)neexistuje „prečo?“

Vidíte nekonečnosť otázok „prečo?“? Môžem predostrieť akúkoľvek myšlienku, akýkoľvek postreh z celej ľudskej histórie a prirobiť k nim slovo „prečo?“. Prečo revolúcia, prečo druhá svetová vojna, prečo ľudské bytosti, prečo bieli, čierni a farební a rôznorodí ľudia, ktorí sa narodia, prečo blondínky a brunetky, prečo modré oči a hnedé oči, prečo pol metra, prečo meter. Vidíte, prečo hocičo? Vidíte čo tým myslím? „Prečo?“ je otázka pre idiotov. …smiech… Pochádza z úplnej pomätenosti. Na nič neexistuje „prečo?“, ľudkovia, je len to, čo je. Je to tak, ako to je. Ani Boh nevie prečo. …smiech… Boh je obrovské elektromagnetické pole nad týmto všetkým a toto všetko sa tam moce a vy sa Jeho pýtate „prečo?“. „Ako to mám doparoma vedieť? Je to tak, ako to je. Som tým, čím som, a preto je všetko tak, ako to je, a to postačuje, no nie?“ Len oddajte svoju vôľu Bohu a nepotrebujete „prečo?“. Jednoducho prijmite to, čo sa vám zdá, že je; a neskôr zistíte, že to čo sa vám zdá, že je, aj tak to nie tak.

 

. 2. Toto je ďalšia, toto sú všetky „Prečo?“ otázky.

Pochádzajú od nejakej „prečo?“ osoby. Táto osoba si vytvorila závislosť na otázky „prečo?“; —- a môže zostať anonymná. Vypytovanie sa „prečo?“ vás skôr stiahne nadol, než vás pozdvihne nahor. Povedie vás k stále väčším a väčším klamlivým predstavám, pretože ak neexistuje platná odpoveď na „prečo?“, myseľ vytvorí klamlivú odpoveď a vaša myseľ sa naplní klamlivými odpoveďami na všetky „prečo?“. „Prečo?“ je hypotetické a to, čo je hypotetické, nemá v Realite (…Skutočnosti?) existenciu. — Test: Hypotetické neexistuje v Realite (…Skutočnosti?) = Pravdivé — , preto sa nedá robiť duchovný pokrok pýtaním sa otázky „prečo?“. Vedie to len dole kopcom, do ďalších a ďalších klamlivých predstáv, pretože ego vyrobí odpoveď na vaše „prečo“, aby si udržalo vašu myseľ opantanú.

Musíte uvoľniť svoju závislosť na vypytovanie sa otázky „prečo?“. Spôsob, akým sa dá zbaviť tejto závislosti je odovzdanie „nevedenia“ Bohu. Aby ste sa stali osvietenými, nemusíte nič vedieť – byť ochotný odovzdať sami seba Bohu, a to z jedného momentu do druhého. Nemusíte nič vedieť. Neexistuje ani jediné „prečo?“, ktoré je potrebné vedieť, ani jediné.

 

HONZA: Dotazy?

  

Ad: – Rozdíl mezi bolestí a utrpením – dodatek.

Míra poslal odezvu na video, zda by se do skupiny náhodou nehodilo. „Náhodou“ se tématicky hodilo. Rozvíjí téma rozdílu mezi bolestí a utrpením, které jsme zmiňovali na on-line setkání minulý týden. Video nebudeme pouštět, jen Julo nám přetlumočí z něj to nejpotřebnější pro naši skupinu.

JULO:
–?

 

HONZA: Dotazy?

 

Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je Honzovi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 89 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (61) na setkání z 4. července/júla 2022.

– Odezva od Míry – video pro dabování, které by se mohlo použít na setkání Střílky 9/2022.

– Odezva od Adama – Regionální setkání v Bratislavě 7/2022

– ?

Míra napsal na messenger: 

Dobré ráno Honzo, ani nevím jak to funguje a co to je, ale jsou tu nějaká videa Davida Hawkinse, třeba by se to mohlo hodit k dalšímu zpracování…
https://vimeo.com/594446596

 

HONZA Mírovi odpověděl:

Míro, tam jsou natvrdo vloženy titulky v polštině a vimeo nemá asi systém pro vkládání titulků jako youtube. Alespoň co si pamatuji, v nabídce settingu – nastavení – jsem to nikdy nenašel.
Tedy přímo k dotitulkování. Poradím se s Julem, zda by bylo video vhodné pro dabing – tématicky a přidali bychom jej do seznamu videí pro Střílky.
Konec písemné odpovědi Mírovi.

S Julem se Honza následně poradil a video nakonec nebude zařazeno do Střílek, pro ty titulky, které nejdou odstranit, ale Julo již řekl podstatu učení předneseného ve videu dnes ve čtvrtém bodu programu – v oficiální části.

Co je ale podstatné, a tedy proč Honza zvolil tuto odezvu, je, že stále máte možnost vybírat z krátkých videí uložených na Youtube od VeritasPublishing  a požádat o překlad a nadabování + „rozpitvání“ videa, neboli přidání souvislostí pro lepší vstřebání či trknutí, na osobním setkání ve Střílkách 16.-18.9.2022.

Jak na to?

Přesdílím obrazovku a ukáži to na náhodném videu:

https://www.youtube.com/c/VeritasPublishing

Julo jistě bude chtít něco dodat:

JULO:

?…

HONZA: Dotazy?

 

Ad: Odezva od Adama – Regionální setkání v Bratislavě 7/2022

Adam poslal Informaci o dalším plánovaném regionálním setkání. Pokud se rozhodnete domluvit a zrealizovat osobní setkání v regionu, kde žijete, máte možnost tuto událost sami zapsat do stránek www.hawkins.support do části nazvané studijní centrum, kde Honza přidal složku s regionálními setkáními.
Zvolte „Nové téma“ a do předmětu napište Místo a čas plánovaného regionálního setkání a do textu uveďte další podrobnosti včetně kontaktu na sebe.
Pokud nejste zdatní to sami do stránek zadat, pošlete Honzovi informaci, kde a kdy plánujete setkání, včetně podrobností a kontaktu na sebe a Honza to do systému vloží za vás.

Takto vytvoříme větší příležitost někomu dalšímu, kdo žije v daném regionu a je podobně nastavený, aby se o setkání dozvěděl a zúčastnil se.

Složka studijního centra je viditelná až po přihlášení s ověřením přihlašovací emailové adresy, tedy je tu určitá ochrana dat před roboty a jinými prohledávači stránek

Adresa stránek s regionálním setkáním v červenci, v júli v Bratislavě je zde:

https://www.hawkins.support/forum/topic/bratislava-23-7-nebo-24-7-2022-v-15-00/

Přesdílím obrazovku a ukáži jak zapsat nové regionální setkání:

Julo,budeš chtít něco dodat?

JULO:

?…

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

  • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na takovém předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Představa je, že oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, připadně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je vytvořena nová stránka s informacemi pro přihlášení se na setkání ve Střílkách. Program setkání je jen orientační, ale bude to takový filmový festival složený z dabovaných krátkých videí a jejich rozborem pro případná trknutí. A máte sami možnost tuto volbu ovlivnit a navrhnout video k dabingu, které vás zaujalo. Tato videa budou promítána pouze ve Střílkách, protože platí zákaz šíření dabovaných videí s DRH od Veritas Publishing, s výjimkou „potřebných“. Možná přidáme i něco dalšího než jen dabovaná videa, Julo bude přítomen pomocí on-line připojení se skupinou po celou část programu setkání, ikdyž je v Kanadě o šest hodin méně. Budeme začínat cca v 9 hod, tedy ve 3 ráno Torontského času.

  • Také v oddíle Osobní setkání je vložen odkaz na Regionální setkání. Tato stránka se zobrazuje jen přihlášeným, je to určitá ochrana proti spamu a pro větší pocit soukromí, máte možnosti ji sami editovat vložením nového tématu – s informací – kde a kdy – se bude konat regionální setkání, které jste se spolu rozhodli uskutečnit. Nebo když to nezvládnete sami, pak to za vás vloží Honza, když mu o plánovaném setkání napíšete.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– ?;

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

Nabízíme záznam celého on-line setkání: