. 109. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 28.11.2022

. 28. listopadu/novembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 109. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti, nepřetržitého duchovního zaostření. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Za měsíc říjen/oktober – bylo vámi darováno 7701 Kč. K 27. listopadu bylo darováno 7535 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo bude inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Kdo můžete, zůstaňte na kameře. Obrazovka se všemi zobrazenými není nahrávána.
Textový záznam bude Julem doplněný až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat, tedy pokud Julo právě nehovoří bez písemné přípravy.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

 

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

 „Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

 Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_9. Jednobodovost zaměření mysli;
– SUR_10.  Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny;

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i potřebná rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3– 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR9 – Jednobodové zaměření mysli

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

 

SUR10 – Ostrá Hrana Břitvy: Zůstávat na Vrcholu Vlny

Klikni a otevři ke čtení
SUR 10– Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení výběru textů od Jula:

– DRHClip 13: Čas fyzické smrti a IQ jsou dány při „narození“, Om;

– DRHClip 09: Obsah mysli si s vámi zahrává, choďte raději s rámcem;

Protože naše skupinové aktivity – překlady a dabování videí DRH – nejsou ze strany držitele autorských práv podporovány, texty nejsou zveřejňovány a lze je jen vyposlechnout ze záznamu.


JULO

 

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

vynecháno

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH – přesunuto na „příště“

– Poslední schod k stavu osvícení, vliv paranormálních jevů – z 18.1.2021– opáčko z 12. setkání.

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu stále podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 109 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (81) na setkání z minulého týdne – 21.listopadu/novemobra 2022 :

Odezva od Amandy – SMS s poděkováním:

Přišlo SMSkou:

Všechny zdravím.

Z neznámého důvodu mi nešel odeslat email. Z dostupných informací dnes vím, že v nějaké psychiatrické léčebně používají metodu Dr. Hawkinse, pacientům na „odpis“ hodně pomáhá. Tak prosím nepřestávejte ve své činnosti. Ani nevíte, komu to pomůže.

Děkuji
Amanda

Odpověď:
Děkujeme Amandě za zprávu. Našim záměrem je dál sloužit a skupinu udržovat aktivní.
Julo si za tuto službu a pomoc skupině nebere ani dolar. A přitom, Honza prozradí, tento měsíc Julo koupil úplně nový herní počítač, aby mohl zpracovávat a dabovat videa.

Honzu a provoz techniky i samotného domu, ze kterého funguje, podporují dary, zejména z duchovní skupiny. Tu hlavní finanční injekci ale dodává Honzova partnerka Dáša. Jen její příjem se nezvyšuje tak rychle, jako ceny v obchodech, elektřiny, vody a paliv. Věřím, že to i díky darům za podmínek maximálního uskromnění se zvládneme. Vypadá to, že v dnešních ekonomických podmínkách ani naši posluchači to nemají jednoduché.

Předávám slovo Julovi a jestli může něco říci o tom, jak Dr. Hawkins pomáhal psychiatricky léčeným pacientům, kteří byli považováni za „odepsané“.

JULO

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.

V hlavním menu, v „našich audiích“ vznikly podsložky: SURy – MP3 z minulých setkání, Kniha B2 – části jednotlivých kapitol jako MP3, Julova doplnění – MP3 z minulých setkání, Opakování, Odezvy a Odpovědi a Otázky a Odpovědi. Kopírují strukturu bodů našich setkání. Jsou doplňovány a aktualizovány MP3 záznamy z posledních setkání.

Je to aktivita našeho člena skupiny, ne Honzova. Patří mu za to velká vďaka! J

Ve studijním centru vznikla anketa, kde máte možnost hlasovat, kde byste upřednostnili regionální setkávání. Je to stejná anketa, jako ve skupině vědomí. Ve skupině vědomí zatím hlasovalo 101 osob a nejvíce zájem je o Prahu (20 hlasů), Brno (17 hlasů) a Plzeň (13 hlasů). Budeme hledat cestu a návod, jak tato setkání uskutečnit.

Bylo by skvělé, kdyby se našel v každé oblasti organizátor, který by se s ostatními domluvil a případně i nabídl místo pro setkání u sebe doma, či v nebytových prostorách, které může použít. Po vzoru Bratislavy by Honza navrhoval každou třetí sobotu v měsíci od 15 hod a Honza by do skupin se připojil on-line a pustil by Požehnání od Dr. Hawkinse a nějaký záznam ze Střílek, třeba jak Julo rozebírá nadabovaná videa, vždy jen jedno, abyste měli prostor na osobní setkání.

 
8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– nebyla

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1femiKL-qDqLyCNwA0wuPc0RGY9NAX8kE/view?usp=sharing