. 17. Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 3. část- 22.2.2021

Předcházející setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 2. část.

Záznam sedmnáctého on-line meetingu z 22.2.2021 na téma: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 3. část.


Video obsahuje tyto texty:

22feb2021

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Poznámky k mottu a ke Shrnutí předchozích 15ti setkání

3) Rychlé zopakování zopakovaného.

4) Shrnutí předchozích 15ti setkání – 3 část. – kolik se cca za 1 hodinu stihne…

5) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně motto setkání a upozornění tentokrát František česky a na Motto naváže hned s upozorněním…

FRANTIŠEK: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“


Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

FRANTIŠEK:: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

2) HONZA: opakuji i dvě poznámky k mottu, kterými začíná text opakování:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

HONZA: A mám tu ještě jednu informaci, která se týká našeho shrnutí setkání a uvedených textů.

 

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

 

3) Rychlé zopakování zopakovaného (nejdůležitějších vět z minulých dvou opakování).

Jde o věty, které je dobré si nejen připomenout ale i pravidelně připomínat. Třeba tím, že si je vytisknete a přilepíte tam, kam se denně díváte a kde se pohybujete. J

0. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

1. Všechen strach je iluze, a já to bezpodmínečně vím.

2. Vykonávám potřeby přítomnosti; bez toho, abych si přál, aby věci byly jinak; a vím, že budu vědět co třeba, až to bude třeba; a jsem zodpovědný za snahu a ne za výsledek.

3. Všechny myšlenky jsou kladením odporu tomu, co Je.

4. Ani jedna moje činnost není cílem, pouze prostředkem k cíli a zároveň: Není to lesk a honosnost mé činnosti, ale to, jaký jsem při ní.

5. Stres vzniká nesouladem mého stanoviska s tím, co pozoruji. {Co pozoruji je zdánlivá realita.}

6. Nemám v sobě definice, co a jak by se mělo dít. Události nejsou zdrojem stresu, ale má reakce na události vyvolává stres.

7. Zvyšování vědomí spočívá na postupném odstraňování stanovisek.
    Stanoviska jsou zdrojem prožívání.

8. Věta na efektivní jednání s pocity: Je to mé kladení odporu pocitu, které pocit udržuje v chodu. Pocity jsou energie.

9. Ignoruji všechny myšlenky (o dané situaci).

10. Naučme se říkat „No a, co?“ na každou konverzaci, které jsme svědkem – v našem okolí a i v naší hlavě.

 

4) HONZA: Shrnutí předchozích 15ti setkání – 3 část.

V první části opakování se budeme věnovat návodu, jak se stát láskyplným a radostným člověkem. Nazvali jsme to: Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět.

Jde celkem o jednoduchý návod formulovaný do čtyř hlavních bodů s dalšími pěti doplňujícími body.

Ač jde o výstižné a krátké formulace, realizace těchto bodů v praxi se děje pozvolna a postupně.

Ale stojí to za to. Nejprve je potřebné tzv. ego obměkčit, skamarádit se sním a až potom pracovat na jeho odstranění.

Číst budeme prvně slovensky, potom česky a za každým přečteným bodem bude prostor pro vaše otázky ke čteným větám. Neméně ½ hodiny před koncem meetingu bude prostor i pro otázky netýkajících se pročítaných textů.

Ještě dodám že: Následující přeložil Julo z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr. Davida Hawkinse, ze strany XXVI

Tedy:  Lidé jsou zvědaví, ptají se Dr. Hawkinse: „Jak je možné dosáhnout takového vysokého stavu vědomí?“

Juraj a Mirek nám přečtou jednotlivé body (zde jsou uvedeny jen v češtině):

 

1  Na prvním místě musí ve vás existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

%

2  Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s

neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností,

a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

.

3  Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost,

a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

.

4  Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy.

S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém,

jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

%

5  Přitom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a

odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

.

6  Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů,

a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

.

7  Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky,

přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

.

8  Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení,

a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

%

9  Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se,

nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace,

pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

Prostor pro dotazy byl maximálně využit a dále jsme se v opakování neposunuli.

 

Celý souhrn 15 setkání – v českém i slovenském jazyce
i Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět – v českém i slovenském jazyce
je k dispozici zde:
  Texty pro studijní skupinu

 

5) HONZA:  Konec, dotazy.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek.

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:

 

Následující část: