. 113. vánoční půlhodinové on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se v CZ a SK jazycích.

. 26. prosince/decembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše zkrácené Vánoční 113. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

 

Přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

Nyní nám Julo něco řekne:

JULO:

Medziriadkovo hovorím 

Vianoce, každý deň 

Zrelosť naznačuje, že človek sa naučil ako byť v pohode s neistotou, a zahrnul ju ako legitímnu zložku života. 

Nejde o to, či je človek schopný, ale či je ochotný zvoliť pokoj a kľud. 

Zdroj šťastia je vlastne vo vnútri človeka, a preto ho nemožno stratiť. 

Sme od malička naprogramovaný. Ako odstrániť všetky konflikty. Konflikt je v mysli pozorovateľa, a nie v tom, čo je pozorované. Ak sa udalosti neodohrávajú podľa našich predstáv, hneváme sa. Sami so sebou. Bojujeme s minulosťou a s budúcnosťou, s chorobami… 

Oddanosť je voči Láske ako vodiacemu životnému princípu. 

Buď láskyplný, láskyplnosť je spôsob bytia vo svete a vzťahu k svetu. 

Bol psychiater. 

Súčasník. 

Dnešné slovíčka bez exotického názvoslovia. 

Ukazuje celú cestu k trvajúcej pohode. 

Prešiel celú cestu. Rozumovo sa dá pochopiť. Logicky sedí.  

 

Přejeme vám do nového roku vše, co si sami přejete!

Další setkání v obvyklé délce bude v pondělí 2. ledna / januára 2023 v 18:30.


KONEC

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1NiPTEI5YzCsPVHiN9QrOGk59MWzbvZBZ/view?usp=sharing